onsdag 1 april 2009

Katolska Kyrkan om partnerskap

Idag så är det som bekant debatt i riksdagen om den "nya" "äktenskapslagen" ("I dag debatterar och beslutar riksdagen om könsneutrala äktenskap ska tillåtas." - Dagen)(äktenskapet i sin grund handlar om, och har alltid sedan begynnelsen handlat om en välsignelse av den livslånga relationen mellan en kvinna och en man så oavsett hur jordiska myndigheter beslutar att göra saknar detta auktoritet).

Det som framkommer ibland i diskussionen är dock att partnerskapslagen skulle vara ett fullgott alternativ. Ur katolsk synvinkel är detta helt utav ondo. Staten bör inte på något sätt erkänna eller ge legitimitet åt homosexuella relationer. Homosexuella handlingar kan, såsom Kyrkan uttrycker sig, "inte under några omständigheter godkännas". (..."Homosexual acts “close the sexual act to the gift of life. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can they be approved”."... - Catechism of the Catholic Church, No. 2357)
Även Bibeln fördömer homosexuella handlingar, ..."Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse."... - Romarbrevet 1:26-27, 1 Korinthierbrevet 6:10 och 1 Timotheosbrevet 1:10: ..."för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran."...

Troskongregationen skriver i "CONSIDERATIONS REGARDING PROPOSALS TO GIVE LEGAL RECOGNITION TO UNIONS BETWEEN HOMOSEXUAL PERSONS" :..."Where the government's policy is de facto tolerance and there is no explicit legal recognition of homosexual unions, it is necessary to distinguish carefully the various aspects of the problem. Moral conscience requires that, in every occasion, Christians give witness to the whole moral truth, which is contradicted both by approval of homosexual acts and unjust discrimination against homosexual persons. Therefore, discreet and prudent actions can be effective; these might involve: unmasking the way in which such tolerance might be exploited or used in the service of ideology; stating clearly the immoral nature of these unions; reminding the government of the need to contain the phenomenon within certain limits so as to safeguard public morality and, above all, to avoid exposing young people to erroneous ideas about sexuality and marriage that would deprive them of their necessary defences and contribute to the spread of the phenomenon. Those who would move from tolerance to the legitimization of specific rights for cohabiting homosexual persons need to be reminded that the approval or legalization of evil is something far different from the toleration of evil."...

Alltså, det är vår skyldighet att se till att ingen blir orättvist behandlad. Däremot kan vi som katoliker aldrig någonsin acceptera homosexuella handlingar då de är utav ondo. Vad som pekas ut här är ju just att staten har en skyldighet att i viss utsträckning ge en handvisning om moralen, därför kan inte staten på olika sätt legitimera genom speciella rättigheter för (utlevande förstås, det vill säga som aktivt väljer att utföra homosexuella handlingar) homosexuella personer som lever tillsammans.

Mycket av det Troskongregation skriver är redan sådant som de flesta torde veta, att homosexuella handlingar inte skapar liv, att man förnekar barnens rätt till antingen den manliga eller kvinnliga föräldern (om en stat godkänner så kallade "homoadoptioner"). Troskongregationen understryker också katolska politikers skyldighet att med alla medel motsätta sig all form av erkännande utav homosexuella unioner.

Slutsats från Katolska Kyrkan: "The Church teaches that respect for homosexual persons cannot lead in any way to approval of homosexual behaviour or to legal recognition of homosexual unions. The common good requires that laws recognize, promote and protect marriage as the basis of the family, the primary unit of society. Legal recognition of homosexual unions or placing them on the same level as marriage would mean not only the approval of deviant behaviour, with the consequence of making it a model in present-day society, but would also obscure basic values which belong to the common inheritance of humanity. The Church cannot fail to defend these values, for the good of men and women and for the good of society itself."

Vidare läsning: "CONSIDERATIONS REGARDING PROPOSALS TO GIVE LEGAL RECOGNITION TO UNIONS BETWEEN HOMOSEXUAL PERSONS"

Uppdatering: det blev förstås så som förutspått, alla partierna förutom Kristdemokraterna ställde sig bakom en äktenskapslag som även innefattar samkönade par.
"Ny äktenskapslag för Sverige - jubel i riksdagen" - Dagen
"Sverige har en ny äktenskapslag" - Dagen
"Ja till homoäktenskap" - SvD

Som Dagen noterar finns också en risk att det kan komma att drivas en lag som tvingar vigselförrättare, såsom exempelvis präster och pastorer, att "viga" samkönade par. Underbar avslutning av Dagens Thomas Österberg: ..."Den nya äktenskapslagen förändrar samtidigt ingenting i naturens ordning när det gäller att bara en man och en kvinna kan skaffa barn tillsammans. På den punkten finns inga mellanspel i historien."

2 kommentarer:

doublecorona sa...

Rom erfor först ekonomisk kris, sen militär, alltmedan homofilin spred sig som en löpeld. Historiens varning någon? Guds straff denna gång kommer i form av islam - bögarna kommer att yla av smärta, både bildligt och bokstavligt.

Kraxpelax sa...

Katolskt judaseri! Vill man VERKLIGEN bekämpa abort genom att Statuera Ett Exempel med ett pilotfall, då väljer man inte terrorns väg, utan då väljer man läroexemplets.

Avfällingskyrkan gör motsatsen. Man väljer ett hjärtskärande gränsfall, som i ett slag torpederar abortmotståndet världen över. Benke Sexton gör således drängtjänst åt barnamördarna!

Vad är det, om inte judaskyss? Jag bara frågar!

Dessutom förstår vi härav, att det inte ALLS är omsorg om livet som driver dessa hatsprängda kardinaler.

Vad som driver dem är något helt annat, nämligen misogyn sexualskräck. Abortmotstånd är det idealiska vapnet och den idealiska täckmanteln.

Kvinnorna skall straffas för sin Synd!!! Det är vad man vill, och inget annat.

Benke Sexton är ANSVARIG för denna terror.

Benke Sexton framträder alltmer som en Antikrist.

Dessutom: vad gör kyrkan för att bekämpa pornografin. INGENTING. Varför? Jag säger bara EN sak: Gud ser till hårddisken! Pornografin skall bekämpas med ALLA medel utom förbud.

http://nattljuset.blogspot.com/

http://nattljuset.blogspot.com/

- Peter Ingestad, Solna