torsdag 16 april 2009

Synd enligt Svenska "kyrkan"

Signaturen "Lilla fröken" frågar på Bibelsajten "Är det fel att längta efter en pojkvän och onanera?". "Präst" från Svenska "kyrkan", Sofia Hedman svarar:
..."Ja, kan man onanera till Guds ära? Kan man diska efter middagen till Guds ära?
Kan man ta en fika med bästisen till Guds ära? Kan man läsa en bok bara för sin egen skull och ändå göra det till Guds ära?

Javisst kan allt detta göras till Guds ära. Att vi lever våra liv, att vi är människor, betyder att vi har behov av olika slag. Alla har vi behov av att äta, sova, och de flesta av oss har en sexuell lust. Därför att vi är MÄNNISKOR, skapade av GUD. Och inte änglar eller helgon!"...

Detta är minst sagt ett sjukt argument. Jag betvivlar starkt att "prästinnan" ifråga skulle mena på att man är otrogen för att "ära Gud" eller att man mördar i "Guds ära". Problemet hon inte ser är ju att hon då gör skillnad på synder, vilket i grunden strider emot den Lutherska/protestantiska tanken. Att stjäla ett tuggummi är i praktiken "lika hemskt" såsom mord enligt den Lutherska/protestantiska tron, medan i den katolska gör vi stor skillnad mellan olika synder. Självbefläckelse är förvisso en dödssynd, men inte alls lika hemsk ifråga om allvarlighet i synd såsom exempelvis att faktiskt de facto ha sex utanför äktenskapet. Även om bådadera bryter mot kyskheten så finns det ju så att säga "grader i Helvetet". T.ex. så innebär ju vissa synder att man begår massor av synder på vägen och ignorerar en hel del varningssignaler allt som oftast.

Den katolska tron är att det finns grader av bestraffning i Helvetet, beroende av avrssynden och allvarligheten i de personliga synderna.

..."Onani har alltför länge stämplats som något smutsigt och fult, som inte hör hemma i en kristen människas liv. Inget kan vara mer fel! Just genom att smutskasta vår längtan och lust så hämmar vi oss själva och ger oss själva dåligt samvete (och andra). Sedan finns det ofta en aspekt till i att smutskasta onani. Pojkars och mäns onani är mer accepterat, skulle jag påstå. Där finns det ett ord som bara gäller män/pojkar: runka. Kvinnor/tjejer har inget eget ord för detta. Här tycker jag att det blir tydligt att mäns sexualitet är mer accepterad än kvinnors. Återigen. "...

Här tar sig "prästen" verkligen vatten över huvudet. Med vilken grund menar hon egentligen att bara för att självbefläckelse i vissa manliga kretsar betraktas såsom okej alltså skulle vara okej enligt Gud?

Vad som är accepterat i samhället är sällan detsamma som vad Guds Lag säger.

..."Du säger att din lust drar dig bort från Gud och att du inte kan koncentrera dig på Gud under lovsångsmötena. Säg det till Gud! Säg som det är i din bön. Gör upp en deal med Gud, att varannat lovsångsmöte är det OK att bara ägna sig åt att titta på killar, eller nåt. "...

Jag väljer att bara citera Jesus Kristus till svar på detta, Matteusevangeliet 5:28: "Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta."

..."Skäms inte för din lust och att du onanerar. Var glad för att du har en lust. Be för att få hjälp att se din lust som något gott. "...

Så i praktiken säger Sofia att man inte ska skämmas för synden?
Inget nytt under solen här inte. Det nya är att det kommer från en som kallar sig själv kristen. Det är oroande.

Katolska Kyrkans Katekes om självbefläckelse:
"2352 Med masturbation menas avsiktlig aktivering av könsorganen för att uppnå sexuell lust. ”Både kyrkans läroämbete och de troendes sinne för moral har i linje med en beständig tradition alltid utan tvekan förklarat att masturbation är en handling som i sig själv är allvarligt missriktad.” ”Vilket motivet än må vara strider det avsiktliga bruket av sexualiteten utanför normala äktenskapliga relationer mot dess inre målsättning.” Man söker att på detta sätt uppnå sexuell njutning utanför ”den sexuella relation som den moraliska ordningen kräver, den som i ett sammanhang av sann kärlek förverkligar hela meningen med den ömsesidiga hängivelsen och förmedlingen av nytt mänskligt liv”."

"2396 Bland de synder som allvarligt strider mot kyskheten måste man nämna masturbation, otukt, pornografi och homosexuella handlingar."

3 kommentarer:

Aloysius sa...

Problemet med Svenska kyrkan är bland annat att man inte har någon tydligt formulerad sexualetik. Vi katoliker har ju Katekesen, där det framgår klart och tydligt vad som är gott och vad som är ont i etisk mening.

I SvK leder detta till att varje enskild präst kan prägla sin egen sexualetik, emellanåt till själsligt fjättrande av de troende.

I SvK vill få präster "stöta sig" med de kyrkotillhöriga medlemmarna, och avstår då från att tydligt ge svar på tal. Synd, som ett begrepp inom soteriologin, existerar knappt inom SvK.

Florestan sa...

En tänkbar kvällstidningsrubrik:

"Aloysius: Enda problemet med Svk - en otydligt formulerad sexualetik"

;)

minutz3 sa...

Hehe, nja, sexualetiken är ju knappast det enda problemet med Svenska "kyrkan" (Svk)... men det är helt klart en del av problemet.

Det är ju förstås inte det enda Svk:s "präster" svarar konstigt på när man frågar. När jag var sökande så var det ju Svenska kyrkans egen hemsida jag först vände mig till, i princip, för att se vad de trodde. Jag blev ju minst sagt förvånad. Inte trodde jag väl att ett samfund som jag trodde grundade sig på Bibeln kunde ha dessa läror om saker och ting...

Det kanske enda som Svk inte ser som "ok" är väl mord, i alla fall inte vanligt mord av födda personer, den officiella linjen från Svk är ju faktiskt att abort är - just det - okej (fram tills barnet är "livsdugligt").

En sökning av "frossa" exempelvis (på Svenska kyrkans hemsida) gav exempelvis ingen officiell linje i frågan, men en präst säger sig avstå från att frossa - under fastan..