fredag 11 september 2009

Man har mage att kritisera...

Med anledning av att Katolska Kyrkan i Sverige deklarerat att "Katolsk" Vision ej kan kalla sig katolsk så har Dagen skrivit en artikel just om detta.
Som många vet har Gert Gelotte varit en av frontfigurerna i "Katolsk" Vision och inte sällan suttit i morgon- och debattprogram i SVT framförallt. Här har vi alltså en kille som åker land och rike runt för att kritisera sitt eget samfund.

Här kommer det lustiga i det hela in. Biskopen (Anders Arborelius) har sex-sju gånger kallat in "Katolsk" Visions medlemmer. Inte en enda gång har Gert Gelotte tagit sig till Stockholm för att samtal med biskopen. Nu talar vi ändå inte om att han bor i Kiruna, utan Göteborg. Det tar 3 timmar med X2000-tåget, och Gert Gelotte kunde säkert, med tanke på sitt yrke och med att han annars inte haft problem som skrivet att resa landet runt för att just kritisera Katolska Kyrkan, sysselsatt sig på tågresan.

Gert Gelotte har mage att säga "Jag åker inte flera timmar tur och retur från Göteborg för en timmes samtal med biskopen bakom stängda dörrar. Det vi vill ha är en fri och öppen debatt i katolska medier". Så fungerar det inte i Katolska Kyrkan helt enkelt. Det är bara när allting brakar ihop som det fungerar på detta sätt (t.ex. fallet med den brasilianska flickan som gjorde abort) och det är knappast eftersträvansvärda omständigheter. I detta fall gjordes fel från alla håll, prästerna tog exempelvis och publikt annonserade flickan och alla inblandade exkommunicerade. Så ska det förstås inte ske, trots att faktum är att vid abort - då detta är en så pass allvarlig ondska - blir automatiskt exkommunicerad så behöver man ej annonsera detta publikt, utan först och främst försöka få tillbaka familjen till Kyrkan.

Biskop Anders Arborelius har just föredömligt försökt denna metod ett antal år nu, genom att försöka mana "Katolsk" Vision att omvända sig.

..."Med stor sorg har jag tagit del av det manifest som publicerats av Katolsk vision, som på flera punkter strider mot Kyrkans tro, t ex livets okränkbarhet och att äktenskapet är ett livslångt, oupplösligt förbund mellan en man och en kvinna. Därför vädjar jag till dem som undertecknat detta manifest: vänd om, besinna er!

NÅGRA AV ER har redan officiellt trätt ur den Katolska kyrkan eller i praktiken lämnat det sakramentala livet bakom er; men det är aldrig för sent att vända om, Guds barmhärtighet, som Kyrkan får förvalta är oändligt stor. "... - Anders Arborelius, 2005

Jag instämmer i Katolsk mammas vädjan om fasta för vår biskop.
"Katolsk vision inte katolsk?" skriver Bengt Malmgren