torsdag 30 april 2009

Teologiparodi

Ruben Agnarsson beskriver Svenska kyrkans tafatta försök att hinna få ihop en ny vigselordning så att alla "kränkande" Bibelcitat där Gud förklarar för människan att äktenskapet - förbundet mellan en kvinna och en man tills dess att döden skiljer de åt - tas bort. "När teologi blir parodi" - Världen idag

..."Det råder i dagarna en febril aktivitet bland Svenska kyrkans beslutsfattande teologer. De har nämligen fått uppdraget från Vänsterpartiet och övriga politiska partier i Sveriges riksdag att finna teologiskt stöd och kyrkliga ritualer för samkönade äktenskap. Eftersom en sådan uppbackning inte går att finna varken i skapelsen, biologin eller i Bibeln, återstår att bläddra i statliga utredningar och politiska pamfletter – vilket i och för sig är en konst som vissa teologer utvecklat mycket goda färdigheter i.
”När det gäller den teologiska motiveringen, får den komma i ett senare skede” sade exempelvis Göran Möller, teologisk sekreterare i Svenska kyrkan"...

..."Det ska bli intressant att se hur de ”teologiska” motiveringarna till slut ser ut – när de väl kommer."...

..."Det förslag till ritualer som kyrkostyrelsen redan skickat ut har nogsamt raderat alla de bibelhänvisningar som tidigare funnits angående äktenskap. Centrala bibelcitat från Moses, Jesus och Paulus, som förut lästes i samband med vigsel­ritualen, är alltså bortcensurerade.
Kvar återstår allmänna bibelhänvisningar som inte alls har med äktenskapsfrågan att göra. Som när Rut lovar livslång trohet till sin svärmor Noomi – en berättelse som handlar om att Rut så småningom blir lyckligt gift med en man (Boas)! Detta slut på berättelsen framkommer självklart inte i det bibelstycke som i framtiden ska läsas under vigselritualen."...

..."Det är inte bara bibelns hänvisning till äktenskapsbegreppet som tas bort i vigselordningen, liksom Jesu ord om att Skaparen gjorde människorna till man och kvinna. En 2000-årig kristen tolkningstradition, ekumeniska relationer med övriga kristenheten och ett stort antal psalmer i den svenska psalmboken får nu redigeras om och stryka på foten.
Statliga påbud och politiska förväntningar lyser som en skinande sol över allt detta frenetiska arbete inom Svenska kyrkan, som går ut på att förändra teologi, ritualer, ekumenik, gudstjänsliv och sångtradition."...

Ruben Agnarsson sätter fingret på felet, då Svenska kyrkans egna biskopars ord inte respekteras, vad som faktiskt prioriteras i Svenska kyrkan:
..."Viktigare är då orden från statsministern – som sedan länge lämnat Svenska kyrkan – om att kyrkklockor ska ringa för samkönade par redan i maj månad."...

Första Moseboken 2:18, 21-24:
"Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»"... ..."Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»

Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött."

Efesierbrevet 5:22-33:
"I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren; ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare.

Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män.

I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.

Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.

På samma sätt äro männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju äro deras egna kroppar; den som älskar sin hustru, han älskar sig själv.

Ingen har någonsin hatat sitt eget kött; i stället när och omhuldar man det, såsom Kristus gör med församlingen,eftersom vi äro lemmar av hans kropp.

Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött.

Den hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen.

Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad."

onsdag 29 april 2009

Ett sjunkande skepp?

Det finns många spekulationer om att västvärlden är ett sjunkande skepp, som sjunker allt snabbare. Tecknen finns överallt menar man, vi dödar våra egna barn (abort), rätten till så kallad "fri sexualitet" är det nya modeordet, liksom att tänka på sig själv, sätta sig själv i första rummet.

Västvärlden byggdes en gång på en stabil grund, på det kristna budskapet och av den Katolska Kyrkan, som fortfarande värnar om mänskligt liv, poängterar att sexualiteten är en gåva som inte får missbrukas (där sex utanför äktenskapet är det grövsta missbruket av sexualitetens gåva) och en kärlek till sin nästa.

Det förvånar då förstås inte att människor, när den kristna tron i den protestantiska tappningen blir alltmer urvattnad och mer anpassad till hur vi önskar leva våra liv istället för hur vi borde leva våra liv, då söker sig till det radikalare, där kanske islam hittas.

Mohamed Omars ord från intervjun i Dagen idag
ekar i huvudet:
..."Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallet, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp."...

lördag 25 april 2009

He ain't the leavin' kind

Lyssnade igår (24.4.2009) när jag dammsög på en låt jag lyssnat på många gånger, men inte riktigt förstått vem den verkligen handlar om. Plötsligt slog det mig vem det faktiskt handlar om och jag blev minst sagt förvånad att jag inte förstått det tidigare...

Rascal Flatts : He Ain't The Leavin' Kind

"They tried their best to drag him out
Of a courthouse down in montgomery
Now they want to kick him out of school
And take him off our money
They can take those words off of paper and stone
But he aint gone, no

He ain't the leavin' kind
He'd never walk away
Even from those who dont believe
And wanna leave him behind
He ain't the leavin' kind

She stayed mad at him for a lot of years
For taking her husband
Started losing her faith and thinking that
Her life meant nothin
But when she looks at those kids
She raised all by herself
She knows she had some help
Yeah she knows

He ain't the leavin' kind
He'd never walk away
Even from those who don't believe
And wanna leave him behind
He ain't the leavin' kind

No matter what you do
No matter where you go he's
Always right there
With you

Even from those who don't believe
And wanna leave him behind
He ain't the leavin' kind"

måndag 20 april 2009

Visa ord från Stefan Swärd

Evangeliska Frikyrkan är kanske en av de andra samfund förutom Katolska Kyrkan som jag känner mig nära, på många sätt, och Stefan Swärd som är deras ordförande ger mig gott om själ för detta. Han är tydligen - precis som påven många gånger - i blåsväder (Dagen: "EFK:s ordförande Stefan Swärd: Jag tycker man ska höja ribban - inte sänka den"). Det är allt som oftast lönen för att vara en radikal kristen, d.v.s. en person som faktiskt ser Jesus Kristus som förebilden i sitt liv, som vill förvandla sitt liv till ett liv i samklang med Gud.

..."Stefan Swärd betonar att han ser utlevd homosexualitet som en ganska liten del av problematiken. Materialism och girighet borde det vara större fokus på.- Men att använda det som ett argument för att vi ska vi bli överslätande mot homosexualitet tycker jag är fel. Vi behöver arbeta mer med vår inställning till materialismen, utan att urvattna på andra områden, säger han."...

Reportern från Dagen frågar vidare om man inte kan komma in i församlingen och därefter förändra sitt liv, till vilket Stefan Swärd svarar: "Starten är ändå någon form av Guds storstädning. Om till exempel en drogmissbrukare blir kristen hör det till omvändelsen att han lämnar sitt missbruk, sedan innebär det inte att han är färdig, han kanske får återfall. Men det är en helt annan sak att säga till missbrukaren: Det är helt okej att vara kristen och att knarka, säger han."

Stefan Swärd utvecklar än mer om syndfullt leverne i sitt blogginlägg:
..."När det gäller bedömningen av homosexualiteten behöver vi alltså i första hand söka oss till Bibeln för vägledning. De enda texterna vi har i Nya Testamentet om detta är 1 Kor. 6:9-11: “Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utöver homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande” och Pauli ord i Rom. 1:24-27 som kraftigt fördömer den utlevda homosexualiteten."...

..."De äldre kyrkorna, den katolska, och den ortodoxa är solklara i sin syn på denna fråga. Jag tycker att man orienterar sig bort från den evangelikala bibelsynen om man menar att utlevd homosexualitet är en acceptabel kristen livsstil."... (kan detta kanske betyda eller i alla fall spela roll för ett framtida närmande från EFK:s håll till Katolska Kyrkans fulla gemenskap?)

..."Homosexualiteten är en liten detalj i sammanhanget, eftersom det berör en begränsad grupp människor. Men många synder berör oss alla, i varje fall de flesta av oss, och det är viktigt med en tydlig undervisning i kristna församlingen om hur vi ska leva. Samtidigt behöver undervisning bäras upp av Guds nåd, Andens kraft, och leda till kraften att leva ett heligt liv, annars blir det bara omöjligt och träldom. Förkunnelse av lag måste alltid gå hand i hand med förkunnelse av nåd. Det som driver oss är längtan efter helighet, Kristuslikhet, att leva i lydnad till Kristus. Om man bara upplever det heliga livet som lagiskt och betungande så har man inte fått grepp om vad det handlar om."...


Jakobsbrevet 2:17: "Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar."

..."Jag anser inte att det är förenligt med kristet liv varken att leva i sambo, homosexuella förhållanden, bunden av girighet och penningbegär, eller leva i skvaller och förtal. Det går inte bara att börja utesluta en massa människor ur församlingen, det är helt fel sätt att höja ribban. Tydlig undervisning, tydlig församlingsordning, genomarbetade introduktionskurser in i församlingen, fortsättningskurser på Alfa, och aktiv själavård, cellgrupper, där man stegvis engagerar sig mer i varandras liv, är rätt väg att gå för den sekulariserade församlingen."... - Är detta kanske något vi katoliker/Katolska Kyrkan kan lära sig av Evangeliska Frikyrkan? Att vi på olika sätt blir mer delaktiga i varandras liv, för att stötta varandra i tron?

söndag 19 april 2009

Bloggen som evangelisation?

Har funderat lite på detta på sistone, hur jag egentligen skall göra med bloggen.
Känns mest ibland som att det är jag personligen som är mest intresserad av den, att "skriva av mig" ibland. Annars skulle jag gärna skriva om annat som intresserar mig, och kanske även "bjuda" på mig själv mera. Samtidigt känner jag mig något förpliktigad i och med bloggens namn att hålla mig till ämnet förstås, och det kanske är just vad folk vill läsa om när de går in på bloggen.

Sedan är det förstås frågan om ens blogg verkligen gör någon skillnad egentligen.
Kan en blogg verkligen göra en skillnad i en persons liv, kan den väcka en Gudstro, och kan den blogg som jag idag skriver göra detta eller finns det bättre sätt att evangelisera, att nå ut med tron på vår Himmelske Fader på?

Eller finns det rentav bättre sätt att använda sin tid och kraft?

lördag 18 april 2009

Telenorreklam med katolskt tema

Via bloggen "Dantes nyheter" - "Arrivederci, Eminenza!" fick jag veta om den roliga Telenorreklamen, "Telenor älskar rolig kommunikation" där två katolska präster talar med varandra, när den ena försvinner på ett mystiskt och roligt sätt...Kanske bloggrubriken istället skulle ha varit "Katolska präster ute på hal is igen" eller? ;-)

fredag 17 april 2009

Jesus som chef?

E24 listar "Jesus största chefsfloppar"

Några komiska favoriter i urval av "Jesus största chefsfloppar":
"1. Judas var en felrekrytering
”Felrekrytering” är som beskrivning betraktat närmast en underdrift när det i efterhand står klart att rekryten i viss utsträckning kan hållas ansvarig för chefens död. Att verka för ömsesidigt utklarade förväntningar och säkerställa den nyanställdes lojalitet och moraliska rättsnöre torde vara en förutsättning för en framgångsrik rekrytering. Här bet Jesus i gräset."

"4. Han var otydlig
Jesus talade aldrig ur skägget. Istället var han en visionär av rang, kanske likt it-missionären Jonas Birgersson. Men, som tidningen Chef påpekar, ”tänk så många århundrades religilösa konflikter som hade kunnat undvikas om Jesus rakt på sak hade sagt vad han menade istället för att ägna sig åt liknelser”. Ja, tänk."

"5. Han var lynnig
Årsredovisningen, avlämnad i en hård rödskimrande pärm, lämnar åtskilliga vittnesmål om hur Jesus gick bärsärkargång bland sina fruktande undersåtar. ”Management by perkele” må tidvis ha fungerat i det finska näringslivet, men har i övrigt inte gått till historien som det mest effektiva av ledarskap."

"6. Avgången inte förberedd
Att själv klä skott för mänsklighetens synder får dagens bonuspudlar att blekna. Denna okonventionella form av ansvarstagande var möjligen inte vad lärjungarna hade förväntat sig. Tvärtom hade följeslagarna sannolikt hoppats på långtgående politiska framsteg och kunde förvånat se på hur drömmen om hegemoni oväntat gick i graven – och återuppstod."

torsdag 16 april 2009

Synd enligt Svenska "kyrkan"

Signaturen "Lilla fröken" frågar på Bibelsajten "Är det fel att längta efter en pojkvän och onanera?". "Präst" från Svenska "kyrkan", Sofia Hedman svarar:
..."Ja, kan man onanera till Guds ära? Kan man diska efter middagen till Guds ära?
Kan man ta en fika med bästisen till Guds ära? Kan man läsa en bok bara för sin egen skull och ändå göra det till Guds ära?

Javisst kan allt detta göras till Guds ära. Att vi lever våra liv, att vi är människor, betyder att vi har behov av olika slag. Alla har vi behov av att äta, sova, och de flesta av oss har en sexuell lust. Därför att vi är MÄNNISKOR, skapade av GUD. Och inte änglar eller helgon!"...

Detta är minst sagt ett sjukt argument. Jag betvivlar starkt att "prästinnan" ifråga skulle mena på att man är otrogen för att "ära Gud" eller att man mördar i "Guds ära". Problemet hon inte ser är ju att hon då gör skillnad på synder, vilket i grunden strider emot den Lutherska/protestantiska tanken. Att stjäla ett tuggummi är i praktiken "lika hemskt" såsom mord enligt den Lutherska/protestantiska tron, medan i den katolska gör vi stor skillnad mellan olika synder. Självbefläckelse är förvisso en dödssynd, men inte alls lika hemsk ifråga om allvarlighet i synd såsom exempelvis att faktiskt de facto ha sex utanför äktenskapet. Även om bådadera bryter mot kyskheten så finns det ju så att säga "grader i Helvetet". T.ex. så innebär ju vissa synder att man begår massor av synder på vägen och ignorerar en hel del varningssignaler allt som oftast.

Den katolska tron är att det finns grader av bestraffning i Helvetet, beroende av avrssynden och allvarligheten i de personliga synderna.

..."Onani har alltför länge stämplats som något smutsigt och fult, som inte hör hemma i en kristen människas liv. Inget kan vara mer fel! Just genom att smutskasta vår längtan och lust så hämmar vi oss själva och ger oss själva dåligt samvete (och andra). Sedan finns det ofta en aspekt till i att smutskasta onani. Pojkars och mäns onani är mer accepterat, skulle jag påstå. Där finns det ett ord som bara gäller män/pojkar: runka. Kvinnor/tjejer har inget eget ord för detta. Här tycker jag att det blir tydligt att mäns sexualitet är mer accepterad än kvinnors. Återigen. "...

Här tar sig "prästen" verkligen vatten över huvudet. Med vilken grund menar hon egentligen att bara för att självbefläckelse i vissa manliga kretsar betraktas såsom okej alltså skulle vara okej enligt Gud?

Vad som är accepterat i samhället är sällan detsamma som vad Guds Lag säger.

..."Du säger att din lust drar dig bort från Gud och att du inte kan koncentrera dig på Gud under lovsångsmötena. Säg det till Gud! Säg som det är i din bön. Gör upp en deal med Gud, att varannat lovsångsmöte är det OK att bara ägna sig åt att titta på killar, eller nåt. "...

Jag väljer att bara citera Jesus Kristus till svar på detta, Matteusevangeliet 5:28: "Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta."

..."Skäms inte för din lust och att du onanerar. Var glad för att du har en lust. Be för att få hjälp att se din lust som något gott. "...

Så i praktiken säger Sofia att man inte ska skämmas för synden?
Inget nytt under solen här inte. Det nya är att det kommer från en som kallar sig själv kristen. Det är oroande.

Katolska Kyrkans Katekes om självbefläckelse:
"2352 Med masturbation menas avsiktlig aktivering av könsorganen för att uppnå sexuell lust. ”Både kyrkans läroämbete och de troendes sinne för moral har i linje med en beständig tradition alltid utan tvekan förklarat att masturbation är en handling som i sig själv är allvarligt missriktad.” ”Vilket motivet än må vara strider det avsiktliga bruket av sexualiteten utanför normala äktenskapliga relationer mot dess inre målsättning.” Man söker att på detta sätt uppnå sexuell njutning utanför ”den sexuella relation som den moraliska ordningen kräver, den som i ett sammanhang av sann kärlek förverkligar hela meningen med den ömsesidiga hängivelsen och förmedlingen av nytt mänskligt liv”."

"2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar."

onsdag 15 april 2009

Guds helande kraft?

Dagen rapporterar om en nioårig rullstolsbunden pojke som när han bad i Sankt Peterskyrkan, Rom blev helt frisk.

..."Pojken, som kommer från Polen, var i Rom med sin familj för att fira minnet av påven Johannes Paulus II. På kvällen 2 april, exakt fyra år efter påvens död, befann sig pojken vid den förra påvens grav och bad. När familjen lämnat basilikan ville han plötsligt resa sig ur sin rullstol för att gå, skriver nyhetsbyrån AP.

Kardinal Stanislaw Dziwisz berättade att den nioåriga pojken kommer från Gdansk. Han sa också att om efterforskningar visar att det inte finns någon vetenskaplig förklaring till det som hänt pojken kan helandet få Johannes Paulus II saligförklarad. Två mirakel behövs för att kunna bli ett helgon."...

Personligen har jag mycket svårt för "helande". I alla fall på det sätt såsom många frikyrkliga brukar det, där det snarare verkar som att "pastorn" befaller Gud/Jesus att göra saker och ting, och om det hela misslyckas är det den skadade (som alltså inte blivit helad) det är fel på, på dennes tro då allt som oftast, avsaknaden av tro. Eller på grund av att denne är syndfull. Eller något annat.

Jag tror snarare inte att man skall förvänta sig helande.
Däremot kan man förstås hoppas och tro på Guds helande kraft.

Tryckfelsnisse

På Dagen.se idag kan man läsa att Anders Borg uttalar sig: "Värsta kristen sedan depressionen". Vad eller vem åsyftar finansminister Anders Borg?
Vad har detta med finansministerns roll?

tisdag 14 april 2009

Stockholms katoliker blir fler

DN skriver idag om att Stockholms katoliker blir allt fler. Såg detta i DN vid frukostbordet, och det är såklart man blir glad. Det ter mig ändå inte så konstigt, då Katolska Kyrkan som är Sveriges näst största samfund faktiskt har en väl definierad tro som grundar sig i Bibeln, vilket är mera än man kan säga om Sveriges största samfund...

"89 svenskar konverterade till katolicismen förra året. De flesta som omvänder sig bor i Stockholm." skriver DN.

..."Anneli Törnqvist, en annan församlingsmedlem, konverterade till katolicismen för tre år sedan. Hon följde med sin son, som var intresserad av att omvända sig, till katolska domkyrkan.

- Jag hittade saker här som jag inte fann i Svenska kyrkan, tror jag. En vördnad, att människor visar sin andlighet tydligt, till exempel genom korstecknet eller knäböjande.
Den första bikten kändes jobbig, berättar hon. Hon var väldigt nervös men efteråt kände hon sig lättad, som att hon flög fram.

Nadja Kolecka är katolik sedan barnsben och har tillhört domkyrkoförsamlingen i hela sitt liv. Hon tror att svenska ungdomar som söker sig till katolska kyrkan gör det för att de vill ha ”raka besked”.

- I frågor om moral ger kyrkan ett tydligt ja eller nej, i motsats till andra kyrkor som kanske säger: nja, det beror på vad du känner för, säger hon."...

Ja, och det är väl ändå det det handlar om?
Om vi ser till Bibeln så är det ganska mycket "raka puckar". Jesus Kristus hymlar inte om att äktenskapsbrott är en synd, exempelvis.
Eller om de tio budorden överhuvudtaget för den delen.

Allvarligt talar har jag ganska lite till övers för folk som tycks rättfärdiga sin synd men samtidigt refererar till Jesus Kristus. Visst, det finns mycket vi gör som inte är enligt Guds vilja, men vi alla faller ibland, det innebär inte att våra fel är rätt så att säga. I vissa kretsar där man kallar sig kristen verkar det istället sättas en ära i att inte behöva Guds nåd. Vad dog då egentligen Jesus Kristus på korset för? Inte var det för våra synders skull i alla fall, verkar de resonera.
Synden finns ju inte, eller hur?

Till slut ställs den klassiska frågan: ..."Men går det att vara katolik och inte hålla med om kyrkans syn på homosexualitet, abort eller preventivmedel?

- Ingen kan nog säga att man delar kyrkans uppfattning på alla punkter. Det kan finnas olika saker man har svårt med. Men i stort sett förväntas man omfatta kyrkans lära. Det går nog inte att konvertera till katolicismen om frågor som preventivmedelsanvändning är jätteviktiga för en, säger Maria Hasselgren."...

Bitte Assarmo har också bloggat om detta, men inte läst DN:s artikel.
Jag förstår henne.

måndag 13 april 2009

Kristning i Sverige?

Rekommenderad läsning: "Både avkristning och påkristning" av Göran Skytte

..."För att vara död verkar Jesus vara ovanligt levande i Sverige just nu. Hade jag varit ateist hade jag blivit galen. Men det är jag inte, så för min del är allting helt OK.

Intresset för Jesusgestalten beror inte enbart på att det är påsk, inte ens på att Jonas Gardell har skrivit en bok som påstås handla om Jesus. Det är något annat som är i görningen.

Elisabeth Sandlund var tidigare ekonomijournalist på SvD. Totalt ointresserad av kristen tro. Vid ett besök i en kyrka ändrades allt. ”Jag fylldes av total visshet.” Sedan dess är hon uppskattad kristen författare, föredragshållare, chefredaktör för Dagen. Har myntat ett klassiskt begrepp: ”påkristning”."...

..."Senaste nytt i medierna tycks vara att i jättereportage beskriva ”swingers” som den nya trenden i svenskt familjeliv. ”Här har gifta sex med andra gifta.” I sådan mediemiljö väger Jesus lätt.

Men om man läser ledar-, kultur-, debatt- och insändarsidor ser man att det är tryck i frågan om Jesus och kristen tro.

Det gäller brottningen mellan troende och ateister, om sökande efter andlig mening i en allt mer materialistisk omvärld.

Men det handlar också om utvecklingen inom kyrkligheten det bisarra svenska systemet där politiker bestämmer över kyrkan och lärans innehåll, att centrala kyrkliga krafter verkar skämmas för evangeliet och önskar kasta stora delar av Bibeln på historiens soptipp. Men det handlar också om att det idag sker historiskt viktiga närmanden mellan olika riktningar som tidigare stått långt från varandra."...

Dessa är bara en del av denna underbara kolumn, som avslutas så briljant:

..."Igår var det långfredag och Jesu död på korset. Men den döden visade sig vara högst tillfällig. Den varade – så att säga – bara i tre dagar. Sedan dess har hans anhängare ökat från 12 till 2,4 miljarder. I morgon firas han med fest över hela jordklotet. Inte för att han är död, utan för att kristna är övertygade om att han lever.

(Sagt som upplysning till den som tror att vi firar påsk för att hylla en kyckling, eller liknande.)"...

(fann detta guldkorn via Dagens Ledarblogg.)

lördag 11 april 2009

Är porr bra och kyrkan skadlig?

I onsdagens (den 8:e april 2009 alltså) dök ett lustigt meddelande upp bland tidningens Metros insändare, som är inskickat som ett sms: "Beskatta något skadligt, till exempel kyrkor, inte porr! Hasse".

Allvarligt talat är min uppfattning att de flesta svenskar förmodligen är av denna åsikt.

Dagen därpå fick "Hasse" en hel drös med svar:
"”Hasse” har uppenbarligen aldrig jobbat inom sexindustrin eftersom han tycker att porr inte är skadligt. En strippa"

"Svar till ”Hasse”: porr är skadligt och bör förbjudas medan katolska kyrkan i världen är största enskilda givaren av bistånd och utbildning. Katolik"

"Tråkigt, men du verkar vara porrskadad, ”Hasse”! Kom till kyrkan och upplev verklig gemenskap och mänsklig värme i stället! B"

Det känns skönt att ha fel ibland.

Hur kan man tolka?

Kyrkans Tidning skrev häromdagen "Wejryd tror att kyrkan säger ja till ny lag".
Det är en intressant artikel på många sätt. Artikeln säger självfallet att de flesta i beslutande ställning inom Svenska kyrkan kommer se till att samfundet ifråga viger samkönade par. Desto intressantare är hur Anders Wejryd, Svenska kyrkans högste ledare kan man väl lugnt påstå, säger att han tolkar - eller utvidgar som han hellre vill se det - Matteusevangeliet 19:4-5:
"Jesus svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan aldrig skilja åt."

..."– Det är vårt tydningsord som finns med vid alla vigslar. Det handlar om att lämna sin gamla gemenskap...och att det är viktigt att hålla ihop, sade Wejryd.

"Det handlar om trohet"
Men går det att använda nu?, undrade Adaktusson, och syftade på det förslag till ny vigselordning som för närvarande är ute på remiss i stiften.

– Det diskuteras nu och det är lite intressant att se remissvaren från stiften. Många av oss tänkte, att det här blir väl konstigt att använda. Men flera säger: det handlar ju om trohet, om att gå vidare i en ny generation.

Ni gör en omtolkning?

– Vi gör en utvidgning.

Du menar att man kan ha en text om män och kvinnor även om det handlar om två män eller två kvinnor?

– Ja, därför att själva institutet har vuxit fram ur det som var man och kvinna. Men jag vill inte ge något tips här. Det ska bli spännande att se vad kyrkomötet kommer fram till."...

Vän av ordning ställer sig frågan: hur långt kan man tolka saker och ting tills det inte faktiskt längre är en tolkning, utan istället något helt annat?

För mig ser det inte ut som en tolkning Anders Wejryd gör, utan snarare påstår han saker och ting som inte alls står i texten, som inte ens går att finna i texten med världens vilja. Det "enda" som Matteusevangeliet 19:4-5 säger är just vad som står där. En kvinna och en man förenas i äktenskapet, tills döden skiljer de åt.
Det ter mig otroligt hur man kan tolka in något annat i just detta Bibelord.

fredag 10 april 2009

Sunday's comin

Idag minns vi att vår Herre, Jesus Kristus, blev korsfäst för oss, för våra synders skull och dog där på korset för vår skull. Långfredagen är därför en av de två obligatoriska fastedagarna (d.v.s. max ett mål mat enligt vår svenska biskop Anders Arborelius). Men vi kristna som lever idag har den stora fördelen att vi vet att söndagen kommer.

Sunday's Comin

..."The story of Jesus Christ's crucifixion is one of betrayal, brutality, despair, and pain. Yet we know even before His death that redemption was promised to be coming soon. We know that the story does not end at the cross. We know what many did not realize -- that Sunday's comin'."...

fredag 3 april 2009

Klarsynt Ulf Ekman

Ulf Ekman skriver idag i Världen idag "Vad vill Gardell - egentligen?":
"Om jag förstått Jonas Gardell rätt, så vill han med allt han har, försvara tre för honom så viktiga teser. Dessa är:
1. Gud är så kärleksfull att han inte hakar upp sig på hur vi lever. Han vill att vi skall leva ut vårt liv som det behagar oss.
2. Synd, orenhet och andra bibliska uttryck existerar inte. De är termer hämtade ur gammaldags religiösa föreställningsvärldar som är inaktuella i dag och som vi måste göra rent hus med.
3. Alla, absolut alla kommer ovillkorligt till himlen, annars är Gud orättvis.
Dessa teser är inte på något sätt nya. Inte är de heller speciellt originella. De är inte heller bibliska och har aldrig anammats vare sig av kyrkan eller ingått i den klassiska tron. De är helt enkelt inte kristna.
För att kunna hålla fast vid dessa teser, måste Gardell göra ett antal saltomortaler. Den allvarligaste är att han helt måste förändra bilden av och förståelsen av Jesus. Det gör han genom att, i olika grad och på olika sätt, koppla bort Gamla testamentet. Här är han inte originell. Det har förnekare gjort i alla tider. Apostlarna, däremot, bekräftade tron på GT och det har kyrkan alltid hållit fast vid."...

Personligen skulle jag vilja påstå att det Jonas Gardell säger och står för i sin tolkning utav den kristna tron är förstås obibliskt. Men framförallt är det en utbredd uppfattning bland många människor av idag. Människor som bara hört talas om den kristna tron lite sådär eller som inbillar sig att det räcker med att man är "god" enligt sin egen måttstock.

Följdfrågan är ju förstås hur ens egen måttstock egentligen ser ut.
Vad accepterar vi, hur mycket kan vi kompromissa med moralen och etiken?
Vi kan ju se att det genom historien kompromissats rejält med moralen och etiken, i vissa fall har den till och med förvrängts så att det onda är det goda och vice-versa.

Ulf Ekman avslutar med att vi såsom kristna måste ta vår tro på allvar.
..."Vad kan vi lära oss av Gardell? Att kristenheten måste ta sin tro mer på allvar, gå tillbaka till Skrifterna, tränga djupare i Ordet så man kan ge skäl för sin tro och inte svepas iväg av allsköns fabuleringskonst.
I stället bör vi återupptäcka och uppskatta den klassiska dogmatik som kyrkan alltid haft med sig som motvikt emot heresier, gamla och nya. Den kommer att hjälpa oss i dag."

Dagen - "Gardells Jesusbild hädelse"

onsdag 1 april 2009

Katolska Kyrkan om partnerskap

Idag så är det som bekant debatt i riksdagen om den "nya" "äktenskapslagen" ("I dag debatterar och beslutar riksdagen om könsneutrala äktenskap ska tillåtas." - Dagen)(äktenskapet i sin grund handlar om, och har alltid sedan begynnelsen handlat om en välsignelse av den livslånga relationen mellan en kvinna och en man så oavsett hur jordiska myndigheter beslutar att göra saknar detta auktoritet).

Det som framkommer ibland i diskussionen är dock att partnerskapslagen skulle vara ett fullgott alternativ. Ur katolsk synvinkel är detta helt utav ondo. Staten bör inte på något sätt erkänna eller ge legitimitet åt homosexuella relationer. Homosexuella handlingar kan, såsom Kyrkan uttrycker sig, "inte under några omständigheter godkännas". (..."Homosexual acts “close the sexual act to the gift of life. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can they be approved”."... - Catechism of the Catholic Church, No. 2357)
Även Bibeln fördömer homosexuella handlingar, ..."Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse."... - Romarbrevet 1:26-27, 1 Korinthierbrevet 6:10 och 1 Timotheosbrevet 1:10: ..."för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran."...

Troskongregationen skriver i "CONSIDERATIONS REGARDING PROPOSALS TO GIVE LEGAL RECOGNITION TO UNIONS BETWEEN HOMOSEXUAL PERSONS" :..."Where the government's policy is de facto tolerance and there is no explicit legal recognition of homosexual unions, it is necessary to distinguish carefully the various aspects of the problem. Moral conscience requires that, in every occasion, Christians give witness to the whole moral truth, which is contradicted both by approval of homosexual acts and unjust discrimination against homosexual persons. Therefore, discreet and prudent actions can be effective; these might involve: unmasking the way in which such tolerance might be exploited or used in the service of ideology; stating clearly the immoral nature of these unions; reminding the government of the need to contain the phenomenon within certain limits so as to safeguard public morality and, above all, to avoid exposing young people to erroneous ideas about sexuality and marriage that would deprive them of their necessary defences and contribute to the spread of the phenomenon. Those who would move from tolerance to the legitimization of specific rights for cohabiting homosexual persons need to be reminded that the approval or legalization of evil is something far different from the toleration of evil."...

Alltså, det är vår skyldighet att se till att ingen blir orättvist behandlad. Däremot kan vi som katoliker aldrig någonsin acceptera homosexuella handlingar då de är utav ondo. Vad som pekas ut här är ju just att staten har en skyldighet att i viss utsträckning ge en handvisning om moralen, därför kan inte staten på olika sätt legitimera genom speciella rättigheter för (utlevande förstås, det vill säga som aktivt väljer att utföra homosexuella handlingar) homosexuella personer som lever tillsammans.

Mycket av det Troskongregation skriver är redan sådant som de flesta torde veta, att homosexuella handlingar inte skapar liv, att man förnekar barnens rätt till antingen den manliga eller kvinnliga föräldern (om en stat godkänner så kallade "homoadoptioner"). Troskongregationen understryker också katolska politikers skyldighet att med alla medel motsätta sig all form av erkännande utav homosexuella unioner.

Slutsats från Katolska Kyrkan: "The Church teaches that respect for homosexual persons cannot lead in any way to approval of homosexual behaviour or to legal recognition of homosexual unions. The common good requires that laws recognize, promote and protect marriage as the basis of the family, the primary unit of society. Legal recognition of homosexual unions or placing them on the same level as marriage would mean not only the approval of deviant behaviour, with the consequence of making it a model in present-day society, but would also obscure basic values which belong to the common inheritance of humanity. The Church cannot fail to defend these values, for the good of men and women and for the good of society itself."

Vidare läsning: "CONSIDERATIONS REGARDING PROPOSALS TO GIVE LEGAL RECOGNITION TO UNIONS BETWEEN HOMOSEXUAL PERSONS"

Uppdatering: det blev förstås så som förutspått, alla partierna förutom Kristdemokraterna ställde sig bakom en äktenskapslag som även innefattar samkönade par.
"Ny äktenskapslag för Sverige - jubel i riksdagen" - Dagen
"Sverige har en ny äktenskapslag" - Dagen
"Ja till homoäktenskap" - SvD

Som Dagen noterar finns också en risk att det kan komma att drivas en lag som tvingar vigselförrättare, såsom exempelvis präster och pastorer, att "viga" samkönade par. Underbar avslutning av Dagens Thomas Österberg: ..."Den nya äktenskapslagen förändrar samtidigt ingenting i naturens ordning när det gäller att bara en man och en kvinna kan skaffa barn tillsammans. På den punkten finns inga mellanspel i historien."

Svenska kyrkan = Katolska Kyrkan

Dagen rapporterar idag om att Svenska kyrkan beslutat sig för att bli en del utav Katolska Kyrkan. Det något oväntade beslutet gäller dock inte alla delar av Svenska kyrkan. Rent praktiskt har Katolska Kyrkan i Sverige gått ut och sagt att alla manliga präster som idag redan lever i celibat och till fullo erkänner den Katolska Kyrkans tro och lära och vars kallelse till prästerskapet erkänns av den Katolska Kyrkan kan bli erkända såsom präster.

I praktiken beräknas konsekvensen bli att Katolska Kyrkan i Sverige får ungefär 100 000 nya medlemmar, församlingar som redan idag sympatiserar med Katolska Kyrkan.
Mållgan Svensson, 23 år från Svenska kyrkan i Villekulla håller Katolska Kyrkans Katekes i högsta hugg när han säger "Ja, det här är efterlängtat, har ju funderat länge på att bli katolik, men nu behöver man ju inte lämna sin hemförsamling. Svenska kyrkans präst här i Villekulla brukar ju redan idag ha högläsning ur Katolska Kyrkans Katekes som predikan på söndagarna. Vi är många i församlingen som gått och väntat på detta. ".

Vatikanen har redan gått ut och sagt att de element som i den Svenska kyrkans liturgi anses såsom värdiga kommer kunna behållas inom ramen för liturgin i enlighet med den Romerska riten.