tisdag 27 november 2007

Muslimerna - våra bröder och systrar?

Ja, det är inte utan att man undrar när kyrkliga ledare från alla möjliga håll frågor efter en fördjupad dialog med islam om de kanske inte talar sanning.
Nu senast i raden så vill Sveriges Unga Muslimers ordförande se ett ökat samarbete.

Samtidigt hotas en brittisk lärare i, verksam i Sudan, med 40 piskrapp eller sex månaders fängelse för att ha följt sina elevers vilja att döpa en nallebjörn till "Muhammed", vilket rubriceras som "skymfande av tro och religion".

Men, då gäller det att ta sig en djupare blick in i det som är islams enda grundpelare, den heliga boken, Koranen, vad den egentligen har för värderingar.
Jag (när jag var sökande efter Herrens sanna natur), lade undan koranen efter cirka 50 sidor då jag insåg att det inte ens går att tyda in nyanser av kärlek till din nästa eller förlåtelse, liksom tydligen också kardinal George Pell, ärkebiskop av Sydney, Australien förstått.

För bevisning av mina påståenden, se koranen själv;
"Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem i sängen, sedan får ni slå dem" Koranen 4:34

Era hustrur är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
Surah 2:223

Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
Surah 5:33

Till sist en liten rolig video från Mad TV (OBS! verkligen ej seriös, och enbart för underhållning.)

måndag 26 november 2007

SvK - nu med ännu mer hyckleri!

Idag kan man på bland annat DN.se läsa om att biskoparna i Svenska Kyrkan rekommenderar kondomer för att lösa problemet med smittning i Afrika, trots att kondomer har en felmarginal på 15%.
Detta är att jämföra med avhållsamhet som har 0% felmarginal.
Om man väntar tills dess att man gift sig med att ha samlag så finns det i princip ingen chans att man skulle ha kunnat få någon av den flora av olika könssjukdomar som finns här i världen.
Det faktum att du heller inte kan sprida vidare sjukdomen till någon, via t.ex. blod eller dylikt gör ju kanske också att man på den Yttersta Dagen kanske inte blir ansvarig för att ha omedvetet dödat ett antal människor.

Jag tror med hela mitt hjärta på dygden att inte ha sex utanför äktenskapet.
Det är en plikt för alla kristna, men även för alla tänkande människor.
Om man är medveten om problemet, och vet om det rätta svaret, 85% eller 100%, och vet vilket som gynnar oss alla mest, då kan även de mindre begåvade här förstå att avhållsamhet är det enda rätta.
Jag väljer helt klart 100%, vad väljer du?

onsdag 21 november 2007

P-piller, farligt - nähä?!

Ja, på vägen till mitt kära universitet så läste jag idag Stockholm City, och som i många andra tidningar den senaste tiden tar de i en artikel upp hälsofaran i att äta p-piller.
Då frågar man sig egentligen, vad tänker de här kvinnorna själva som äter detta?
Det är så att jag nästan trillar av stolen när jag läser artikeln, som om kvinnorna själva inte borde veta att detta är onaturligt och stör kroppens funktioner, och något så vackert som möjligheten att ge nytt liv, i dess grundvalar.

Ett preparat som detta, som så förstör det naturliga system som Herren har planerat för oss, torde inte det av allra högsta grad vara av ondo?

För att avsluta detta citerar jag Katolska Kyrkans Katekes, KKK;
" 2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel)."

Min "attityd"

Jo, eftersom jag tidigare beskrivit hur jag kom till insikten om Sanningen så önskar jag nu förklara lite om min attityd till Bibeln, Jesus Kristus och Frälsningen, i hur jag försöker förkunna Sanningen vill säga.

Vissa verkar tro att jag inte har Kärleksbudkspapet med i bagaget när jag försöker förkunna Sanningen, och visst, det kan mycket väl hända att jag ibland brister i att med eftertryck poängtera hur viktigt Kärleksbudskapet är.
Men även om jag tror på Kärleksbudskapet, och tror att vi alla kan bli förlåtna för våra synder, så betyde det absolut inte att man bör Synda.
Vissa verkar tro att så länge man förkunnar Kärleksbudskapet, och enbart det, så är allting lugnt, men jag tvivlar starkt på det, för som Jesus Kristus själv uttryckte det;
Matt 5:17 "Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla"

Jesus Kristus är mycket tydlig i sitt budskap.
Han har kommit för att hjälpa människorna att hålla Lagen, inte att bryta emot den.
Hans Kärleksbudskap omfattar alla, självfallet Syndarna också, och hjälper oss alla att ta avstånd ifrån Synden, genom Jesus Kristus med hjälp av Den Helige Ande som vilar över oss.
Nej, Jesus Kristus har sannerligen gjort Lagen svårare att leva upp till, han har knappast liberaliserat Lagen, men däremot gjort det möjligt för de som i sina hjärtan och sin själ djupt tar avstånd ifrån och inte vill Synda mer att genom Herren få sin synder förlåtna.

måndag 19 november 2007

Liv i luckan - uppdaterad

Ja, självfallet så skulle jag glömma något, den här gången att länka.

Äntligen så verkar det ha kommit lite information om det tilltänkta ny kristna partiet (till skillnad från KD, som ju bekant inte varit riktigt kristet på 11 år, enligt egen utsago (se tidigare blogginlägg)) som jag fick reda på via Gustavs blogg.
Som jag tidigare skrivit så känner jag inte för att engager mig i ett parti såsom KD, som påstår sig stå för kristna värderingar, samtidigt som man lägger fram ett förslag om fler mord på ofödda människor (massmord är nog den mer korrekta benämningen, och det kallas i det sekulariserade sverige även för "abort"), och antagligen kommer att ge efter för moderaterna och tillåta "homoäktenskap".
Det är sjukt, ja, men KD har ju som sagt enligt egen utsago inte varit kristna på 11 år.

Väldigt roligt tycker jag också är att Joseph Christenson är en av personerna som står bakom initiativet, och som har skrivit debattartikeln, som bland annat handlar om hur Alf Svensson är den person som står för ändringen av KD från kritiskt till morden på de små till ett monsterparti besatt av makten. Fann en mycket spännande artikel om Joseph Christenson som tydligen är en övertygad katolik, vilket borgar för att partiet inte kommer att få en alltför frireligiös prägel (inget ont om vår bröder och systrar inom den frireligiösa grenen av kristendomen dock, som allt som oftast håller med Kyrkan när det handlar om moraliska dilemman.).

Som avslutning väljer jag att citera Katolska Kyrkans Katekes angående abort;
"
2271 Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen:

Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.[15]

Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.[16]

2272 Formell medverkan till abort är en svår synd. Kyrkan bestraffar detta brott mot det mänskliga livet med det kanoniska straff som kallas ”exkommunikation”. Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation latae sententiae,[17] ”genom själva faktum att brottet begås”,[18] i enlighet med de villkor som kyrkorätten föreskriver.[19] Kyrkan vill inte på detta sätt inskränka utrymmet för barmhärtigheten. Kyrkan visar på allvaret i det brott som begåtts och på den obotliga skada som tillfogats den oskyldiga mänskliga varelse som blivit dödad, dess föräldrar och hela samhället. [1463]

2274 Eftersom fostret skall betraktas som person från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt – liksom varje annan mänsklig varelse.

Prenatal fosterdiagnostik är moraliskt tillåten, ”om den respekterar embryots och det mänskliga fostrets liv och integritet, och om den är inriktad på att rädda dess liv eller bota det som individ.... Den står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen när den som resultat av undersökningarna räknar med eventualiteten att framkalla en abort. En diagnos kan inte vara identisk med en dödsdom”.[22]

2322 Från och med konceptionen har ett barn rätt till liv. Direkt abort, det vill säga abort som är avsedd som mål eller medel, är en ”skamlig handling”.[49] Kyrkan belägger detta brott mot människolivet med den kanoniska straffsanktion som kallas exkommunikation."

lördag 17 november 2007

Min vittnesbörd

Till att börja med är jag lite ledsen för att jag inte skrivit något på två dagar nu, tror jag det är, men som kompensation så får ni min vittnesbörd här och nu, kan dock komma att revideras (bilden är förresten från i somras när jag fiskade under ett besök hos min vän Bob långt uppe i norr, ca två timmar med bil ifrån Luleå).

Vad kan man säga?

Jag har ju, som en hel del av er kanske vet, varit ateist i nästan hela mitt liv, tills jag började ifrågasätta min inställning på allvar.
Visserligen hade jag ju tidigare funderat på att gå med i Soka-Gakkai, eftersom jag fann att de verkade vara en trevlig organisation som tog ansvar för de svaga här i världen, och för att i Buddhismen så tror man ju faktiskt inte på Gud, så det var ju inte oförenligt med min ateism.
Hur uppkom Big-Bang?
Borde inte någon slags kraft ligga bakom det?
Borde det inte finnas någon mening med detta liv?

Det är självfallet inte lika enkelt som man först tror att bara ifrågasätta den tro som man haft en väldigt lång tid, på samma sätt som jag också har kommit att, till viss del på grund av min omvändelse, börjat ifrågasätta den ideologi som jag har inbillat mig vara rätt, socialismen.
(Numera är jag förtjust i konservativismen.)

Men denna omvändelse betydde ju inte automatiskt att jag fann Jesus Kristus och Hans Kyrka, utan snarare att jag började leta på alla möjliga och omöjliga håll efter vad som är Rätt.
Nu i efterhand bör jag väl erkänna att innan jag började leta så befann jag mig ju kanske inte i världens bästa startposition, i och med min inställning till livet, som i praktiken innebar att allt var okej, förutom att tro på sådant som inte var bevisat.

Men det bör ju förstås föda frågan hur bevisade många av dagens teorier från vetenskapen är.
Många av de kallas ju fortfarande just teorier, av de som är lite mer belästa, men då var jag ju som sagt ateist, liksom många andra, och kände att jag behövde svar på livets gåtor, varför jag framhöll att det ju var evolutions"läran", inte -teorin, vilket ju också är vad man hjärntvättas till att tro i skolan, och allt som lärs ut i skolan är väl sanning, eller hur?

Jag tänker på alla människor som föds hungriga, och som dör hungriga, vad är meningen med all lidelse i världen om inget liv efter detta finns?
De som föds i en värld full av övergrepp och våld, och dör i denna?
Har de inget alls att vänta sig efter detta liv?

Hur kan allt i denna värld vara så underbart men också så hemskt fasansfullt?
Borde det inte då finnas gott och ont, och kanske till och med någon/något som står för det Goda, och någon/något som står för det Onda?

Det var sådana frågeställningar som fick mig att börja tro, problemet var bara att jag inte visste inte var jag skulle finna vägledning till Sanningen.
Först prövade jag den för mig redan beprövade vägen, att försöka fördjupa mig inom Buddhismen, men jag fann bara att det egentligen var värdelöst att leva enligt den tron, och att Gud ju inte finns, enligt Buddhismen, och eftersom jag hade börjat tro på EN Gud så fungerade det helt enkelt inte.

Sedan funderade jag på Islam, som jag också funderat på lite från och till, och jag har ju också, förutom att läsa ungefär på vad Islam går ut på, också läst en hel del ur Koranen.
Problemet var att (som jag ser det) kärleksbudskapet inte finns i Islam.
Vad som är rätt är rätt och fel är fel, och den som har fel har inget i den här världen eller nästa att göra. Förutom detta verkar moralen som ett virrvarr av olika regler, alla beroende av vem du frågar. Vad jag förstod det som så har man ett antal "oskulder" som väntar på en i Himmelen, och flera fruar är okej, men inte i Sverige, eftersom lagen är som den är, men där det finns muslimsk lag är det ok. Nåväl, det var en hel hög med olika sådana här problem, när jag läste en sak i Koranen, och hörde en helt annan från företrädare av religionen, och läste en tredje sak på hemsidor om Islam, som jag bestämde mig för att även vidga mitt sökande till kristendomen.

Jag fann, kanske inte så förvånande, dock inte först till Kyrkan, utan jag bestämde mig för att pröva den mest "vanliga" vägen först, och började fundera på "Svenska Kyrkan", eftersom det ju är det mest "normala" så att man inte sticker ut i mängden så att säga.
Man vill ju helst inte vara "annorlunda" på något sätt.
Nåväl, jag fördjupade mig i "Svenska Kyrkan"s teologi genom deras hemsida, och det slog mig hur fullständigt konstiga svar man gav på hemsidan.
Enligt "Svenska Kyrkan"s hemsida är varken sex utanför äktenskapet, att leva ut "homosexualitet" eller abort en Synd. Jag reagerade förstås på de två första, då jag hade vaga minnen av att jag läst i Bibeln om att varken "homosexuella" eller äktenskapsbrytare är välkomna i Himmelriket. Det var förstås sant, enligt Bibeln, men ju mer jag grävt ner mig i "Svenska Kyrkan" desto mer har jag lagt märke till att antagligen är inte Bibeln vad som ligger till grund för hur "Svenska Kyrkan" väljer att ställa sig till olika saker och ting, vad som bestämmer det har jag tyvärr fortfarande ingen aning (politiker? populism? vem vet?).

I alla fall hade jag vid det här laget letat mig vidare till olika lite mer frireligiösa "kyrkor", då främst Mormonerna var det som intresserade mig (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) och jag bestämde mig för att följa deras råd att man skulle leva Guds budskap, det vill säga försöka att inte ens tänka hat gentemot andra människor, eller ens tänka på s-e-x eller annat som helt enkelt går emot Bibeln, och det var genom detta som min stora förändring inuti mig skedde.

Genom mormonernas råd så kände jag mig allt närmare Herren, Jesus Kristus, och genom detta så märkte jag, ju mer jag läste på om kristendomen, och ju mer jag läste i och om Bibeln, att den Romersk-Katolska Kyrkan är den Rättfärdiga, Enda, Sanna Kyrkan.
Pricken över i:et var förstås att Kyrkan inte förändrar grundsynen lite då och då, utan den är i praktiken bevarad från Jesus Kristus tid - som grundade Kyrkan, och som utsåg den förste Påven, Petrus.

Allting föll plötsligt på plats helt enkelt, och den "naturlag" som talar om att Bibeln visar hur man i
enlighet med Guds "naturlag" ska leva känns korrekt också, och att man, till skillnad från frireligiösa samfund, inte menar på att Syndare på något sätt alltid kommer att vara Syndare, och att de (mer eller mindre) indirekt inte välkomnar människor som fallit för Synden.
Jag tror på Förlåtelsen, men självfallet får man inte gå så långt som att acceptera Synden eller vifta bort den som någonting som inte spelar någon roll, för det spelar verkligen roll, för ens Frälsning, och så gott det går ska man ju undvika Synden.

Det faktum att Kyrkan i praktiken varit intakt sedan Jesus Kristus grundade den är också en god anledning för min Tro. Att det är samma Kyrka oavsett om du åker till Kina, USA eller Island känns för mig väldigt tryggt, det känns som Sanningen, att man inte kompromisserar med Budskapet bara för att man är på en annan geografisk plats, på grund av kulturella skillnader eller dylikt.
Kyrkan, som inte viker sig för populismens vindar, känns Sann, för mig, och för många andra, (var sjätte person här på Jorden?) har jag förstått det som.

Jag tror därför på Fadern, Sonen och den Heliga Anden, och Kyrkan som grundades av Jesus Kristus själv, den Romersk-Katolska Kyrkan.

fredag 16 november 2007

Kärlek i evighet

Igår så chattade jag med en vän från min församling, och blev varse om att jag kanske inte uppmärksammat vikten av Kärleken när man försöker sprida Jesus Kristus budskap.
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om jag inte tagit Kärleksbudskapet på allvar, men min tro är och förblir att, ja, man skall älska Syndaren, men inte Synden.

Jag kan dock, och försöker alltid, att förändra mig så gott det går, och tänker försöka fördjupa mig i Jesu Kristi kärlek så gott jag bara kan.
Oavsett vad jag talar om försöker jag ändå att känna Jesus Kristus allomfattande kärlek för allt och alla, men jag tror att det kanske är svårare idag, när man möter människor som är så uppfyllda av den Ondes budskap, att de tror att detta verkligen är Gott.

Jag tror också på att ju mer jag läser av Bibeln, och ju mer jag låter dess budskap sjunka in i mig, och mitt sinne, desto frommare lär jag bli som människa, och desto större chans har jag att kunna hjälpa mina medmänniskor.
Jag menar inte att Bibeln är det enda som är Gott här på Jorden, men Bibeln är en extremt viktig källa till Kärleken, och jag tror mig få ny kraft ur den att Förkunna och nytt liv i min Själ att Missionera.

Jag hoppas att jag i frmatiden, både i skrift, tal och tanke, skall kunna leva Kärleken så som Jesus Kristi förkunnade för oss mäniskor att vi skall omfamna Syndarna och alla människor.

torsdag 15 november 2007

Kors på sig?

Jag besökte idag Katolsk Bokhandel vid St:a Eugenia inne i stan, tillsammans med en vän, och gick i funderingar i att investera i kors att ha på vägen och ett att ha på t.ex. jackan (ungefär som en pin).
Jag är dock mycket osäker på vilken effekt detta skulle få på personer i min omgivning.

Den största farhågan som jag kan se det, är att jag kanske inte skulle få en chans att visa att kristna inte är så pass annrlunda som somliga tror, och även få en "fot" in och kunna försvara och kanske till och med omvända människor till Sanningen.

Det stora positiva är ju förstås att människor skulle bli intresserade och kanske fråga varför jag tror på det jag gör, men också såklart för att korset i sig skyddar mot onda andar och dylikt.

Lite intressant förstås är att British Airways förbjuder kors, eller rättare sagt gjorde det, enligt Dagen.se.

onsdag 14 november 2007

Abort-Nej-KD:are?

Dagen rapporterar idag om att sju kristdemokratiska ledamöter kommer på ett eller annat sätt att markera emot den abortlag som skall göra det möjligt för utländska kvinnor att göra abort i Sverige.
Inget konstigt med detta egentligen, det konstiga är nog snarare att ett parti som kallar sig kristet, och som påstår sig ha en kristen grund stödjer förslaget, än värre, har kommit med förslaget.
Till råga på allt ett parti som, förhoppningsvis, ingen vettig människa kan påstå ha varit kristet på tio år, om man skall tro partiledningens version (se tidigare blogginlägg).

Jag tycker det känns som att Kristdemokraterna får välja väg nu.
Antingen så kan de lägga ner, och hålla med Alliansen, bli bortvalda vid nästa val (förhoppningsvis utbytta mot ett verkligt kristet parti, som värdesätter människolivets okränkbarhet) eller välja att vara ett kristet parti och kasta iväg abortförslaget där det hör hemma, i elden.

Värt att läsa idag är också Ja till livets blogg, och den debattartikel de sju kristdemokraterna har skrivit.

Högpunkter i debattartikeln;
"Sverige blir nu det enda land i EU dit det är möjligt att resa för att utan prövning göra abort i graviditetsvecka 12 till 18."
"Istället för att tala om problemen med tonårsaborter och sexuellt överförda sjukdomar upprepar Sahlin gamla mantran om sexualiteten som enbart en ”stark och positiv kraft” för ”lust, närhet, glädje och äventyr”.

Mona Sahlin verkar inte ha förstått – eller så bryr hon sig inte alls – att Sverige toppar abortstatistiken bland tonåringar i Europa, att somliga kvinnor drabbas hårt av en abort, att klamydia är en vanlig orsak till kvinnlig barnlöshet och att livmoderhalscancer kan orsakas av ett sexuellt överfört virus, hpv.

Det är dags att återta folkhälsoperspektivet i det förebyggande arbetet som övergavs av den förra regeringen.

Sverige och svensk sjukvård får ta ett tungt ansvar för konsekvenserna av en förändrad abortlag. Vi beklagar att Sverige blir Europas ledande abortland."

tisdag 13 november 2007

"Prides" fanbärare

Efter att jag förgäves letar efter företag inom IT-sektorn som verkar ha någon slags moral så kom jag över en lista på sponsorer för senaste "Pridefestivalen", direkt från böglobbyn;
Rica Hotell, KLM, Spendrups, Halebop, Sony Ericsson, Debenhamns, Ikea, Mer (ägs av Coca-Cola), Aftonbladet, Nissan, Swedbank, Statoil och Bahnhof.

Tyvärr lär det bli ännu fler som ansluter sig till den Onde nästa år, då "Europride" kommer hit, men jag hoppas och ber innerligt att fler ska se Sanningen och gå bort ifrån den här destruktiva, sexfixerade och omoraliska livsstilen.

Varning, länkarna innehåller perversa bilder.

Källor: QX och Stockholm Pride

måndag 12 november 2007

Kyrka i Venice för muslimer?

Tydligen har Fader Don Aldo Danieli, upplåtit sin Kyrka i närheten av Venice i Italien låta var hemkvisten för muslimerna vid deras fredagsbön, eller vad man nu kan kalla det.

Inte nog med att han går emot sin Biskop, utan han går ju emot själva Bibelns bud också.
Det är knappast en fin gest att gynna de som är desillusionerade, som utan Frälsningen troligen har Helvetet att se fram emot.

Det är en stor skillnad på att respektera människor, och att, som Fader Don Aldo Danieli, uppmuntra deras icke-kristna aktiviteter.

Må Herren förbarma sig över oss alla, och att Fader Don Aldo Danieli må komma till insikt om Sanningen.

onsdag 7 november 2007

BRIS stödjer böglobbyn

Nu har tydligen BRIS, enligt Dagen.se, bestämt sig för att samarbeta med indoktrineringsmaskinen RFSL, som tydligen ska ge BRIS ökad "förståelse" för annorlunda "läggningar".

Pyttsan säger jag, och håller helt med apg29.com som anser att barnen borde ha rätt till Jesus.

KDs livsförakt

Enligt en artikel från SvD.se från juli i år, så lär Pernilla Gunther (kd), lokalavdelningsordförande och kommunpolitiker i Trollhättan ha sagt;
"Det kan vara på sin plats att upplysa vissa kvarvarande fundamentalister i partiet, att är man inte beredd att verka ens för rätten för kvinnan att själv få fatta det avgörande beslutet om en abort, något som verkligen ligger på den lägsta nivån – då bör man fundera över sin egen politiska framtid. Den kan inte ligga i kristdemokraterna i alla fall"

I artikeln kan man också läsa att enligt Lennart Sjögren så har de som värnar om livets okränkbarhet inget att hämta hos Kristdemokraterna överhuvudtaget.

Det känns, som kristen, att läget är relativt oroande.
Aborterna skjuter i höjden, och diskussionerna om dödshjälp kommer allt närmare inpå oss.

Jag hoppas, som jag tidigare klargjort, på att Per Kronlid & Co ska bilda det omtalade kristna partiet som står för livets okränkbarhet, eftersom det tydligen inte funnits något kristet parti på tio år.

måndag 5 november 2007

Dagens flummeri

Tja, vad kan man egentligen säga nära Dagen, den påstådda kristna nyhetstidningen, väljer att uppmärksamma utställningen "in hate we trust" som utan urskiljning eller någon slags verklighetsförankring bland annat går till attack mot Kyrkan såväl som Kristdemokraterna såsom Pingströrelsen.
Det tråkiga är egentligen inte att man uppmärksammar utställningen, utan att Dagen väljer att kalla det konst.
Konstigt säger jag.
Varning, bilden kan uppfattas som stötande, men jag har enbart med den för att visa vilken typ av förnedring konstnären ifråga ägnar sig åt (det vill säga Elisabeth Ohlson Wallin) och hur verklighetsfrånvänd hon är.


söndag 4 november 2007

Internetbön

Hej,
jo, tack vare en nyfunnen vän så har jag funnit en bön som jag inte trodde fanns, och som jag är väldigt lycklig över att jag fann också. Jag har skrivit ut den och fäst den vid min dator nu.

"Bön inför inloggning på Internet

Allsmäktige, evige Gud!
Du som skapade oss till Din avbild och uppmanande oss att söka efter allt som är gott, sant och vackert,
särskilt i Din gudomliga person,
Din Enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus,
vi ber Dig:

Utverka genom den helige Isidor, biskop och kyrkolärare, att vi under vår färd på Internet kommer att styra våra händern och ögon mot sådant som behagar Dig.
Hjälp oss låta alla själar som där korsar vår väg omfattas av vår kärlek och vårt tålamod.

Genom Jesus Kristus, vår Herre,
Amen."

Bönen fann jag hos Katolsk Observatör.