söndag 4 november 2007

Internetbön

Hej,
jo, tack vare en nyfunnen vän så har jag funnit en bön som jag inte trodde fanns, och som jag är väldigt lycklig över att jag fann också. Jag har skrivit ut den och fäst den vid min dator nu.

"Bön inför inloggning på Internet

Allsmäktige, evige Gud!
Du som skapade oss till Din avbild och uppmanande oss att söka efter allt som är gott, sant och vackert,
särskilt i Din gudomliga person,
Din Enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus,
vi ber Dig:

Utverka genom den helige Isidor, biskop och kyrkolärare, att vi under vår färd på Internet kommer att styra våra händern och ögon mot sådant som behagar Dig.
Hjälp oss låta alla själar som där korsar vår väg omfattas av vår kärlek och vårt tålamod.

Genom Jesus Kristus, vår Herre,
Amen."

Bönen fann jag hos Katolsk Observatör.

Inga kommentarer: