söndag 29 mars 2009

Gud, framtiden och Lagen i Tanach

I Tanach, Gamla Testamentet, תנ”ך, finner vi intressant läsning som just är dagens läsning också (29.3.2009), närmare bestämt i Jeremia 31:31–34:

"Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: »Lär känna Herren«, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas."

Det handlar förstås, som vi kristna ser på saken, om Jesus Kristus.
Gud blev människa.
Ordet blev människa.

lördag 21 mars 2009

Underbara Clara: Sex är farligt

Clara Lidström, kristen modebloggare, skriver på Expressen.se - "Sex farligare än någonsin" - om hur rätt påven, Katolska Kyrkans kanske mest kända gestalt, har:
..."RFSU har kört på i samma gamla hjulspår allt för länge. Nu måste de berätta att det inte finns säkert sex - bara sex som är något säkrare. De måste våga säga att sex på fyllan, med omdömet avtrubbat, eller sex med en person man precis lärt känna inte är att rekommendera.
När man pratar om avhållsamhet slutar folk att lyssna. Men det är klokt och modigt att tänka ett extra varv innan man delar det mest intima.
Att vara ung är svårt. Påven sätter fingret på en viktig, men känslig punkt. Fokus måste ligga på att skapa mogna, trygga individer, med förmågan att fatta kloka beslut. Att strunta i det är att svika en hel generation, både här i västvärlden och i Afrika."...

Clara förklarar mycket i artikeln som är ett faktum i dagens Sverige, trots att hon själv inte är "papist" (eller den mera korrekta benämningen: katolik): ..."Visst är det problematiskt peka ut kondomer som problemet, men det ligger faktiskt något i att inte bara kondomer räcker för att stoppa hivepidemin i världen. Även i Sverige är det riskfyllt att ha sex just nu. Vi upplever en närmast epidemisk spridning av könssjukdomar. Statistiken visar också att antalet oönskade tonårsgraviditeter är många. Anledningen tros främst vara förändringar i människors livsstil - med bland annat ökat antal sexpartners och samlag tidigt under en relation.
Svaret på oönskade tonårsgraviditeter och könssjukdomar i Sverige stavas enligt RFSU gratis preventivmedel för alla under 25 år.
Man vill gärna tro att oönskade graviditeter och könssjukdomar skulle minska om preventivmedel var kostnadsfritt. Men faktum är att gratis kondomer funnits på ungdomsmottagningar länge. Men det verkar inte hjälpa."...

..."Avhållsamhet är tabu i debatten. Den som ifrågasätter svenskarnas sex-vanor blir avvisad med påståenden om moralism. Plötsligt är sex väldigt privat. Men när behandlingen av smittade årligen kostar samhället miljarder är det inte längre en privatsak. Det handlar om folkhälsa. "...

Jag tackar Clara Lidström så mycket att hon för fram detta, att faktiskt inte ha sex före (eller utanför för den delen) äktenskapet. Visst, det har med den fysiska hälsan att göra, att sjukdomar sprids, men också mycket med den psykiska hälsan.
Faktum är ju - som många som har haft sex före äktenskapet (eller utanför) kan vittna om - att det skapar ett oupplösligt band mellan parterna, just då sex är så pass intimt. Man behöver inte testa drogen för att fatta att den är farlig - dödlig.

Sex är en utav Gud given gåva. Likt allt annat kan den brukas eller missbrukas.

Katolska Kyrkans Katekes:
"2337 Kyskhet innebär att en människa lyckas integrera sin sexualitet i sin person och därigenom också att hon uppnår inre enhet till kropp och själ. Sexualiteten med vilken människan uttrycker att hon tillhör den kroppsliga och biologiska världen blir personlig och sant mänsklig när den integreras i den ena personens relation till den andra, i mannens och kvinnans fullständiga, ömsesidiga och tidsmässigt obegränsade hängivelse åt varandra.
Kyskhetens dygd omfattar alltså både den personliga integriteten och den fullständiga personliga hängivelsen."

"2348 Varje döpt människa är kallad till kyskhet. En kristen människa har ”iklätt sig Kristus”. Han är förebilden för alla former för kyskhet. Alla troende är kallade att leva ett kyskt liv i överensstämmelse med sin särskilda livssituation. Då den kristna människan blev döpt har hon förpliktat sig att leva sitt känsloliv i kyskhet.

2349 ”Människor lever kyskt i överensstämmelse med sina olika livssituationer: det finns de som lever i jungfrulighet eller åt Gud helgat celibat, vilket är ett utomordentligt sätt att ge sig åt Gud med ett hjärta som inte är kluvet; och det finns andra som lever kyskt på ett sätt som bestäms av den moraliska lagen och av det faktum att de är gifta eller ogifta.” Gifta personer är kallade till att leva i äktenskaplig kyskhet; de andra lever kyskt genom att vara avhållsamma:

Det finns tre former av kyskhetens dygd: en för dem som är gifta, en för dem som förlorat sin make eller maka genom döden och en för dem som lever i celibat. Vi lovprisar inte den ena formen på bekostnad av den andra. På detta sätt visar livet i kyrkan sin rikedom."

Hanna Axelsson, webredaktör för Ny Generation, utvecklar vidare om problematiken om att prata om sex och kyskhet: ..."Hur skapar vi då ansvarstagande individer som vågar "tänka ett extra varv innan de delar det mest intima" som Clara skriver. Våra egna i församlingen brukar vi kunna "skydda" ganska bra. Är det våra torra ungdomsmöten där pastorn med fru kommer och säger "Sex är fantastiskt...inom äktenskapet" som verkligen gör att ungdomar i kyrkan beslutar sig för att vänta med sex, eller i alla fall vara försiktiga med sex? Borde det inte finnas något, mer intressant och dynamiskt sätt att greppa problematiken, och framför allt: har vi inte något ansvar alls för de ungdomar som inte kommer till kyrkan på en fredagkväll, för att höra pastorn stamma fram "ssseeeex", utan som redan deckat med byxorna nere i random soffa."...

Hur ska man egentligen nå ut till de som inte accepterar Kyrkans lära om sexualitet undrar jag främst?

Jag vet att i vår församling har jag inte hört mycket om sex överhuvudtaget, utan ofta känns det som att prästen ifråga (som har predikan) tar för givet att alla redan är införstådda i Kyrkans lära om sex. Å andra sidan torde väl de flesta katoliker veta det, med tanke på den uppståndelse media uttrycker när Katolska Kyrkan bara återger vad hon lärt ut i 2000 år, att sex är reserverat för äktenskapet, mellan en kvinna och en man.

Detta borde man ju förstås ha fått med sig antingen från konfirmationsundervisningen eller från konvertitundervisningen. Men jag vill påstå att det kan ske fel, och folk kan glömt bort varför Kyrkan lär som hon lär.

Vidare läsning:
Kyskhet enligt Katolska Kyrkan
Catholic Encyclopedia: Chastity
chastity.com/Pure Love Club
Dagen: "Underbara Clara: RFSU har fel och påven rätt om kondomer"

tisdag 17 mars 2009

Kondomer igen

Verkar som att media helt enkelt inte får nog av av Kyrkans lära om preventivmedel (Påven: Kondomer inte rätt mot aids - Dagen). Påven är, som kanske bekant, på besök i Afrika där tillväxten på katoliker är enorm. Men kanske mest rädd blir man av bloggreaktionerna, folk tar utan vidare och skriver saker såsom att "Har påvar mindre hjärnor" och på bloggen "Under Bodhiträdets svalkande skugga" utbrister bloggförfattaren ..."Nej det bästa påven kan göra är att trä en kondom över hela huvudet så luftvägarna blockeras. På det sättet skyddar man världen på bästa sätt."...

Låt oss inse faktum istället:
Fråga: Vad signalerar det att man delar ut kondomer?
Svar: Ha sex.

Fråga: Vad leder en sådan attityd till ("ha sex"-attityd alltså)?
Svar: Att folk blir sexuellt aktiva, oavsett hur, var eller när, och oavsett om det innebär att de har tillgång till preventivmedel eller ej.

Fråga: Hur bra skyddar kondomer mot HIV/AIDS?
Svar: 85%, kondomer har alltså en riskfaktor på 15% ifråga om just HIV/AIDS. Källa: "Scientific Evidence on Condom Effectiveness for Sexually Transmitted Disease (STD) Prevention", rapport från USA:s hälsoskyddsmyndighet

Fråga: Vad finns det för alternativ?
Svar: Kyrkan har i flera år fört kyskhetsutbildning, att man inte skall ha sex innan eller utanför äktenskapet, i Nigeria, och detta har visat sig vara den enda framgångsrika vägen för att minska HIV/AIDS. Dokument från 2006 om Kyrkans arbete för kyskhet i Nigeria.


På ett mer filosofiskt plan kommer jag ihåg ett samtal jag hade med en (katolsk såklart) diakon förra sommaren, som jag diskuterade med i många långa nattimmar om allt mellan himmel och jord, änglar och demoner, limbo och abort och massor av annat såklart. Nåväl, det jag tänkte på var just hans reaktion om preventivmedel och abort, att kvinnorna lurar sig själva, eller kanske snarare feministerna. De itutas att de får frihet genom preventivmedel, fast i verkligheten är det inte alls så, då mannen ifråga - tack vare preventivmedel - inte har något som helst ansvar för den kvinna som han har haft umgänge med. Kvinnan blir helt enkelt reducerad till ett objekt för mannens lust menade han på. Finns säkert massor mera han sade om detta, men som jag inte kan minnas just nu.

Katolska Kyrkans Katekes om preventivmedel:
"2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel)."

Uppdatering: SvD skriver än mera om saken, bl.a. reagerar det franska utrikesdepartementet och SvD menar att ..."Det är första gången som påven tydligt klargör att han kvarstår vid sitt motstånd mot preventivmedel, i detta fall kondomer."...
...och förstapriset för det mest osmarta uttalandet på länge (de brukar hagla) om katolsk tro kommer från Cecilia Wikström, FP-riksdagsledamot och "präst" (i Svenska kyrkan förstås, var annars?): "– Svenskar i allmänhet och katoliker i synnerhet har rätt att få veta hur den svenska katolska kyrkan ställer sig till preventivmedel och abort". För den som har missat det så är en av "grejerna" med katolsk tro att den är densamma, oavsett var, när eller hur. De största delarna av den katolska tron finns nedskrivna i Katolska Kyrkans Katekes.

måndag 16 mars 2009

Pornografi och onani

"Ju mer religiös och konservativ man är, desto mer ser man på porr. Det visar en undersökning av amerikaners porrvanor. Mormonstaten Utah toppar listan över flest porrkonsumenter." basunerade ju Dagen nyligen ut, i sin nyhetsartikel "Ny undersökning: Religiösa porrsurfar mer än andra". Hela undersökningen: "Red Light States: Who Buys Online Adult Entertainment?"

Jag har egentligen ingenting personligen att säga om detta, däremot hittade jag häromdagen på John Heards blogg (som är en Australiensisk katolik som jag hörde talas om inför Världsungdomsdagen i Sydney 2008Xt3) en ganska relevant beskrivning om hur Gud finns överallt, även i de mörkaste av platser:
..."It is wrong to think God cannot be found in some places like the workplace. Even in the middle of a sex club, cock in hand downloading porn or halfway through an abortion we have direct and sure access to God. We can always change our minds and alter the course of our lives. How can we fail to speak with Him, how can we ignore the transcendent, omnipresent One? Catholicism is not a sad, hard faith, it is a breathtaking exercise in love, no matter what I have done, no matter when, or how - God is longing for my return."...

Apropå Mormoner och Mormonkyrkan (eller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som de själva kallar sig) vill jag faktiskt tipsa om deras tips för att övervinna självbefläckelse (även kallat onani/masturbation) som är starkt förknippat med pornografi. Självfallet vill jag också påpeka att alla tipsen inte skall tas på blodigaste allvar, men att många av de ger en vägledning - beroende på ens egen livssituation och det man utsätts/utsätter sig för ifråga om frestelser och annat som kan inleda en till synd:
"STEPS IN OVERCOMING MASTURBATION


Mark E. Petersen
Council of the 12 Apostles

Be assured that you can be cured of your difficulty. Many have been, both male and female, and you can be also if you determine that it must be so.

This determination is the first step. That is where we begin. You must decide that you will end this practice, and when you make that decision, the problem will be greatly reduced at once.

But it must be more than a hope or a wish, more than knowing that it is good for you. It must be actually a DECISION. If you truly make up your mind that you will be cured, then you will have the strength to resist any tendencies which you may have and any temptations which may come to you.

After you have made this decision, then observe the following specific guidelines:

A Guide to Self-Control:

1. Never touch the intimate parts of your body except during normal toilet processes.

2. Avoid being alone as much as possible. Find good company and stay in this good company.

3. If you are associated with other persons having this same problem, YOU MUST BREAK OFF THEIR FRIENDSHIP. Never associate with other people having the same weakness. Don't suppose that two of you will quit together, you never will. You must get away from people of that kind. Just to be in their presence will keep your problem foremost in your mind. The problem must be taken OUT OF YOUR MIND for that is where it really exists. Your mind must be on other and more wholesome things.

4. When you bathe, do not admire yourself in a mirror. Never stay in the bath more than five or six minutes -- just long enough to bathe and dry and dress AND THEN GET OUT OF THE BATHROOM into a room where you will have some member of your family present.

5. When in bed, if that is where you have your problem for the most part, dress yourself for the night so securely that you cannot easily touch your vital parts, and so that it would be difficult and time consuming for you to remove those clothes. By the time you started to remove protective clothing you would have sufficiently controlled your thinking that the temptation would leave you.

6. If the temptation seems overpowering while you are in bed, GET OUT OF BED AND GO INTO THE KITCHEN AND FIX YOURSELF A SNACK, even if it is in the middle of the night, and even if you are not hungry, and despite your fears of gaining weight. The purpose behind this suggestion is that you GET YOUR MIND ON SOMETHING ELSE. You are the subject of your thoughts, so to speak.

7. Never read pornographic material. Never read about your problem. Keep it out of mind. Remember -- "First a thought, then an act."

The thought pattern must be changed. You must not allow this problem to remain in your mind. When you accomplish that, you soon will be free of the act.

8. Put wholesome thoughts into your mind at all times. Read good books -- Church books -- Scriptures -- Sermons of the Brethern [sic, Cistern too?]. Make a daily habit of reading at least one chapter of Scripture, preferably from one of the four Gospels in the New Testament, or the Book of Mormon. The four Gospels -- Matthew, Mark, Luke and John -- above anything else in the Bible can be helpful because of their uplifting qualities.

9. Pray. But when you pray, don't pray about this problem, for that will tend to keep [it] in your mind more than ever. Pray for faith, pray for understanding of the Scriptures, pray for the Missionaries, the General Authorities, your friends, your families, BUT KEEP THE PROBLEM OUT OF YOUR MIND BY NOT MENTIONING IT EVER -- NOT IN CONVERSATION WITH OTHERS, NOT IN YOUR PRAYERS. KEEP IT _OUT_ of your mind! The attitude of a person toward his problem has an affect on how easy it is to overcome. It is essential that a firm commitment be made to control the habit. As a person understands his reasons for the behavior, and is sensitive to the conditions or situations that may trigger a desire for the act, he develops the power to control it.

As one meets with his Priesthood Leader, a program for overcoming masturbation can be implemented using some of these suggestions. Remember it is essential that a regular report program be agreed on, so progress can be recognized and failures understood and eliminated.

Suggestions:

1. Pray daily, ask for the gifts of the Spirit, that which will strengthen you against temptation. Pray fervently and out loud when the temptations are the strongest.

2. Follow a program of vigorous daily exercise. The exercises reduce emotional tension and depression and are absolutely basic to the solution of this problem. Double your physical activity when you feel stress increasing.

3. When the temptation to masturbate is strong, yell STOP to those thoughts as loudly as you can in your mind and then recite a prechosen Scripture or sing an inspirational hymn. It is important to turn your thoughts away from the selfish need to indulge.

4. Set goals of abstinence, begin with a day, then a week, month, year and finally commit to never doing it again. Until you commit yourself to never again you will always be open to temptation.

5. Change in behavior and attitude is most easily achieved through a changed self-image. Spend time every day imagining yourself strong and in control, easily overcoming tempting situations.

6. Begin to work daily on a self-improvement program. Relate this plan to improving your Church service, to improving your relationships with your family, God and others. Strive to enhance your strengths and talents.

7. Be outgoing and friendly. Force yourself to be with others and learn to enjoy working and talking to them. Use principles of developing friendships found in books such as How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie.

8. Be aware of situations that depress you or that cause you to feel lonely, bored, frustrated or discouraged. These emotional states can trigger the desire to masturbate as a way of escape. Plan in advance to counter these low periods through various activities, such as reading a book, visiting a friend, doing something athletic, etc.

9. Make a pocket calendar for a month on a small card. Carry it with you, but show it to no one. If you have a lapse of self control, color the day black. Your goal will be to have no black days. The calendar becomes a strong visual reminder of self control and should be looked at when you are tempted to add another black day. Keep your calendar up until you have at least three clear months.

10. A careful study will indicate you have had the problem at certain times and under certain conditions. Try and recall, in detail, what your particular times and conditions were. Now that you understand how it happens, plan to break the pattern through counter activities.

11. In the field of psychotherapy there is a very effective technique called aversion therapy. When we associate or think of something very distasteful with something which has been pleasurable, but undesirable, the distasteful thought and feeling will begin to cancel out that which was pleasurable. If you associate something very distasteful with your loss of self-control it will help you to stop the act. For example, if you are tempted to masturbate, think of having to bathe in a tub of worms, and eat several of them as you do the act.

12. During your toileting and shower activities leave the bathroom door or shower curtain partly open, to discourage being alone in total privacy. Take cool brief showers.

13. Arise immediately in the mornings. Do not lie in bed awake, no matter what time of day it is. Get up and do something. Start each day with an enthusiastic activity.

14. Keep your bladder empty. Refrain from drinking large amounts of fluids before retiring.

15. Reduce the amount of spices and condiments in your food. Eat as lightly as possible at night.

16. Wear pajamas that are difficult to open, yet loose and not binding.

17. Avoid people, situations, pictures or reading materials that might create sexual excitement.

18. It is sometimes helpful to have a physical object to use in overcoming this problem. A Book of Mormon, firmly held in hand, even in bed at night has proven helpful in extreme cases.

19. In very severe cases it may be necessary to tie a hand to the bed frame with a tie in order that the habit of masturbating in a semi-sleep condition can be broken. This can also be accomplished by wearing several layers of clothing which would be difficult to remove while half asleep.

20. Set up a reward system for your successes. It does not have to be a big reward. A quarter in a receptacle each time you overcome or reach a goal. Spend it on something which delights you and will be a continuing reminder of your progress.

21. Do not let yourself return to any past habit or attitude patterns which were part of your problem. Satan Never Gives Up. Be calmly and confidently on guard. Keep a positive mental attitude. You can win this fight! The joy and strength you will feel when you do will give your whole life a radiant and spiritual glow of satisfaction and fulfillment."

Katolska Kyrkans Katekes har detta att säga om pornografi:
"2354 Pornografi innebär att man rycker verkliga eller imiterade sexuella handlingar ur dess sammanhang, nämligen parternas intimitet med varandra, för att avsiktligt visa upp dem för andra människor. Den kränker kyskheten därför att den förändrar den äktenskapliga aktens natur, som är den ena makens intima gåva till den andra. Den innebär ett allvarligt angrepp på värdigheten hos dem som ägnar sig åt den (aktörer, säljare och köpare, publik), därför att den ene blir ett otillåtet och primitivt nöjes- och profitobjekt för den andre. Pornografin försätter alla som har att göra med den i en skenvärld. Den är en svår synd. Samhällets myndigheter skall förhindra produktion och distribution av pornografiskt material."

Många tidigare filosofer, även icke-religiösa sådana, har argumenterat att självbefläckelse såväl såsom pornografi är utav ondo, det passar sig inte för en människa, utan är för djuren, som ej kan tygla sina lustar.

Lord Baden-Powell, grundare av scoutrörelsen, hade exempelvis detta att säga om självbefläckelse, i sin bok "Scouting for Boys": "You all know what it is at times to have a pleasant feeling in your private parts, and there comes an inclination to work it up with your hand or otherwise. It is especially likely to happen when you see a dirty picture or hear dirty stories and jokes.

Well, lots of fellows from not knowing any better, please themselves in this way until it often becomes a sort of habit with them which they cannot get out of.

Yet I am sure that every sensible boy, if he were told in time of the danger of it, would have the strength not to do it.

So I warn you all about it.

The practice is called 'self-abuse'. And the result of self-abuse is always - mind you, always - that the boy after a time becomes weak and nervous and shy, he gets headaches and probably palpitation of the heart, and if he still carries it on too far he very often goes out of his mind and becomes an idiot.

A very large number of the lunatics in our asylums have made themselves ill by indulging in this vice although at one time they were sensible cheery boys like any one of you.

The use of your parts is not to play with when you are a boy but to enable you to get children when you are grown up and married. But if you misuse them while young you will not be able to use them when you are a man: they will not work then.

Remember too that several awful diseases come from indulgence - one especially that rots away the inside of men's mouths, their noses, and eyes etc.

So for all reasons be on the lookout against this temptation, it is easier to stop it at first than when it becomes a habit. The next time you feel the desire coming on don't give way to it; resist it. If you have the chance just wash your parts in cold water and cool them down. Wet dreams come from it especially after eating rich food, or too much meat, or from sleeping with too warm a blanket over your body or in too soft a bed or from sleeping on your back. Therefore avoid all these.

Avoid listening to stories or reading or thinking about dirty subjects.

You will soon find that the temptation will not worry you so much. Be strong and don't give way to it.

If at first you find a difficulty about it don't be afraid to go and talk openly to your officer about it and he will tell you what to do."

fredag 13 mars 2009

Politiska partierna - Kyrkan

Jag skickade för idag (fredagen den 13.3.2009) två veckor sedan ett e-brev till samtliga partier som ställer upp i Europaparlamentsvalet 2009, eller i alla fall de som är kända, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna, Junilistan, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Piratpartiet.

Frågorna jag ställde var enkla;
"Hej,
jag har några funderingar, hur ni ställer er till:
1. Aborter
2. Eutanasi
3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning
5. Samkönade "äktenskap"

Tack på förhand! "

Dessa är alltså de fem punkter som är så kallade "icke förhandlingsbara" frågor för Katolska Kyrkan och som alla trogna katoliker bör beakta vid politiska val.
Inget av dessa punkter kan godkännas av Kyrkan. Har skrivit mera om Katolska Kyrkan och politiken i ett tidigare inlägg.

Svar från Junilistan:
..."Då detta dessa frågor är föremål för nationell lagstiftning har Junilistan ingen ståndpunkt. Vi värnar däremot självklart de mänskliga rättigheterna, enligt FN:s definition, i hela världen."...

Svar från Kristdemokraterna:
..."De flesta svaren på dina frågor finner du i Kristdemokraternas medicinsk etiska program http://www.kristdemokraterna.se/www.kristdemokraterna.se/artiklar/aktuellt/abort/~/media/Files/VarPolitik/Handlingsgprogram/medetik.pdf.ashx

Angående samkönade äktenskap finner du information här: http://www.kristdemokraterna.se/artiklar/aktuellt/Konsneutralaaktenskap.aspx

För mer info kan jag rekommendera följande länkar
http://www.kristdemokraterna.se/chatrinepalssonahlgren/Artiklar/livshjalp08.aspx

http://newsmill.se/artikel/2009/02/26/barns-ratt-till-sina-foraldrar-viktigast"...

Svar från Sverigedemokraterna:
..."1. (Aborter) Vi vill modernisera abortlagstiftningen och sänka den ej tillståndssökande abortgränsen till 12 veckor.
2. (Eutanasi) En fråga vi ännu inte utrett, men som vi av princip inte är emot.
3. (Embryonal stamcellsforskning) Självklart ska det få forskas och utredas på alla områden.
4. (Mänsklig kloning) Motståndare till eftersom det är onaturligt.
5. (Samkönade "äktenskap") Äktenskapet är en religiös tradition som är förbehållen en man och en kvinna. För homosexuella finns möjlighet till registrerat partnerskap."... (det inom parentes, och själva parenteserna har jag lagt till, för tydlighetens skull)

Svar från Centerpartiet, som ju gav det mest uttömmande svaret:
..."1. Aborter
Centerparitet ställer sig bakom den svenska abortlagstiftningen som säger att kvinnor har rätt att
göra abort före den artonde graviditetsveckan. En särskild utredning ska
föregå de aborter som sker efter den tolfte veckan och stödsamtal ska
alltid erbjudas i samband med aborten. Att kunna göra abort är inte en
fråga om välfärd. I världen genomförs årligen över tjugo miljoner illegala
aborter. Det är därför viktigt att även verka internationellt för rätten
till abort. Utländska kvinnor som kommer till Sverige ska också ges samma
rättigheter som svenska kvinnor när det gäller aborter. Åtgärder måste
samtidigt vidtas för att minska det totala antalet aborter, speciellt
ungdomsaborter, genom rådgivning och subventionerade preventivmedel.

2. Eutanasi
Vi är emot dödshjälp. Enligt Centerpartiets åsikt kan ett humanistiskt samhälle inte tillåta aktiv dödshjälp. Hälsa upplevs olika, i olika skeden i livet och i olika hälsotillstånd. Även när en sjukdom utvecklas och man har svåra plågor eller nedsatt förmåga och inte klarar av att kommunicera med sin omgivning, kan man uppleva kvalitet i livet.
Frihet är en del av humanismen men när den inskränker på andra människors frihet är det egoism. I ett humanistiskt samhälle får en enskild individs val inte leda till att man lastar över ett ofrivilligt ansvar och sorg på andra människor. Aktiv dödshjälp innebär många gränsdragningsproblem och ställer personal, anhöriga i orimliga beslutssituationer och riskerar att tänja på begreppet om människans värde. Anhöriga ska inte ges rätt till ställföreträdarskap för den sjuke. Andra värderingar än dennes blir lätt avgörande.

3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning

Såväl modern bioteknik som informationsteknik har viktiga värden att tillföra samhället för ökat livskvalitet. Båda för dock med sig risker som måste hanteras. Den moderna biotekniken innebär att vi kan förhindra sjukdomar som vi tidigare stod handfallna inför. Men det innebär också att människan kan förändra livets grundvalar. Bioteknik och förändringar av arvsmassa måste omgärdas av strikta etiska normer och diskuteras öppet. Förändring av arvsmassa som riskeras att spridas eller bli varaktig får endast tillåtas ytterligt restriktivt och under gemensam kontroll. Kunskap om och tillgång till arvsmassa skall vara öppet för alla och får inte monopoliseras.
Debatten kring stamcellsforskningen handlar om att det finns angelägna behov av nya medicinska behandlingsmetoder – både för att undvika att vissa sjukdomar uppstår och för att finna nya metoder för att kunna behandla. Förhoppningen är att i framtiden kunna behandla sjukdomar som medicinen idag står handfallen inför.

5. Samkönade "äktenskap"
Centerpartiets politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har därför länge varit pådrivande i kampen för homo-, bi- och transpersoners likaberättigande.
Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och delaktighet i samhällsgemenskapen som människor som älskar personer av motsatt kön. Fortfarande drabbas homo-, bi- och transpersoner av ett socialt förtryck som leder till våldsbrott, diskriminering, depressioner och självmord.
Även om lagstiftningen i Sverige och de flesta medborgarnas inställning under senare år blivit bättre, återstår fortfarande mycket att göra. Det är dessutom viktigt att Sverige driver på i internationella sammanhang för alla människors värde och rättigheter att älska vem de vill.
Centerpartiet vill:
• Att äktenskapslagstiftningen ska vara könsneutral och omfatta både homosexuella och heterosexuella par.
• Att borgerliga vigselförrättare inte ska kunna neka förrättning med hänvisning till personernas kön.
• Att ofrivilligt barnlösa ska ha rätt till adoption eller insemination på lika villkor, oavsett sexuell läggning.
• Skärpa och förtydliga diskrimineringslagstiftningen.

För mer information -se www.centerpartiet.se"...

Svar från Piratpartiet:
..."För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi har deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent."...

Svar från Miljöpartiet de Gröna:
..."1. (Aborter) För.
2. (Eutanasi) Emot.
3. (Embryonal stamcellsforskning) För.
4. (Mänsklig kloning) Emot.
5. (Samkönade "äktenskap") För."... (det inom parentes, och själva parenteserna har jag lagt till, för tydlighetens skull)

Kristdemokraterna gav alltså inget fullständigt svar, utan tyckte jag kunde göra jobbet.
Så, låt oss se:
1. Aborter - Kristdemokraterna vill ha andra åtgärder än att kriminalisera abort, fastän de i sitt medicinsk-etiska program ser det som att ta ett liv, det enda konkreta (förutom mer information) är att de vill sänka den ”övre abortgränsen” till 20 veckor. Ja till barnamord/abort, med visst förbehåll, alltså.
2. Eutanasi, dödshjälp - ..."Ja till livshjälp, nej till dödshjälp"... - Medicinsk-etiskt handlingsprogram, Kristdemokraterna
3. Embryonal stamcellsforskning - Kristdemokraterna säger nej till embryonal stamcellsforskning - ..."Kristdemokraterna förordar att riksdagen antar en "nollvision" vad gäller användandet av mänskliga embryon. Målet med den embryonala forskningen skall vara att utveckla vetenskapliga metoder som kan utgöra fullgoda alternativ till forskning på embryonala stamceller."...
..."Embryon får aldrig produceras för forskningsändamål "... - Källa: kristdemokraterna.se "med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning"
4. Mänsklig kloning - ..."Kloning av mänskliga embryon ska vara förbjuden."... - Källa: Medicinsk-etiskt handlingsprogram, Kristdemokraterna
5. Samkönade "äktenskap" - Nej ..."Det finns ingen anledning att ändra innebörden av ett invant begrepp bara för förändringens egen skull. "... - Källa: kristdemokraterna.se, Äktenskapsfrågan

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet har inte ens bemödat sig med att skicka ett mailsvar.

Socialdemokraternas svar:
1. Abort - ..."Det är en mänsklig rättighet att själv kunna bestämma över om och när man vill ha barn."... - Abort - www.socialdemokraterna.se
2. Eutanasi - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
3. Embryonal stamcellsforskning - ..."I de nya
forskningsfält som stamcellsforskningen öppnar ska vi ligga i framkant.
(Socialdemokraternas valmanifest 2006)"... - Källa: Socialdemokraterna: "Världens bästa land att åldras i"
4. Mänsklig kloning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
5. Samkönade "äktenskap" - ..."Vi socialdemokrater är för en könsneutral äktenskapslagstiftning, med utgångspunkten i att alla människor har lika värde."... - Könsneutrala äktenskap - www.socialdemokraterna.se (..."Vi har nyligen också lagt förslag att ge lesbiska par möjlighet att skaffa gemensamma barn genom insemination på sjukhus. "... - Könsneutrala äktenskap - www.socialdemokraterna.se)

Moderaterna:
1. Aborter - ..."Vi värnar kvinnans rätt till abort."... - Vad tycker moderaterna motståndare till aborter?
2. Eutanasi - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
3. Embryonal stamcellsforskning - beskriver bara stamcellforskning i allmänhet: ..."Stamcellsforskningen är viktig för våra framtida möjligheter att bekämpa cancer och andra svåra sjukdomar."... - Hur ställer sig moderaterna till stamcellsforskning?
4. Mänsklig kloning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
5. Samkönade "äktenskap" - Ja - www.moderat.se - Könsneutrala äktenskap 1 maj

Vänsterpartiet:
1. Aborter - Ja, ..."Fostret är en del av kvinnans kropp och det är därför hon som ska avgöra om hon vill fullfölja eller avbryta graviditeten."... - Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
2. Eutanasi - Inte tagit ställning riktigt - ..."Vi har inte tagit något beslut i frågan som parti utan anser i princip att den möjlighet som finns idag att kunna avstå eller avbryta behandling är tillräcklig (d.v.s. passiv dödshjälp)."... Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
3. Embryonal stamcellsforskning - Ja - ..."Vi är även för att man använder embryon som blivit över i samband med provrörsbefruktningar under förutsättning att modern lämnar sitt tillstånd till detta."... - Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
4. Mänsklig kloning - ..."När det gäller s k terapeutisk kloning eller kärnbyte så är vi försiktigt positiva, men ställer oss inte bakom egentlig kloning."... Hälso- och sjukvård - www.vansterpartiet.se
5. Samkönade "äktenskap" - Ja - ..."Homosexuella ska inte diskrimineras utan har rätt att kunna ingå äktenskap på samma sätt som heterosexuella."... - Könsneutralt äktenskap - www.vansterpartiet.se

1. Aborter - Ja - ..."Varje kvinna har rätt till sin egen kropp."... - Abort - Folkpartiet
2. Eutanasi - Nej - ..."Frågan om aktiv dödshjälp (eutanasi) är svår för liberaler. Argumentet att den enskilde som exempelvis lider av en svår sjukdom själv ska kunna bestämma över när hon ska dö är bestickande. Men trots detta är folkpartiet negativ till att införa aktiv dödshjälp. "... - Dödshjälp - Folkpartiet
3. Embryonal stamcellsforskning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
4. Mänsklig kloning - Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
5. Samkönade "äktenskap" - Ja

Sammanfattningsvis: precis som med ungdomsförbunden verkar Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vara de som mest stämmer överens med katolsk lära. Däremot finns det mycket stor anledning till oro med tanke på vad Sverigedemokraterna skriver, där de helt öppnar upp för embryonal stamcellsforskning, vilket bara de och Vänsterpartiet tydligt ställer sig för. Vänsterpartiet är helt klart det parti som av de undersökta är mest anti-kristet, då de ställer sig emot nästan alla punkter vilka är icke-förhandlingsbara för en katolik.

Det jag blev förvånad över med detta var faktiskt hur tydligt Kristdemokraterna ställer sig i linje med Katolska Kyrkans lära ifråga om respekt för människolivet på alla punkter - förutom abort. Till skillnad från andra partiet (och Sverigedemokraterna förstås, som också förmodligen är ett av de få svenska partierna som ställer sig kritiskt till abort) så säger de inte att det handlar om kvinnans rätt över hennes egen kropp - för faktum är att det ofödda barnet är ingen del av kvinnans kropp utan en egen individ.

Direkt abort ej okej

Hade just tänkt skriva en bloggpost om att just direkt abort - det vill säga när själva meningen med dödandet av det ofödda barnet är just en avsedd handling - aldrig är okej enligt Katolska Kyrkan, men såg också att Ave Maris Stella just skrivit om "Tvetydighet angående Kyrkans hållning i abortfrågan".

Det har ju faktiskt förekommit en hel del om fallet med den 9-årige tjejen som utsatts för sexuella övergrepp av sin styvfar, och som nu har gjort abort (Dagen: Våldtagen nioåring uppmanades att inte göra abort). Detta finns det enligt mig inga gränser för hur hemskt det är, och jag har självfallet svårt att greppa det, då det är sådan ondska.

Det grämer mig också något otroligt när andra bloggare, som kallar sig katoliker, går ut och fördömer den Kyrka som de säger sig bekänna sig till - innan fallet faktiskt klarnat upp, och än så florerar det olika information om fallet, och personligen har jag e-postat Katolska Kyrkan i Sverige men utan något svar ännu, framförallt huruvida styvpappan såsom Dagen påstår verkligen skulle vara utesluten ur den sakrala gemenskapen och därför inte ens kunna ta del av Försoningens Sakrament (bikten).
..."Styvpappan, som är skyldig till de sexuella övergreppen mot flickan, är utesluten ur den sakramentala gemenskapen. Med detta menas att han inte kan gå i bikt eller kommunion i Katolska kyrkan."...

Katolska Kyrkans Katekes är mycket tydlig i hur allvarlig abort är, det är ju en såpass allvarlig synd att absolution i regel inte kan ges av prästen, utan måste ges utav en biskop:
"2271 Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen:

Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.

Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.

2272 Formell medverkan till abort är en svår synd. Kyrkan bestraffar detta brott mot det mänskliga livet med det kanoniska straff som kallas ”exkommunikation”. Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation latae sententiae, ”genom själva faktum att brottet begås”, i enlighet med de villkor som kyrkorätten föreskriver. Kyrkan vill inte på detta sätt inskränka utrymmet för barmhärtigheten. Kyrkan visar på allvaret i det brott som begåtts och på den obotliga skada som tillfogats den oskyldiga mänskliga varelse som blivit dödad, dess föräldrar och hela samhället."

..."2274 Eftersom fostret skall betraktas som person från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt – liksom varje annan mänsklig varelse.

Prenatal fosterdiagnostik är moraliskt tillåten, ”om den respekterar embryots och det mänskliga fostrets liv och integritet, och om den är inriktad på att rädda dess liv eller bota det som individ.... Den står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen när den som resultat av undersökningarna räknar med eventualiteten att framkalla en abort. En diagnos kan inte vara identisk med en dödsdom”."

..."2322 Från och med konceptionen har ett barn rätt till liv. Direkt abort, det vill säga abort som är avsedd som mål eller medel, är en ”skamlig handling”. Kyrkan belägger detta brott mot människolivet med den kanoniska straffsanktion som kallas exkommunikation."

Biskop Anders Arborelius pressmeddelande har också precis nu publicerats på Dagen.se:
..."I sådana extrema fall, som här när det gäller en så ung flicka som riskerar att dö om graviditeten fullföljs, måste Kyrkan i första hand ha pastoral omsorg om den våldtagna flickan och hennes förtvivlade mor, och ge dem tröst och lindring. Kyrkan får inte utesluta sig själv från möjligheten till att erbjuda dem detta. Det är obegripligt att ärkebiskop Sobrinho gett offentlighet åt denna exkommunikation. Liknande tragiska fall skall lösas i samband med bikt och själavård, inte inför hela världen ögon. Man kan föreställa sig vilket lidande en redan hårt drabbad mor och dotter utsatts för genom att fallet fått en sådan offentlighet.

I koppling till detta vill jag säga att det är svårt att se att flickans mor kan klandras för att ha följt läkarnas råd. Det finns tillfällen i livet när vi tvingas välja mellan två onda ting. I sådana ytterst svåra situationer är det omöjligt att finna en lösning där inte någon blir lidande.

Många upprörs över att mannen som förgripit sig på flickan, och som bär skulden till den uppkomna situationen, inte har blivit exkommunicerad. Det innebär INTE att han inte dragit på sig ett kyrklig straff. Alla som begår sådana här fruktansvärt allvarliga synder, ställer sig i kraft av sitt agerande utanför kyrkans sakramentala gemenskap. Detta straff varar till dess att den skyldige visar uppriktig och äkta ånger för den synd som begåtts och är villig att ta ansvar för det som skett och så uppsöker Kyrkan för att söka försoning genom biktens sakrament."...

..."Styvfadern har gjort sig skyldig till ett fruktansvärt brott som måste straffas strängt- och vållat sina anhöriga ett omänskligt lidande.

För min egen del råder ingen tvekan om vem som bär skulden i det här fallet, och det är förgriparen."...
Dagen utvecklar vidare: "Anders Arborelius: Fel kritisera gravida flickans mor"

tisdag 10 mars 2009

Skandinaviskt katolskt forum?

Undrade mest om det faktiskt är någon som är intresserad av att använda det svenska/skandinaviska katolska forumet som jag startade för något år sedan?

Fick nämligen en kommentar från användaren viking: "Lurta bare på om det er noen som forsatt er her, og som leser forumet? Personlig tror jeg et Skandinavisk forum kan fylle en etterspørsel."

fredag 6 mars 2009

Politiska ungdomsförbunden - Kyrkan

Jag skickade ut ett e-brev till några politiska ungdomsförbund för två veckor sedan, närmare bestämt till Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Moderata Ungdomsförbundet (MUF), Liberala ungdomsförbundet (LUF), Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF), Grön Ungdom, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster (UV).

Jag skickade detta meddelande till alla ovannämnda:
"Hej,
jag har några funderingar, hur ni ställer er till:
1. Aborter
2. Eutanasi
3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning
5. Samkönade "äktenskap"

Tack på förhand! "

Dessa är alltså de fem punkter som är så kallade "icke förhandlingsbara" frågor för Katolska Kyrkan och som alla trogna katoliker bör beakta vid politiska val.
Inget av dessa punkter kan godkännas av Kyrkan. Har skrivit mera om Katolska Kyrkan och politiken i ett tidigare inlägg.

Svar från Moderata Ungdomsförbundet:
..."1. Aborter För
2. Eutanasi Mot-
3. Embryonal stamcellsforskning För.
4. Mänsklig kloning Inget beslut.
5. Samkönade "äktenskap" För."...

Fick också ett andra svar från Moderata Ungdomsförbundet där det blev något motsägelsefullt men också mer utförligt om MUF:s synvinkel (förmodligen):
..."1. Aborter Vi är för. Dagens lagar och regler funkar.
2. Eutanasi VI är för.
3. Embryonal stamcellsforskning Vi är för, men det är ett stort område med stora etiska frågor som ruvar i hörnen.
4. Mänsklig kloning Här har MUF inte tagit ställning ännu.
5. Samkönade äktenskap Vi är helt och hållet för, kärlek är kärlk på förhand! "...

Kristdemokratiska Ungdomsförbundets svar var med stor marginal det mest utförliga, men också kanske något kryptiskt i vissa lägen:
..."1. Aborter

Kristdemokraterna vill att kvinnan alltid ska ha sista ordet när det gäller möjligheten att göra abort. Det betyder alltså att vi inte vill förbjuda aborter. Det som skiljer oss från de flesta andra partier är att vi tycker att abortfrågan är mycket svårare än att bara slå sig till ro med att abort är möjlig att genomföra. Vi menar att detta i praktiken inte innebär att man har fri abort. Istället finns det tusentals tjejer som varje år känner att de inte har något annat val än att genomföra en abort. Om en tjej som går på gymnasiet eller universitetet blir med barn måste hon klara sig på 80 kronor om dagen under föräldraledigheten. Det betyder att hon är tvungen att gå till socialen om hon inte har föräldrar som kan hjälpa till eller en pojkvän som tjänar pengar. Det är också så att den största anledningen till att tjejer söker hjälp hos psykolog eller kurator är näst efter en anhörigs död just att hon genomgått en abort.

Frågan är alltså inte oproblematisk. Vi menar att ett samhälle måste ha den principiella grundinställningen att alla individer är välkomna. Det gäller även de barn som föds till unga och ensamstående mödrar. Det betyder också att vi menar att den negativa attityd som finns på bland annat arbetsmarknaden gentemot tjejer som är i den åldern då de sannolikt skaffar barn är djupt felaktig. KDU vill sänka den nuvarande gränsen för fri abort.

Kristdemokraterna vill att samhället aktivt ska arbeta förebyggande för att aborter aldrig ska behöva genomföras. Vi vill ha ungdomsmottagningar i varje kommun dit ungdomar kan gå och få råd och sexualupplysning. Vi vill att ungdomar ska få gratis kondomer och subventionerade preventivmedel. Sexualupplysningen i skolan måste också bli mycket bättre än idag och ta upp också relationer och ansvar och inte bara hur man sätter på kondomer och hur P-piller funkar.

2. Eutanasi

KDU avvisar aktiv dödshjälp med hänvisning till den kristna människosynen, som garanterar alla människor ett okränkbart värde och rätten till liv. Att tillåta aktiv dödshjälp skulle dessutom innebära svåra moraliska dilemman ifråga om till exempel vem som skulle avgöra om dödshjälp ska utföras eller inte.

3. Embryonal stamcellsforskning

Stamcellsforskning

KDU är av etiska skäl negativat inställda till forskning på embryonala stamceller. Vi anser istället att forskningen ska inrikta sig på adulta stamceller. Enligt vårt handlingsprogram är det inte försvarbart att forska på embryonala stamceller i spekulativt hopp om att finna bot på diverse genetiska sjukdomar eller handikapp.

Nyligen har det dock kommit fram ny forskning som kan innebära att försöken att forska på embryonala stamceller minskas till förmån för forskning på andra metoder som är etiskt godtagbara. Beskedet att forskare funnit att stamceller från fostervatten kan användas för forskning kring allvarliga sjukdomar är väldigt positivt.

Vi tror att man i denna fråga måste ödmjuka sig för komplexiteten i det hela och se till den potential som faktiskt ligger i forskningverksamhet. Dock med respekt för livets okränkbarhet.

4. Mänsklig kloning

FN har för några år sedan antagit en deklaration som förbjuder kloning. Det finns därmed en internationell standard för att mänskligt liv aldrig får skapas genom kloning för något syfte. Vare sig det gäller forskning eller terapi. Vi anser att FN:s deklaration måste få konsekvenser i form av ett förbud även i svensk lagstiftning.

5. Samkönade "äktenskap"

Under veckan kom sex av riksdagspartierna överens om en lagrådsremiss för könsneutrala äktenskap. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet menar att det finns ett bättre alternativ än könsneutrala äktenskap, i form av en civilrättslig samlevnadsbalk. KDU har länge förordat den nuvarande lagstiftningen, men menar att en civilrättslig samlevnadsbalk kan respektera såväl alla de som betraktar äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna, som viljan till en gemensam lagstiftning för heterosexuella och homosexuella.

Diskussionen om förhållandet mellan stat och kyrka har i samband med äktenskapsdebatten återigen aktualiserats. Kyrkornas vigselrätt, det vill säga den myndighetsutövning som det innebär att en kyrklig vigsel även är giltig i juridisk mening, har kommit i fokus med anledning av vissa prästers betänkligheter mot att viga samkönade par. Vi menar att det i samband med en förändrad lagstiftning vore det bästa att bekräfta åtskillnaden mellan stat och kyrka genom att kyrkorna fråntas den juridiska vigselrätten, så att en offentlig myndighet ansvarar för registreringen av alla par.

Genom att äktenskapsbalken ersätts av en civilrättslig samlevnadsbalk kan också äktenskapet som begrepp återföras till det civila samhället, så att den rättsliga proceduren regleras av staten medan uttolkningen av begreppet äktenskap sker inom den privata och religiösa sfären. I praktiken innebär detta att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Om paret därefter vill ha en sekulär eller kyrklig inramning lägger sig staten inte i

Genom en civilrättslig samlevnadsbalk tas begreppet äktenskap bort ur lagstiftningen. En likabehandling uppnås genom att såväl heterosexuella som homosexuella par gifter sig genom en registrering. Eftersom endast en offentlig myndighet står för registreringen slopas kyrkornas vigselrätt. Förutom att detta tillgodoser kraven på en sekulär inramning av samlevnadslagstiftningen, så tillmötesgås också alla de för vilka äktenskapet främst handlar om religionsutövning.

Äktenskapsdebatten har länge varit polariserad, och positionerna låsta. Vi menar att det med en pragmatisk inställning är möjligt att finna lösningar som samlar stora och olika grupper. "...

Centerpartiets Ungdomsförbund gav detta svar:
..."
1. Vi tycker att det är kvinnans val att välja om hon vill göra abort. Abort borde dessutom vara lagligt i alla länder.

2. Detta har vi ingen officiell ståndpunkt i.

3. Se hemsidan, under Så tycker vi, sakpolitiskt program.

4. Se hemsidan, under Så tycker vi, sakpolitiskt program.

5. Alla människor ska ha rätt att gifta sig men vem man vill oavsett kön. "...

Jag kollade såklart upp nr 3 (Embryonal stamcellsforskning) och 4 (Mänsklig kloning) men ingen av dessa har CUF någonstans deklarerat sin synvinkel på på sin hemsida, eller för den delen i just sitt sakpolitiska program.

SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) svarade att svaret skulle dröja.
LUF (Liberala ungdomsförbundet) hänvisade mig åt deras hemsida.
Resten (Ung Vänster, Grön Ungdom och Sverigedemokratisk Ungdom) svarade inte alls.

Så då kan man kolla upp själv helt enkelt, låt oss börja med LUF, liberala ungdomsförbundet:
Abort: Ja ..."Rätten till fri abort är absolut och ska gälla kvinnor i hela världen."... ..."så kallad abortturism bör uppmuntras."... - Källa: Handlingsprogram för Liberala ungdomsförbundet
Eutanasi: Ja ..."Eutanasi bör vara tillåtet under kontrolle- rade former."... - Källa: Handlingsprogram för Liberala ungdomsförbundet
Embryonal stamcellsforskning: ..."Stamcellsforskning bör vara tillåtet."... - Källa: Handlingsprogram Liberala ungdomsförbundet Kronoberg
Mänsklig kloning: Ja? (LUF Dalarna) ..."Kloning av människor eller mänskligt genetiskt material bör generellt vara tillåtet om det sker med individens vetskap och tillåtelse."... - Källa: Handlingsprogram
Samkönade "äktenskap": Ja - det är den enda uttalade åsikten på LUF:s hemsida om äktenskapet.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund om:
Aborter: Ja, bara positivt om aborter på hela SSU:s hemsida. ..."Rätten till fri abort måste därför självklart gälla
alla kvinnor, oavsett var i världen de bor."... - SSU:s handlingsprogram
Eutanasi: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Ja ..."Istället för dagens äktenskap och partnerskap
vill vi se en neutral juridisk samlevnadsform för dem som väljer att
leva i en juridisk och ekonomisk bindande relation. Självklart ska
denna form av juridisk samlevnad vara neutral inför vilken sexualitet
de som ingår den har. Detta skulle, tillsammans med förbättringar
av kvinnors ställning i produktionen, vara ett viktigt steg
mot att kärnfamiljen som ekonomisk enhet och förutsättning för
försörjning krossas."... - SSU:s handlingsprogram

Ung Vänster:
Aborter: Ja ..."Det är viktigt att försvara gällande abortlagstiftning mot angrepp från konservativa och religiösa grupper. Synen på abort måste ha sin utgångspunkt i kvinnans rätt att själv bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv."... - Sexualpolitiskt uttalande
Eutanasi: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Ja ..."I lagstiftning som reglerar juridiska samlevnadsformer såsom äktenskap, skall heterosexuella och homosexuella samlevnadsformer likställas."... - Principprogram Ung Vänster

Grön Ungdom:
Aborter: Ja ..."Vi slår vakt om en abortlagstiftning som grundar sig i kvinnans egen rätt till sin kropp. "... - gronungdom.se
Eutanasi: Osäkert, fast har tidigare avslagit en motion för dödshjälp, men inte tagit ställning mot det heller.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Ja - "Äktenskap mellan samkönade par = en självklarhet"

Sverigedemokratisk Ungdom:
Aborter: Nej? (Vill sänka abortgränsen och grundlagsfästa rätten till liv.) ..."Livsvillkoren för tidiga barnaföderskor, men även för deras föräldrar och andra anhöriga, måste radikalt förändras. Detta skulle kunna vara ett sätt att minska antalet aborter hos unga kvinnor - abort får aldrig ses som ett alternativ till preventivmedel. Samhället måste ta sitt ansvar. Genom att visa på andra alternativ än abort, och ställa upp med tänkbara resurser såsom bostadsbidrag och stödfamiljer, tror vi att antalet aborter kan minskas. Dessutom krävs en attitydförändring. Gränsen för fri abort skall sänkas från 18 till 12 veckor. SDU vill grundlagsfästa rätten till liv. "... - Familjepolitik
Eutanasi: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Embryonal stamcellsforskning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Mänsklig kloning: Ingen åsikt ännu, eller i alla fall ingen uttalad på hemsidan.
Samkönade "äktenskap": Nej ..."SDU ser den traditionella kärnfamiljen som samhällets viktigaste fundament. Det innebär att vi vill ersätta partnerskapslagen med möjligheten att ingå ett civilrättsligt avtal och motsätter oss homosexuella äktenskap. Detta innebär dock inte att homosexuella par ges status som familj i samhällets ögon. Vi motsätter oss också starkt tanken på homosexuella adoptioner, detta i första hand för att värna barnen. Alla barn, speciellt adoptivbarn i deras utsatta situation, har rätt till både en mor och en far. I den andan motsätter vi oss också adoption för ensamstående. "... - Sverigedemokratisk Ungdom, Sexualitet

Sammanfattningsvis kan man väl sammanfatta det hela som att de flesta partierna är för både abort och så kallade "samkönade äktenskap" - förutom Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Sverigedemokratisk Ungdom. Moderata ungdomsförbundet utmärker sig också, på ett negativt sätt, då MUF säger sig vara emot allt den Katolska Kyrkan lär är "icke förhandlingsbara frågor". Mänsklig kloning har man dock inte någon åsikt i ännu. Liberala Ungdomsförbundet är dock ännu sämre. Det bör förstås beaktas att det i vissa frågor är enskilda avdelningar inom LUF som har uttalat sig mot Kyrkans lära, men likväl har förbundet uttalat sig, i allting det har uttalat sig, tvärtemot Katolska Kyrkans lära i de "icke förhandlingsbara frågorna".

Av de politiska ungdomsförbunden så är såklart Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Sverigedemokratisk Ungdom det "minst onda" ur en katolsk synvinkel.

Det skall förstås också nämnas att socialism inte är kompatibelt med en katolsk tro, vilket diskvalificierar SSU och Ung Vänster redan från början, vilket nämns specifikt i Katolska Kyrkans Katekes:
"2425 Kyrkan har förkastat de totalitära och ateistiska ideologier som i modern tid hänger samman med ”kommunism” eller ”socialism”. I övrigt har hon när det gäller kapitalismen såsom den praktiseras sagt nej till individualismen och marknadslagarnas absoluta primat över människans arbete. Regleringen av ekonomin enbart genom centraliserad planering förstör de sociala banden i grunden; dess styrning enbart av marknadskrafterna åstadkommer brister när det gäller den sociala rättvisan, ”ty det finns många mänskliga behov som inte kan tillfredsställas av marknaden. Man måste dra upp riktiga och rimliga regler för marknaden och den ekonomiska företagsamheten i enlighet med en riktig värdeskala och med siktet inställt på det allmänna bästa. "

torsdag 5 mars 2009

YouTube-klipp om abort

Hittade denna video på "Priests For Life":s hemsida, i deras sektion som heter "America Will Not Reject Abortion Until America Sees Abortion".


Anyone Against Abortion, Raise Your Hand


Alla ofödda barn som går en hemsk död till mötes behöver våra böner, men också vårt engagemang för att det i framtiden kanske skall vara ett minne blott, liksom Förintelsen, att man dödar människor systematiskt.
Låt oss alla människor verkar för ett samhälle som respekterar livets okränkbarhet från det ögonblick då livet blir till, vid befruktningen, till dess naturliga avslut. Jag skulle vilja att alla som kan, som tror på livets okränkbarhet, på de sätt de kan, stödjer kampen just för att stoppa aborterna, för att visa att inte alla svenskar accepterar att ofödda barn berövas livet. Än värre är väl att detta betalas med skattepengar, samtidigt som staten sparar in på mycket, mycket annat.

Hur vore det med livshjälp istället för dödshjälp?


Stöd gärna Ja till Livet på det sätt du kan.
Ja till Livet är den kanske mest kända anti-abort-organisationen i Sverige.
Ja till Livet - Facebook | Ja till Livet

Vi har ju också MRO - Människorätt för ofödda - som även om jag har lite svårt för deras metoder ibland, tror jag gör ett mycket bra jobb för att arbeta mot dödens kultur och för en livets kultur, en kultur där vi bejakar människors rätt att leva från konceptionen till livets naturliga avslut. MRO stödjer också Ja till Livet.
Människorätt för ofödda - Facebook | Människorätt för ofödda (MRO)

onsdag 4 mars 2009

"Angels and Demons" demoniserar Kyrkan?

Dagen gör en stor grej av att Catholic Leage, USA:s största, katolska civilrättsorganistation, har en utbildningskampanj för att informera biopubliken om den så kallade "dolda agendan" bakom filmen "Änglar och demoner".

Jag skulle vilja påstå att Dan Brown's bok "Änglar och Demoner" knappast demoniserar Katolska Kyrkan. Inte på det sätt som Dagen åtminstone uttrycker det.

Ja, jag har faktiskt läst boken, på originalspråket dessutom ("Angels and Demons" är originaltiteln) och jag måste erkänna att den första filmen, "Da Vinci koden" var kanske en av filmerna som gjorde att jag fick upp ögonen för Katolska Kyrkan.

Från Catholic League själva: ..."“The tag team of Dan Brown and Ron Howard would have the public believe that Galileo was a member of a secret society, the Illuminati, and that the group seeks revenge against the Vatican today because of the Catholic Church’s anti-science history. All of which is nonsense.

“Galileo died almost 150 years before the Illuminati were founded on May 1, 1776. Yet Brown’s book says the secret society was founded in the 1500s, and the movie says the same. Even though Brown’s own website admits that the group was founded in 1776, he explicitly says that ‘It is a historical fact that the Illuminati vowed vengeance against the Vatican in the 1600s.’ Howard, for his part, has said in an interview that the Illuminati ‘were formed in the 1600s.’

“So why do they lie? Because their goal is to paint the Catholic Church as the enemy of science, and what better poster boy to trot out than their favorite martyr, Galileo? The ultimate victim, Galileo’s alleged persecution is cited as proof of the Church’s war on reason.

“Had it not been for the Catholic Church, the universities would have died during the Middle Ages. Had it not been for the Catholic Church, the Scientific Revolution would never have happened. After all, science did not take root in South America, Africa, the Middle East or Asia. In took place in Christian Europe.

“Galileo was never imprisoned or tortured. His confinement to house arrest, though unwarranted, was more a function of his arrogance than his ideas: he persisted in presenting his ideas (taken from Copernicus, a Catholic scientist who was never punished) as scientifically accurate, something which scientists of his day scoffed at."...

Vad jag personligen finner betydligt mer oroande än detta - då jag är medveten om att boken inte kan tas för annat än just vad den är, det vill säga en bok med en påhittad handling där många detaljer inte stämmer - är det faktum att man i boken faktiskt ljuger om Katolska Kyrkans lära om självbefläckelse (även kallat onani eller masturbation) och provrörsbefruktning/insemination/konstgjord befruktning.
Inget av dessa tolereras av Kyrkan.
Dan Brown ger i boken en helt felaktig bild av att detta skulle vara okej för Katolska Kyrkan, vilket inte alls är fallet förstås.

Från Katolska Kyrkans Katekes:
"2352 Med masturbation menas avsiktlig aktivering av könsorganen för att uppnå sexuell lust. ”Både kyrkans läroämbete och de troendes sinne för moral har i linje med en beständig tradition alltid utan tvekan förklarat att masturbation är en handling som i sig själv är allvarligt missriktad.” ”Vilket motivet än må vara strider det avsiktliga bruket av sexualiteten utanför normala äktenskapliga relationer mot dess inre målsättning.” Man söker att på detta sätt uppnå sexuell njutning utanför ”den sexuella relation som den moraliska ordningen kräver, den som i ett sammanhang av sann kärlek förverkligar hela meningen med den ömsesidiga hängivelsen och förmedlingen av nytt mänskligt liv”."

"2376 Teknik som förorsakar att föräldrarna skils åt, genom att en främmande person ingriper i parets liv (sperma- och äggdonation, livmoderslån) är mycket omoralisk. Detta slags teknik (konstlad heterolog insemination eller befruktning) kränker barnets rätt att födas av föräldrar som det känner till och som är förenade med varandra i äktenskap. Den förråder ”den exklusiva rätten att bara bli far och mor genom varandra”.

2377 Om detta slags teknik (konstlad homolog insemination eller befruktning) praktiseras av paret självt är den kanske mindre förkastlig men är och förblir moraliskt oacceptabel. Den skiljer den sexuella akten från fortplantningsakten. Den handling som utgör grunden för barnets existens är inte längre en handling där två personer ger sig åt varandra, den ”anförtror fostrets liv och identitet åt läkarnas och biologernas makt och upprättar teknikens herravälde över människans ursprung och bestämmelse. En sådan relation som innebär herravälde står i sig själv i motsättning till den värdighet och jämlikhet som bör vara något gemensamt för föräldrar och barn”. ”Fortplantningen berövas moraliskt de goda egenskaper som utmärker just den, när den inte eftersträvas som frukt av den äktenskapliga akten, det vill säga av den särskilda handling som består i makarnas förening med varandra. ...Endast respekten för det band som finns mellan de olika betydelserna av den äktenskapliga akten och respekten för den mänskliga varelsens enhet gör fortplantning möjlig som står i överensstämmelse med människans värdighet som person.”"

Jag skulle gärna vilja se filmen "Änglar och Demoner" någon gång personligen, då jag fann boken mycket spännande (hade mycket svårt att lägga den ifrån mig.. Dan Brown är en utmärkt författare trots att han ljuger om Kyrkan, men vem gör inte det idag allvarligt talat? Konspirationsteoretiker finns det många av, men de som kan formulera och väva samman en konspirationsteori till en riktigt bra historia är desto färre.), just förutom det faktum att det tydligen måste ljugas om katolsk lära. Jag kan mycket väl förstå att man kan fixa och trixa med datum och andra dylika detaljer - när det faktiskt inte handlar om en historiebok - däremot att ljuga om ett samfund lära och tro är lite värre, när man faktiskt tar ett samfund som finns på riktigt, då förväntar sig nämligen folk (eller undertecknad åtminstone) att karaktärerna i viss mån bör följa samfundets riktlinjer, och inte påstå en dogm som är precis tvärtom den som Kyrkan verkligen håller och hålla den påhittade dogmen såsom en sanning.

Skärpning!

måndag 2 mars 2009

Om programmeringsspråk vore religioner

Hittade en mycket rolig sida bland IDG:s kommentarer, apropå speciallinux för kristna och muslimer, en sida med jämförelser mellan olika programmeringsspråk och olika religiösa inriktningar.

..."C would be Judaism - it's old and restrictive, but most of the world is familiar with its laws and respects them. The catch is, you can't convert into it - you're either into it from the start, or you will think that it's insanity. Also, when things go wrong, many people are willing to blame the problems of the world on it.

Java would be Fundamentalist Christianity - it's theoretically based on C, but it voids so many of the old laws that it doesn't feel like the original at all. Instead, it adds its own set of rigid rules, which its followers believe to be far superior to the original. Not only are they certain that it's the best language in the world, but they're willing to burn those who disagree at the stake.

PHP would be Cafeteria Christianity - Fights with Java for the web market. It draws a few concepts from C and Java, but only those that it really likes. Maybe it's not as coherent as other languages, but at least it leaves you with much more freedom and ostensibly keeps the core idea of the whole thing. Also, the whole concept of "goto hell" was abandoned.

C++ would be Islam - It takes C and not only keeps all its laws, but adds a very complex new set of laws on top of it. It's so versatile that it can be used to be the foundation of anything, from great atrocities to beautiful works of art. Its followers are convinced that it is the ultimate universal language, and may be angered by those who disagree. Also, if you insult it or its founder, you'll probably be threatened with death by more radical followers.

C# would be Mormonism - At first glance, it's the same as Java, but at a closer look you realize that it's controlled by a single corporation (which many Java followers believe to be evil), and that many theological concepts are quite different. You suspect that it'd probably be nice, if only all the followers of Java wouldn't discriminate so much against you for following it."...

Men författaren avslöjar sig själv när han skriver om humanism (och erkänner att han är ateist):
..."Python would be Humanism: It's simple, unrestrictive, and all you need to follow it is common sense. Many of the followers claim to feel relieved from all the burden imposed by other languages, and that they have rediscovered the joy of programming. There are some who say that it is a form of pseudo-code."...

Självfallet går inte Scientologin fri, eller "tron" på det flygande spaghettimonstret ("Pastamonster istället för Darwin" - SvD):
..."APL would be Scientology - There are many people who claim to follow it, but you've always suspected that it's a huge and elaborate prank that got out of control.

LOLCODE would be Pastafarianism - An esoteric, Internet-born belief that nobody really takes seriously, despite all the efforts to develop and spread it."...

Min gissning är att katolicismen hamnar under "Fundamentalist Christianity" - alltså Java.

Uppdatering: Dagen har också skrivit om det kristna Linux-operativystemet, (en som är insatt i ämnet såsom undertecknad blir ganska upprörd över att Dagen skriver att "Linux har lanserat..." då det förstås inte är "Linux Foundation" som har lanserat detta, utan istället frivilliga som gjort en specialversion av just Ubuntu, som är baserad på Linux)

söndag 1 mars 2009

Kardinal Dante-Sällskapet synar "Vision"

Simon ("Störsorden") tipsar om ett inlägg av Kardinal Dante-Sällskapet, "Hur progressiva katoliker tänker":
..."Nej, Pius är inget vidare på sådant som får svenska journalister att känna det varmt och gosigt inombords. Men se, det är däremot en okänd fader Luiz Couto, som tydligen är präst-och-politiker i Brasilien, närmare bestämt präst-och-politiker för ett socialistiskt parti. Och som förstås omfattar allt vad TT, SVT, DN, SvD och Aftonbladet samfällt drömmer om: kvinnliga präster, gifta präster, kondomutdelning i kyrkan, gaylobbyns kanonisering o.s.v.

Därför måste FSSPX ut och sådana som fader C helst få ta över katolska kyrkan. Som då äntligen kan utvecklas i historiens riktning. Och bli som Svenska kyrkan 2000. Det vill säga som RFSL. Åter sekternas värld..."...

..."Vi kommer så till slutsatsen. Vad är en progressiv katolik för något? Jo, en "progressiv" katolik (?) syns vara en katolik (?) som sätter Världen, närmare bestämt en trött, utdöende och navelskådande västvärld, före evangeliet. Och därför måste kyrkans lära skrivas om från grunden. Med början där progressiva tycks har sitt största intresse: könslivet och "genusmaktordningen".

Men vore det då inte lättare att knacka på hos Svenska kyrkan 2.0? Eller gå med i RFSL? Och få sitt lystmäte redan nu?"...

Jag tror Kardinal-Dante-sällskapet skriver vad alla tänker.
Även utanför Katolska Kyrkan.

Ty (Katolska) Kyrkan söker göra det som är sant och rätt, icke det som tillfredsställer världen eller är politiskt korrekt för tillfället.