lördag 13 september 2008

Folkmordet i Sverige

Folkmordet fortsätter här hemma i Sverige. Det som startade "på riktigt" 1:a januari 1975 är upp i drygt 1 100 000 mördade själar.
Vad är det nu egentligen för folkmord jag talar om?
Jo, det på Svea Rikes allra minsta, de ofödda barnen som blir mördade i sina mödrars mage.
1:a januari 1975 brukar betecknas som det datum då Sverige fick "fri abort".

Men Sverige är inte ensamt.
I hela världen så är en uppskattning att 1 miljard barn mördats i sina mödrars mage.
Värt att nämna är att det under Förintelsen mördades nästan 6 miljoner judar.
(1 miljard är 1 000 miljoner)
I ljuset av detta är det förunderligt att vi inte talar om det folkmord som sker runtom i världen på de allra minsta.

Men nu är vi där vi är idag, där ingen vågar sätta sig emot det folkmord som pågår, inte här i alla fall. Stater som respekterar människans okränkbarhet har vi däremot inte alltför långt borta ifrån oss, nämligen Polen. USA håller också på att få en av de mest framstående barnamordsmotståndarna till vicepresident (självfallet talar jag om Sarah Palin).

Vad ska man göra då?
Framförallt bör vi be, be för alla dessa mördade barns själar, men också för deras mödrar.
Även fädrerna har ju ett ansvar, och är tyvärr ofta allt för delaktiga (och positiva) i beslutet att avsluta ett ofött barns liv.
Men vi bör också tala om för världen att vi inte tänker acceptera detta.
Ja till Livet är en organisations arbete som verkligen behöver vårt stöd, men också självfallet den katolska rörelsen Respekt.

Matt 25:40
Kungen skall svara dem: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig."

Inga kommentarer: