lördag 24 januari 2009

Exkommunikation av SSPX-biskopar lyft

"Papst Benedikt XVI. hat die Exkommunikation der vier Bischöfe der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X. aufgehoben." - Vatikanradion Tyskland

Ungefärlig översättning: Påve Benediktus XVI har upphävt exkommunikationen av de fyra biskoparna tillhörande det traditionella Prästbrödraskapet St Pius X.

Frågan är väl vilka konsekvenser det här får. Biskop Richard Williamson har ju tidigare sagt sig inte alls ens vilja bli o-exkommunicerad, att han inte alls vill försonas med Katolska Kyrkan.
Vad som kan konstateras fortfarande är väl att SSPX inte är fullt ut i gemenskap med Kyrkan, men ett stort steg har tagits. Kyrkan gjorde det rätta, även om tidspunkten gör - med Uppdrag gransknings program om vissa individer inom SSPX alldeles bara för någon dag sedan - det hela kanske det mest politisk inkorrekta på väldigt, väldigt länge.

Men det känns skönt att veta att Katolska Kyrkan faktiskt struntar högaktningsfullt i vad som är politiskt korrekt att göra.

Uppdatering: Katolsk Observatör skriver vidare om konsekvenserna av detta beslut:
"Hävningen - om den kommer till stånd - skulle innebära att prästbrödraskapet med sina 500 präster, seminarier och flera kloster kommer att vara fullt integrerat i den katolska kyrkans struktur. Hur den juridiska delen ser ut är ännu okänt. En konsekvens av beslutet är att brödraskapets präster aldrig kan ifrågasättas, att de kan verka fullt ut med själavård, bikt och förrätta alla sakrament och att de troende som så vill kan komma till deras kyrkor och priorat utan fruktan att betraktas som schismatiker.

Sankt Pius X:s prästbrödraskap kommer därmed att bidra till kyrkan med den speciella spriritualitet som kännetecknar dem, liksom varje annan grupp i kyrkan har sin särart. Gemensamt för alla är dock att de är förenade i den heliga tron under påven i Rom med sitt Läroämbete som leds av Den Helige Ande."

Uppdatering 2: Dagen skriver mera om beslutet från Kyrkan centralt, och återger också Biskop Anders Arborelius glädje: "Anders Arborelius, katolsk biskop i Stockholm, välkomnar beskedet om att exkommunikationen hävts: "Framför allt välkomnar jag att det innebär att de tydligt och klart har tagit avstånd från rasistiska och anti-semitiska uttalanden som gjorts av personer i deras krets", skriver han."

Katolska Kyrkan i Sveriges egen hemsida verkar för tillfället inte gå att komma åt.

2 kommentarer:

Karpov sa...

Mycket märkligt, om det nu stämmer, hittade inget om detta på Vatikanens hemsida, att det sker just nu. Och Sällskapet har ju inte alls på ett tillräckligt sätt tagit avstånd från de fascistoida åsikter som Willams och många med honom i sällskapet, hyser.

Underrubriken är ju för övrigt fel, en vigning blir inte laglig bara för att en bannlysning hävd.

Calle B sa...

Fascistoida? Faurisson är politiskt sett vänster. Och det är det många revisionister som är. Fast det passar ju inte in i tongivande mediers världsbild. Från 68. Därför visste du inte detta. Men nu gör du det.

Inte sant?