söndag 21 oktober 2007

GodTube - inget nytt IDG

IDG:s hemsida kan man läsa om att GodTube är en "ny" sorts videosida.
Visst är det trevligt att IDG tar upp detta, men att den är ny stämmer ju knappast.
Jag hoppas däremot att sidan kommer visa många Sanningen.

lördag 20 oktober 2007

Dagen vinklar och vrickar

På Dagens hemsida kan man idag läsa om den "hemska" Kyrkan som i Polen ser till att de "stackars" ovetande troende röstar rätt.
Inte nog med att Dagen tydliggör att Kyrkan är riktigt "ond", utan man försöker i artikeln måla upp en bild av en mycket splittrad Kyrka i Polen.
Jag kan tyvärr inte uttalla mig om hur "Radio Maryja" egentligen är, om den är så pass anti-judisk och hatisk som många mediekällor här i Sverige vill göra gällande.
Det jag hört från andra är däremot att kanalen försöker vara en så god katolsk kanal som möjligt, vilket knappast innefattar judehat och dylikt.

Nåväl, länk till artikeln "Katolska kyrkan – en maktfaktor i polsk politik"

fredag 19 oktober 2007

We want PiS!

Tja, PiS står ju för Prawo i Sprawiedliwość, på Polska vill säga, vilket ungefär betyder "Lag och rättvisa" på svenska. Namnet kommer, vad jag har hört, från Bibeln, med ett bibelcitat (fritt citerat) "Gud älskar lag och rättvisa".

Det som är så unikt med partiet, som gör det relativt unikt i sin ställning kanske i hela Europa, är att det är ett av de få partier som verkligen har vågat ställa sig upp emot dödandet av ofödda människor (kallat "abort") och "HBT"-propagandan, för att skydda sitt folk mot perversioner.

Därför är det oroande att PiS siffror för tillfället ser lite dystrare ut än tidigare (även om de för tillfället är betydligt bättre än vid förra valet, vilket ju är positivt) medan PO, Medborgarplattformen, växer sig starkare.
Detta är oroande då partiet motsätter sig bland annat den myndighet som PiS har varit pådrivande att inför för att minska, och helst eliminera, alla former av korruption inom landet.
Självfallet får ordet "liberal", som till viss del kan beskriva partiet, mitt nackhår att resa sig, och de är inte alls lika engagera i frågan om de oföddas rättigheter eller i kampen mot sexuella perversioner.

Jag kommer tänka på PiS i mina böner, och jag önskar de allt gott.
Pax et Bonum.

måndag 8 oktober 2007

"Vaddå liv?"

Att åka till mitt kära universitet brukar vanligtvis vara en angenäm upplevelse.
Jag brukar ha tid att sitta för mig själv, se på naturen och omgivningarna, kanske lyssna på lite Daft Punk, men samtidigt ha tid att läsa på lite inför föreläsningar eller helt enkelt läsa i kurslitteraturen.

Det som stör min annars mycket trevliga resa till och från universitetet är dagstidningarna, gratistidningarna eller vad man än vill benämna de.
Dag efter dag får man höra om hur allt fler och fler unga kvinnor tar livet av sig, allt fler väljer att döda sina barn, och om olika slags fall av framförallt unga män som blir misshandlade till döds.

Man undrar vart allt hat, ondska och den känsla av att inte vara tillfreds med livet kommer ifrån.
Man behöver då rakt inte leta länge, då man i desamma dylika tidningar kan läsa om "krönikor" (ja, så kallas ofta dessa hatiska texter) om hur hemsk den och den personen är, och hur man ska strunta i allt vad moral, regler och sitt samvete säger.
Du är bara värd något så länge som du inte visar att du är en tänkande varelse, som bryr sig om sina medmänniskor, är vad jag har tolkat ur dessa texter, åtminstone de senaste två åren.

Jag vill ju gärna hålla mig à jour med vad som händer, men det blir allt mindre roligt för varje dag som går att plocka upp en av gratistidningarna.

(Jag hade tänkt länka till artiklarna, men jag tror inte det är av godo att läsa de. För den som ändå är intresserad så finnes det mer info om det som jag räknade upp på valfri stor tidnings hemsida.)

söndag 7 oktober 2007

Fel del ur Katekesen

Jag lyckades tydligen med att plocka ur fel citat ur Katekesen till förra bloggposten, om en av sturplansprofilerna.
Citatet som jag ville plocka ut var självfallet;
"Sammanfattning
2392 ”Kärleken är varje mänsklig varelses grundläggande och medfödda kallelse.”[65]
2393 Då Gud skapar människan till man och kvinna ger han på samma sätt värdigheten som person såväl åt mannen som kvinnan. Det tillkommer båda, man och kvinna, att komma till insikt om och acceptera sin sexuella identitet.
2394 Kristus är kyskhetens förebild. Varje döpt människa är kallad att leva ett liv i kyskhet – och var och en skall göra det i enlighet med sin egen livssituation.
2395 Kyskheten innebär att sexualiteten integreras i personen. Den medför att man lär sig personlig självbehärskning.
2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar.
2397 Det förbund som makarna frivilligt har slutit med varandra innebär trogen kärlek. Detta förbund ålägger dem plikten att bevara sitt äktenskap oupplösligt.
2398 Fruktsamhet är något gott som äktenskapet ger, en gåva, ett ändamål för äktenskapet. Då makarna ger liv, deltar de i Guds faderskap.
2399 Reglering av antalet födslar utgör en aspekt av ansvarsmedvetet fader- och moderskap. Makarnas legitima avsikter rättfärdigar inte bruket av medel som är moraliskt oacceptabla (till exempel direkt sterilisering eller användandet av konstlade preventivmedel).
2400 Äktenskapsbrott och skilsmässa, polygami och fria förbindelser är allvarliga kränkningar av äktenskapets värdighet.
"