lördag 25 augusti 2007

Hjärtat

Jag kom på en viktig sak som jag totalt glömde bort när jag skrev mitt senaste inlägg, att skriva med mitt hjärta, och inte enbart med hjärnan, som någon gudlös vilde.
Det jag vill ha sagt är att Gud verkligen älskar alla, även syndarna, men inte synden, och därför är det så viktigt att hålla sig borta från synden som leder till den Onde.
Därför är det viktigt att alltid hålla sig på Guds väg, genom Kyrkan.

Guds plan är ju som bekant unik för var och en av oss, och för de som märker att man ej kan/vill skaffa familj finns många olika livsval att välja mellan. Man kan leva ett normalt liv i celibat, bli präst, nunna eller kanske munk.

(De som ändå är intresserade av "råfakta" får här ännu en liten faktagrej;
kondomer släpper igenom HIV- och AIDS-virus liksom en amerikansk fotboll åker genom målet (källor; "Journal of the American Medical Association", nr 257, maj 1987 och "Nature" nr 335, 1:a september 1988)

Dessutom är det på sin plats att ta ett stycke från Katekesen;
"
2392 ”Kärleken är varje mänsklig varelses grundläggande och medfödda kallelse.”[65]
2393 Då Gud skapar människan till man och kvinna ger han på samma sätt värdigheten som person såväl åt mannen som kvinnan. Det tillkommer båda, man och kvinna, att komma till insikt om och acceptera sin sexuella identitet.
2394 Kristus är kyskhetens förebild. Varje döpt människa är kallad att leva ett liv i kyskhet – och var och en skall göra det i enlighet med sin egen livssituation.
2395 Kyskheten innebär att sexualiteten integreras i personen. Den medför att man lär sig personlig självbehärskning.
2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar.
2397 Det förbund som makarna frivilligt har slutit med varandra innebär trogen kärlek. Detta förbund ålägger dem plikten att bevara sitt äktenskap oupplösligt.
2398 Fruktsamhet är något gott som äktenskapet ger, en gåva, ett ändamål för äktenskapet. Då makarna ger liv, deltar de i Guds faderskap.
2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel).
2400 Äktenskapsbrott och skilsmässa, polygami och fria förbindelser är allvarliga kränkningar av äktenskapets värdighet."

Om AIDS-kampen

Jag kan inte låta bli att undra om Roland Poirier Martinsson verkligen är katolik med tanke på hans debattartikel, "Exemplet Uganda visar västs fördomar", när han avslutar med "Få kristna pekade dock på bögarna som föredöme." varför han egentligen gör detta, och inte anmärker på att denna "livsstil" inte alls är förenlig med att vara kristen.
Att som Roland göra, det vill säga, uttrycka sig så pass positivt om något som är en synd, är ju i praktiken att uppmana till synd. Jag skulle jättegärna fråga Roland hur han ser på saken, men eftersom han inte uppgett någon e-postadress någonstans (vad jag kan se) så förblir det ett mysterium (om du läser detta Roland, e-posta mig gärna).

Nåväl, så, lite fakta om preventivmedel, kondomer närmare bestämt;
*...har en felmarginal på 15%
*...13% av ogifta tonåringar blir gravida första året de använder kondomer
*...enligt de ledande amerikanska hälsomyndigheterna finns inga kliniska bevis på att kondomer hjälper mot gonorré, syfilis, herpes och humant papillomavirus och sprids genom enbart hudkontakt.

Källa: National Institutes of Health (PDF)

tisdag 21 augusti 2007

Katolsk Aktion

Hej kära vänner,
jag är nu tillbaka från en visit upp i norraste Norrland, vid Kälvudden närmare betsämt.
Största närmaste staden är nog Luleå, i alla fall är jag rejält stärkt och så, och redao att fajtas för det jag tror på, så därför, om du vill hjälpa till i "fajten" lyssna här;

http://groups.google.com/group/katolsk-aktion

Tanken med gruppen är att diskutera och uppmärksamma saker och ting som går emot Kyrkans principer, då framförallt inom Sverige, och att försöka också hitta lösningar till dessa problem eller dylikt.

En väldigt bred grupp kan man lugnt påstå, men som har sin grund i den Romersk-Katolska Kyrkans ställningar till allt.

Exempel på några viktiga frågor;

* Nej till abort

* Bevara äktenskapet

* Motarbeta sex utanför äktenskapet

* Motarbeta HBT-propaganda

onsdag 8 augusti 2007

Homopräst i SvK om homosex

"- För mig är debatten om homosexualitet inom kyrkan en vattendelare: tror man att Bibeln är Guds ord eller bara en bok som man kan tolka hur som helst? Bibelmaterialet är ju entydigt. Bibeln är negativ till homosex."

Orden kommer från Erik Johansson, präst i Svenska Kyrkan, som öppet är homosexuell.
Artikeln är mycket intressant, och väl läsvärd för de flesta, och visar på många olika sätt varför det inte är i enlighet med kristendomen att ha samlag utanför äktenskapet.

Artikeln finnes på Dagen.se