tisdag 27 november 2007

Muslimerna - våra bröder och systrar?

Ja, det är inte utan att man undrar när kyrkliga ledare från alla möjliga håll frågor efter en fördjupad dialog med islam om de kanske inte talar sanning.
Nu senast i raden så vill Sveriges Unga Muslimers ordförande se ett ökat samarbete.

Samtidigt hotas en brittisk lärare i, verksam i Sudan, med 40 piskrapp eller sex månaders fängelse för att ha följt sina elevers vilja att döpa en nallebjörn till "Muhammed", vilket rubriceras som "skymfande av tro och religion".

Men, då gäller det att ta sig en djupare blick in i det som är islams enda grundpelare, den heliga boken, Koranen, vad den egentligen har för värderingar.
Jag (när jag var sökande efter Herrens sanna natur), lade undan koranen efter cirka 50 sidor då jag insåg att det inte ens går att tyda in nyanser av kärlek till din nästa eller förlåtelse, liksom tydligen också kardinal George Pell, ärkebiskop av Sydney, Australien förstått.

För bevisning av mina påståenden, se koranen själv;
"Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem i sängen, sedan får ni slå dem" Koranen 4:34

Era hustrur är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
Surah 2:223

Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
Surah 5:33

Till sist en liten rolig video från Mad TV (OBS! verkligen ej seriös, och enbart för underhållning.)

Inga kommentarer: