fredag 30 januari 2009

"Krist"demokraterna vill kallas despoterna?

Jag undrar verkligen vart "Krist"demokraterna som parti är på väg.
För tillfället verkar det som att partistyrelsen - eller Göran Hägglund allena - kör sitt eget lopp.
Kristdemokraterna torde efter dagens nyhet - att man inte längre är emot nya kärnkraftverk utan istället - utan något som helst stöd i partiet - ställer sig fullständigt positivt till detta.
Detta kan inte kallas för något annat än despotism.

Nationalencyklopedin definition; "despotism, despoti, styrelseform där all statsmakt är samlad hos en viss person (en despot) eller en viss grupp, som utövar denna makt efter eget godtycke. Se även absolutism och diktatur."

Skandalen med att Lennart Sacrédeus utav partistyrelsen petades - trots hans enorma succé hos medlemmarna - är fortfarande i färskt minne. Samtidigt kör man nu över den tidigare partilinjen i denna fråga. Är det vad som faller partistyrelsen i munnen för dagen som bestämmer partiets handlande?

Väljare och medlemmar torde ha rätt att få reda på om så är fallet, och om bilden utav medlemmar som något "onödigt ont" som målas upp av partistyrelsens ageranden är korrekt.
Partistyrelsen lär snart i vilket fall som helst få svårt att ha något att göra, då både medlemmar och väljare lär svika partiet som ingen vet vad det står för.
Som ena dagen tycker en sak, andra dagen en helt annan.

Vari finns den ideologiska förankringen och var tusan är debatten?

Uppdatering: SvD rapporterar också om att "Kristdemokraterna vill tillåta nya kärnkraftverk: ..."Gör det tillåtet att ersätta dagens reaktorer med nya. Så lyder Kristdemokraternas nya utspel i kärnkraftsfrågan. Samtidigt vill partiet begränsa antalet i drift till tio. Tidigare har partiet varit för en avveckling.

KD-ledaren Göran Hägglund skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att omsvängningen är ett bidrag till att ”få slut på en av våra mest skyttegravslika konflikter i svensk politisk historia”. "... Ytterliggare bevis på spår av despotism alltså. Partiledare Göran - "Stalin" (nytt smeknamn?) - Hägglund agerar alltså med järnhand och kräver åtlydnad. Centerpartiet håller ändock fast vid kärnkraftsmotståndet. Med tanke på Centerpartiets populistiska utspel så är det förvånansvärt att "Krist"demokraterna svänger runt som om vore de besatta, medan Centerpartiet är mera lugnt.

onsdag 28 januari 2009

Så här står det i Katolska Kyrkans Katekes om exkommunikation

Så här står det i Katolska Kyrkans Katekes om exkommunikation:
"1463 Vissa särskilt allvarliga synder är belagda med exkommunikation, det strängaste kyrkostraffet, som förhindrar mottagandet av sakramenten och utövandet av vissa kyrkliga handlingar. Avlösningen för sådana synder kan enligt kyrkans lag bara ges av påven, ortens biskop eller präster som har fått fullmakt av dem. Då livsfara föreligger kan alla präster, också sådana som berövats fullmakten att höra bikt, avlösa från alla synder och varje form för exkommunikation. "

Därför är det verkligen sorgligt att personer missuppfattar hävandet av exkommuniceringen utav SSPX-biskoparna som att allting är okej. Det är det verkligen inte. SSPX har till och med bett om ursäkt för biskop Richard Williamsons förnekanden utav Förintelsen, och Dagen skriver vidare att Williamson "fått en reprimand och en order om att inte uttala sig om politik eller historiska skeenden i fortsättningen.". Visst kan man tycka att tidspunkten inte var den rätta att försöka söka försoning med SSPX, samtidigt tycker jag - gentemot den mediala bilden - att det visar att Kyrkan faktiskt bryr sig om att göra vad som är rätt - inte vad som är politiskt korrekt.
Visst kan man tycka att SSPX inte alls verkar vilja vara på väg mot enhet med Katolska Kyrkan - men de som påstår detta grundar sig då på biskop Richard Williamsons ord (som sagt att han ämnar lämna SSPX om de når försoning med Kyrkan): "Självklart är det en lång väg kvar att gå innan ny-modernisterna i Rom, medvetet eller omedvetet, inser - om någonsin - hur de missförstått tron, men som det gamla talessättet säger, 'Rom byggdes inte på en dag".

Men däremot anser jag, utifrån det jag vet, att det tyder på en enorm småsinthet - om de ansvariga personerna ifråga har kunskap i den katolska tron - om de nu inte har kunskap om den katolska tron kanske de borde skaffa sig det innan de handlar - att såsom överrabbinatet gjort, bryta de officiella förbindelserna med Vatikanen för att en person som förringar Förintelsen har fått sin exkommunicering hävd. Att man inte är exkommunicerad innebär inte att allt den personen står för är något som Kyrkan vill uppmuntra, eller står bakom.

tisdag 27 januari 2009

Aldrig mera igen

Idag är det ju Förintelsens minnesdag, 27:e januari. 27:e januari är nämligen dagen då, 1945, som koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Vi får inte glömma bort denna mörka tid i människans historia, att vi har utrotat stora grupper utav våra egna bröder och systrar. Judarna utgör förstås den mest utsatta gruppen, och "jude" är något som jag har hört i skolan som ett skällsord.
Det är förstås läskigt med tanke på deras tragiska historia.

I Stockholm så kommer Förintelsens minnesdag att uppmärksammas kl. 12:00 vid Raoul Wallenbergs torg, i ledning utav Fader Patrick Desbois, som är katolsk präst inom Yahad In Unum, en rörelse för att öka samförståndet mellan judar och katoliker. Fader Patricks farfar blev också fängslad i koncentrationslägret i Rava-Ruska.

I Förintelsen så tros ungefär sex miljoner judar systematisk ha mördats av den nationalsocialistiska regimen, men också Jehovas Vittnen, personer med homosexuella tendenser, funktionshindrade, kommunister och romer bland andra dog eller dödades.
En utställning om nazisternas mord på Ukrainas judar kommer också ställas ut på "Forum för levande historia" gjord utav den katolska organisationen "Yahad In Unum".

Man blir förstås också rädd när man ser att idag i Sverige så jagas judar av folk som anser sig ha rätt till detta på grund av staten Israels handlanden. Eller i alla fall så är det det man verkar säga till sitt försvar.

Demonstration in Malmö 25 jan 2009


Romarbrevet 13:10:
"Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. "

Första Korinthierbrevet 13:4:
"Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. "
Uppdatering: "Påven vanhedrar Förintelsedagen" utbrister Svenska FN-förbundet.
"
- Det anmärkningsvärt och beklagansvärt att påven beslutat att häva bannlysningen av fyra biskopar i brödraskapet Pius den tionde, SSPX, bland dem den engelske biskopen Richard Williamson, som har gjort sig känd som förintelseförnekare." denna kommentar vittnar om saknad av förståelse av vad Kyrkan står för, och hur exkommunicering fungerar. Att då uttala sig om någonting som man faktiskt inte vet någonting om finner jag högst anmärkningsvärt. Precis som så många har skrivit - och som Katolska Kyrkan centralt skriver - innebär inte exkommuniceringen att SSPX plötsligt är en del utav Kyrkan. Det kanske är på sin plats att ursäkta och ta reda på vad Kyrkan verkligen säger. Att lita på skvallerpressen torde inte passa sig för ordförandev av Svenska FN-förbundet.

Uppdatering två: SvD rapporterar också om utställningen "Brottsplats Ukraina".
..."
– Det ligger 1,5 miljon judar i Ukrainas jord, nedslängda som djur, berättar fader Patrick Desbois när vi möts på Forum för levande historia i Stockholm, i samband med utställningen Brottsplats Ukraina. "...
..."
Många levde när avrättningen var över, men begravdes ändå, eftersom det var en kula per jude, av ekonomiska skäl. Mer fick det inte kosta. Några vittnen berättar om hur de såg massgravarna blöda och röra sig flera dagar efteråt. "...

måndag 26 januari 2009

SSPX YouTube-video

Genom min vän Alex H. (som kommenterat här på bloggen tidigare) fick jag tag på en video om SSPX.


St. Thomas Becket Catholic Church - SSPX


Vad jag kan utröna av videon så tror de på samma saker som alla katoliker, och tror just på auktoriteten som Kyrkan har. Man visar också på många sätt att man tror att Guds vilja är att fira Gudstjänst på ett så värdigt sätt som möjligt, varför man förväntar sig exempelvis att både män och kvinnor klär sig värdigt (män bör exempelvis inte ha kortbyxor och kvinnor bör täcka huvudet under Mässan).
Självfallet verkar mycket fokus ligga på den Gregorianska Riten, och personligen blir jag väldans sugen på att delta i en Gregoriansk Mässa (tyvärr så firas den på ganska olämpliga tider för mig här i Stockholm).

Något annat som det läggs ned mycket längre tid på att förklara är den katolska tron och våra läror. Man är grundliga och går igenom många olika saker som karakteriserar den katolska tron, och ger referenser både till Bibeln och till Kyrkofäderna.
Helt klart en YouTube-video värd att se, inte bara för att få inblick i SSPX, utan också för att fördjupa förståelsen för den katolska tron och våra läror förstås.

Katolska Kyrkan och SSPX numera

Katolska Kyrkan i Sverige har äntligen förklarat situationen med SSPX, som nästan i praktiken är en översättning av Fader Z:s.

Det som framkommer är ganska självklara saker och ting, såsom att SSPX inte fullt ut är i gemenskap med Kyrkan, men man distanserar sig nu från att kalla det en schism utan vill snarare kalla det en "avskild grupp". De kan fortfarande inte "lagligt" prästviga eller etablera församlingar.
SSPX kommer inte heller - ännu - få låna kyrkor då de inte är i gemenskap med påven och vår lokale biskop.

Vad prästerna i SSPX däremot får göra är att fira Mässan.
Det är alltså okej i viss utsträckning att gå på SSPX Gudstjänster och ändå vara en katolik som är trogen Kyrkan. Men det hela är mera komplicerat än så;
"Är det ok att delta i SSPX:s Mässor?

Ja och nej. Det fortfarande inte ok att delta i SSPX Mässor om man gör det av skäl som att man ogillar den Heliga Stolen eller den Helige Fadern ect.
Om man däremot är djupt känslomässigt bunden till den gamla Mässordningen, och det är väldigt svårt att klara sig utan den, kan man, av religiösa skäl, delta i dessa Mässor. Man kan då fullgöra sin söndagsplikt genom att gå i en sådan Mässa, helt enligt 1983-års kanoniska lag. Men faktum kvarstår ändå att detta är ett sammanhang som inte har full gemenskap med den lokale
katolske biskopen.

Kan man ta emot kommunionen i en Mässa som firas av SSPX?

Ja och nej. Ja – om man annars inte har möjlighet att gå till kommunion.
Nej – om man gör det i protest mot påven, biskopen, Heliga Stolen osv. Om man ofta går till kommunion hos SSPX finns risk för att det underminerar den enskilde personens känsla för enheten med påven och den lokale biskopen."

SSPX, Sankt Pius X:s präsbrödraskap, blev ju som bekant ökända i Sverige tack vare Uppdrag granskning i SVT. Det förekommer också en hel del teorier att SVT med flit skulle vilja underminera Katolska Kyrkans anseende, att man alltså skulle haft inblick i att en förändring såsom denna, alltså en försoning mellan Kyrkan och SSPX, har funnits, och att man med flit har valt att sända programmet alldeles innan tidpunkten för detta.

Det är såklart inte första gången svensk media med flit försöker dra Katolska Kyrkan i smutsen.

Dagen: Påven häver bannlysning av kontroversiella biskopar

Vatikanradion: Kyrkan häver exkommunikationen av Prästbrödraskapet S:t Pius X:s biskopar

Uppdatering: det verkar ryktas om att SSPX kan komma att bli en så kallad personlig prelatur i Katolska Kyrkan, likt Opus Dei. Från "Whispers in the Loggia": "The most likely scenario for a reconciled SSPX would seemingly involve the formation of a personal prelature or apostolic administration for the group, whose 700-plus chapels and six seminaries are spread across the globe. The Society counts close to 500 priests and 200 seminarians in over 60 countries."

Rik helg

Tja, man kan väl lugnt påstå att jag har haft en mycket "rik" eller kanske innehållsrik helg.
Förutom en omtentamen och kalas har jag även lyckats möta Johanna och Johan Stenberg och
varit på en kort reträtt hos Opus Dei.

Mötte upp Johanna & Johan vid Katolska Domkyrkan vid Medborgarplatsen för att sedan ta en fika vid McDonald's där i närheten. Det är alltid något visst med att träffa personer IRL ("In Real Life" eller i verkliga livet som det ju bör heta på ren svenska) och det är nog sällan man upplever personen likadant som den bild man har byggt upp genom Internet.

Det var helt enkelt väldans trevligt att möta J&J, tyvärr hade jag inte så pass mycket tid till godo då jag skulle på kalas för min kusin, och fick ganska abrupt springa iväg, då jag var lite väl optimistisk med tiden.

Dagen därpå, söndagen, var jag på en mindre reträtt (själva reträtten exklusive Mässa var ju bara två timmar), min första överhuvudtaget, för studenter, på Lärkstaden. Där ingick två stycken så kallade betraktelse, som innebar framförallt prästens reflektioner över Bibelord, ofta anknutet till det verkliga livet.
Det ingick också en föreläsning av en lekman. Själva temat för reträtten kan väl sammanfattas ha varit "Kärlek", då främst kärleken till vår nästa. Hur centrerade kring oss själva vi kan vara, att man exempelvis sätter in personer i olika kategorier, de/den här personen/-ern har jag roligt med, de/den här har jag för att de är bra kontakter inför arbetslivet osv.
Men också att man kanske förväntar sig att andra personer hela tiden hör av sig, att man inte själv bryr sig så mycket som man kanske borde om sin nästa. Att man kanske inte lyssnar till vad andra har att säga, vad som är viktigt i deras liv, vad deras svårighetet är och så vidare.
Helt enkelt det nya budet var det stående temat - "Älska din nästa så som jag har älskat er" - Jesus Kristus.

Jag inbillar mig i alla fall att det är det bud som är svårast att uppfylla, då det hela tiden finns mera att göra på området, det finns alltid mer kärlek man kan ge till sin nästa, på olika sätt.
När man är helt, helt uppfylld av kärleken kan man helt enkelt inte synda, har vi ju också lärt oss genom Guds ord - Bibeln. När kärleken för vår nästa så helt genomsyrar hela vårt väsen finns helt enkelt inte utrymme för någonting själviskt, något som bryter mot Guds bud.
Därmed är kärleken vägen.

Riktig kärlek för sin nästa innebär också handlingar, att man visar sin kärlek i handlingar, även om det kanske bara innebär att vi kan be för de.

Bilden är förstås av Katolska Domkyrkan, bilden är av Allgau och är under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0-licensen .

lördag 24 januari 2009

Gert och Maria i SVT:s myssoffa

Måste säga att jag blir minst sagt upprörd när jag ser på SVT:s Gomorron med Gert Gelotte, ökänd företrädare för "Katolsk" Vision som på olika sätt motverkar Katolska Kyrkan inifrån och står bland annat för att "demokratisera" Katolska Kyrkan, mer precist vill "Katolsk" Vision enligt deras manifest vill man:
..."– Fullständig jämlikhet mellan kvinnor och män råder i alla hänseenden. Kvinnor tjänar kyrkan på samma villkor och i samma funktioner som män. Kvinnor med prästkallelse mottages med glädje till prästseminarierna.

– Stiftspräster kan välja om de vill leva i celibat eller gifta sig. Deras utbildning inriktas alltmer effektivt på ett liv i samarbete med lekfolket.

– All kärlek mellan människor som bygger på ansvarstagande, omsorg och trohet är vacker i Guds och kyrkans ögon och är en välsignelse. Homosexuell kärlek är lika vacker och eftersträvansvärd som heterosexuell kärlek.

– Det hör till människans villkor att misslyckas - även med livets största uppgifter. Men efter ett misslyckande reser man sig och gör det bästa av situationen. Att gifta om sig efter en skilsmässa är för många den bästa vägen vidare.

– Kyrkan välkomnar alla som hungrar och törstar efter Kristus till kommunionen.

– Kyrkan framhåller människans ansvar för sin fruktsamhet och ser medicinskt biverkningsfria preventivmedel som ett viktigt hjälpmedel."...


Man vill alltså reformera Katolska Kyrkan till oigenkännlighet.
Biskop Anders har redan starkt talat emot gruppen Katolsk Vision.
Mycket starkare än mot SSPX.
..."Med stor sorg har jag tagit del av det manifest som publicerats av Katolsk vision, som på flera punkter strider mot Kyrkans tro, t ex livets okränkbarhet och att äktenskapet är ett livslångt, oupplösligt förbund mellan en man och en kvinna. Därför vädjar jag till dem som undertecknat detta manifest: vänd om, besinna er!"...

Det är därför minst sagt förvånande att se Katolska Kyrkans pressekreterare, Maria Hasselgren, sitta tillsammans med Gert Gelotte och mysa, samtidigt som Maria Hasselgren hela tiden förflyttar fokus till vad Katolska Kyrkan gör för gott i tredje världen (att hon börjar tala om socialisternas jordreformer i latinamerika verkar också minst sagt lite konstigt... vad nu Kyrkan har med detta att göra.). Självfallet är Gert Gelotte riktigt glad att Biskop Anders Arborelius uttalat sig så pass starkt emot SSPX, men han verkar oinsatt i varför SSPX biskopar varit exkommunicerade.

Anledningen är enkel, de har inte lyssnat till Kyrkans auktoritet.
Kyrkans auktoritet, att Kyrkans företrädare - inte vem som helst då alltså, utan exempelvis läroämbetet och påven - har "alltid rätt" så att säga. "Katolsk" Vision har alltid motsatt sig denna auktoritet, eller för att vara mer precis, den är grundad just för att motsätta sig Kyrkans auktoritet. Detta är mycket tragiskt, och det är verkligen att kasta sten i glashus det som Gert Gelotte företar sig i morgonsoffan, den bespottning av SSPX och även alla som gillar den gamla liturgin och som inte är lastgamla.

Vill bara informera de som inte redan visste det, och som delar "Katolsk" Visions vision; det finns redan fullt med så kallade "kyrkor" som gör allt det där ni vill, exempelvis Svenska kyrkan.
Den stora skillnaden är att Katolska Kyrkan inte handlar om vad vi, simpla människor, vill, utan om vad Guds vilja är.

Exkommunikation av SSPX-biskopar lyft

"Papst Benedikt XVI. hat die Exkommunikation der vier Bischöfe der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X. aufgehoben." - Vatikanradion Tyskland

Ungefärlig översättning: Påve Benediktus XVI har upphävt exkommunikationen av de fyra biskoparna tillhörande det traditionella Prästbrödraskapet St Pius X.

Frågan är väl vilka konsekvenser det här får. Biskop Richard Williamson har ju tidigare sagt sig inte alls ens vilja bli o-exkommunicerad, att han inte alls vill försonas med Katolska Kyrkan.
Vad som kan konstateras fortfarande är väl att SSPX inte är fullt ut i gemenskap med Kyrkan, men ett stort steg har tagits. Kyrkan gjorde det rätta, även om tidspunkten gör - med Uppdrag gransknings program om vissa individer inom SSPX alldeles bara för någon dag sedan - det hela kanske det mest politisk inkorrekta på väldigt, väldigt länge.

Men det känns skönt att veta att Katolska Kyrkan faktiskt struntar högaktningsfullt i vad som är politiskt korrekt att göra.

Uppdatering: Katolsk Observatör skriver vidare om konsekvenserna av detta beslut:
"Hävningen - om den kommer till stånd - skulle innebära att prästbrödraskapet med sina 500 präster, seminarier och flera kloster kommer att vara fullt integrerat i den katolska kyrkans struktur. Hur den juridiska delen ser ut är ännu okänt. En konsekvens av beslutet är att brödraskapets präster aldrig kan ifrågasättas, att de kan verka fullt ut med själavård, bikt och förrätta alla sakrament och att de troende som så vill kan komma till deras kyrkor och priorat utan fruktan att betraktas som schismatiker.

Sankt Pius X:s prästbrödraskap kommer därmed att bidra till kyrkan med den speciella spriritualitet som kännetecknar dem, liksom varje annan grupp i kyrkan har sin särart. Gemensamt för alla är dock att de är förenade i den heliga tron under påven i Rom med sitt Läroämbete som leds av Den Helige Ande."

Uppdatering 2: Dagen skriver mera om beslutet från Kyrkan centralt, och återger också Biskop Anders Arborelius glädje: "Anders Arborelius, katolsk biskop i Stockholm, välkomnar beskedet om att exkommunikationen hävts: "Framför allt välkomnar jag att det innebär att de tydligt och klart har tagit avstånd från rasistiska och anti-semitiska uttalanden som gjorts av personer i deras krets", skriver han."

Katolska Kyrkan i Sveriges egen hemsida verkar för tillfället inte gå att komma åt.

fredag 23 januari 2009

Har "Krist"demokraterna begravt sig?

Ja, det kan man verkligen fråga sig.
Göran Hägglund och hans team (partiledningen) verkar sparka "Krist"demokraterna som politiskt parti rätt ner i graven.

Igår så skulle SVT Debatt debattera om Kristdemokraterna.
Det blev ett debatterande utan någon representant från Kristdemokraterna, redaktör för programmet, Katarina Sahlin konstaterar att munkavle lagts på partiets representanter.

Hasse Boström gör en korrekt analys, tillsammans med de som faktiskt närvarade: Att lämna "walk over" är lika med att förlora en debatt.

Ja till Livet verkar nu till slut också ta sin hand ifrån "Krist"demokraterna, för på hemsidan skriver man;
"
Abort och kristdemokraterna

I radio, tidningar och TV berättas det om den kristdemokratiske riksdagsledamoten Lennart Sacredeus, som också är medlem i Ja till Livet, som trots ett framgångsrikt provval nekades plats på partiets lista till EU-parlamentet. Partiets betydelse ifrågasätts och allt fler kritiserar nu också partiledningen. "

Jag tror också Mönsteråsbloggaren gör en korrekt analys i att de värdekonservativa, som, just det, innebär familjen först, abortförbud, nej till dödshjälp, lag och ordning, religion är viktigt, samhällsinstitutioner bör vårdas och förbud mot tv-reklam med sex och våld före 20 på kvällen exempelvis. "Tappet de senaste åren beror dels på att allmänborgerliga väljare har gått till Moderaterna, dels att partiets kärnväljare äntligen har förlorat tålamodet. Partiets liberalisering har under Göran Hägglunds ledning fortsatt i sprinterfart, och lojaliteten har sin gräns."

Bloggen Tradition och Fason gör också en mycket insiktfull bedömning; "Nu har det gått så långt att bara kärnväljarna är kvar och stödjer partiet, och då väljer partiledningen att sparka på dem både ifråga om abort, äktenskap - och att inte ge Lennart Sacrédeus den plats på EU-listan som partimedlemmarna velat. “Fan ta dem om de tror att de röstar på ett konservativt parti”, verkar vara utgångspunkten när partiledningen granskar sin väljarkår. Men ett konservativt parti som inte står upp för att det är konservativt är inte trovärdigt, och ett parti som gör allt för att bli alla väljares andrahandsalternativ blir till slut ingens förstahandsalternativ."

Om exkommunicering av SSPX-biskopar lyfts

Bloggen "Remember Lepanto" deklarar något viktigt angående SSPX ur en katolsk synvinkel, om nu ryktena om att biskoparna inte är exkommunicerade stämmer, att även om dett är fallet så gäller ändock följande:
"Om, och isåfall när, exkommunikationerna lyfts betyder detta INTE att det är fritt fram att gå till SSPX istället för den vanliga (ordinarie eller extraordinarie) mässan. "de fyra" och samtliga SSPX-präster är fortfarande suspenderade, dvs vissa av de sakrament är inte bara olagliga, som t.ex. offentligt firande av Mässan, utan t.o.m. ogiltiga, vilket inkluderar bikt, något kanske inte alla känner till.

Visst är det bra att ett steg mot försoning har tagits, men man bör inte göra en höna av en fjäder: exkommunikationen av den ortodoxe patriarken av Konstantinopel lyftes för i storleksordningen 40 år sedan - det har inte resulterat i sakramenbtal enhet än, och det kan (låt oss hoppas att så inte är fallet) ta många långa år innan så sker. Så om någon därute hoppar glädjeskutt hoppas jag att det är för ryktet om ett stort och viktigt steg på försoningens väg, och inte för ett inbillat omedelbart slut på splittringen mellan SSPX och Rom. Det kommer nämligen dröja - kanske bara månader, kanske få eller många år, men det kommer dröja. "

Vatikanen på YouTube

Såg precis att Johan rapporterade om att Vatikanens YouTube-kanal nu är uppe.
Många tidningar har tidigare rapporterat om detta, såsom SvD och Dagen, men likt många andra gånger har man ju kunnat tänka sig att det varit något (med flit?) missförstånd i översättningen.

Måste erkänna att för tillfället verkar det inte finnas allt för intressanta klipp, mer intressant är då kanalen h2onews som Vatikanens YouTube-kanal länkar till.

Benedict XVI's undelivered speech to La Sapienza University

torsdag 22 januari 2009

"Biskop" Richard Williamsons spel?

Kardinal Dante-sällskapets blogg skrev ju om att exkommuniceringen av SSPX-biskoparna redan kan ha lyfts, något jag inte lade märke till första gången jag ögnade igenom nyheten var det om att ""Biskop" Williamson är känd för sin ringa entusiasm för en dylik försoning".
Man menar på att "biskopens" uttalanden i Uppdrag granskning om Förintelsen kan vara ett desperat försök att avvärja försoning med Katolska Kyrkan.
Williamson har tydligen tidigare påpekat att han skulle bli utom sig av glädje om SSPX förklarades att vara i formell schism mot Kyrkan. Richard Williamson har till och med sagt att han ämnar lämna SSPX om rörelsen försonas med Katolska Kyrkan.

Richard Williamson verkar också ganska ensam bland de i ledande positioner som skulle kunna kallas antisemiter och förintelseförnekare, varför SvD:s artikel, "Kyrkor uppläts till förintelseförnekare", blir skrattretande. Men den är förstås helt uppbyggd på det reportage som SVT:s Uppdrag granskning gjort, och som rör om det i grytan en hel del...
Tyvärr så fortsätter personer inom exempelvis Svenska kyrkan att be om förlåtelse.

Mera om SSPX och relationen med Katolska Kyrkan

Man kan väl lugnt säga att en regelrätt storm har skett i medierna, kring SSPX, då SvD, Expressen, SR och många fler nu rapporterar om det som uppdagades i SVT:s Uppdrag granskning. Däremot verkar det vara en fullständig fokusering på att medlemmar och vissa företrädare i hög position inom SSPX har rasistiska/antisemitiska/högerextrema åsikter.

Detta har dock ganska lite att göra med varför Prästbrödraskapet S:t Pius X:s ärkebiskop är exkommunicerad. Detta beror istället på det faktum att ärkebiskopen ifråga utsåg egna biskopar, till en rörelse som motsätter sig Katolska Kyrkans auktoritet.

Poängteras ska därför att en katolik mycket väl kan gå på SSPX:s mässor, de är giltiga, däremot så bör man ej, så att säga, bli en av deras följeslagare, då det är inkörsporten till en schismatisk attityd så att säga. Kardinal Castrillón har flertalet gånger poängterat att SSPX som rörelse i sig själv inte är schismatisk, utan däremot att vissa av deras handlingar har varit schismatiska: "The Fraternity of St. Pius X is not a consolidated schism per se, but its history has included some schismatic actions..." källa: Cardinal Castrillón: SSPX not in schism.

Kardinal Castrillón poängterar vidare också att varken SSPX:s präster eller biskopar eller trogna är exkommunicerade, då det är ärkebiskopen som utan tillstånd ordinerat präster och biskopar; "Please accept that I reject the term "ecumenism ad intra." The bishops, priests and faithful of the Society of St Pius X are not schismatics. It is Archbishop Lefebrve who has undertaken an illicit Episcopal consecration and therefore performed a schismatic act. It is for this reason that the Bishops consecrated by him have been suspended and excommunicated. The priests and faithful of the Society have not been excommunicated. They are not heretics."

"The Pontifical Commission Ecclesia Dei (PCED)" har poängterat att det inte finns några hinder för en trogen katolik att inte gå till SSPX:s Mässor, så länge personen ifråga inte därmed tar ett ställningstagande emot Katolska Kyrkan.
"Regarding the faithful who sympathize with the SSPX, we must insist that

  1. we are dealing with Catholic faithful who — provided they have performed no explicit actions — in no way wish to leave the Roman Catholic Church;

  2. attending Masses celebrated by priests of the SSPX is not in itself a delict and does not bring about excommunication;

  3. only those of the faithful who see the SSPX as the only true church, and who make this visible externally, incur the penalty of excommunication;

  4. it is consequently not at all appropriate to regard as non-Catholic the children baptized in the chapels of the SSPX, and to treat their marriages to another Catholic as mixed marriages;

  5. when baptism by a priest of the SSPX is attested in writing and the parents of the newly baptized do not see the SSPX as the only true church, then this attestation suffices for registration of the baptism in the Liber Baptizatorum of the parish of baptism, under the running number 0. On the basis of this registration, a baptismal certificate can be issued."
Hela situationen för relationen mellan SSPX och Katolska Kyrkan är mycket komplicerad, och den har komplicerats ytterligare i och med reportaget om att personer med rasistiska/antisemitiska/högerextrema åsikter skulle utgöra stommen i rörelsen.

Mera läsning för den intresserade:

Pope 'to lift SSPX excommunications' just as Bishop Williamson denies Nazi gas chambers

Exkommunikation av Pius-biskopar hävs?

S. Pius X:s brödraskap - stötesten i kyrkans hägn

APOSTOLIC LETTER
"ECCLESIA DEI"
OF THE SUPREME PONTIFF
JOHN PAUL II
GIVEN MOTU PROPRIO


Uppdatering: ryktena florerar fritt om att påven redan ska ha skrivit under ett dokument som upplöser exkommunikationen av biskoparna inom Prästbrödraskapet S:t Pius X.
Detta sägs bli offentligt senast på söndag.
..."the Pope has already signed the withdrawal of excommunications, and his act will be made public in the next few days."...

Wednesday, January 21, 2009 - http://rorate-caeli.blogspot.com

118 800:s VD...

...gör minst sagt bort sig rejält i Dagen.
Om man skickar frågan "Vem är Jesus Kristus?" till 118 800 (vars reklam har spelats otaliga gånger på TV6 exempelvis) får man svaret "Det är han som i den påhittade religionen kristendomen ska vara frälsaren. Sagan säger att han levde för 2000 år sedan och gick på vatten och hade sig."

Detta är VD:n
Markus Öhmans egenskrivna svar. "- Det är ett skitbra svar! Det kunde inte bli bättre. Det är jag som har skrivit det där svaret." säger han.

"
Han menar att svaret är självklart.
- Jag är en rationell ateist och det där svaret är sanning.

Är det ett objektivt svar?

- Ja, alla vettiga människor säger att kristendomen är påhittad.

Det låter som att det utgår från din egen övertygelse snarare än objektiva fakta?

- Nej, det här är väldigt vetenskapligt.

Så det var ett rimligt svar?
-Ja, absolut. Han får inse att han får ärliga, vetenskapliga svar från oss.
Hur gör ni när ni samlar in fakta till andra svar? Utgår man från sin egen övertygelse?

- Han fick svar enligt sanningen. Det vet ju alla att det här är sanningen.

... inte Erik.

- Han är felinformerad."

onsdag 21 januari 2009

SSPX

Man kan ju lugnt påstå att det i "bloggosfären" och den kristna nyhetsförmedligen råder total kalabalik inför kvällens avsnitt av Uppdrag granskning.

Värt att notera om SSPX, eller Prästbrödraskapet S:t Pius X som det också heter, är att:
* De inte officiellt är rasistiska eller antisemitiska.
* De är inte en del utav Katolska Kyrkan.
* Deras biskopar är exkommunicerade av Katolska Kyrkan.

Att SSPX inte är en del utav Katolska Kyrkan har inte med att det inom rörelsen finns rasistiska tendenser, utan att rörelsen ifråga vägrar att erkänna Kyrkans auktoritet.
Om man inte erkänner Kyrkans auktoritet kan man inte heller kalla sig katolik.
Så enkelt är det.

SVT skriver också: "Prästbrödraskapet SSPX överhuvud i Tyskland, Pater Franz Schmidberger, reagerar nu mot vad han ser som smutskastning i tidskriften Der Spiegels artikel om Uppdrag gransknings avslöjande." ..."I texten hänvisar Schmidberger också till att påven Pius XI varnat för nazisternas gudlösa regim och deras förbrytelser."...

Dagen skriver bland annat; ..."I programmet får vi möta Sten Sandmark, före detta kyrkoherde i Oskarshamns församling, som lämnat Svenska kyrkan till förmån för brödraskapet. Nu studerar han på SSPX:s prästsseminarium i Tyskland och vigs till präst i sommar. Tanken är att han då ska återvända till Sverige för att leda "det svenska korståget".- Jag vill att alla svenskar ska upptäcka det jag har upptäckt, säger han i programmet. Vi kämpar gemensamt hela gruppen för att Sverige återigen ska bli katolskt."...

Det är såklart kul att läsa sådant, att flera vill kämpa för att göra Sverige katolskt igen, samtidigt känns det såklart lite konstigt att höra från någon som faktiskt själv inte i ordets rätta bemärkelse är katolik..

Katolska Kyrkan har också lagt upp en liten förklaring om situationen mellan Kyrkan och SSPX.

Det Katolska Kyrkan skriver menar dock Jonas de Geer, SSPX:s grundare i Sverige, är rena lögner; ..."
Det, och annat, avfärdar dock Jonas De Geer som "rena lögner". Han skriver på sin blogg att han inte sett Uppdrag granskning men han är inte hoppfull om resultatet: "... det torde bli ett av svensk journalistisks lågvattenmärken". De Geer menar att det är märkligt att Sveriges television ger sig på de som "vägrat acceptera de förödande förändringar" som skett inom den Katolska kyrkan. Han ser dem som motsatt sig förändringarna som de enda "regelbundet praktiserande traditionella katolikerna" och uppger att de är mellan 20 och 30 personer i hela Skandinavien. "...

Katolska Kyrkan har ju också, skall nämnas, förhoppningar om att SSPX skall kunna bli en del utav Kyrkan igen, men det kräver en del från SSPX-rörelsens håll.

Sett i lokaltidningen

Mitt i Järfälla kom ju igår, och vad slås man av om inte denna underbara tavla på förstasidan:
"Sluta aldrig
Önska
Sluta aldrig
Be
Sluta aldrig
Hoppas
Under kan ju
Ske..."

Det är ju förstås tragiskt att Annikki inte kan få flytta närmare sina barn. Tydligen är hon inte tillräckligt skröplig, enligt kammarrätten.
Mitt i Järfälla

tisdag 20 januari 2009

Politisk korrekthet

PC Fratboys


"No dude, I gave it up for Lent"
"No sex before marriage. Yes! Abstinence! Oh Yeah! Awesome!"

Man kan ju drömma om att politisk korrekthet innebar detsamma i USA som i Sverige - ibland i alla fall...

Uppdatering: PC kanske inte riktigt står får "Political Correctness" trots allt: "When we originally made/named the video we were in college and never expected anyone but our college buddies to be watching this junk. So "PC" was a reference to the "Positive Choice" dormitories on campus that allowed no alcohol/tobacco/etc. All our college buddies understood what it meant, but it turns out there is actually a world beyond your college campus (a common mistake)."

Socialdemokratisk?

Min blogg är tydligen socialdemokratisk, om man ska tro tjänsten BloggParti.
Till mitt försvar så skall förstås nämnas att tjänsten analyserar språket på bloggen och utefter hur politiker från respektive partiet skriver så placeras man in i ett fack.

fredag 16 januari 2009

Yttersta tiden

Ibland känns det verkligen som att man lever i yttersta tiden.

Ungefär som idag, när de så kallade "Krist"demokraterna drar partivännen Lennart Sacrédeus namn ordentligt i smutsen. Djävulen kan ta många skepnade och har ingenting emot att kalla sig kristen om han kan lura några stackars själar att falla för frestelserna genom detta.
"Han är ingen lagspelare" sade Göran Hägglund.


Världen Idag rapporterar vidare om läget inom "Krist"demokraterna;
"Beslutet skapar förstämning bland kd-politiker.
- Jag känner mig ytterst tveksam till att arbeta för kristdemokraterna i framtiden. Trakasserier har blivit legitimt och de som inte alltid tänker exakt lika som makthavarna riskerar att få en dolkstöt i ryggen, säger förre riksdagsledamoten Erling Wälivaara (KD) uppgivet."

Vad finns då att säga om Alf Svensson, det nya namnet på listan?
Dagen.se:s Hasse Boström sammanfattar läget bra:
" Att den förre KD-ledaren kan vara ett samlande namn mellan dessa grupper är egentligen ganska märkligt. Det är Alf Svensson som är ansvarig för att ha skapat "De nya kristdemokraterna". Det var till exempel han som styrde om abortpolitiken i liberalare riktning och han har hela tiden motarbetat tendenser att göra ett konfessionellt parti av KD. Men han har gjort det på ett sätt som fått även den konservativa gruppen att tycka att besluten är kloka. Det visar något av hans styrka som ledare. "
Alf har alltså lyckats lura folk. Vilken bragd.

Idag rapporterar Världen Idag också om att EU-parlamenter sagt ja till abort och "homoäktenskap".

EU-medlemmar ska acceptera abort och homosex

Bloggen "Antigayretorik" publicerade i lördags farhågorna om att Lennart Sacrédeus motsätter sig "hbt-personers" "rättigheter", men också att man stödjer petningen utav Lennart Sacrédeus.
Det senare ter förstås konstigt, då det då framstår som att man använder sig av devisen "ändamålet helgar medlen".

Intressant är ju också att artikeln "EU-länder ska tvingas erkänna abort och homosex" från Världen Idag som inte publicerades på Världen Idags hemsida publiceras

"Alla EU-länder ska tvingas erbjuda samma rättigheter till fri abort och homosexualitet. Det är innehållet i en ny resolution som EUparlamentet i veckan tar ställning till.
Bakom förslaget står en ledamot från Italiens kommunistparti Giusto Catania. Med hänvisning till EU:s sociala charter framhålls att rättigheter som erbjuds i ett land också ska erkännas i övriga länder, skriver Lifesitenews. Länder som tillåter partnerskap och äktenskap för homosexuella borde därför ”föreslå riktlinjer för ömsesidigt erkännande av gällande lagstiftning mellan medlemsländer för att garantera att rätten till fri rörlighet inom Europeiska unionen för samkönade par tillämpas på samma villkor som för heterosexuella par”, menar man bland annat.

Från försvarare av familjen och rätten till liv varnas allvarligt för förslaget. Man uppmanar alla som är emot förslaget att kontakta sina ledamöter och uppmana dem att rösta nej.

– Resolutionen är ett försök att tvinga EU:s medlemsländer att erkänna samkönade relationer, fastslår John Smeaton vid brittiska Society for the Protection of Unborn Children.

Ett krav om att samkönade par bör ha samma rättigheter som i vanliga äktenskap presenterades i augusti av EU:s egen byrå för grundläggande rättigheter FRA. Bland dem som känner stor oro inför parlamentets omröstning finns Monsignor Barreiro, chef för Human Life International i Rom. Barreiro som har lång erfarenhet av diplomatiskt arbete i FN anser att utvecklingen är en del i ”ett pågående förfall av EU:s institutioner”

– Resolutionen är en tydlig indikation på hur EU-parlamentet fjärmar sig från Europas kristna rötter och dess rötter i naturrätt.

Jonas Adolfsson
"

torsdag 15 januari 2009

Kristdemokraterna i Finland

Såhär går det till hos Kristdemokraterna i Finland:
"KDS MOTSÄTTER SIG UTÖKAT SÖNDAGSÖPPET INOM SERVICEBRANSCHEN

Regeringens uppenbara strävan till att utöka affärernas söndagsöppet är kortsiktigt. I allt arbete och all vardagsstress är människan i behov av en vilodag per vecka. Samhället har hittills tillämpat söndagen som vilodag, då endast ett begränsat antal samhällsfunktioner har varit aktiva.

Den som slutligen skulle betala räkningen för ett utökat söndagsöppet är den vanliga konsumenten. Högre lönekostnader för butiksföretagarna skulle snabbt återspegla sig i allt högre livsmedelspriser i mataffärerna.

För arbetarna leder fler söndagar till en allt mer splittrad vecka, med högre risk för utmattning som följd. Kristdemokraternas svenska organisation motsätter sig utökat söndagsöppet och anser att man bör se till människornas och samhällets rätt till vila en dag per vecka: Finland behöver fortsättningsvis sin vilodag.

KDS uppmanar servicefacket PAM att stå på sig och inte sälja sina allmänna lediga dagar till butiksarbete. Ett utökat söndagsöppet skulle leda till att bl.a. självständighetsdagen, långfredagen, morsdag och första maj inte längre skulle vara fredade från kommersialism."

Märk väl formuleringarna. De är viktiga.

Man motsätter sig kommersialiseringen, att det inte får inskränka på det mänskliga. Detta är förvisso bara ett uttalande från Kristdemokraterna i Finland, men visar tydligt på vilken väg man önskar gå. Vad som är "inne" eller vad som anses vara bäst för ekonomin får inte köra över den mänskliga samvaron och behovet av vila.

Finska Kristdemokraterna skriver också i sitt principprogram:

"Människovärdet bör respekteras ändå från befruktningen till den naturliga döden. För
kristdemokraterna har utgångspunkten alltid varit att ställa sig på livets sida, det må sedan vara frågan om användandet av mänskliga embryon, om abort eller eutanasi. Också när man drar upp gränserna för den vetenskapliga forskningen bör principen om att respektera och skydda livet gälla.
"

I Svenska Kristdemokraternas principprogram blir det hela en slags schizofren inre monolog:

"Det är varje värdeförankrad demokratis ansvar att värna livet allt ifrån dess tillblivelse. En abortsituation är därför en konflikt mellan rätten till liv och de blivande föräldrarnas situation i de fall man inte tycker sig ha möjlighet att fullfölja graviditeten.

Mot bakgrund av människovärdesprincipen är det omöjligt för staten och lagstiftaren att ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort innebär. En abort innebär att ett liv släcks. Lösningen på detta dilemma är emellertid inte förbud. Erfarenheten visar att där aborter inte är tillåtna utförs de ändå, och då med metoder som hotar kvinnors liv och hälsa. Det är inte rimligt att någon annan än kvinnan under graviditetens första fas fattar det avgörande beslutet om en eventuell abort.

Målet ska vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas. Samhällets uppgift måste vara att genom förebyggande arbete minska oönskade graviditeter, samt att erbjuda bästa möjliga stöd för att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter ska utgöra hinder för att fullfölja graviditeten. I detta sammanhang är det också centralt att arbeta för ett barnvänligare samhälle där föräldraskap på olika sätt underlättas och uppmuntras."

Man erkänner att det är ett mord, men samtidigt anser man det rätt att kvinnan som har barnet har rätten att bestämma om barnet skall få fortleva eller ej.

Kan man då verkligen påstå att man respekterar människovärdet, när man låter den gravida kvinnan bestämma över det liv som växer inom henne?

söndag 11 januari 2009

Lennart Sacrédeus petad

"Det vore osolidariskt gentemot andra medlemsstater i unionen och stötande ifall skattebetalarna i ett medlemsland i EU, Sverige, skulle stå för kostnaderna för en verksamhet som juridiskt sett är illegal i EU-länder som Irland och Portugal samt de tillkommande EU-medlemmarna Polen och Malta."

"Det räcker att nämna Nederländernas legalisering av narkotika och prostitution för att inse hur andra länders lagstiftning kan underminera vår egen"

Pressmeddelande av Lennart Sacrédeus, europaparlamentariker för (kd) 3 juli 2003

Källa: http://www.sacredeus.nu/

"Oavsett inställning till den praktiska utformningen av lagstiftningen inser alla, inklusive statliga svenska utredningar som talar om kvinnan och det ofödda barnet som "två skyddsvärda individer", att abort är att släcka liv.

Lennart Sacrédeus i repliken "Kd säger nej till EU-lag i abortfrågan" i Sundsvalls tidning 9 mars 2003

Lennart Sacrédeus är kanske en av de mest kända kristna politiska profilerna i Sverige.
Det är också synonymt med att han har fått ta mycket skit för detta.
För de så kallade "grodor" som sluppit ut (som de ovan exempelvis).

Lennart Sacrédeus är på många sätt beundransvärd, just för att han faktiskt öppnar munnen i bland och faktiskt säger vad han tänker, utan att försöka till alla pris vara politiskt korrekt, som många politiker i dagsläget gör.

Tidningen Dagen har belyst det hela, det vill säga det faktum att Kristdemokraternas ledning inte vill ha med Lennart Sacrédeus på listan bland de 50(!) stycken man kan välja till EU-parlamentet med många artiklar. Det hela är mycket intressant då Lennart Sacrédeus är en av de som i både riksdags- och EU-val har fått flest personvalsröster.

Vidare skriver Dagen: "Ett av dem var när Sacrédeus i våras i en SVT-intervju, apropå förslaget om könsneutrala äktenskap, undrade om nästa steg var äktenskap med djur, eller med barn. (* se fotnot) De som bland annat retar i det fallet är att han inte förvarnade Göran Hägglund, som överraskades i Agendastudion av uttalandet.

Sammantaget framträder en bild av att många i partiets ledande skikt inte anser sig ha förtroende för Sacrédeus och att man tröttnat på hans ständiga kritik av partiet, partiledningen i synnerhet.
" i "Sacrédeus har gjort självmål".

Personligen tycker jag det är riktigt illa när partiledningen för "Krist"demokraterna inte kan ta till sig kritiken, för den är verkligen befogad. Ett parti som påstår sig värna om livets okränkbarhet bör inte vara drivande för att förenkla "avlivning" av ofödda barn.
Det är inte bara omoraliskt utan inkonsekvent och ologiskt, med tanke på både väljarbasen och den ideologiska bakgrunden.

onsdag 7 januari 2009

Definition: god katolik

Biskop Anders Arborelius fick i Katolskt Magasin frågan "Hur beskriver du en god katolik?" till vilket han svarade: "- Det är en människa som lever i en så djup Kristusrelation att det syns och märks. Man blir övertygad om att han eller hon är Kyrka. Den människan talar mera om Kristus än om sig själv. Det är ofta sådana personer som bär upp en församling eller en kommunitet, men det blir kanske tydligt först när de är borta."

YouTube-videos

Eftersom det kanske blir lite tråkigt(?) med bara text och bilder tänkte jag lägga upp några av mina senaste YouTube-videor som jag funnit underhållande.

"Bible In a Minute" - fyndig video om grundpelarna i Bibeln.


"SVT: Magnus Betnér om Mona Sahlin" - kan inte annat än att hålla med i mycket det han säger om just denna kvinna, även om jag inte håller med honom i en hel del annat."Baz Luhrmann - Everybody's Free (To Wear Sunscreen)" - riktigt intressant och tankvärda tips. Känns som att det ligger mycket livserfarenhet bakom inbillar jag mig."Why You Should Be Catholic" - vacker video om, just det, varför vara katolik.Check Please: Bird of Paradise - Goodness Gracious Me - BBC comedy - inte alltid lätt att vara romantisk alla gånger...


"Mad TV - Christmas banned in the workplace" - medarbetarnas kamp för att få fira jul.The Bible Contains..."Cruise Ship vs. Battleship" - väljer vi den bekväma, enkla vägen eller den rätta?"It's Not Over" - om hur saker och ting man trodde var över inte är över."I Believe" - helt enkelt en grym rockig musikvideo om huvudpersonerna i den kristna tron, i Bibelns glada budskap."SuperNews: Christmas Wars!" - är det verkligen såhär det är i USA?"Father Ted | The Wrong Department | Channel 4" - prästerna är fast på damunderklädesavdelningen. Krigstillstånd råder alltså.

"Family Guy - SuperDevil" - Vatikanens forskare annonserar att Djävulen inte är det största hotet mot frälsning, utan istället är Superdjävulen det största hotet.

Lydnad och auktoritet

Lydnad är något ytterst centralt i kristen tro.
Att Gud är den högsta auktoriteten likaså.
Personligen skulle jag vilja påstå att dessa två grundbultar fastslogs i Gamla Testamentet.
Ty den som lyder Gud - som ju alltid är den högsta auktoriteten oavsett hur annorlunda Hans bud kan te sig mot den verklighet eller de känslor som omger oss är - får Guds behag och välgång.
Kanske inte i denna värld, men vad är denna värld för värld värd namnet egentligen?

Det allra tydligaste exemplet på denna blinda lydnad - som överstiger allt vårt förstånd - ser vi i Abraham i första Moseboken.

"En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: 'Abraham!' Han svarade: 'Ja, här är jag.' Då sade han: 'Tag din son Isak, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig" (1 Mos 22:1-2)

Gud ger och Gud tar.

"När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: 'Abraham! Abraham!' Han svarade: 'Här är jag.' Då sade han: 'Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud...'"
(1 Mos 22:9-12)

Ingen har dock någonsin påstått att det skulle vara lätt att följa Gud.
Tvärtom.
Jag kan inte ens föreställa mig hur det måste ha känts för Abraham att få budet att offra sin ende son, som han genom ett mirakel - från Gud - hade fått med sin hustru.

Vi vet ju att den kristna historien är full utav martyrer, som fått dö för sin tro.
Vi har idag många kristna systrar och bröder i världen som får dö för deras tror skull, kanske främst i Indien, men också i Kina och många andra länder i framförallt Mellanöstern.
Låt oss be för dessa.

Det är dock viktigt att urskilja vad som faktiskt är Herrens vilja och vad som är villoläror.
Därför är det intressant att vissa som kallar sig kristna idag menar på att det inte finns någon högre auktoritet än de själva, att de själva är tillräckliga för att kunna tolka Guds ord - Bibeln.
Men se vilka skiftande svar människorna kommer fram till när de själva hävdar sig som den högsta auktoriteten. Vi har protestantiska, så kallade kristna i allt från Ku Klux Klan, som dödar de med annan hudfärg, i Westboro Baptist Church som stör vid begravningar av amerikanska militärer och menar på att detta är Guds straff, och här hemma i Sverige har vi ju Svenska kyrkan som alltid försöker vara politiskt korrekt.
Listan kan helt enkelt göras mycket, mycket längre.

Med grund i Bibelcitatet Matt 16:18-19 där Jesus Kristus säger till Petrus: "Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen." tror vi katoliker just att Jesus Kristus här inte bara grundar Kyrkan, den Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan, utan också instiftar Petrusämbetet, ni vet, hela det där köret med att vi har en påve.
Men inte bara det, för här ger Jesus Kristus - Gud - ett löfte.
Han lovar att Kyrkan för alltid skall vara trogen och ledd av Honom.

Detta innebär inte att varje enskild individ som utgör Katolska Kyrkan är ofelbar.
Det innebär att Kyrkans lära och tro är ofelbar.
Eftersom vi fortfarande är människor så har vi alltid möjligheten att fela.
Det är därför felaktigheter - inte i lära eller tro - har kunnat ske inom Kyrkan.

torsdag 1 januari 2009

"Underlivsteologi"

"Underlivsteologi" är vad en vän kallar "fokuseringen" på sexlivet från exempelvis Katolska Kyrkans sida.

För de, som mot förmodan, missat vad det handlar om så anser Katolska Kyrkan att:
* Abort är mord, och därför en dödssynd.
* Sex utanför äktenskapet, som är mellan en kvinna och en man, är en dödssynd och bör därför undvikas.
* Preventivmedel är högst klandervärt att använda, och så vitt jag är införstådd så räknas också detta som en dödssynd om det används vid den sexuella akten - även om det är inom äktenskapet.
* Homosexuella handlingar är felaktiga och tillika dödssynd.
* Självbefläckelse (onani) är också det en dödssynd.

Allt detta är förstås sant, men om man bara ser till detta så skrapar man bara på ytan.

Det allra första man egentligen bör göra, om man verkligen är intresserad varför Kyrkan säger det hon säger, är att gå till Katolska Kyrkans Katekes för vägledning.
Katolska Kyrkans Katekes om abort:
"2271 Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen:

Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.[15]

Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.[16]

2272 Formell medverkan till abort är en svår synd. Kyrkan bestraffar detta brott mot det mänskliga livet med det kanoniska straff som kallas ”exkommunikation”. Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation latae sententiae,[17] ”genom själva faktum att brottet begås”,[18] i enlighet med de villkor som kyrkorätten föreskriver.[19] Kyrkan vill inte på detta sätt inskränka utrymmet för barmhärtigheten. Kyrkan visar på allvaret i det brott som begåtts och på den obotliga skada som tillfogats den oskyldiga mänskliga varelse som blivit dödad, dess föräldrar och hela samhället. [1463]"

"2274 Eftersom fostret skall betraktas som person från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt – liksom varje annan mänsklig varelse.

Prenatal fosterdiagnostik är moraliskt tillåten, ”om den respekterar embryots och det mänskliga fostrets liv och integritet, och om den är inriktad på att rädda dess liv eller bota det som individ.... Den står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen när den som resultat av undersökningarna räknar med eventualiteten att framkalla en abort. En diagnos kan inte vara identisk med en dödsdom”.[22]"

Katolska Kyrkans lära, som beskrivs i Katolska Kyrkans Katekes, om den mänskliga sexualiteten är alldeles för omfattande för att rymmas i ett blogginlägg, därför rekommenderar jag istället att den intresserade själv söker i Katekesen.

Kortfattat, så vitt jag har förstått det dock, så förhåller det sig helt enkelt så att den mänskliga sexualiteten har ett högre syfte.
Dess syfte är inte enbart till njutning för individen, ty då missbrukar vi sexualiteten.
För visst kan gåvan missbrukas, som med så mycket annat vi välsignas med.
Det faktum att sexualiteten har ett uppdrag, en uppgift, det vill säga att föra människosläktet vidare gör att sexualiteten inte kan behandlas hur som helst.

Det handlar förstås också om renhet i själen, då utlevande av sexualiteten på olika sätt - utanför äktenskapet - leder till orenlighet.
Eller som Jesus Kristus i sin Bergspredikan säger: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap”(Matt 5:27-28).

Katolska Kyrkans Katekes om självbefläckelse (onani):
" 2352 Med masturbation menas avsiktlig aktivering av könsorganen för att uppnå sexuell lust. ”Både kyrkans läroämbete och de troendes sinne för moral har i linje med en beständig tradition alltid utan tvekan förklarat att masturbation är en handling som i sig själv är allvarligt missriktad.”[20] ”Vilket motivet än må vara strider det avsiktliga bruket av sexualiteten utanför normala äktenskapliga relationer mot dess inre målsättning.” Man söker att på detta sätt uppnå sexuell njutning utanför ”den sexuella relation som den moraliska ordningen kräver, den som i ett sammanhang av sann kärlek förverkligar hela meningen med den ömsesidiga hängivelsen och förmedlingen av nytt mänskligt liv”.[21]"

Vidare står det: "
2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar.
"

Att bryta emot kyskheten på dessa sätt, oavsett om det är genom självbefläckelse, otukt, pornografi eller homosexuella handlingar har man därmed gjort sig skyldig till en dödssynd.

Att dock, för en enda sekund tro att Kyrkan bara bryr sig om den sexuella sfären av det mänskliga levernet är dock att bedra sig något otroligt.
Men meningen med denna bloggpost var att just belysa denna aspekt, som media om och om igen, och människor, kanske tack vare just medias ignorans, ser som sanningar.

Att icke förglömma för övrigt i den Katolska Kyrkans tro och lära är också mer specifikt om "homosexualitet":
"2357 Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda[23] har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.[24] De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. [2333]

2358 Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.

2359 Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten. [2347]"

Dagen.se:s Anders Gustafsson skrev förresten nyligen ett intressant blogginlägg om sexfixeringen ""Katolska kyrkan är inte besatt av sex - men du är det"" där han bl.a. skriver:

"Det finns en intressant aspekt att ta upp. I Foreign Policys senaste nummer svarar en av de främsta journalisterna som bevakar Katolska kyrkan, John Allen, på tio påståenden om den. Ett av dem är "Katolska kyrkan är besatt av sex".

Allens lakoniska svar är: "Nej, men du är det".

Han skriver att före 1960-talets sexuella revolution hade många tyckt det väldigt konstigt om någon hade anklagat Katolska kyrkan för att vara pryd. Snarare brukade folk attackera den för motsatsen, i synnerhet i jämförelse med puritanska protestanter. "