torsdag 30 april 2009

Teologiparodi

Ruben Agnarsson beskriver Svenska kyrkans tafatta försök att hinna få ihop en ny vigselordning så att alla "kränkande" Bibelcitat där Gud förklarar för människan att äktenskapet - förbundet mellan en kvinna och en man tills dess att döden skiljer de åt - tas bort. "När teologi blir parodi" - Världen idag

..."Det råder i dagarna en febril aktivitet bland Svenska kyrkans beslutsfattande teologer. De har nämligen fått uppdraget från Vänsterpartiet och övriga politiska partier i Sveriges riksdag att finna teologiskt stöd och kyrkliga ritualer för samkönade äktenskap. Eftersom en sådan uppbackning inte går att finna varken i skapelsen, biologin eller i Bibeln, återstår att bläddra i statliga utredningar och politiska pamfletter – vilket i och för sig är en konst som vissa teologer utvecklat mycket goda färdigheter i.
”När det gäller den teologiska motiveringen, får den komma i ett senare skede” sade exempelvis Göran Möller, teologisk sekreterare i Svenska kyrkan"...

..."Det ska bli intressant att se hur de ”teologiska” motiveringarna till slut ser ut – när de väl kommer."...

..."Det förslag till ritualer som kyrkostyrelsen redan skickat ut har nogsamt raderat alla de bibelhänvisningar som tidigare funnits angående äktenskap. Centrala bibelcitat från Moses, Jesus och Paulus, som förut lästes i samband med vigsel­ritualen, är alltså bortcensurerade.
Kvar återstår allmänna bibelhänvisningar som inte alls har med äktenskapsfrågan att göra. Som när Rut lovar livslång trohet till sin svärmor Noomi – en berättelse som handlar om att Rut så småningom blir lyckligt gift med en man (Boas)! Detta slut på berättelsen framkommer självklart inte i det bibelstycke som i framtiden ska läsas under vigselritualen."...

..."Det är inte bara bibelns hänvisning till äktenskapsbegreppet som tas bort i vigselordningen, liksom Jesu ord om att Skaparen gjorde människorna till man och kvinna. En 2000-årig kristen tolkningstradition, ekumeniska relationer med övriga kristenheten och ett stort antal psalmer i den svenska psalmboken får nu redigeras om och stryka på foten.
Statliga påbud och politiska förväntningar lyser som en skinande sol över allt detta frenetiska arbete inom Svenska kyrkan, som går ut på att förändra teologi, ritualer, ekumenik, gudstjänsliv och sångtradition."...

Ruben Agnarsson sätter fingret på felet, då Svenska kyrkans egna biskopars ord inte respekteras, vad som faktiskt prioriteras i Svenska kyrkan:
..."Viktigare är då orden från statsministern – som sedan länge lämnat Svenska kyrkan – om att kyrkklockor ska ringa för samkönade par redan i maj månad."...

Första Moseboken 2:18, 21-24:
"Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»"... ..."Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»

Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött."

Efesierbrevet 5:22-33:
"I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren; ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare.

Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män.

I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.

Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.

På samma sätt äro männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju äro deras egna kroppar; den som älskar sin hustru, han älskar sig själv.

Ingen har någonsin hatat sitt eget kött; i stället när och omhuldar man det, såsom Kristus gör med församlingen,eftersom vi äro lemmar av hans kropp.

Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött.

Den hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen.

Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad."

Inga kommentarer: