onsdag 29 april 2009

Ett sjunkande skepp?

Det finns många spekulationer om att västvärlden är ett sjunkande skepp, som sjunker allt snabbare. Tecknen finns överallt menar man, vi dödar våra egna barn (abort), rätten till så kallad "fri sexualitet" är det nya modeordet, liksom att tänka på sig själv, sätta sig själv i första rummet.

Västvärlden byggdes en gång på en stabil grund, på det kristna budskapet och av den Katolska Kyrkan, som fortfarande värnar om mänskligt liv, poängterar att sexualiteten är en gåva som inte får missbrukas (där sex utanför äktenskapet är det grövsta missbruket av sexualitetens gåva) och en kärlek till sin nästa.

Det förvånar då förstås inte att människor, när den kristna tron i den protestantiska tappningen blir alltmer urvattnad och mer anpassad till hur vi önskar leva våra liv istället för hur vi borde leva våra liv, då söker sig till det radikalare, där kanske islam hittas.

Mohamed Omars ord från intervjun i Dagen idag
ekar i huvudet:
..."Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallet, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp."...

4 kommentarer:

Anders sa...

Jesus kommer aldrig att överge sin Kyrka. Inte ens helvetets portar skall få makt över henne.

Vi kan räkna med förföljelse.

Agnarna skall skiljas från vetet.

Vad beträffar islam så är Mohamed en falsk profet.

Simon sa...

Det är helt sant att västerlandet kommer att falla, men som Anders säger så kommer inte Jesus att överge sin Kyrka.

Aloysius sa...

Ett löfte från Jesus att ta till sig i tillit och förtröstan: "Jag är med er alla dagar till tidens slut".

Zoltan sa...

Herr Omar vakendrömmer.

Det sker ingen masskonversion till islam. Ökningen av islam är naturlig; invandrade muslimer och stora familjer.

Sedan hoppas väl herr Omar att alla muslimer tolkar Koranen på hans sätt, vilket de flesta inte gör.

I de radikala kretsar som herr Omar är på väg till, så odlas idéerna om det korrupta väst som ska kvävas i sin egen synd.

Varför bor de då kvar i detta europeiska "helvete"?

Västvärlden är inte ett sjunkande skepp - herr Omars version av islam är dock en rutten båt som fastnat i dyn.

Det finns gott om muslimska lärda, följande en andra traditioner - men det är oftast dårar som hörs och syns mest.