torsdag 13 december 2007

Världsfred och bloggfasta

Igår kom ju såklart den förfärande nyheten att Svenska Kyrkan kommer att välsigna "homosexuella" par. Jag finner det djupt beklagligt att dessa människor nu kommer bli än mer vilseledda av människor som påstår sig vara kristna. Låt oss be för dessa människor.

Inför världsfredsdagen har också vår käre Påve uttryckt sin oro för att "homosexuella" "par" hotar freden, genom att hota den naturliga familjen, som ju är ett naturligt samhälle, och därför är det den som lär ut fred och borgar för varaktig fred. Saxat från Dagen.se: "– Att förneka eller för den delen begränsa familjens rättigheter, genom att grumla sanningen om människan, hotar fredens fundament, fortsätter påven.

Han fortsätter tala om hot mot freden, och tar också upp distributionen av jordens tillgångar och aborter. De senare räknas in i de krafter som ”hjälper till att försvaga familjen och dess öppenhet för att acceptera och ta ansvar för nytt liv”."

Låt oss be för freden och den naturliga familjen

Till sist så kommer det här med bloggfastan som utlysts för alla kristna bloggare, där vi förväntas bedja för varandra och för människor att finna Jesus Kristus och Sanningen.

Så låt oss nu bedja.

onsdag 12 december 2007

"Vatikanens linje mot kondomer är fullständigt felaktig"

...säger Jon O'Brien, talesman för "Catholic for Choice", med motiveringen att man skulle kunna rädda människoliv genom att använda kondomer. Problemet är, förutom det rent moraliska dilemmat, att på konstgjord väg bryta mot hur Herren har tänkt sig att sex ska brukas, att kondomer har en felmarginal på 15%, alltså var 7-8:e gång/kondom..
Som stöd för detta har man tydligen också gjort en undersökning där varierande antal "katoliker" är för användandet av detta.
Frågan är ju självfallet vad för människor som intervjuats och i vilken utsträckning.

måndag 3 december 2007

Julmust och "homofobi"

Jag har idag spenderat mesta tiden åt att läsa om Java, inte kaffet alltså, eller ön, utan Sun Microsystems programmerinsspråk som heter Java.
Förutom detta så har jag lyssnat på julsånger mest hela dagen, och då mest till skivan "Elvis' Christmas Album" och plötsligt så känns christmasen väldigt blue (Lyssna på "Blue Christmas" själv vet jag.).
Dessutom har jag bara de senaste timmarna satt i mig cirka en liter julmust, plus att hemmet är "julifierat" nu också (se bildbevis).

Varför jag egentligen satt mig ner för att skriva ett blogginlägg är tack vare signaturen "jorgen", som gärna ville höra vad jag hade och säga om Desmond Tutus uttalande om att "homofobin densamma som apartheid".
Jag är tyvärr inte allt för insatt i hur personer som påstår sig vara "homosexuella" behandlas i afrika, men våld mot dessa är ingenting som Kyrkan stödjer, och jag tror allvarligt inte på att det gör att de kommer kunna lägga sin Synd åt sidan, snarare fördjupas nog deras klyfta i relationen mellan de och Herren.

Hela debatten om att "homosexualitet" skall "tillåtas" är ju felställd.
"Homosexualitet" har ju i själva Kyrkan aldrig varit "förbjudet", men det har varit och kommer alltid förbli, en Synd. Det finns så många ställen i Bibeln där vi kan utläsa att så är fallet, man behöver inte ens tolka Bibeln för att förstå detta.
Vi har alla fått olika förmågor och våra egna kors att bära i detta liv.
Det är utifrån hur vi bär dessa som vi kommer att bli dömda.

Överhuvudtaget är jag väldigt trött på diskussionen om "sexualitet", och jag har märkt att när man kommer närmare Jesus Kristus så faller man inte lika lätt för olika frestelser, oavsett vad de må vara.
Bibeln är också en väldigt god källa till att fördjupa relationen till Herren, och, i alla fall för mig, har jag märkt att ju mer jag fördjupar mig i Bibeln, desto mindre kan den Onde lura mig, oavsett vad det än må vara.

lördag 1 december 2007

Full Metal Alchemist - en frågeställare

Jag har börjat systematiskt att se på animeserien "Full Metal Alchemist" som sedan en vecka tillbaka nu har gått på ZTV, och man kan minst sagt säga att jag är förvånad.
Jag har ju hört att serien har prisats från många olika håll och kanter, men att serien skulle vara en sådan god moralisk frågeställare hade jag aldrig ens i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig.
Inte heller att man skulle ifrågasätta olika maktstrukturer och olika religioners sätt att få anhängare genom falska mirakel.

Nej, i serien ställs mycket och ting på sin spets.
Vad ger människor rätt att utöva makt?
Hur behandlar man levande väsen överhuvudtaget (apropå kloning och dylikt)?
Är det rätt att bryta mot den Eviga Lagen och/eller lagen för att göra vad man tror är rätt?
Många av dessa frågor besvaras, på väldigt olika sätt, kanske inte alltid rätt slutsatser, men ofta lämnas utrymmen att själv fylla i med egna moraliska ställningstaganden.
Det är inte svaren som är intressanta, utan frågorna.

Samtidigt är det en mycket djup och mörk animeserie på många sätt, och jag har blivit mer eller mindre deprimerad efter att ha sett avsnitten, men samtidigt känner jag mig stärkt i min tro, jag vet att jag vet Sanningen, och ju mer av det Onda jag ser, desto klarare ser jag ljuset.

Intressant är självfallet också Anders Arborelius "ledord" som han har publicerat på Crossnet.
Det var precis vad jag hade velat höra när jag var sökande eller ateist faktiskt, så därför är jag inte helt säker på att Crossnet är rätt plats att publicera det på.

..."Det är ett stort ögonblick, när en människa börjar förstå att det är en djupt personlig röst som talar till det innersta inom henne och drar henne med sig. Det är en av livets mest genomgripande upptäckter, när vi i förundran och tacksamhet börjar ana att vi personligen blir tilltalade av en Annan. Det andliga blir Anden, den Helige Ande."...

tisdag 27 november 2007

Muslimerna - våra bröder och systrar?

Ja, det är inte utan att man undrar när kyrkliga ledare från alla möjliga håll frågor efter en fördjupad dialog med islam om de kanske inte talar sanning.
Nu senast i raden så vill Sveriges Unga Muslimers ordförande se ett ökat samarbete.

Samtidigt hotas en brittisk lärare i, verksam i Sudan, med 40 piskrapp eller sex månaders fängelse för att ha följt sina elevers vilja att döpa en nallebjörn till "Muhammed", vilket rubriceras som "skymfande av tro och religion".

Men, då gäller det att ta sig en djupare blick in i det som är islams enda grundpelare, den heliga boken, Koranen, vad den egentligen har för värderingar.
Jag (när jag var sökande efter Herrens sanna natur), lade undan koranen efter cirka 50 sidor då jag insåg att det inte ens går att tyda in nyanser av kärlek till din nästa eller förlåtelse, liksom tydligen också kardinal George Pell, ärkebiskop av Sydney, Australien förstått.

För bevisning av mina påståenden, se koranen själv;
"Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem i sängen, sedan får ni slå dem" Koranen 4:34

Era hustrur är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
Surah 2:223

Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
Surah 5:33

Till sist en liten rolig video från Mad TV (OBS! verkligen ej seriös, och enbart för underhållning.)

måndag 26 november 2007

SvK - nu med ännu mer hyckleri!

Idag kan man på bland annat DN.se läsa om att biskoparna i Svenska Kyrkan rekommenderar kondomer för att lösa problemet med smittning i Afrika, trots att kondomer har en felmarginal på 15%.
Detta är att jämföra med avhållsamhet som har 0% felmarginal.
Om man väntar tills dess att man gift sig med att ha samlag så finns det i princip ingen chans att man skulle ha kunnat få någon av den flora av olika könssjukdomar som finns här i världen.
Det faktum att du heller inte kan sprida vidare sjukdomen till någon, via t.ex. blod eller dylikt gör ju kanske också att man på den Yttersta Dagen kanske inte blir ansvarig för att ha omedvetet dödat ett antal människor.

Jag tror med hela mitt hjärta på dygden att inte ha sex utanför äktenskapet.
Det är en plikt för alla kristna, men även för alla tänkande människor.
Om man är medveten om problemet, och vet om det rätta svaret, 85% eller 100%, och vet vilket som gynnar oss alla mest, då kan även de mindre begåvade här förstå att avhållsamhet är det enda rätta.
Jag väljer helt klart 100%, vad väljer du?

onsdag 21 november 2007

P-piller, farligt - nähä?!

Ja, på vägen till mitt kära universitet så läste jag idag Stockholm City, och som i många andra tidningar den senaste tiden tar de i en artikel upp hälsofaran i att äta p-piller.
Då frågar man sig egentligen, vad tänker de här kvinnorna själva som äter detta?
Det är så att jag nästan trillar av stolen när jag läser artikeln, som om kvinnorna själva inte borde veta att detta är onaturligt och stör kroppens funktioner, och något så vackert som möjligheten att ge nytt liv, i dess grundvalar.

Ett preparat som detta, som så förstör det naturliga system som Herren har planerat för oss, torde inte det av allra högsta grad vara av ondo?

För att avsluta detta citerar jag Katolska Kyrkans Katekes, KKK;
" 2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel)."

Min "attityd"

Jo, eftersom jag tidigare beskrivit hur jag kom till insikten om Sanningen så önskar jag nu förklara lite om min attityd till Bibeln, Jesus Kristus och Frälsningen, i hur jag försöker förkunna Sanningen vill säga.

Vissa verkar tro att jag inte har Kärleksbudkspapet med i bagaget när jag försöker förkunna Sanningen, och visst, det kan mycket väl hända att jag ibland brister i att med eftertryck poängtera hur viktigt Kärleksbudskapet är.
Men även om jag tror på Kärleksbudskapet, och tror att vi alla kan bli förlåtna för våra synder, så betyde det absolut inte att man bör Synda.
Vissa verkar tro att så länge man förkunnar Kärleksbudskapet, och enbart det, så är allting lugnt, men jag tvivlar starkt på det, för som Jesus Kristus själv uttryckte det;
Matt 5:17 "Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla"

Jesus Kristus är mycket tydlig i sitt budskap.
Han har kommit för att hjälpa människorna att hålla Lagen, inte att bryta emot den.
Hans Kärleksbudskap omfattar alla, självfallet Syndarna också, och hjälper oss alla att ta avstånd ifrån Synden, genom Jesus Kristus med hjälp av Den Helige Ande som vilar över oss.
Nej, Jesus Kristus har sannerligen gjort Lagen svårare att leva upp till, han har knappast liberaliserat Lagen, men däremot gjort det möjligt för de som i sina hjärtan och sin själ djupt tar avstånd ifrån och inte vill Synda mer att genom Herren få sin synder förlåtna.

måndag 19 november 2007

Liv i luckan - uppdaterad

Ja, självfallet så skulle jag glömma något, den här gången att länka.

Äntligen så verkar det ha kommit lite information om det tilltänkta ny kristna partiet (till skillnad från KD, som ju bekant inte varit riktigt kristet på 11 år, enligt egen utsago (se tidigare blogginlägg)) som jag fick reda på via Gustavs blogg.
Som jag tidigare skrivit så känner jag inte för att engager mig i ett parti såsom KD, som påstår sig stå för kristna värderingar, samtidigt som man lägger fram ett förslag om fler mord på ofödda människor (massmord är nog den mer korrekta benämningen, och det kallas i det sekulariserade sverige även för "abort"), och antagligen kommer att ge efter för moderaterna och tillåta "homoäktenskap".
Det är sjukt, ja, men KD har ju som sagt enligt egen utsago inte varit kristna på 11 år.

Väldigt roligt tycker jag också är att Joseph Christenson är en av personerna som står bakom initiativet, och som har skrivit debattartikeln, som bland annat handlar om hur Alf Svensson är den person som står för ändringen av KD från kritiskt till morden på de små till ett monsterparti besatt av makten. Fann en mycket spännande artikel om Joseph Christenson som tydligen är en övertygad katolik, vilket borgar för att partiet inte kommer att få en alltför frireligiös prägel (inget ont om vår bröder och systrar inom den frireligiösa grenen av kristendomen dock, som allt som oftast håller med Kyrkan när det handlar om moraliska dilemman.).

Som avslutning väljer jag att citera Katolska Kyrkans Katekes angående abort;
"
2271 Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen:

Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.[15]

Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.[16]

2272 Formell medverkan till abort är en svår synd. Kyrkan bestraffar detta brott mot det mänskliga livet med det kanoniska straff som kallas ”exkommunikation”. Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation latae sententiae,[17] ”genom själva faktum att brottet begås”,[18] i enlighet med de villkor som kyrkorätten föreskriver.[19] Kyrkan vill inte på detta sätt inskränka utrymmet för barmhärtigheten. Kyrkan visar på allvaret i det brott som begåtts och på den obotliga skada som tillfogats den oskyldiga mänskliga varelse som blivit dödad, dess föräldrar och hela samhället. [1463]

2274 Eftersom fostret skall betraktas som person från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt – liksom varje annan mänsklig varelse.

Prenatal fosterdiagnostik är moraliskt tillåten, ”om den respekterar embryots och det mänskliga fostrets liv och integritet, och om den är inriktad på att rädda dess liv eller bota det som individ.... Den står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen när den som resultat av undersökningarna räknar med eventualiteten att framkalla en abort. En diagnos kan inte vara identisk med en dödsdom”.[22]

2322 Från och med konceptionen har ett barn rätt till liv. Direkt abort, det vill säga abort som är avsedd som mål eller medel, är en ”skamlig handling”.[49] Kyrkan belägger detta brott mot människolivet med den kanoniska straffsanktion som kallas exkommunikation."

lördag 17 november 2007

Min vittnesbörd

Till att börja med är jag lite ledsen för att jag inte skrivit något på två dagar nu, tror jag det är, men som kompensation så får ni min vittnesbörd här och nu, kan dock komma att revideras (bilden är förresten från i somras när jag fiskade under ett besök hos min vän Bob långt uppe i norr, ca två timmar med bil ifrån Luleå).

Vad kan man säga?

Jag har ju, som en hel del av er kanske vet, varit ateist i nästan hela mitt liv, tills jag började ifrågasätta min inställning på allvar.
Visserligen hade jag ju tidigare funderat på att gå med i Soka-Gakkai, eftersom jag fann att de verkade vara en trevlig organisation som tog ansvar för de svaga här i världen, och för att i Buddhismen så tror man ju faktiskt inte på Gud, så det var ju inte oförenligt med min ateism.
Hur uppkom Big-Bang?
Borde inte någon slags kraft ligga bakom det?
Borde det inte finnas någon mening med detta liv?

Det är självfallet inte lika enkelt som man först tror att bara ifrågasätta den tro som man haft en väldigt lång tid, på samma sätt som jag också har kommit att, till viss del på grund av min omvändelse, börjat ifrågasätta den ideologi som jag har inbillat mig vara rätt, socialismen.
(Numera är jag förtjust i konservativismen.)

Men denna omvändelse betydde ju inte automatiskt att jag fann Jesus Kristus och Hans Kyrka, utan snarare att jag började leta på alla möjliga och omöjliga håll efter vad som är Rätt.
Nu i efterhand bör jag väl erkänna att innan jag började leta så befann jag mig ju kanske inte i världens bästa startposition, i och med min inställning till livet, som i praktiken innebar att allt var okej, förutom att tro på sådant som inte var bevisat.

Men det bör ju förstås föda frågan hur bevisade många av dagens teorier från vetenskapen är.
Många av de kallas ju fortfarande just teorier, av de som är lite mer belästa, men då var jag ju som sagt ateist, liksom många andra, och kände att jag behövde svar på livets gåtor, varför jag framhöll att det ju var evolutions"läran", inte -teorin, vilket ju också är vad man hjärntvättas till att tro i skolan, och allt som lärs ut i skolan är väl sanning, eller hur?

Jag tänker på alla människor som föds hungriga, och som dör hungriga, vad är meningen med all lidelse i världen om inget liv efter detta finns?
De som föds i en värld full av övergrepp och våld, och dör i denna?
Har de inget alls att vänta sig efter detta liv?

Hur kan allt i denna värld vara så underbart men också så hemskt fasansfullt?
Borde det inte då finnas gott och ont, och kanske till och med någon/något som står för det Goda, och någon/något som står för det Onda?

Det var sådana frågeställningar som fick mig att börja tro, problemet var bara att jag inte visste inte var jag skulle finna vägledning till Sanningen.
Först prövade jag den för mig redan beprövade vägen, att försöka fördjupa mig inom Buddhismen, men jag fann bara att det egentligen var värdelöst att leva enligt den tron, och att Gud ju inte finns, enligt Buddhismen, och eftersom jag hade börjat tro på EN Gud så fungerade det helt enkelt inte.

Sedan funderade jag på Islam, som jag också funderat på lite från och till, och jag har ju också, förutom att läsa ungefär på vad Islam går ut på, också läst en hel del ur Koranen.
Problemet var att (som jag ser det) kärleksbudskapet inte finns i Islam.
Vad som är rätt är rätt och fel är fel, och den som har fel har inget i den här världen eller nästa att göra. Förutom detta verkar moralen som ett virrvarr av olika regler, alla beroende av vem du frågar. Vad jag förstod det som så har man ett antal "oskulder" som väntar på en i Himmelen, och flera fruar är okej, men inte i Sverige, eftersom lagen är som den är, men där det finns muslimsk lag är det ok. Nåväl, det var en hel hög med olika sådana här problem, när jag läste en sak i Koranen, och hörde en helt annan från företrädare av religionen, och läste en tredje sak på hemsidor om Islam, som jag bestämde mig för att även vidga mitt sökande till kristendomen.

Jag fann, kanske inte så förvånande, dock inte först till Kyrkan, utan jag bestämde mig för att pröva den mest "vanliga" vägen först, och började fundera på "Svenska Kyrkan", eftersom det ju är det mest "normala" så att man inte sticker ut i mängden så att säga.
Man vill ju helst inte vara "annorlunda" på något sätt.
Nåväl, jag fördjupade mig i "Svenska Kyrkan"s teologi genom deras hemsida, och det slog mig hur fullständigt konstiga svar man gav på hemsidan.
Enligt "Svenska Kyrkan"s hemsida är varken sex utanför äktenskapet, att leva ut "homosexualitet" eller abort en Synd. Jag reagerade förstås på de två första, då jag hade vaga minnen av att jag läst i Bibeln om att varken "homosexuella" eller äktenskapsbrytare är välkomna i Himmelriket. Det var förstås sant, enligt Bibeln, men ju mer jag grävt ner mig i "Svenska Kyrkan" desto mer har jag lagt märke till att antagligen är inte Bibeln vad som ligger till grund för hur "Svenska Kyrkan" väljer att ställa sig till olika saker och ting, vad som bestämmer det har jag tyvärr fortfarande ingen aning (politiker? populism? vem vet?).

I alla fall hade jag vid det här laget letat mig vidare till olika lite mer frireligiösa "kyrkor", då främst Mormonerna var det som intresserade mig (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) och jag bestämde mig för att följa deras råd att man skulle leva Guds budskap, det vill säga försöka att inte ens tänka hat gentemot andra människor, eller ens tänka på s-e-x eller annat som helt enkelt går emot Bibeln, och det var genom detta som min stora förändring inuti mig skedde.

Genom mormonernas råd så kände jag mig allt närmare Herren, Jesus Kristus, och genom detta så märkte jag, ju mer jag läste på om kristendomen, och ju mer jag läste i och om Bibeln, att den Romersk-Katolska Kyrkan är den Rättfärdiga, Enda, Sanna Kyrkan.
Pricken över i:et var förstås att Kyrkan inte förändrar grundsynen lite då och då, utan den är i praktiken bevarad från Jesus Kristus tid - som grundade Kyrkan, och som utsåg den förste Påven, Petrus.

Allting föll plötsligt på plats helt enkelt, och den "naturlag" som talar om att Bibeln visar hur man i
enlighet med Guds "naturlag" ska leva känns korrekt också, och att man, till skillnad från frireligiösa samfund, inte menar på att Syndare på något sätt alltid kommer att vara Syndare, och att de (mer eller mindre) indirekt inte välkomnar människor som fallit för Synden.
Jag tror på Förlåtelsen, men självfallet får man inte gå så långt som att acceptera Synden eller vifta bort den som någonting som inte spelar någon roll, för det spelar verkligen roll, för ens Frälsning, och så gott det går ska man ju undvika Synden.

Det faktum att Kyrkan i praktiken varit intakt sedan Jesus Kristus grundade den är också en god anledning för min Tro. Att det är samma Kyrka oavsett om du åker till Kina, USA eller Island känns för mig väldigt tryggt, det känns som Sanningen, att man inte kompromisserar med Budskapet bara för att man är på en annan geografisk plats, på grund av kulturella skillnader eller dylikt.
Kyrkan, som inte viker sig för populismens vindar, känns Sann, för mig, och för många andra, (var sjätte person här på Jorden?) har jag förstått det som.

Jag tror därför på Fadern, Sonen och den Heliga Anden, och Kyrkan som grundades av Jesus Kristus själv, den Romersk-Katolska Kyrkan.

fredag 16 november 2007

Kärlek i evighet

Igår så chattade jag med en vän från min församling, och blev varse om att jag kanske inte uppmärksammat vikten av Kärleken när man försöker sprida Jesus Kristus budskap.
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om jag inte tagit Kärleksbudskapet på allvar, men min tro är och förblir att, ja, man skall älska Syndaren, men inte Synden.

Jag kan dock, och försöker alltid, att förändra mig så gott det går, och tänker försöka fördjupa mig i Jesu Kristi kärlek så gott jag bara kan.
Oavsett vad jag talar om försöker jag ändå att känna Jesus Kristus allomfattande kärlek för allt och alla, men jag tror att det kanske är svårare idag, när man möter människor som är så uppfyllda av den Ondes budskap, att de tror att detta verkligen är Gott.

Jag tror också på att ju mer jag läser av Bibeln, och ju mer jag låter dess budskap sjunka in i mig, och mitt sinne, desto frommare lär jag bli som människa, och desto större chans har jag att kunna hjälpa mina medmänniskor.
Jag menar inte att Bibeln är det enda som är Gott här på Jorden, men Bibeln är en extremt viktig källa till Kärleken, och jag tror mig få ny kraft ur den att Förkunna och nytt liv i min Själ att Missionera.

Jag hoppas att jag i frmatiden, både i skrift, tal och tanke, skall kunna leva Kärleken så som Jesus Kristi förkunnade för oss mäniskor att vi skall omfamna Syndarna och alla människor.

torsdag 15 november 2007

Kors på sig?

Jag besökte idag Katolsk Bokhandel vid St:a Eugenia inne i stan, tillsammans med en vän, och gick i funderingar i att investera i kors att ha på vägen och ett att ha på t.ex. jackan (ungefär som en pin).
Jag är dock mycket osäker på vilken effekt detta skulle få på personer i min omgivning.

Den största farhågan som jag kan se det, är att jag kanske inte skulle få en chans att visa att kristna inte är så pass annrlunda som somliga tror, och även få en "fot" in och kunna försvara och kanske till och med omvända människor till Sanningen.

Det stora positiva är ju förstås att människor skulle bli intresserade och kanske fråga varför jag tror på det jag gör, men också såklart för att korset i sig skyddar mot onda andar och dylikt.

Lite intressant förstås är att British Airways förbjuder kors, eller rättare sagt gjorde det, enligt Dagen.se.

onsdag 14 november 2007

Abort-Nej-KD:are?

Dagen rapporterar idag om att sju kristdemokratiska ledamöter kommer på ett eller annat sätt att markera emot den abortlag som skall göra det möjligt för utländska kvinnor att göra abort i Sverige.
Inget konstigt med detta egentligen, det konstiga är nog snarare att ett parti som kallar sig kristet, och som påstår sig ha en kristen grund stödjer förslaget, än värre, har kommit med förslaget.
Till råga på allt ett parti som, förhoppningsvis, ingen vettig människa kan påstå ha varit kristet på tio år, om man skall tro partiledningens version (se tidigare blogginlägg).

Jag tycker det känns som att Kristdemokraterna får välja väg nu.
Antingen så kan de lägga ner, och hålla med Alliansen, bli bortvalda vid nästa val (förhoppningsvis utbytta mot ett verkligt kristet parti, som värdesätter människolivets okränkbarhet) eller välja att vara ett kristet parti och kasta iväg abortförslaget där det hör hemma, i elden.

Värt att läsa idag är också Ja till livets blogg, och den debattartikel de sju kristdemokraterna har skrivit.

Högpunkter i debattartikeln;
"Sverige blir nu det enda land i EU dit det är möjligt att resa för att utan prövning göra abort i graviditetsvecka 12 till 18."
"Istället för att tala om problemen med tonårsaborter och sexuellt överförda sjukdomar upprepar Sahlin gamla mantran om sexualiteten som enbart en ”stark och positiv kraft” för ”lust, närhet, glädje och äventyr”.

Mona Sahlin verkar inte ha förstått – eller så bryr hon sig inte alls – att Sverige toppar abortstatistiken bland tonåringar i Europa, att somliga kvinnor drabbas hårt av en abort, att klamydia är en vanlig orsak till kvinnlig barnlöshet och att livmoderhalscancer kan orsakas av ett sexuellt överfört virus, hpv.

Det är dags att återta folkhälsoperspektivet i det förebyggande arbetet som övergavs av den förra regeringen.

Sverige och svensk sjukvård får ta ett tungt ansvar för konsekvenserna av en förändrad abortlag. Vi beklagar att Sverige blir Europas ledande abortland."

tisdag 13 november 2007

"Prides" fanbärare

Efter att jag förgäves letar efter företag inom IT-sektorn som verkar ha någon slags moral så kom jag över en lista på sponsorer för senaste "Pridefestivalen", direkt från böglobbyn;
Rica Hotell, KLM, Spendrups, Halebop, Sony Ericsson, Debenhamns, Ikea, Mer (ägs av Coca-Cola), Aftonbladet, Nissan, Swedbank, Statoil och Bahnhof.

Tyvärr lär det bli ännu fler som ansluter sig till den Onde nästa år, då "Europride" kommer hit, men jag hoppas och ber innerligt att fler ska se Sanningen och gå bort ifrån den här destruktiva, sexfixerade och omoraliska livsstilen.

Varning, länkarna innehåller perversa bilder.

Källor: QX och Stockholm Pride

måndag 12 november 2007

Kyrka i Venice för muslimer?

Tydligen har Fader Don Aldo Danieli, upplåtit sin Kyrka i närheten av Venice i Italien låta var hemkvisten för muslimerna vid deras fredagsbön, eller vad man nu kan kalla det.

Inte nog med att han går emot sin Biskop, utan han går ju emot själva Bibelns bud också.
Det är knappast en fin gest att gynna de som är desillusionerade, som utan Frälsningen troligen har Helvetet att se fram emot.

Det är en stor skillnad på att respektera människor, och att, som Fader Don Aldo Danieli, uppmuntra deras icke-kristna aktiviteter.

Må Herren förbarma sig över oss alla, och att Fader Don Aldo Danieli må komma till insikt om Sanningen.

onsdag 7 november 2007

BRIS stödjer böglobbyn

Nu har tydligen BRIS, enligt Dagen.se, bestämt sig för att samarbeta med indoktrineringsmaskinen RFSL, som tydligen ska ge BRIS ökad "förståelse" för annorlunda "läggningar".

Pyttsan säger jag, och håller helt med apg29.com som anser att barnen borde ha rätt till Jesus.

KDs livsförakt

Enligt en artikel från SvD.se från juli i år, så lär Pernilla Gunther (kd), lokalavdelningsordförande och kommunpolitiker i Trollhättan ha sagt;
"Det kan vara på sin plats att upplysa vissa kvarvarande fundamentalister i partiet, att är man inte beredd att verka ens för rätten för kvinnan att själv få fatta det avgörande beslutet om en abort, något som verkligen ligger på den lägsta nivån – då bör man fundera över sin egen politiska framtid. Den kan inte ligga i kristdemokraterna i alla fall"

I artikeln kan man också läsa att enligt Lennart Sjögren så har de som värnar om livets okränkbarhet inget att hämta hos Kristdemokraterna överhuvudtaget.

Det känns, som kristen, att läget är relativt oroande.
Aborterna skjuter i höjden, och diskussionerna om dödshjälp kommer allt närmare inpå oss.

Jag hoppas, som jag tidigare klargjort, på att Per Kronlid & Co ska bilda det omtalade kristna partiet som står för livets okränkbarhet, eftersom det tydligen inte funnits något kristet parti på tio år.

måndag 5 november 2007

Dagens flummeri

Tja, vad kan man egentligen säga nära Dagen, den påstådda kristna nyhetstidningen, väljer att uppmärksamma utställningen "in hate we trust" som utan urskiljning eller någon slags verklighetsförankring bland annat går till attack mot Kyrkan såväl som Kristdemokraterna såsom Pingströrelsen.
Det tråkiga är egentligen inte att man uppmärksammar utställningen, utan att Dagen väljer att kalla det konst.
Konstigt säger jag.
Varning, bilden kan uppfattas som stötande, men jag har enbart med den för att visa vilken typ av förnedring konstnären ifråga ägnar sig åt (det vill säga Elisabeth Ohlson Wallin) och hur verklighetsfrånvänd hon är.


söndag 4 november 2007

Internetbön

Hej,
jo, tack vare en nyfunnen vän så har jag funnit en bön som jag inte trodde fanns, och som jag är väldigt lycklig över att jag fann också. Jag har skrivit ut den och fäst den vid min dator nu.

"Bön inför inloggning på Internet

Allsmäktige, evige Gud!
Du som skapade oss till Din avbild och uppmanande oss att söka efter allt som är gott, sant och vackert,
särskilt i Din gudomliga person,
Din Enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus,
vi ber Dig:

Utverka genom den helige Isidor, biskop och kyrkolärare, att vi under vår färd på Internet kommer att styra våra händern och ögon mot sådant som behagar Dig.
Hjälp oss låta alla själar som där korsar vår väg omfattas av vår kärlek och vårt tålamod.

Genom Jesus Kristus, vår Herre,
Amen."

Bönen fann jag hos Katolsk Observatör.

söndag 21 oktober 2007

GodTube - inget nytt IDG

IDG:s hemsida kan man läsa om att GodTube är en "ny" sorts videosida.
Visst är det trevligt att IDG tar upp detta, men att den är ny stämmer ju knappast.
Jag hoppas däremot att sidan kommer visa många Sanningen.

lördag 20 oktober 2007

Dagen vinklar och vrickar

På Dagens hemsida kan man idag läsa om den "hemska" Kyrkan som i Polen ser till att de "stackars" ovetande troende röstar rätt.
Inte nog med att Dagen tydliggör att Kyrkan är riktigt "ond", utan man försöker i artikeln måla upp en bild av en mycket splittrad Kyrka i Polen.
Jag kan tyvärr inte uttalla mig om hur "Radio Maryja" egentligen är, om den är så pass anti-judisk och hatisk som många mediekällor här i Sverige vill göra gällande.
Det jag hört från andra är däremot att kanalen försöker vara en så god katolsk kanal som möjligt, vilket knappast innefattar judehat och dylikt.

Nåväl, länk till artikeln "Katolska kyrkan – en maktfaktor i polsk politik"

fredag 19 oktober 2007

We want PiS!

Tja, PiS står ju för Prawo i Sprawiedliwość, på Polska vill säga, vilket ungefär betyder "Lag och rättvisa" på svenska. Namnet kommer, vad jag har hört, från Bibeln, med ett bibelcitat (fritt citerat) "Gud älskar lag och rättvisa".

Det som är så unikt med partiet, som gör det relativt unikt i sin ställning kanske i hela Europa, är att det är ett av de få partier som verkligen har vågat ställa sig upp emot dödandet av ofödda människor (kallat "abort") och "HBT"-propagandan, för att skydda sitt folk mot perversioner.

Därför är det oroande att PiS siffror för tillfället ser lite dystrare ut än tidigare (även om de för tillfället är betydligt bättre än vid förra valet, vilket ju är positivt) medan PO, Medborgarplattformen, växer sig starkare.
Detta är oroande då partiet motsätter sig bland annat den myndighet som PiS har varit pådrivande att inför för att minska, och helst eliminera, alla former av korruption inom landet.
Självfallet får ordet "liberal", som till viss del kan beskriva partiet, mitt nackhår att resa sig, och de är inte alls lika engagera i frågan om de oföddas rättigheter eller i kampen mot sexuella perversioner.

Jag kommer tänka på PiS i mina böner, och jag önskar de allt gott.
Pax et Bonum.

måndag 8 oktober 2007

"Vaddå liv?"

Att åka till mitt kära universitet brukar vanligtvis vara en angenäm upplevelse.
Jag brukar ha tid att sitta för mig själv, se på naturen och omgivningarna, kanske lyssna på lite Daft Punk, men samtidigt ha tid att läsa på lite inför föreläsningar eller helt enkelt läsa i kurslitteraturen.

Det som stör min annars mycket trevliga resa till och från universitetet är dagstidningarna, gratistidningarna eller vad man än vill benämna de.
Dag efter dag får man höra om hur allt fler och fler unga kvinnor tar livet av sig, allt fler väljer att döda sina barn, och om olika slags fall av framförallt unga män som blir misshandlade till döds.

Man undrar vart allt hat, ondska och den känsla av att inte vara tillfreds med livet kommer ifrån.
Man behöver då rakt inte leta länge, då man i desamma dylika tidningar kan läsa om "krönikor" (ja, så kallas ofta dessa hatiska texter) om hur hemsk den och den personen är, och hur man ska strunta i allt vad moral, regler och sitt samvete säger.
Du är bara värd något så länge som du inte visar att du är en tänkande varelse, som bryr sig om sina medmänniskor, är vad jag har tolkat ur dessa texter, åtminstone de senaste två åren.

Jag vill ju gärna hålla mig à jour med vad som händer, men det blir allt mindre roligt för varje dag som går att plocka upp en av gratistidningarna.

(Jag hade tänkt länka till artiklarna, men jag tror inte det är av godo att läsa de. För den som ändå är intresserad så finnes det mer info om det som jag räknade upp på valfri stor tidnings hemsida.)

söndag 7 oktober 2007

Fel del ur Katekesen

Jag lyckades tydligen med att plocka ur fel citat ur Katekesen till förra bloggposten, om en av sturplansprofilerna.
Citatet som jag ville plocka ut var självfallet;
"Sammanfattning
2392 ”Kärleken är varje mänsklig varelses grundläggande och medfödda kallelse.”[65]
2393 Då Gud skapar människan till man och kvinna ger han på samma sätt värdigheten som person såväl åt mannen som kvinnan. Det tillkommer båda, man och kvinna, att komma till insikt om och acceptera sin sexuella identitet.
2394 Kristus är kyskhetens förebild. Varje döpt människa är kallad att leva ett liv i kyskhet – och var och en skall göra det i enlighet med sin egen livssituation.
2395 Kyskheten innebär att sexualiteten integreras i personen. Den medför att man lär sig personlig självbehärskning.
2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar.
2397 Det förbund som makarna frivilligt har slutit med varandra innebär trogen kärlek. Detta förbund ålägger dem plikten att bevara sitt äktenskap oupplösligt.
2398 Fruktsamhet är något gott som äktenskapet ger, en gåva, ett ändamål för äktenskapet. Då makarna ger liv, deltar de i Guds faderskap.
2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel).
2400 Äktenskapsbrott och skilsmässa, polygami och fria förbindelser är allvarliga kränkningar av äktenskapets värdighet.
"

torsdag 27 september 2007

Stureplansprofilens mediesmörjelse

Idag kunde man, både på metro.se och pepperstidningen, läsa om en av de s.k. "stureplansprofilerna" som nu gått med på en intervju i densamma tidning.

Tydligen så hade han och hans kompis haft samlag med en här tjejen tidigare vilket är hemskt nog, men de inblandade personerna är förmodligen, lik många andra i denna värld, insnärjda av media att sex hursomhelst är helt okej.

Hans kommentar på det hela är ju fullkomligt oförståelig "Hon sa aldrig stopp. ".
Jag hoppas och ber att Herren ville komma till vår jord och dömer levande och döda, så snart som möjligt.
Läget härnere på jorden börjar bli minst sagt akut.

Jag hoppas att människor, även "stureplansprofilerna" ska komma till insikt om att sex utanför äktenskapet ej är någonting som Skaparen hade i åtanke för oss.

Saxat från Katekesen;
"Sammanfattning
2189 ”Håll sabbatsdagen, så att du helgar den” (5 Mos 5:15). ”Den sjunde dagen är vilosabbat, en Herrens helgdag” (2 Mos 31:15).
2190 Sabbaten som var en bild av den första skapelsens fullbordan är ersatt av söndagen som erinrar om den nya skapelsen, som inleddes av Kristi uppståndelse.
2191 Kyrkan firar Kristi uppståndelses dag den åttonde dagen, som med rätta kallas Herrens dag eller söndag.[28]
2192 ”Söndagen... skall hållas i hela kyrkan som den främsta påbjudna helgdagen.”[29] ”På söndagar och andra påbjudna helgdagar är de troende förpliktade att delta i mässan.”[30]
2193 ”På söndagar och andra påbjudna helgdagar skall de troende avhålla sig från sådant arbete och sådana sysslor som är ett hinder för att ägna Gud den dyrkan som tillkommer honom, för att kunna glädja sig på ett sätt som passar Herrens dag eller för att ägna sig åt avkoppling till själ och kropp.”[31]
2194 Att söndagen finns bidrar till ”att alla får tillräcklig tid till vila och tillräckligt med fritid för att låta dem ägna sig åt sitt familjeliv, sitt kulturella, sociala och religiösa liv.[32]
2195 Varje kristen människa bör undvika att ålägga någon annan det som skulle hindra henne själv från att hålla Herrens dag.
"
EDIT: Varför jag gjorde en avrättningsanordning har att göra med att jag rent spontant kände för att "det här förtjänar det värsta straff som finns" men troligen är Stureplansprofilen inte "mindre" (inte sagt att det är en liten synd, snarare motsatsen, men det kan vara lite problematiskt att avrätta alla som haft sex utanför äktenskapet) skyldig till brytande av den Eviga Lagen än någon annan vilseledd själ.

Gud kommer döma alla. Såväl levande såsom döda.

Pax et Bonum.

tisdag 25 september 2007

Per Kronlid

Det har, enligt mig själv, varit alldeles för tyst om det parti som ska sätta sig emot aborter här i Sverige. Så jag tog mig i kragen och körde en sökning efter vad för material som fanns tillgängligt om detta, och döm om min förvåning när jag, glatt överraskad, fick reda på att det tydligen är en man vid namn Per Kronlid som står bakom rörelsen som jag och många andra ställer sitt hopp till ska få slut på dödandet av de ofödda.

Nåväl.
Denna man bor tydligen till och med i samma kommun som jag själv, så jag ska väl försöka komma i kontakt med han någon gång.
Under tiden så nöjer jag mig med att förse er övriga med Per Kronlids debattartikel.

"Det är dags för nytt parti i SverigeAlla riksdagspartier, även kd, pläderar för fri abort. Nu behövs ett nytt parti som utgår från livets princip inte bara i abortfrågan utan också i andra frågor.

Det är dags för ett nytt parti i Sverige. Ett parti för oss som är förkrossade och förfärade över att människoliv kränks genom aborter. Ett parti som genom vår röst blir en del av opinionsarbetet för att skydda människolivet.
Jag tror det nu även i Sverige är dags för ett parti som vill förbjuda aborter (med undantaget om moderns liv är i fara). Och som samtidigt vill att allt som står i vår makt ska göras för att underlätta för människor att föda sina barn. Att arbeta för en barnvänlig kultur, och som med ekonomiska medel gör det lätt att bli förälder.
Det som var okänt för en del har nu blivit uppenbart för alla, att även kd är ett parti som pläderar för fri abort på samma sätt som alla övriga riksdagspartier och sverigedemokraterna (åtminstone fram till graviditetsvecka 12). Många människor är nu alltså oerhört frustrerade och besvikna. Vi har idag inget parti att rösta på som driver frågan om människolivets okränkbarhet. Detta är faktiskt en moralisk fråga, som är minst lika viktig som klimat- och miljöfrågor, familjefrågor, äldrefrågor och mycket annat.
I ett land där man bestraffas om man parkerar fel, där man måste ha på sig bilbälte, inte får plocka blåsippor och inte fildela, där måste det väl ändå också vara möjligt att genom ett abortförbud stödja människor till att föda det väntade barnet.
Utifrån livets princip går det sedan att bygga ett partiprogram också för många andra frågor. Naturligtvis blir det också frågor av mindre avgörande art, där balanseringar mellan olika intressen måste göras.
Ett parti av detta slag tror jag kan hitta stöd i en del frikyrkliga och svenskkyrkliga kretsar, bland katoliker och även bland en del muslimer, och vanliga försvarare av människolivet.
Partiet kan också verka på lokal och regional nivå genom att exempelvis rösta fram förbud för barnmorskor att rekommendera unga gravida att göra abort, så som vanligtvis sker nu. Jesus unga mor Maria skulle idag antagligen ha blivit rekommenderad att göra abort.
Abort är att en människa offras för andra människors frihet (offras i första hand för det ofödda barnets fars och mors frihet).
Vi måste driva opinion för ett ansvarstagande för vår sexualitet, och att det faktiskt är en konsekvens av sex att man kan bli med barn (och naturligtvis är ett av Skaparens syften med sex).
Naturligtvis kommer ett parti av det här slaget att möta ett kompakt motstånd från makteliten. Och tyvärr blir man som enskild tvungen att partipolitiskt gå emot många vänner i andra partier. Mediesverige kommer att håna. Men vi måste vara beredda till detta, om vi vill värna människolivets okränkbarhet.


PER KRONLID, JÄRFÄLLA, MISSIONSFÖRESTÅNDARE FOLK&SPRÅK

Publiceringsdatum: 2007-03-01
Avdelning: Opinion, Debatt1
Källa: Dagen"

Pax et Bonum

torsdag 20 september 2007

Glömde du din själ i somras?

Nej, det är inte den frågan som spikas upp på tavlor runtom i lokaltrafiken här i Stockholm inte.
(Budskapet som jag kommer till hamras också in genom annonssidor i olika tidningar)

Istället så gör den nya majoriteten en storsatsning på vad de tror är svaret på att allt fler får sexuellt överförbara sjukdomar.
Detta är inte bara moraliskt fel, utan även mycket fel ur en rent praktisk synvinkel, då, som jag tidigare påpekat, inte preventivmedel skyddar mot dessa sjukdomar.

Så, förutom att de lurar människor in i fördärvet och till den Onde, så lurar de även in människor i en påhittad låtsasvärld där det går att skydda sig mot dessa sjukdomar, utan att leva i kyskhet.
Det är en hemsk sak att göra, och jag ber att man hos landstinget kommer till insikt om detta och börjar propagera för kyskhet.

Den som inte sett de horribla, smaklösa annonserna kan finna de på internet (endast i utbildningssyfte postar jag detta.).

Lite fakta om kondomer;
*...har en felmarginal på 15%
*...13% av ogifta tonåringar blir gravida första året de använder kondomer
*...enligt de ledande amerikanska hälsomyndigheterna finns inga kliniska bevis på att kondomer hjälper mot gonorré, syfilis, herpes och humant papillomavirus och sprids genom enbart hudkontakt.

Källa: National Institutes of Health (PDF)

Vad man borde fråga sig är var kärleken tog vägen.

Bildnot; Johannes Paulus II var den som tydliggjorde Kyrkans syn på preventivmedel.

måndag 10 september 2007

Dödsautomat - snart i ett ålderdomshem nära dig

Enligt den katolska rörelsen Respekt har den tyske politikern och dödshjälpsförespråkaren Roger Kusch presenterat en automat som ska innebära att "obotligt sjuka" på ett enkelt sätt ska kunna, genom en dödlig injektion, ta sitt eget liv.

Tydligen så funderar också de tyska socialdemokraterna, i alla fall Michael Naumann säger att dödshjälp inte är något som i gränsfall kan regleras av lagstiftning, vilket enligt mig är en väldigt underlig synvinkel, som visar på ingen som helst respekt för livet som man fått.

Livet är för många ingenting själklart, är något som vi alla borde veta och framförallt värna om det så sköra livet som vi ändå har.

"Kyrkans syn

Kyrkan fördömer eutanasi som en kränkning av patientens fysiska integritet och läkarens yrkesintegritet (Evangelium vitae nr. 65). Dödshjälp strider mot förbudet att dräpa men även mot kärleksbudet. Vi har alltså en skyldighet gentemot döende personer. Detta ansvar skulle undergrävas om eutanasi tilläts.

Eutanasi är inte bara omoraliskt i sig, det är också dålig medicinsk praxis. Det är en livsfarlig “symptombehandling” som negligerar de bakomliggande orsakerna till patientens tillstånd."

Från Respekt

söndag 2 september 2007

Filmtajm!

Hejsan hallå,
så, nu har man ju studerat ett tag, och fått i sig middag, så nu känner jag behov (eller behov och behov, men en längtan kanske mer :-P) att se en film. Nåväl, jag kollade ju upp vad som fanns på teve, och kom fram till att filmen "Hitch" har jag ju sett reklam för - den verkade ju faktiskt bra när jag såg reklamen för den.

MEN, hur är den innehållsmässigt?

Är det moraliskt försvarsbart för mig att se den?


Det är ju tyvärr ingenting som svenska recensenter är kända för att informera om, så därför fick jag, för ett tag sedan, av en tillfällighet reda på att den amerikanska konferensen för katolska biskopar recenserar filmer - och då talar om om man använder t.ex. svordomar eller missanvänder Herrens namn.


Så, detta fick jag reda på om "Hitch";


"Entertaining, if not totally convincing, old-fashioned romance about a highly successful "date doctor," Alex ("Hitch") Hitchens (Will Smith), who helps shy men woo the women they love but are too timid to approach, and then falls for a gossip columnist (Eva Mendes) who just happens to be on the trail of an heiress (Amber Valletta) who is dating one of Hitch's clients, the rotund and bumbling Albert (Kevin James), leading to predictable complications. Andy Tennant's film is a refreshing throwback to the lighthearted fare that Hollywood used to produce, nicely devoid of gratuitous sexual situations, possesses a good moral tone, and contains appealing performances, but the script just misses being a total success due to some implausible plot turns, while the broadness of some of the gags undermines the realistic foundation so essential to the best comedies. A few instances of profanity, rough, and crude language, one brief sexual situation, adult thematic elements. A-III -- adults. (PG-13) 2005"

lördag 25 augusti 2007

Hjärtat

Jag kom på en viktig sak som jag totalt glömde bort när jag skrev mitt senaste inlägg, att skriva med mitt hjärta, och inte enbart med hjärnan, som någon gudlös vilde.
Det jag vill ha sagt är att Gud verkligen älskar alla, även syndarna, men inte synden, och därför är det så viktigt att hålla sig borta från synden som leder till den Onde.
Därför är det viktigt att alltid hålla sig på Guds väg, genom Kyrkan.

Guds plan är ju som bekant unik för var och en av oss, och för de som märker att man ej kan/vill skaffa familj finns många olika livsval att välja mellan. Man kan leva ett normalt liv i celibat, bli präst, nunna eller kanske munk.

(De som ändå är intresserade av "råfakta" får här ännu en liten faktagrej;
kondomer släpper igenom HIV- och AIDS-virus liksom en amerikansk fotboll åker genom målet (källor; "Journal of the American Medical Association", nr 257, maj 1987 och "Nature" nr 335, 1:a september 1988)

Dessutom är det på sin plats att ta ett stycke från Katekesen;
"
2392 ”Kärleken är varje mänsklig varelses grundläggande och medfödda kallelse.”[65]
2393 Då Gud skapar människan till man och kvinna ger han på samma sätt värdigheten som person såväl åt mannen som kvinnan. Det tillkommer båda, man och kvinna, att komma till insikt om och acceptera sin sexuella identitet.
2394 Kristus är kyskhetens förebild. Varje döpt människa är kallad att leva ett liv i kyskhet – och var och en skall göra det i enlighet med sin egen livssituation.
2395 Kyskheten innebär att sexualiteten integreras i personen. Den medför att man lär sig personlig självbehärskning.
2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar.
2397 Det förbund som makarna frivilligt har slutit med varandra innebär trogen kärlek. Detta förbund ålägger dem plikten att bevara sitt äktenskap oupplösligt.
2398 Fruktsamhet är något gott som äktenskapet ger, en gåva, ett ändamål för äktenskapet. Då makarna ger liv, deltar de i Guds faderskap.
2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel).
2400 Äktenskapsbrott och skilsmässa, polygami och fria förbindelser är allvarliga kränkningar av äktenskapets värdighet."

Om AIDS-kampen

Jag kan inte låta bli att undra om Roland Poirier Martinsson verkligen är katolik med tanke på hans debattartikel, "Exemplet Uganda visar västs fördomar", när han avslutar med "Få kristna pekade dock på bögarna som föredöme." varför han egentligen gör detta, och inte anmärker på att denna "livsstil" inte alls är förenlig med att vara kristen.
Att som Roland göra, det vill säga, uttrycka sig så pass positivt om något som är en synd, är ju i praktiken att uppmana till synd. Jag skulle jättegärna fråga Roland hur han ser på saken, men eftersom han inte uppgett någon e-postadress någonstans (vad jag kan se) så förblir det ett mysterium (om du läser detta Roland, e-posta mig gärna).

Nåväl, så, lite fakta om preventivmedel, kondomer närmare bestämt;
*...har en felmarginal på 15%
*...13% av ogifta tonåringar blir gravida första året de använder kondomer
*...enligt de ledande amerikanska hälsomyndigheterna finns inga kliniska bevis på att kondomer hjälper mot gonorré, syfilis, herpes och humant papillomavirus och sprids genom enbart hudkontakt.

Källa: National Institutes of Health (PDF)

tisdag 21 augusti 2007

Katolsk Aktion

Hej kära vänner,
jag är nu tillbaka från en visit upp i norraste Norrland, vid Kälvudden närmare betsämt.
Största närmaste staden är nog Luleå, i alla fall är jag rejält stärkt och så, och redao att fajtas för det jag tror på, så därför, om du vill hjälpa till i "fajten" lyssna här;

http://groups.google.com/group/katolsk-aktion

Tanken med gruppen är att diskutera och uppmärksamma saker och ting som går emot Kyrkans principer, då framförallt inom Sverige, och att försöka också hitta lösningar till dessa problem eller dylikt.

En väldigt bred grupp kan man lugnt påstå, men som har sin grund i den Romersk-Katolska Kyrkans ställningar till allt.

Exempel på några viktiga frågor;

* Nej till abort

* Bevara äktenskapet

* Motarbeta sex utanför äktenskapet

* Motarbeta HBT-propaganda

onsdag 8 augusti 2007

Homopräst i SvK om homosex

"- För mig är debatten om homosexualitet inom kyrkan en vattendelare: tror man att Bibeln är Guds ord eller bara en bok som man kan tolka hur som helst? Bibelmaterialet är ju entydigt. Bibeln är negativ till homosex."

Orden kommer från Erik Johansson, präst i Svenska Kyrkan, som öppet är homosexuell.
Artikeln är mycket intressant, och väl läsvärd för de flesta, och visar på många olika sätt varför det inte är i enlighet med kristendomen att ha samlag utanför äktenskapet.

Artikeln finnes på Dagen.se

fredag 20 juli 2007

Angående lite allt möjligt för tillfället

Hej,
jag tar tillfället i akt, nu när det äntligen är fredag, att skriva lite.
Eftersom sommarjobbet som jag har är väldigt fysiskt krävande så brukar jag inte orka med att skriva så mycket, och inte heller hinna med att kolla alla nyhetsuppdateringar och dylikt.


Nåväl, sagt och gjort så kan jag väl börja med att säga att jag hade ett trevligt konfirmationsmöte, eller vad man nu kan kalla det, men min präst i den "närmaste" Katolska Kyrka från där jag bor. Vi diskuterade det som jag hade fått i "läxa" i Katekesen (KKK), det vill säga nr 748-870.


Självfallet fann jag, som den jobbiga person jag är, en hel del att diskutera.

Bland annat kan nämnas under nr 846;
"Man kan därför inte bli frälst, om man vet att den katolska kyrkan är instiftad av Gud genom Jesus Kristus som något nödvändigt men ändå vägrar att inträda i den eller stå kvar i den.[79] [161; 1257]"


Prästen tyckte det var en mycket relevant fråga hur man definierade just avsnittet med att huruvida man kunde veta just detta, och tog som exempel att man på 1600-talet menade att de som inte anslutit sig till Kyrkan var dömda till Helvetet, eftersom alla fått reda på sanningen om Henne. Det man upptäckte i och med att man fann Amerika bland annat, var ju att världen är så oändligt mycket större, och som också nämns i Katekesen;"848 ”Människor som utan eget förvållande är okunniga om evangeliet kan Gud föra till tron – utan vilken det är omöjligt att finna nåd hos honom[81] – på vägar som endast han känner. Men på kyrkan faller dock nödvändigheten att förkunna evangeliet, och samtidigt den heliga plikten att göra det”[82] – för alla människor. [1260]"

Under nr 862 finns också en mycket intressant text;


"...”biskoparna enligt gudomlig instiftelse har trätt i apostlarnas ställe som kyrkans herdar. Den som lyssnar till dem lyssnar till Kristus, och den som avvisar dem avvisar Kristus och den som har sänt Kristus”.[118] [880; 1556]"


Jag hade väldigt svårt att förstå att man kunde uttrycka sig så strikt om biskopens plats i Kyrkan, men fick förklarat för mig att visst går det att vända sig emot biskopen, och om denne är korrupt eller dylikt finns det sätt att "bli av" med dessa (som exempel tog han biskopen över Boston, som har haft ansvaret för att en hel del av de sexövergrepp som begåtts har hanterats så pass dåligt, som blev förflyttad till, visserligen, en hedersam plats i Vatikanen, men som egentligen inte kan utöva någon verklig makt längre.).


Jag frågade även om hur Kyrkan ser på "transsexuella", personer som önskar byta kön, och vad jag förstår det som så är det delvis naturlagen som gäller, att det handlar om någonting onaturligt ingrepp, men också att det är en så pass specifik fråga att man måste i så fall fråga om råd och hjälp från andra inom Kyrkan.


Vidare frågade jag hur Kyrkan ser på den "dragning" som en del människor har, att klä ut sig i det motsatta könet kläder, och fick svaret att om det bara är för skojs skull, vid enstaka tillfällen eller dylikt, så gör det inget, men när det blir så pass att personen ifråga uppträder och ser sig som en person av motsatta könet och lever ut detta så är det helt klart ett brott mot Kyrkans "regler".


Nåväl, igår kunde man läsa om nya avslöjanden om sexövergrepp från en Katolsk präst, denna gång i Sverige. Jag tycker personligen att sådana präster ej bör få fortsätta med sin prästkarriär, oavsett om det är preskriberat eller ej, och även, likt i USA, att de blir tvugna att informera sina nya/gamla grannar om deras brott.


Ja, jag förmodar att detta var allt för denna gång.
Gud välsigne er alla.PS. Jag har även börjat blogga på Windows Live Spaces för den som hellre föredrar det eller så, men också för att nå fler. DS.

torsdag 19 juli 2007

En Kyrkan

Ja, jag tänker inte hålla på och gå runt gröten utan tänker, liksom Påven gjort, återannnonsera att det bara finns en Kyrka här i världen, med apostolisk succesion grundad av Jesus.
Det är endast åt denna Kyrka som Jesus har lovat frälsning och syndernas förlåtelse.

"Svar på frågor om några aspekter på läran om Kyrkan" - Googlepages

söndag 15 juli 2007

Glömde citera...

...en av källorna :-P
Det är lätt gjort i den digitala världen där informationen flödar så fort, att man inte riktigt hinner stanna upp och ta det lugn och tänka efter. Nåja, här är det;

"

Rom 1:24
P

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.

Rom 1:25

De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.

Rom 1:26
P N

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,

Rom 1:27

likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.

"

fredag 13 juli 2007

Apropå fördömande av utlevd "HBT-läggning"

Såsom kristen blir man ofta utpekad som någon slags onda människa när man påtalar att man faktiskt inte tycker det är okej att folk lever ut sin "HBT-läggning", vilket ju, i alla fall enligt de flesta av oss, är uppåt väggarna fel, då vi endast vill varna för att synda, och att synden kan få andra att dras med i den.

Självfallet har ulevelse av "HBT-läggning" större konsekvenser än så, även i det sekulariserade samhället, men det får bli en annan gång som jag tar upp det.

Till grund för Kyrkans ställningstaganden ligger 1 Mos 19:1-29; Rom 1:24-27; 1 Kor 6:9-10; 1 Tim 1:10. Om det är något du undrar över vad Kyrkan anser är det bara att kolla i Katekesen (KKK).

1 Mos 19:1

Herren förstör Sodom och Gomorra
På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken.

1 Mos 19:2

”Jag är er tjänare”, sade han. ”Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti.” De svarade: ”Nej, vi övernattar här ute.”

1 Mos 19:3

Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.

1 Mos 19:4
P

Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag.

1 Mos 19:5

De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.”

1 Mos 19:6

Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig.

1 Mos 19:7

”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont.

1 Mos 19:8

Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”

1 Mos 19:9

Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren.

1 Mos 19:10

Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren.

1 Mos 19:11

Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren.

1 Mos 19:12

Männen sade till Lot: ”Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån.

1 Mos 19:13

Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har sänt oss att ödelägga staden.”

1 Mos 19:14

Då gick Lot bort och talade med sina blivande svärsöner. ”Skynda er bort från denna ort”, sade han. ”Herren skall ödelägga staden.” Men svärsönerna trodde att han skämtade.

1 Mos 19:15

I gryningen drev änglarna på Lot och sade: ”Skynda dig i väg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har här, så att du inte förintas när staden straffas.”

1 Mos 19:16

Lot dröjde, men eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där.

1 Mos 19:17
N

När de förde ut dem sade han: ”Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas.” —

1 Mos 19:18

”Nej, Herre”, sade Lot till dem.

1 Mos 19:19

”Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan olyckan, jag skulle dö.

1 Mos 19:20

Men staden här framme ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad, låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv — den är ju så liten!”

1 Mos 19:21

Han svarade: ”Ja, det skall bli som du vill, också den här gången. Jag skall inte förstöra den stad du talar om.

1 Mos 19:22
N

Men fly dit så fort du kan, jag kan ingenting göra förrän du är där.” Så fick staden namnet Soar.

1 Mos 19:23

När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar.

1 Mos 19:24
P

Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra, ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen,

1 Mos 19:25

och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken.

1 Mos 19:26

Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod.

1 Mos 19:27

Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren.

1 Mos 19:28

När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.

1 Mos 19:29

När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på Abraham och lät Lot komma undan den förstörelse som drabbade städerna där Lot hade bott.


1 Kor 6:9
P

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,

1 Kor 6:10

inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.


1 Tim 1:10
P

för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.

lördag 7 juli 2007

Gud hör bön

Jag vet inte hur jag lyckats undgå det, men tydligen ska ett alldeles nytt parti, grundat på kristna värderingar (inte som Svenska Kyrkan, som i ena stunden hyllar rasbiologin, i andra välsignar homosexualitet, sex utanför äktenskapet och dödandet av oskyldiga ofödda) bildas.
Jag kan inte göra annat än att tacka dessa goda själar och hoppas på lycka för desamma.

torsdag 5 juli 2007

Vilka bilmärken är egentligen OK?

Ja, det var frågan jag ställde mig, efter att ha sett en Hyundai-reklam (varning för känsliga tittare) som jag såg. Så, sagt och gjort, jag hittade en sida för att finna svar (en riktigt snuskig sida, men ändå..).

"Non-Gay-Friendly (car) Companies"

"Acura
Hyundai
Suzuki
BMW
Kia
Honda"

tisdag 3 juli 2007

Film lovers won't love this...

..at least those who care about moral and ethics.
Tydligen har EU-kommisionen börjat sprida propaganda via YouTube, och det värsta är att propagandan vänder sig direkt mot de goda moraliska värderingarna som många, just inom EU-länderna, försöker bygga upp. Det är hemskt att se och jag ber att de som tittar på filmklippet är starka i sin tro och inte låter minderåriga se dylikt.

Det värsta är ändå att våra skattepengar går till dylika projekt, men visst, så har det varit ganska länge, se bara på den senaste reklamen för att man inte ska dricka för mycket, med massor av "sköna" (som i helvetessköna) sexuella scener.

Sedan har vi det där "finfina" (ironi) om att Hägglund lyckats sänka de abortmotståndare som ännu fanns kvar i partiet. Vad jag vill minnas var att en av anledningarna till att Kristdemokraterna en gång bildades var just motståndet till abort.
Det är tråkigt, men Sverige behöver ett nytt kristet parti, inte Svenska-Kyrkan-kristet, utan ett riktigt kristet parti.

SvD:Hägglund vann abortstrid på kd-möte

SvD:Sex ska sälja europeisk film