onsdag 6 maj 2009

Kyskhetstrend?

Det kan väl vara lite lustigt att påstå att kyskhet plötsligt skulle vara trendigt, men frågan är om stjärnorna med sina uttalanden ändå inte kan gör en skillnad i synen på den mänskliga sexualiteten. Miley Cyrus, känd som "Hannah Montana" är bioaktuell och säger sig vilja hålla på sig till dess att hon gifter sig.

Några andra kända Disney-stjärnor som också är kända för sin kyskhet är den amerikanska popgruppen "Jonas Brothers".

Detta anser jag lovvärt, men "kyskhetsringar" (som Jonas Brothers exempelvis har, och som symboliserar att man är oskuld och håller på sig till man gift sig) kanske skulle få motsatt effekt i Sverige, d.v.s. att det skulle verka ännu mera "otrendigt" eller?

Jonas Brothers - SOS Music Video


Å andra sidan, när har det egentligen varit trendigt att vara kristen överhuvudtaget?

Ringarna ifråga är graverade med Bibelverser, Första Thessalonikerbrevet 4:3-4:
"Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära."

Silver Ring Thing Promo


Crossnet har ett utdrag ur materialet "Värt att vänta på":
"Kulturen vi lever i försöker på alla sätt övertyga oss om att sex och samlag är helt OK, ja nästan något självklart för två unga som blir kära i varandra. Pressen kan ibland kännas överväldigande. Det råder inget tvivel om att massmedia kraftigt har bidragit till den här utvecklingen. Undersökningar av amerikanska TV-serier och filmer visar t ex att i över 90 % av de scener där par går i säng med varandra, handlar det om sådana som inte är gifta med varandra. Det är inte så konstigt om tittarna blir påverkade och börjar uppfatta det som något normalt! Dessutom är det sällan tal om att vänta. Att ligga med varandra några dagar efter att man "hittat" varandra, är vanligt. Det är helt enkelt så som moderna människor lever... Det är för övrigt intressant att vår situation idag inte är så modern som vi kanske tror.

Apostlarna Petrus och Paulus skrev t ex sina brev till kristna som levde i en kultur som kännetecknades av en utbredd "frigörelse" på det sexuella området: prostitution, homosexualitet, äktenskapsbrott, lösa parförhållanden, upplösning av familjestrukturer osv. T ex Korintierbreven i Nya testamentet ger en levande bild av den här situationen. Men det är tankeväckande att apostlarna och urkyrkan inte talade för att de kristna skulle anpassa sig till samhällets moral eller omtolka Guds bud. Tvärtom: de insisterade på att de kristna måste våga vara annorlunda, och på att de offensivt skulle visa att Guds goda vilja är på livets sida. Resultatet blev väckelser och kristna präglade av Andens kraft - men det innebar också att man mötte mycket motstånd. "...

..."Tänk noga igenom på förhand vad du vill och inte vill i ett förhållande innan du är mitt inne i det. Du kommer att stå mycket stadigare om du redan nu bestämmer dig att säga nej till samlag. Att säga nej betyder inte att du avvisar den du tycker om, men att du positivt har bestämt dig för att spara denna speciella gåva till äktenskapet. "...

..."Undvik sex-fixerade tidningar, filmer, internetsidor mm. Det är inte bara porr-tidningar som på olika sätt ger en posi-tiv bild av sexuell omoral, utan även "såpor", kvälls- och veckotidningar, reklam, musik - ja, listan kan bli lång. Vi påverkas alltid av det vi ser och hör. Tänk därför efter vad det är för värderingar som förmedlas. "...

Halsbandet "True Love Waits" från Barkito.

3 kommentarer:

Bitte sa...

Jag har skickat en meme till dig - läs min blogg så ser du - hoppas du antar "utmaningen"!

Anonym sa...

Ursäkta, vi missade att få med hela notisen från pappret till webben. NU är det fixat.

Daniel sa...

En artikel av (förmodat) intresse som tar upp konflikten mellan den (i Amerikat mer kännbara) neokonservativa våg av Theology of the Body och hur kyrkan fungerat och lärt genom alla tider.

Christopher West's ideas on sexuality ignores tremendous dangers