fredag 1 maj 2009

EU-parlamentsval 2009 - kandidaterna

Som en del uppmärksamma säkert vet är det i år den 7:e juni Europaparlamentsval, alltså val till den instans i Europeiska Unionen där vi som EU-medborgare kan göra vår röst hörd. Som de som följt bloggen vet så genomförde jag ganska nyligen en genomgång av våra svenska politiska partier också, där jag i praktiken kom fram till att Kristdemokraterna trots allt framstår som det minst dåliga valet.

Så, jag har bestämt mig för att syna Kristdemokraternas kandidater - då främst toppkandidaterna och kanske någon som utmärker sig.

Faktum är att så många av kandidaterna är för abort, att jag bestämde mig för att enbart ha med de som svarat att de är emot abort, förutom de fyra första kandidaterna som jag som sagt tänkte syna i sömmarna.

1. Ella Bohlin
1. Aborter - blandade åsikter, har tidigare inom KDU sagt sig vilja sänka abortgränsen till 10 veckor, har på sin blogg senare dock skrivit: "I söndags sade portugiserna ja till att avkriminalisera aborter. Ett mycket klokt beslut."... ..."Liksom man klassas som hjärndöd och rättigheter upphör, bör fostrets anses hjärnlevande och dess rättigheter inträda mellan vecka 10 till 12..."... - Kristdemokratiska ungdomsförbundets vice ordförande Ella Bohlin i Kristianstadsbladet 3 jan 2005
2. Eutanasi - ingen uttalad åsikt som finns att finna på Internet.
3. Embryonal stamcellsforskning - ingen uttalad åsikt vad jag kan hitta på Internet.
4. Mänsklig kloning - ingen uttalad åsikt vad jag kan hitta på Internet.
5. Samkönade "äktenskap" - ingen specifik uttalad åsikt, men troligen densamma som partiet, d.v.s. mot samkönade "äktenskap".

2. Sofia Modigh
1. Aborter - "Vad gäller abort så tycker jag kvinnor ska få bestämma över sin kropp, säger hon. " - drugnews.nu - Modigh siktar på EU-parlamentet
2. Eutanasi - ingen uttalad åsikt som finns att finna på Internet.
3. Embryonal stamcellsforskning - ingen uttalad åsikt som finns att finna på Internet.
4. Mänsklig kloning - ingen uttalad åsikt som finns att finna på Internet.
5. Samkönade "äktenskap" - "Jag tycker att kristdemokraternas linje är bra, att äktenskapslagen ska vara neutral och att kyrkorna sköter sitt." - drugnews.nu - Modigh siktar på EU-parlamentet

3. Per Landgren
1. Aborter - Per Landgren är medlem i Ja till Livet och skrivit ett flertal böcker om embryon som finns i Ja till Livets webbshop. Hans inställning till frågan är inte särskilt svårgissad även om han inte talar ut om det öppet... Han har också vänt sig öppet emot att Kristdemokraterna skulle rösta för abortturism: "Stoppa abortturismen".
2. Eutanasi - Per Landgren har skrivit boken "Inte bara Hitler - föraktet för livet": "Det var inte bara Adolf Hitler som såg vissa människor som oönskade. Dr Fredric Werthams inledande kapitel från klassikern A Sign for Cain, bildar bakgrund när Tomas Seidal och Per Landgren drar ut linjerna till vår tids behandling av defekta och oönskade människor och i fokus står tvångs­steriliseringar, abort och dödshjälp. Mitt i dagens svenska debatt!"
3. Embryonal stamcellsforskning - "Han har i statliga utredningar och i massmedia agerat mot embryodestruktion och embryonal stamcellsforskning." - Per Landgren - Wikipedia
"I Sverige har riksdagsledamoten Per Landgren (kd) i sin tur hävdat att ”mänskligt liv får aldrig bli en råvara” (SvD Brännpunkt, 8 augusti)."
4. Mänsklig kloning - förklarar i sin bok "Kloning och människovärde - om etiska gränser för den biomedicinska forskningen" att bl.a. kloning inte är okej.
5. Samkönade "äktenskap" - "Äktenskap är inte ett nytt ord": "En preciserande definition i vår kulturkrets kan vara att äktenskap är ”en av lagar och seder sanktionerad och prioriterad levnadsform mellan en man och en kvinna med syftet att bilda familj.”"

4. Christina Doctare
1. Aborter - "Jag tror inte på att förbjuda eller kriminalisera abort i Sverige"... - ”De unga flickornas aborter bekymrar mig” - Aftonbladet
2. Eutanasi - "Att hjälpa människor att avsluta sina liv vore en dramatisk omdefiniering av vad sjukvård handlar om. Dessutom sänder det ut fel signaler, skriver Kristdemokraternas EU-parlamentskandidater Christina Doctare, läkare, och Eva Johnsson, riksdagsledamot."
3. Embryonal stamcellsforskning - "Forskningen behöver etiska regler"
4. Mänsklig kloning - ingen uttalad åsikt som finns att finna på Internet.
5. Samkönade "äktenskap" - för Kristdemokraternas officiella linje i frågan, den kompromiss som också Katolska Kyrkan bl.a. sett som en nödlösning.

Notera: Tuve Skånberg hade kanske kommit med om han faktiskt inte skriver att han försvarar aborter som "en nödlösning".

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för detta minutz3. Valet verkar ju trots allt bli ganska enkelt eftersom det alltså bara är en av toppkandidaterna som har en acceptabel inställning till livet.

minutz3 sa...

stenberg: jo, det var min tanke också, fick för mig att Christina Doctare var emot abort, men kom sedan fram till att hon tydligen inte var det... Hon om någon borde ju rimligen vara emot det, då hon ju är katolik...

Mycket synd att Peter Landgren tycks vara den enda vettiga kandidaten. Kristdemokraterna är ju trots allt de mest vettiga partierna - ur moralisk och etisk synvinkel - idag. Men, jag hoppas ju att Peter Landgren kommer in.. vilket väl är långt ifrån säkert, Kristdemokraterna fick ju bara in två namn i senaste Europaparlamentsvalet, så fler måste nog kryssa in herr Ladgren... Alternativt att Kristdemokraterna får betydligt högre väljarsiffror, men att PEter Landgren kryssas in kanske kan skicka en signal till Kristdemokraternas ledning?

Eller så är i alla fall min förhoppning. "Hoppet är det sista som lämnar människan."

Anonym sa...

Vad tycker katoliker om skilsmässor?

minutz3 sa...

Linn: begreppet "skilsmässa" existerar inte i Katolska Kyrkan. Vi är allvarliga när vi lyssnar till Bibelns ord att man det som Gud fogat samman kan inte människan separera. Alltså är det enbart döden som skiljer de som är vigda åt varandra.

"Tills döden skiljer er åt" alltså.

Anonym sa...

Jaha okej. Är det så det funkar. Men folk som är utsatta för misshandel och övergrepp måste väl få skiljas i alla fall?

Bitte sa...

Linn - kyrkan godkänner att människor som blir misshandlade och utsatta för övergrepp begär skilsmässa. Men ofta förordar man då en separation från den misshandlande parten och inte en skilsmässa som innebär att man snabbt gifter om sig igen.

Man kan också tillämpa upplösning av äktenskapet för vissa fall av äktenskap, där detta ingåtts på felaktiga eller tvivelaktiga grunder, t ex där mannen har just såna sidor som du menar eller där det ej fullbordats (d.v.s. att kontrahenterna ej haft sexuellt umgänge) och efter hänvändelse till den lokale biskopen, som fattar beslut i ärendet.

minutz3 sa...

Bitte: jag vet inte faktiskt hur Kyrkan ser på skilsmässa ur en rent juridisk mening, jag vet bara att det inte går att skiljas. Man är gift i Katolska Kyrkan just tills "döden skiljer er åt". Det går helt enkelt inte att gifta om sig, då man fortfarande är gift med den man först gifte sig, för som det står i Bibeln, det Gud fogat samman kan inte människan skilja åt.

Jag har dock ändå svårt att se att Kyrkan skulle försvara skilsmässa överhuvudtaget. Det är en mycket tragisk åtgärd. Separation har jag hört talas om i katolska sammanhang ofta dock. Det är ju inte något slutgiltigt heller, utan däri ligger ju en öppning och förhoppning om att flytta ihop igen kanske.

Hittade lite i Katolska Kyrkans Katekes om skilsmässa, vilket inte verkar hänga ihop alls med det du påstår Bitte:
1650 I många länder finns det talrika katoliker som tar ut skilsmässa enligt samhällets lagar och som ingår nytt civilt äktenskap. Kyrkan håller i trohet mot Jesu ord (”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska”, Mark 10:11-12) fast vid att hon inte kan erkänna en ny förening som en giltig äktenskaplig förening, om det första äktenskapet var giltigt. Om frånskilda gifter om sig inför de offentliga myndigheterna, befinner de sig i en situation, som objektivt strider mot Guds lag. Från och med detta ögonblick kan de inte gå till den eukaristiska kommunionen så länge denna situation består. Av samma orsak kan de inte inneha vissa kyrkliga uppdrag. Försoning genom botens sakrament kan bara medges för dem som ångrar att de har kränkt tecknet på förbundet och troheten till Kristus och som åtar sig att leva i fullständig avhållsamhet.

1664 Enhet, oupplöslighet och öppenhet för fruktsamhet är något som är väsentligt för äktenskapet. Polygami är oförenlig med enheten i äktenskapet; skilsmässa skiljer det åt som Gud har förenat; vägran att vara fruktsam vänder det äktenskapliga livet bort från sin ”förnämsta gåva”, barnet.

Katolska Kyrkans Katekes beskriver dock att det finns vissa extrema fall då skilsmässa kan tolereras, men jag ser inte att det innefattar det du beskrev:
2383 Separation mellan makar med upprätthållande av det äktenskapliga bandet kan godkännas i vissa fall som beskrivs i den kanoniska rätten.[57] [1649]

Om statlig skilsmässa är den enda möjlighet som återstår för att säkra vissa legitima rättigheter, omsorg om barnen eller försvar av ett arv kan den tolereras utan att utgöra något som är moraliskt felaktigt.

2384 Skilsmässa (Äktenskapsskillnad) är en allvarlig kränkning av den naturliga lagen. Den förespeglar att den bryter den överenskommelse som frivilligt har ingåtts av makarna om att leva tillsammans ända till döden. Skilsmässan tillfogar det frälsningsförbund skada på vilket det sakramentala äktenskapet är ett tecken. Att ingå en ny förbindelse – även om den erkänns av den statliga lagen – förvärrar brytningens allvar: den omgifta parten befinner sig då i en situation, som på ett offentligt och permanent sätt präglas av äktenskapsbrott: [1650]

Om den äkta mannen efter att ha skilt sig från sin hustru, närmar sig en annan kvinna, är han själv en äktenskapsbrytare, eftersom han begår äktenskapsbrott med denna kvinna; och den kvinna som bor tillsammans med honom är en äktenskapsbryterska, eftersom hon har dragit till sig en annan kvinnas man.[58]

2385 Skilsmässan får också sin omoraliska prägel av den störning som den förorsakar i familjecellen och samhället. Denna störning får allvarliga följder: för maken eller makan, som finner sig vara övergiven; för barnen, som får psykiska skador av föräldrarnas skilsmässa och ofta slits mellan dem; för den smittoeffekt den har, som gör den till en verklig plåga för samhället.

2386 Det kan hända att en av makarna är det oskyldiga offret för en skilsmässa som har utdömts av samhällets lag; i så fall bryter han eller hon inte mot vad som är föreskrivet av moralen. Det föreligger avsevärd skillnad mellan den part i äktenskapet som uppriktigt har bemödat sig om att vara trogen äktenskapets sakrament och får se sig själv orättmätigt övergiven, och den som genom ett allvarligt fel som han eller hon begår förstör ett kanoniskt giltigt äktenskap.