fredag 20 juli 2007

Angående lite allt möjligt för tillfället

Hej,
jag tar tillfället i akt, nu när det äntligen är fredag, att skriva lite.
Eftersom sommarjobbet som jag har är väldigt fysiskt krävande så brukar jag inte orka med att skriva så mycket, och inte heller hinna med att kolla alla nyhetsuppdateringar och dylikt.


Nåväl, sagt och gjort så kan jag väl börja med att säga att jag hade ett trevligt konfirmationsmöte, eller vad man nu kan kalla det, men min präst i den "närmaste" Katolska Kyrka från där jag bor. Vi diskuterade det som jag hade fått i "läxa" i Katekesen (KKK), det vill säga nr 748-870.


Självfallet fann jag, som den jobbiga person jag är, en hel del att diskutera.

Bland annat kan nämnas under nr 846;
"Man kan därför inte bli frälst, om man vet att den katolska kyrkan är instiftad av Gud genom Jesus Kristus som något nödvändigt men ändå vägrar att inträda i den eller stå kvar i den.[79] [161; 1257]"


Prästen tyckte det var en mycket relevant fråga hur man definierade just avsnittet med att huruvida man kunde veta just detta, och tog som exempel att man på 1600-talet menade att de som inte anslutit sig till Kyrkan var dömda till Helvetet, eftersom alla fått reda på sanningen om Henne. Det man upptäckte i och med att man fann Amerika bland annat, var ju att världen är så oändligt mycket större, och som också nämns i Katekesen;"848 ”Människor som utan eget förvållande är okunniga om evangeliet kan Gud föra till tron – utan vilken det är omöjligt att finna nåd hos honom[81] – på vägar som endast han känner. Men på kyrkan faller dock nödvändigheten att förkunna evangeliet, och samtidigt den heliga plikten att göra det”[82] – för alla människor. [1260]"

Under nr 862 finns också en mycket intressant text;


"...”biskoparna enligt gudomlig instiftelse har trätt i apostlarnas ställe som kyrkans herdar. Den som lyssnar till dem lyssnar till Kristus, och den som avvisar dem avvisar Kristus och den som har sänt Kristus”.[118] [880; 1556]"


Jag hade väldigt svårt att förstå att man kunde uttrycka sig så strikt om biskopens plats i Kyrkan, men fick förklarat för mig att visst går det att vända sig emot biskopen, och om denne är korrupt eller dylikt finns det sätt att "bli av" med dessa (som exempel tog han biskopen över Boston, som har haft ansvaret för att en hel del av de sexövergrepp som begåtts har hanterats så pass dåligt, som blev förflyttad till, visserligen, en hedersam plats i Vatikanen, men som egentligen inte kan utöva någon verklig makt längre.).


Jag frågade även om hur Kyrkan ser på "transsexuella", personer som önskar byta kön, och vad jag förstår det som så är det delvis naturlagen som gäller, att det handlar om någonting onaturligt ingrepp, men också att det är en så pass specifik fråga att man måste i så fall fråga om råd och hjälp från andra inom Kyrkan.


Vidare frågade jag hur Kyrkan ser på den "dragning" som en del människor har, att klä ut sig i det motsatta könet kläder, och fick svaret att om det bara är för skojs skull, vid enstaka tillfällen eller dylikt, så gör det inget, men när det blir så pass att personen ifråga uppträder och ser sig som en person av motsatta könet och lever ut detta så är det helt klart ett brott mot Kyrkans "regler".


Nåväl, igår kunde man läsa om nya avslöjanden om sexövergrepp från en Katolsk präst, denna gång i Sverige. Jag tycker personligen att sådana präster ej bör få fortsätta med sin prästkarriär, oavsett om det är preskriberat eller ej, och även, likt i USA, att de blir tvugna att informera sina nya/gamla grannar om deras brott.


Ja, jag förmodar att detta var allt för denna gång.
Gud välsigne er alla.PS. Jag har även börjat blogga på Windows Live Spaces för den som hellre föredrar det eller så, men också för att nå fler. DS.

torsdag 19 juli 2007

En Kyrkan

Ja, jag tänker inte hålla på och gå runt gröten utan tänker, liksom Påven gjort, återannnonsera att det bara finns en Kyrka här i världen, med apostolisk succesion grundad av Jesus.
Det är endast åt denna Kyrka som Jesus har lovat frälsning och syndernas förlåtelse.

"Svar på frågor om några aspekter på läran om Kyrkan" - Googlepages

söndag 15 juli 2007

Glömde citera...

...en av källorna :-P
Det är lätt gjort i den digitala världen där informationen flödar så fort, att man inte riktigt hinner stanna upp och ta det lugn och tänka efter. Nåja, här är det;

"

Rom 1:24
P

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.

Rom 1:25

De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.

Rom 1:26
P N

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,

Rom 1:27

likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.

"

fredag 13 juli 2007

Apropå fördömande av utlevd "HBT-läggning"

Såsom kristen blir man ofta utpekad som någon slags onda människa när man påtalar att man faktiskt inte tycker det är okej att folk lever ut sin "HBT-läggning", vilket ju, i alla fall enligt de flesta av oss, är uppåt väggarna fel, då vi endast vill varna för att synda, och att synden kan få andra att dras med i den.

Självfallet har ulevelse av "HBT-läggning" större konsekvenser än så, även i det sekulariserade samhället, men det får bli en annan gång som jag tar upp det.

Till grund för Kyrkans ställningstaganden ligger 1 Mos 19:1-29; Rom 1:24-27; 1 Kor 6:9-10; 1 Tim 1:10. Om det är något du undrar över vad Kyrkan anser är det bara att kolla i Katekesen (KKK).

1 Mos 19:1

Herren förstör Sodom och Gomorra
På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken.

1 Mos 19:2

”Jag är er tjänare”, sade han. ”Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti.” De svarade: ”Nej, vi övernattar här ute.”

1 Mos 19:3

Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.

1 Mos 19:4
P

Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag.

1 Mos 19:5

De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.”

1 Mos 19:6

Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig.

1 Mos 19:7

”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont.

1 Mos 19:8

Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”

1 Mos 19:9

Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren.

1 Mos 19:10

Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren.

1 Mos 19:11

Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren.

1 Mos 19:12

Männen sade till Lot: ”Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån.

1 Mos 19:13

Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har sänt oss att ödelägga staden.”

1 Mos 19:14

Då gick Lot bort och talade med sina blivande svärsöner. ”Skynda er bort från denna ort”, sade han. ”Herren skall ödelägga staden.” Men svärsönerna trodde att han skämtade.

1 Mos 19:15

I gryningen drev änglarna på Lot och sade: ”Skynda dig i väg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har här, så att du inte förintas när staden straffas.”

1 Mos 19:16

Lot dröjde, men eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där.

1 Mos 19:17
N

När de förde ut dem sade han: ”Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas.” —

1 Mos 19:18

”Nej, Herre”, sade Lot till dem.

1 Mos 19:19

”Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan olyckan, jag skulle dö.

1 Mos 19:20

Men staden här framme ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad, låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv — den är ju så liten!”

1 Mos 19:21

Han svarade: ”Ja, det skall bli som du vill, också den här gången. Jag skall inte förstöra den stad du talar om.

1 Mos 19:22
N

Men fly dit så fort du kan, jag kan ingenting göra förrän du är där.” Så fick staden namnet Soar.

1 Mos 19:23

När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar.

1 Mos 19:24
P

Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra, ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen,

1 Mos 19:25

och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken.

1 Mos 19:26

Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod.

1 Mos 19:27

Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren.

1 Mos 19:28

När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.

1 Mos 19:29

När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på Abraham och lät Lot komma undan den förstörelse som drabbade städerna där Lot hade bott.


1 Kor 6:9
P

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,

1 Kor 6:10

inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.


1 Tim 1:10
P

för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.

lördag 7 juli 2007

Gud hör bön

Jag vet inte hur jag lyckats undgå det, men tydligen ska ett alldeles nytt parti, grundat på kristna värderingar (inte som Svenska Kyrkan, som i ena stunden hyllar rasbiologin, i andra välsignar homosexualitet, sex utanför äktenskapet och dödandet av oskyldiga ofödda) bildas.
Jag kan inte göra annat än att tacka dessa goda själar och hoppas på lycka för desamma.

torsdag 5 juli 2007

Vilka bilmärken är egentligen OK?

Ja, det var frågan jag ställde mig, efter att ha sett en Hyundai-reklam (varning för känsliga tittare) som jag såg. Så, sagt och gjort, jag hittade en sida för att finna svar (en riktigt snuskig sida, men ändå..).

"Non-Gay-Friendly (car) Companies"

"Acura
Hyundai
Suzuki
BMW
Kia
Honda"

tisdag 3 juli 2007

Film lovers won't love this...

..at least those who care about moral and ethics.
Tydligen har EU-kommisionen börjat sprida propaganda via YouTube, och det värsta är att propagandan vänder sig direkt mot de goda moraliska värderingarna som många, just inom EU-länderna, försöker bygga upp. Det är hemskt att se och jag ber att de som tittar på filmklippet är starka i sin tro och inte låter minderåriga se dylikt.

Det värsta är ändå att våra skattepengar går till dylika projekt, men visst, så har det varit ganska länge, se bara på den senaste reklamen för att man inte ska dricka för mycket, med massor av "sköna" (som i helvetessköna) sexuella scener.

Sedan har vi det där "finfina" (ironi) om att Hägglund lyckats sänka de abortmotståndare som ännu fanns kvar i partiet. Vad jag vill minnas var att en av anledningarna till att Kristdemokraterna en gång bildades var just motståndet till abort.
Det är tråkigt, men Sverige behöver ett nytt kristet parti, inte Svenska-Kyrkan-kristet, utan ett riktigt kristet parti.

SvD:Hägglund vann abortstrid på kd-möte

SvD:Sex ska sälja europeisk film