söndag 21 september 2008

Rosenkransen

Något annat gott som "följde med" WYD (Världsungdomsdagen/Världsungdomsdagarna) var att jag faktiskt för första gång (som en följd av att jag faktiskt, äntligen, införskaffade en rosenkrans, då Vatikanens egna) bad rosenkransbönen. Det gjorde jag tillsammans med Evelina när vi åkte med tåget tillbaka till vår "bas", där vi sov och höll till (vilket då var vårt hem för ett par dagar).

Man börjar på korset, med den Apostoliska trosbekännelsen;
Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre vilken är avlad av den helige Ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst, död och begraven nedstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen från de döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den heliga Ande den heliga, katolska kyrkan de heligas samfund, syndernas förlåtelse köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen

Därefter ber man Fader Vår, på första kulan;
Fader vår som är himmelen Helgat varde ditt namn Tillkomme ditt rike Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

På de tre kommande kulorna ber man Var hälsad;
Var hälsad Maria, full av nåd Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen

Efter dessa tre kulor kommer den sista kulan innan själva "ringen" börjar, på denna kula ber vi "Ära vare";
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

På den plats där du nu befinner dig, som inleder "ringen" börjar det första av de totalt fem mysterierna som varje rosenkransbön består av. Varje mysterium mediterar man över i en dekad, d.v.s. de tio kulor som är "ihopsatta" i ringen, för varje av dessa kulor ber man "Var hälsad". Varje dekad inleds dock med "Fader Vår" därefter är det brukligt att läsa igenom en text för varje mysterium. Därefter bedjas de tio "Var hälsad" som en följd av de tio kulorna, och dekaden, efter den sista "Var hälsad"-bönen avslutas med "Ära vare".

Det jag vill säga om rosenkransen är att det är en bön som personligen rört mig väldigt djupt.
Jag känner verkligen att jag koncentrera mig på fromheten, och att jag verkligen finner ett sätt att tacka Gud i och med den. Ofta annars när jag har lite mer "friare" böner, vilket jag framförallt brukar ägna mig åt som kvällsbön, känns det ibland otillräcklig.
Förvisso kan man väl säga att vi alltid är otillräckliga, att det ligger i vår natur.

Rosenkransen är i alla fall en bön som för mig närmare Herren, och som jag tror hjälper mig att verkligen koncentrera mig på Honom.

torsdag 18 september 2008

Google och människovärdet

Som man tidigare kunde läsa i Dagen så har Google i sitt annonsprogram, AdSense, tidigare bannlyst abortmotstånd. Detta har nu ändrats, dock kanske inte utav den bästa orsaken (en kristen organisation hotade att dra företaget inför rätta).

Vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta.

söndag 14 september 2008

Statistik

Eller som Mark Twain sade “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”.
Nu hade jag dock tänkt att i alla fall ta upp lite statistik som hittills kommit fram om besökarna här på bloggen.
Är ni redo?

Stad
(Ordning är efter den stad i vilken flest besökar bor)
1. Stockholm
2. Göteborg
3. Umeå
4. Uppsala

Operativsystem
1. Windows (93,35%)
2. Macintosh (5,54%)
3. Linux (0,89%)
(Blev lite förvånad faktiskt över hur många Macintosh-användare som besöker bloggen, och hur få Linux-användare det är. )

Webbläsare
1. Internet Explorer (58,3%)
2. Firefox (37,38%)
3. Safari (3,13%)
4. Opera (1%)

Trafikkällor
1. Hänvisningar (60,59%)
2. Sökmotorer (24,71%)
3. Direkttrafik (14,7%)

Hänvisningar
1. gahlman.blogspot.com
2. blogger.com
3. dagen.se
4. die-kristina.blogspot.com
(något förvånande kommer antigayretorik.blogspot.com på sjundeplats vartifrån mina besökare kommer..)

Sökord
(vilka ord folk som kommer till min blogg oftast söker efter via t.ex Google)
1. katolik
2. god katolik
3. katolik bikten
4. minutz3
5. digilistan
(även här finner jag något ganska lustigt sökord, på niondeplatsen, "desperate housewives". De som sökt på "katolik bikten" är också de som är kvar längst tid på bloggen, i genomsnitt tio minuter och 15 sekunder. )

Lustigt är också att flest personer (49,95%) bara besöker bloggen en gång.
Därefter är det vanligast att personer besöker bloggen mer än 201 gånger...

lördag 13 september 2008

Ut ur Svenska "kyrkan"

Såg att Dagen rapporterar om att ungefär hälften av medlemmarna är i Svenska "kyrkan" är ofrivilliga sådana. Tänkte då, eftersom jag själv har gått ur Svenska "kyrkan" sedan några månader tillbaka (bara cirka en vecka innan jag togs upp i katolska kyrkans fulla gemenskap), skildra detta.

Jag började med att skicka iväg ett e-brev till Svenska "kyrkan" centralt, för att höra hur det gick till, och fick veta att det i praktiken bara är att gå till den församling som man är inskriven i - oftast den närmaste församlingen - och begära utträde, vilket jag också därefter gjorde.
Tyvärr var inte "kyrkoherden" inne för tillfället då, varför mitt utträde inte kunde ordnas.
Detta ordnades dock till ett senare tillfälle, och jag bad om att få ett papper på att jag inte längre var med i Svenska "kyrkan" och ett dopintyg, vilka båda behövs för att kunna tas upp i Kyrkans fulla gemenskap. Dessa skickades hem till ungefär en vecka senare.

Folkmordet i Sverige

Folkmordet fortsätter här hemma i Sverige. Det som startade "på riktigt" 1:a januari 1975 är upp i drygt 1 100 000 mördade själar.
Vad är det nu egentligen för folkmord jag talar om?
Jo, det på Svea Rikes allra minsta, de ofödda barnen som blir mördade i sina mödrars mage.
1:a januari 1975 brukar betecknas som det datum då Sverige fick "fri abort".

Men Sverige är inte ensamt.
I hela världen så är en uppskattning att 1 miljard barn mördats i sina mödrars mage.
Värt att nämna är att det under Förintelsen mördades nästan 6 miljoner judar.
(1 miljard är 1 000 miljoner)
I ljuset av detta är det förunderligt att vi inte talar om det folkmord som sker runtom i världen på de allra minsta.

Men nu är vi där vi är idag, där ingen vågar sätta sig emot det folkmord som pågår, inte här i alla fall. Stater som respekterar människans okränkbarhet har vi däremot inte alltför långt borta ifrån oss, nämligen Polen. USA håller också på att få en av de mest framstående barnamordsmotståndarna till vicepresident (självfallet talar jag om Sarah Palin).

Vad ska man göra då?
Framförallt bör vi be, be för alla dessa mördade barns själar, men också för deras mödrar.
Även fädrerna har ju ett ansvar, och är tyvärr ofta allt för delaktiga (och positiva) i beslutet att avsluta ett ofött barns liv.
Men vi bör också tala om för världen att vi inte tänker acceptera detta.
Ja till Livet är en organisations arbete som verkligen behöver vårt stöd, men också självfallet den katolska rörelsen Respekt.

Matt 25:40
Kungen skall svara dem: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig."

måndag 8 september 2008

Mer om John McCain

"hilaron" kommenterade att John McCain kanske ändå inte är det bästa valet i presidentvalet, men jag vill påstå motsatsen. Artikeln han länkar till med tankar från en katolik påstår bl.a.;
"Anyone who votes for John McCain because of Sarah Palin still votes for John McCain, with all that that implies: rabid support for a war that two consecutive popes have condemned; the possible expansion of that war to Iran, and maybe Syria; a new Cold War with Russia; a vow to expand funding of embryonic stem-cell research, including the creation of new lines, which requires the destruction of more embryos; an unwillingness (as McCain repeatedly stated back in 1999) to overturn Roe v. Wade; support for contraception, sex education, and family-planning programs."

Men, än viktigare som jag ser det, är att i artikeln kommer det fram just det som är min syn;
"Anyone who planned to abstain from voting in November or intended to vote for a third-party candidate and is now considering voting for McCain-Palin needs to ask himself this question: Why? Is Sarah Palin providing cover for his desire to vote for McCain? Or is her nomination simply a convenient excuse to allow him to vote against Barack Obama?"

Visst, det är helt korrekt, det är faktiskt en fråga om, precis som Kristina också skriver, om att välja det "minst sämsta". Eftersom det bara finns två reella kandidater i nuläget är faktiskt frågan inte så svår.
Det är trots allt bättre med en halvtaskig politik än en genomrutten sådan.
Det är nog ur den synvinkeln vi måste se det hela.

Tack vare Sarah Palin verkar John McCain också nu tagit ledningen i opinionsundersökningarna.
För den intresserade så finns en speciell sida på McCains hemsida om människovärdet där man bl.a. kan läsa att han vill lägga abortfrågan på staterna istället, vilket i praktiken kommer innebära förbud i nästan alla stater. McCain är också enligt glassbooth.org emot såväl abort (undantag vid våldtäkt, incest eller när kvinnans liv är i fara dock) såsom preventivmedel och "sexualkunskap" och vill att man förespråkar kyskhet.

Det låter faktiskt inte illa i mina öron i alla fall.

fredag 5 september 2008

Boken som alla talar om

"Nu är den här! Boken som alla talar om!"
Boken heter tydligen "Homosexualitet är synd" och även om jag instämmer så måste det vara en av de roligaste videoklippen jag sett på länge. Det är en sådan känsla över det, sådan där riktig tevepastorskänsla som hänger i luften, och att man ska köpa frälsningen, i bok-, ljud- eller filmformat. (Dessutom smäller nog den goda boken (Bibeln) lite högre än alla andra böcker, i alla fall för mig personligen...)

Tillägg: vill bara tillägga att "homosexualitet", om man med den menar dragningen, inte i sig är en synd, utan det är själva handlingarna, de sexuella, som är synder.

tisdag 2 september 2008

Let's pray for John McCain

John McCain är det egentliga kristna alternativet som finns, efter att Mike Huckabee och Sam Brownback "left the building" vill säga. Det finns alltså två presidentkandidater, John McCain för Republikanerna och Barack Obama för Demokraterna.
Som kristen är inte valet, egentligen, särskilt svårt, när den bara den ene av presidentkandidaterna tänker göra något åt att stoppa det massmord av barn som pågår i USA, d.v.s. aborter. Den mannen är självfallet John McCain, som menar på att en mänsklig varelse får sina mänskliga rättigheter vid konceptionen.
Barack Obama har i praktiken inte sagt sig vilja lyfta ett finger åt detta.

I andra frågor, som t.ex. s.k. "homoäktenskap" så har John McCain sagt sig vilja motverka detta, medan Barack Obama har en mer liberal hållning i frågan.

Det känns också som att det säger en hel del när Barack Obama väljer en vice-president-kandidat som är en "katolik" som avfallit från sin tro (är bl.a. abortförespråkare), medan John McCain väljer en Bibeltroende fembarnsmoder som är en av de mest prominenta abortmotståndarna.

Så, låt oss bedja för John McCain och Sarah Palin.

(Bilden är från Catholics for McCain)