tisdag 2 september 2008

Let's pray for John McCain

John McCain är det egentliga kristna alternativet som finns, efter att Mike Huckabee och Sam Brownback "left the building" vill säga. Det finns alltså två presidentkandidater, John McCain för Republikanerna och Barack Obama för Demokraterna.
Som kristen är inte valet, egentligen, särskilt svårt, när den bara den ene av presidentkandidaterna tänker göra något åt att stoppa det massmord av barn som pågår i USA, d.v.s. aborter. Den mannen är självfallet John McCain, som menar på att en mänsklig varelse får sina mänskliga rättigheter vid konceptionen.
Barack Obama har i praktiken inte sagt sig vilja lyfta ett finger åt detta.

I andra frågor, som t.ex. s.k. "homoäktenskap" så har John McCain sagt sig vilja motverka detta, medan Barack Obama har en mer liberal hållning i frågan.

Det känns också som att det säger en hel del när Barack Obama väljer en vice-president-kandidat som är en "katolik" som avfallit från sin tro (är bl.a. abortförespråkare), medan John McCain väljer en Bibeltroende fembarnsmoder som är en av de mest prominenta abortmotståndarna.

Så, låt oss bedja för John McCain och Sarah Palin.

(Bilden är från Catholics for McCain)

4 kommentarer:

Gustav Ahlman sa...

Enligt Dagen är Sara Palin strikt sett också en "avfallen katolik" även om hon i alla fall är abortmotståndare. Men vari ligger logiken att amerikanska abortmotståndare i regel samtidigt är för dödsstraff och liberalare vapenlagar?

minutz3 sa...

Gustav: strikt sett, ja, men samtidigt så påstår hon sig inte att vara katolik, vilket Joe Biden däremot gör, så han är ju mer utav en hycklare. Sara Palin är ju dessutom faktiskt Bibeltroende i alla fall, vilket verkar vara mer än man kan säga om Joe Biden.
Vapenlagarna är det inget "fel" med egentligen ur katolsk synvinkel som jag har förstått det, då vi inte bara har en rätt att försvara oss - utan en skyldighet, och i många fall när det t.ex. är en kvinna som riskerar att bli våldtagen av en man som förmodligen är mycket starkare så är handeldsvapen väldigt användbara. Dödsstraff är självfallet lite mer komplicerat, men där handlar det ju faktiskt om, för många människor, att man "förtjänat" döden som straff för det man har gjort. Detta är något som vi också ofta finner i Bibeln, då framförallt Gamla Testamentet. Till skillnad från dessa brottslingar har ju inte ett ofött barn gjort sig skyldig till någonting.

Kristina sa...

Samtidigt visar det ju sig att de kriminella snarast anpassar sig till hur stor möjlighet offren har att försvara sig. Dvs tillåter man inte vapen använder sig inte våldtäktsmännen av vapen. Tillåter man däremot vapen gör våldtäktsmännen samma sak. Det leder alltså inte till en ökad trygghet utan snarare till att våldet skruvas upp då kriminalliteten blir grövre.

Beträffande dödsstraff så håller jag med om att det är betydligt "bättre" än abort. Men likväl är dödsstraff en djup kränkning av det mänskliga livet (om det inte sker i någon form av försvarande syfte vilket katekesen också nämner). Så om man värnar om rätten till liv för de ofödda blir det helt klart ologiskt som jag ser det att inte göra det med alla människor.

Men om det du, Björn, vill mena på är att det är att föredra amerikanska politiker som är emot abort och för dödstraff jämfört med svenska politiker som är för abort och mot dödstraff, håller jag med dig.

Simon sa...

Jag tycker iaf att det är ett stort hyckleri att vara emot abort och för dödsstraff. Det känns inte som om man är emot abort av rätt anledningar då.