torsdag 13 december 2007

Världsfred och bloggfasta

Igår kom ju såklart den förfärande nyheten att Svenska Kyrkan kommer att välsigna "homosexuella" par. Jag finner det djupt beklagligt att dessa människor nu kommer bli än mer vilseledda av människor som påstår sig vara kristna. Låt oss be för dessa människor.

Inför världsfredsdagen har också vår käre Påve uttryckt sin oro för att "homosexuella" "par" hotar freden, genom att hota den naturliga familjen, som ju är ett naturligt samhälle, och därför är det den som lär ut fred och borgar för varaktig fred. Saxat från Dagen.se: "– Att förneka eller för den delen begränsa familjens rättigheter, genom att grumla sanningen om människan, hotar fredens fundament, fortsätter påven.

Han fortsätter tala om hot mot freden, och tar också upp distributionen av jordens tillgångar och aborter. De senare räknas in i de krafter som ”hjälper till att försvaga familjen och dess öppenhet för att acceptera och ta ansvar för nytt liv”."

Låt oss be för freden och den naturliga familjen

Till sist så kommer det här med bloggfastan som utlysts för alla kristna bloggare, där vi förväntas bedja för varandra och för människor att finna Jesus Kristus och Sanningen.

Så låt oss nu bedja.

onsdag 12 december 2007

"Vatikanens linje mot kondomer är fullständigt felaktig"

...säger Jon O'Brien, talesman för "Catholic for Choice", med motiveringen att man skulle kunna rädda människoliv genom att använda kondomer. Problemet är, förutom det rent moraliska dilemmat, att på konstgjord väg bryta mot hur Herren har tänkt sig att sex ska brukas, att kondomer har en felmarginal på 15%, alltså var 7-8:e gång/kondom..
Som stöd för detta har man tydligen också gjort en undersökning där varierande antal "katoliker" är för användandet av detta.
Frågan är ju självfallet vad för människor som intervjuats och i vilken utsträckning.

måndag 3 december 2007

Julmust och "homofobi"

Jag har idag spenderat mesta tiden åt att läsa om Java, inte kaffet alltså, eller ön, utan Sun Microsystems programmerinsspråk som heter Java.
Förutom detta så har jag lyssnat på julsånger mest hela dagen, och då mest till skivan "Elvis' Christmas Album" och plötsligt så känns christmasen väldigt blue (Lyssna på "Blue Christmas" själv vet jag.).
Dessutom har jag bara de senaste timmarna satt i mig cirka en liter julmust, plus att hemmet är "julifierat" nu också (se bildbevis).

Varför jag egentligen satt mig ner för att skriva ett blogginlägg är tack vare signaturen "jorgen", som gärna ville höra vad jag hade och säga om Desmond Tutus uttalande om att "homofobin densamma som apartheid".
Jag är tyvärr inte allt för insatt i hur personer som påstår sig vara "homosexuella" behandlas i afrika, men våld mot dessa är ingenting som Kyrkan stödjer, och jag tror allvarligt inte på att det gör att de kommer kunna lägga sin Synd åt sidan, snarare fördjupas nog deras klyfta i relationen mellan de och Herren.

Hela debatten om att "homosexualitet" skall "tillåtas" är ju felställd.
"Homosexualitet" har ju i själva Kyrkan aldrig varit "förbjudet", men det har varit och kommer alltid förbli, en Synd. Det finns så många ställen i Bibeln där vi kan utläsa att så är fallet, man behöver inte ens tolka Bibeln för att förstå detta.
Vi har alla fått olika förmågor och våra egna kors att bära i detta liv.
Det är utifrån hur vi bär dessa som vi kommer att bli dömda.

Överhuvudtaget är jag väldigt trött på diskussionen om "sexualitet", och jag har märkt att när man kommer närmare Jesus Kristus så faller man inte lika lätt för olika frestelser, oavsett vad de må vara.
Bibeln är också en väldigt god källa till att fördjupa relationen till Herren, och, i alla fall för mig, har jag märkt att ju mer jag fördjupar mig i Bibeln, desto mindre kan den Onde lura mig, oavsett vad det än må vara.

lördag 1 december 2007

Full Metal Alchemist - en frågeställare

Jag har börjat systematiskt att se på animeserien "Full Metal Alchemist" som sedan en vecka tillbaka nu har gått på ZTV, och man kan minst sagt säga att jag är förvånad.
Jag har ju hört att serien har prisats från många olika håll och kanter, men att serien skulle vara en sådan god moralisk frågeställare hade jag aldrig ens i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig.
Inte heller att man skulle ifrågasätta olika maktstrukturer och olika religioners sätt att få anhängare genom falska mirakel.

Nej, i serien ställs mycket och ting på sin spets.
Vad ger människor rätt att utöva makt?
Hur behandlar man levande väsen överhuvudtaget (apropå kloning och dylikt)?
Är det rätt att bryta mot den Eviga Lagen och/eller lagen för att göra vad man tror är rätt?
Många av dessa frågor besvaras, på väldigt olika sätt, kanske inte alltid rätt slutsatser, men ofta lämnas utrymmen att själv fylla i med egna moraliska ställningstaganden.
Det är inte svaren som är intressanta, utan frågorna.

Samtidigt är det en mycket djup och mörk animeserie på många sätt, och jag har blivit mer eller mindre deprimerad efter att ha sett avsnitten, men samtidigt känner jag mig stärkt i min tro, jag vet att jag vet Sanningen, och ju mer av det Onda jag ser, desto klarare ser jag ljuset.

Intressant är självfallet också Anders Arborelius "ledord" som han har publicerat på Crossnet.
Det var precis vad jag hade velat höra när jag var sökande eller ateist faktiskt, så därför är jag inte helt säker på att Crossnet är rätt plats att publicera det på.

..."Det är ett stort ögonblick, när en människa börjar förstå att det är en djupt personlig röst som talar till det innersta inom henne och drar henne med sig. Det är en av livets mest genomgripande upptäckter, när vi i förundran och tacksamhet börjar ana att vi personligen blir tilltalade av en Annan. Det andliga blir Anden, den Helige Ande."...