onsdag 7 november 2007

KDs livsförakt

Enligt en artikel från SvD.se från juli i år, så lär Pernilla Gunther (kd), lokalavdelningsordförande och kommunpolitiker i Trollhättan ha sagt;
"Det kan vara på sin plats att upplysa vissa kvarvarande fundamentalister i partiet, att är man inte beredd att verka ens för rätten för kvinnan att själv få fatta det avgörande beslutet om en abort, något som verkligen ligger på den lägsta nivån – då bör man fundera över sin egen politiska framtid. Den kan inte ligga i kristdemokraterna i alla fall"

I artikeln kan man också läsa att enligt Lennart Sjögren så har de som värnar om livets okränkbarhet inget att hämta hos Kristdemokraterna överhuvudtaget.

Det känns, som kristen, att läget är relativt oroande.
Aborterna skjuter i höjden, och diskussionerna om dödshjälp kommer allt närmare inpå oss.

Jag hoppas, som jag tidigare klargjort, på att Per Kronlid & Co ska bilda det omtalade kristna partiet som står för livets okränkbarhet, eftersom det tydligen inte funnits något kristet parti på tio år.

Inga kommentarer: