fredag 16 januari 2009

EU-medlemmar ska acceptera abort och homosex

Bloggen "Antigayretorik" publicerade i lördags farhågorna om att Lennart Sacrédeus motsätter sig "hbt-personers" "rättigheter", men också att man stödjer petningen utav Lennart Sacrédeus.
Det senare ter förstås konstigt, då det då framstår som att man använder sig av devisen "ändamålet helgar medlen".

Intressant är ju också att artikeln "EU-länder ska tvingas erkänna abort och homosex" från Världen Idag som inte publicerades på Världen Idags hemsida publiceras

"Alla EU-länder ska tvingas erbjuda samma rättigheter till fri abort och homosexualitet. Det är innehållet i en ny resolution som EUparlamentet i veckan tar ställning till.
Bakom förslaget står en ledamot från Italiens kommunistparti Giusto Catania. Med hänvisning till EU:s sociala charter framhålls att rättigheter som erbjuds i ett land också ska erkännas i övriga länder, skriver Lifesitenews. Länder som tillåter partnerskap och äktenskap för homosexuella borde därför ”föreslå riktlinjer för ömsesidigt erkännande av gällande lagstiftning mellan medlemsländer för att garantera att rätten till fri rörlighet inom Europeiska unionen för samkönade par tillämpas på samma villkor som för heterosexuella par”, menar man bland annat.

Från försvarare av familjen och rätten till liv varnas allvarligt för förslaget. Man uppmanar alla som är emot förslaget att kontakta sina ledamöter och uppmana dem att rösta nej.

– Resolutionen är ett försök att tvinga EU:s medlemsländer att erkänna samkönade relationer, fastslår John Smeaton vid brittiska Society for the Protection of Unborn Children.

Ett krav om att samkönade par bör ha samma rättigheter som i vanliga äktenskap presenterades i augusti av EU:s egen byrå för grundläggande rättigheter FRA. Bland dem som känner stor oro inför parlamentets omröstning finns Monsignor Barreiro, chef för Human Life International i Rom. Barreiro som har lång erfarenhet av diplomatiskt arbete i FN anser att utvecklingen är en del i ”ett pågående förfall av EU:s institutioner”

– Resolutionen är en tydlig indikation på hur EU-parlamentet fjärmar sig från Europas kristna rötter och dess rötter i naturrätt.

Jonas Adolfsson
"

3 kommentarer:

Tor Billgren sa...

Jag har svårt att förstå vad du egentligen menar med ditt inlägg. Ditt bruk av citationstecken kring vart och vartannat ord målar in dig i ett hörn. Jag tycker att petningen av Sacrédeus var bra, för att jag tycker att det är bra med mänskliga rättigheter för alla. Homosexuella diskrimineras i många EU-länder. I flera av dem har de inte ens yttrandefrihet och demonstrationsrätt. Är det rimligt?

minutz3 sa...

Tor Billgren: mig veterligt så finns det inget EU-land som inte går med på att följa FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna. Där ingår att inte bli illa behandlad, och där ingår rätten att demonstrera för sin åsikt. Samtidigt tillåts även inskränkningar av yttrandefriheten, i några länder i Europa - till exempel Sverige och Tyskland - är det förbjudet att använda sig utav "nazistiska" symboler.

Det är en inskränkning av yttrandefriheten.

På samma sätt så är statshemligheter, eller sådant rörande Rikets säkerhet undantagna från yttrandefriheten.

På samma sätt har vissa EU-länder, exempelvis Polen, ansett att "HBT-propaganda" är skadligt och därför icke önskvärt.

Jag tycker att man ska respektera detta, vilket man verkar göra nu trots allt, men att man i EU ens röstar om en sådan fråga tycker jag är ganska opassande, då man vet att enighet i frågan inte finns bland EU-länderna. I ett längre perspektiv, om detta fortsätter i andra frågor, så kan EU markera i andra frågor, som t.ex. att prostitution borde vara lagligt och att alkohol skall få säljas fritt, vilket de flesta EU-länder - Sverige undantaget - är överens om, vilket jag anser är ytterst beklagligt. Inte att Sverige har den lagstiftning vi har, utan att EU skall markera i dessa frågor, eller till och med tvinga Sverige att följa EU.

Tor Billgren sa...

Du förespråkar en ordning som tvingar homosexuella par till familjesplittring, och att avstå från erbjudanden om arbete och studier i EU-länder som inte erkänner deras civilstånd. Är det rimligt?