fredag 3 april 2009

Klarsynt Ulf Ekman

Ulf Ekman skriver idag i Världen idag "Vad vill Gardell - egentligen?":
"Om jag förstått Jonas Gardell rätt, så vill han med allt han har, försvara tre för honom så viktiga teser. Dessa är:
1. Gud är så kärleksfull att han inte hakar upp sig på hur vi lever. Han vill att vi skall leva ut vårt liv som det behagar oss.
2. Synd, orenhet och andra bibliska uttryck existerar inte. De är termer hämtade ur gammaldags religiösa föreställningsvärldar som är inaktuella i dag och som vi måste göra rent hus med.
3. Alla, absolut alla kommer ovillkorligt till himlen, annars är Gud orättvis.
Dessa teser är inte på något sätt nya. Inte är de heller speciellt originella. De är inte heller bibliska och har aldrig anammats vare sig av kyrkan eller ingått i den klassiska tron. De är helt enkelt inte kristna.
För att kunna hålla fast vid dessa teser, måste Gardell göra ett antal saltomortaler. Den allvarligaste är att han helt måste förändra bilden av och förståelsen av Jesus. Det gör han genom att, i olika grad och på olika sätt, koppla bort Gamla testamentet. Här är han inte originell. Det har förnekare gjort i alla tider. Apostlarna, däremot, bekräftade tron på GT och det har kyrkan alltid hållit fast vid."...

Personligen skulle jag vilja påstå att det Jonas Gardell säger och står för i sin tolkning utav den kristna tron är förstås obibliskt. Men framförallt är det en utbredd uppfattning bland många människor av idag. Människor som bara hört talas om den kristna tron lite sådär eller som inbillar sig att det räcker med att man är "god" enligt sin egen måttstock.

Följdfrågan är ju förstås hur ens egen måttstock egentligen ser ut.
Vad accepterar vi, hur mycket kan vi kompromissa med moralen och etiken?
Vi kan ju se att det genom historien kompromissats rejält med moralen och etiken, i vissa fall har den till och med förvrängts så att det onda är det goda och vice-versa.

Ulf Ekman avslutar med att vi såsom kristna måste ta vår tro på allvar.
..."Vad kan vi lära oss av Gardell? Att kristenheten måste ta sin tro mer på allvar, gå tillbaka till Skrifterna, tränga djupare i Ordet så man kan ge skäl för sin tro och inte svepas iväg av allsköns fabuleringskonst.
I stället bör vi återupptäcka och uppskatta den klassiska dogmatik som kyrkan alltid haft med sig som motvikt emot heresier, gamla och nya. Den kommer att hjälpa oss i dag."

Dagen - "Gardells Jesusbild hädelse"

3 kommentarer:

Teija sa...

Faktiskt rätt så klok man, den där Ekman.

minutz3 sa...

Teija: ja, han verkar närma sig Katolska Kyrkan på många sätt så vi får be att han och kanske hela Livets Ord i framtiden upptas i Kyrkans fulla gemenskap.

Katolik i Sverige sa...

Ja, han har utvecklats en hel del sen starten, om man säger så - blivit en riktigt vis kristen med tiden! Det här är ju enormt bra uttryckt av honom!