måndag 26 november 2007

SvK - nu med ännu mer hyckleri!

Idag kan man på bland annat DN.se läsa om att biskoparna i Svenska Kyrkan rekommenderar kondomer för att lösa problemet med smittning i Afrika, trots att kondomer har en felmarginal på 15%.
Detta är att jämföra med avhållsamhet som har 0% felmarginal.
Om man väntar tills dess att man gift sig med att ha samlag så finns det i princip ingen chans att man skulle ha kunnat få någon av den flora av olika könssjukdomar som finns här i världen.
Det faktum att du heller inte kan sprida vidare sjukdomen till någon, via t.ex. blod eller dylikt gör ju kanske också att man på den Yttersta Dagen kanske inte blir ansvarig för att ha omedvetet dödat ett antal människor.

Jag tror med hela mitt hjärta på dygden att inte ha sex utanför äktenskapet.
Det är en plikt för alla kristna, men även för alla tänkande människor.
Om man är medveten om problemet, och vet om det rätta svaret, 85% eller 100%, och vet vilket som gynnar oss alla mest, då kan även de mindre begåvade här förstå att avhållsamhet är det enda rätta.
Jag väljer helt klart 100%, vad väljer du?

Inga kommentarer: