onsdag 21 november 2007

P-piller, farligt - nähä?!

Ja, på vägen till mitt kära universitet så läste jag idag Stockholm City, och som i många andra tidningar den senaste tiden tar de i en artikel upp hälsofaran i att äta p-piller.
Då frågar man sig egentligen, vad tänker de här kvinnorna själva som äter detta?
Det är så att jag nästan trillar av stolen när jag läser artikeln, som om kvinnorna själva inte borde veta att detta är onaturligt och stör kroppens funktioner, och något så vackert som möjligheten att ge nytt liv, i dess grundvalar.

Ett preparat som detta, som så förstör det naturliga system som Herren har planerat för oss, torde inte det av allra högsta grad vara av ondo?

För att avsluta detta citerar jag Katolska Kyrkans Katekes, KKK;
" 2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel)."

Inga kommentarer: