lördag 24 januari 2009

Gert och Maria i SVT:s myssoffa

Måste säga att jag blir minst sagt upprörd när jag ser på SVT:s Gomorron med Gert Gelotte, ökänd företrädare för "Katolsk" Vision som på olika sätt motverkar Katolska Kyrkan inifrån och står bland annat för att "demokratisera" Katolska Kyrkan, mer precist vill "Katolsk" Vision enligt deras manifest vill man:
..."– Fullständig jämlikhet mellan kvinnor och män råder i alla hänseenden. Kvinnor tjänar kyrkan på samma villkor och i samma funktioner som män. Kvinnor med prästkallelse mottages med glädje till prästseminarierna.

– Stiftspräster kan välja om de vill leva i celibat eller gifta sig. Deras utbildning inriktas alltmer effektivt på ett liv i samarbete med lekfolket.

– All kärlek mellan människor som bygger på ansvarstagande, omsorg och trohet är vacker i Guds och kyrkans ögon och är en välsignelse. Homosexuell kärlek är lika vacker och eftersträvansvärd som heterosexuell kärlek.

– Det hör till människans villkor att misslyckas - även med livets största uppgifter. Men efter ett misslyckande reser man sig och gör det bästa av situationen. Att gifta om sig efter en skilsmässa är för många den bästa vägen vidare.

– Kyrkan välkomnar alla som hungrar och törstar efter Kristus till kommunionen.

– Kyrkan framhåller människans ansvar för sin fruktsamhet och ser medicinskt biverkningsfria preventivmedel som ett viktigt hjälpmedel."...


Man vill alltså reformera Katolska Kyrkan till oigenkännlighet.
Biskop Anders har redan starkt talat emot gruppen Katolsk Vision.
Mycket starkare än mot SSPX.
..."Med stor sorg har jag tagit del av det manifest som publicerats av Katolsk vision, som på flera punkter strider mot Kyrkans tro, t ex livets okränkbarhet och att äktenskapet är ett livslångt, oupplösligt förbund mellan en man och en kvinna. Därför vädjar jag till dem som undertecknat detta manifest: vänd om, besinna er!"...

Det är därför minst sagt förvånande att se Katolska Kyrkans pressekreterare, Maria Hasselgren, sitta tillsammans med Gert Gelotte och mysa, samtidigt som Maria Hasselgren hela tiden förflyttar fokus till vad Katolska Kyrkan gör för gott i tredje världen (att hon börjar tala om socialisternas jordreformer i latinamerika verkar också minst sagt lite konstigt... vad nu Kyrkan har med detta att göra.). Självfallet är Gert Gelotte riktigt glad att Biskop Anders Arborelius uttalat sig så pass starkt emot SSPX, men han verkar oinsatt i varför SSPX biskopar varit exkommunicerade.

Anledningen är enkel, de har inte lyssnat till Kyrkans auktoritet.
Kyrkans auktoritet, att Kyrkans företrädare - inte vem som helst då alltså, utan exempelvis läroämbetet och påven - har "alltid rätt" så att säga. "Katolsk" Vision har alltid motsatt sig denna auktoritet, eller för att vara mer precis, den är grundad just för att motsätta sig Kyrkans auktoritet. Detta är mycket tragiskt, och det är verkligen att kasta sten i glashus det som Gert Gelotte företar sig i morgonsoffan, den bespottning av SSPX och även alla som gillar den gamla liturgin och som inte är lastgamla.

Vill bara informera de som inte redan visste det, och som delar "Katolsk" Visions vision; det finns redan fullt med så kallade "kyrkor" som gör allt det där ni vill, exempelvis Svenska kyrkan.
Den stora skillnaden är att Katolska Kyrkan inte handlar om vad vi, simpla människor, vill, utan om vad Guds vilja är.

6 kommentarer:

Anders sa...

Gert Gelotte som är chefredaktör på GP är naturligtvis populär bland sekulariserade liberaler, då han i de flesta frågor tycker som de.

Jag skrev en gång till min käre biskop Anders och tyckte att Gert Gelotte borde exkommuniceras. Jag kan ha ett hett temperament..tyvärr..

Men, den gode och barmhärtige biskop Anders tyckte (om jag minns rätt) att vi ska bedja för Gert Gelottes omvändelse till den katolska tron och läran istället.

Katolik i Sverige sa...

Jag undrar varför inte gertgrabben och fröken irene helt enkelt går med i sv kyrkan istället. Där skulle de passa bra bland kappvändare och hädare!

minutz3 sa...

Anders: exkommunicering är ju verkligen sista utvägen. Men jag kan hålla med dig, jag har också ett hett temperament ibland, och ibland känns det som att biskop Anders Arborelius kanske är lite väl naiv.

Men visst har biskopen rätt, vi ska be för våra fiender extra mycket.
Det tråkiga är ju att Gert kallar sig katolik, och att han verkar tro på det, när han ändå verkar kräva att Kyrkan ska rätta sig efter hans åsikt, och inte efter Guds.

Katolik i Sverige: vem är fröken Irene? Menar du kanske Maria Hasselgren eller är det någon fröken jag har missat?

Jacob sa...

Varför kan inte stiftet ha en pressekreterare som vågar stå för allt vad Kyrkan lär ut?

Simon sa...

Bra skrivet Björn! Men jag måste få försvara Maria Hasselgren. Hon brukar vara duktig på att försvara den katolska tron, även om hon var lite mesig i just detta sammanhang. Men å andra sidan är det säkert lite mer spännande att vara i TV.

Calle B sa...

Är hon? Det har jag aldrig märkt. Att försvara biskopsämbetet är inte nödvändigtvis detsamma som att försvara kyrkans tro.

Dessutom är hon ofta okunnig och rörig. Utom aggressiv.