fredag 15 maj 2009

Moral och etik

Det är faktiskt intressant hur vissa människor idag kan inbilla sig att den kristna moralen och etiken i mångt och mycket skulle strida mot andra uppfattningar av moral och etik. Det stämmer till viss del förstås, för i ett samhälle där det sällan talas högt om vad som är ett "gott samhälle" eller där moral och etik oftast inte hamnar på dagordningen överhuvudtaget är det förstås inte konstigt att det faktiskt saknas en riktig grund för moralen och etiken.

Som kristen så har jag ju förstås Bibeln som vägledare för min moral och etik. Såsom katolik har jag mera specifikt Katolska Kyrkans Katekes. Såsom människa däremot har jag många tänkare genom tiderna som vägleder mig i moralen och etiken, från den antika filosofin.

Som jag tog upp i ett tidigare inlägg, så sågs abort såsom det värsta man kunde göra, ty vad kan vara värre än att döda sitt eget barn? Vart stoppar man om man är beredd att döda sitt eget kött och blod, sin egen avkomma, för bekvämlighetens och kanske för att man skall behålla sin "fina" form? (Se blogginlägget "Perspektiv - aborter")

Att abort ses som något utav ondo av moralismens och etikens försvarare är ett faktum genom historien, och som betygas av såväl icke-troende tänkare såsom av många trosinriktningar.

Även utlevd homosexualitet ses utifrån ett moralistisk och etiskt perspektiv såsom ont. Det "folk" blir mest förvånade över är kanske att buddhismens ansikte utåt, Dalai Lama, har talat ut emot utlevd homosexualitet. Detta finner vi också i judendomen, islam, kristendomen och många andra trosinriktningar.

Det jag menar på är att moral och etik är inte beroende av den kristna grunden.
Det är mera universellt än så. Ett samhälle kan knappast styras såsom en teokrati, däremot kan det styras utifrån moralen och etiken som faktiskt är belagd, och när vi ser på flera frågor där (Katolska) Kyrkan idag ifrågasätts av världen så kan vi blicka tillbaka - innan Jesus Kristus - och finna att det vi står för inte är något annorlunda eller konstigt. Tvärtom är det vi står för det goda samhället, goda universella värderingar. Mycket av det bygger i grunden på sunt bondförnuft, hur vi människor är skapade och till vilka syften vi har tillägnats olika egenskaper.
Problemet blir när människan istället överlåter sig till att tillbe nuet. När människan saknar perspektiv och grund i sig själv. När det ytliga betyder mer än det som finns innanför. Men det blir snarare likt en bil som rostar inifrån.

Som en av biltillverkaren Opels slogans lyder: "Skönheten kommer inifrån".

10 kommentarer:

Simon sa...

Bra att du uppmärksammar detta Björn. Den kristna etiken bygger ju faktiskt på förnuftet och är, rent universellt, inget konstigt eller främmande för människan.

Bitte sa...

Moral och etik är oerhört viktigt - men väldigt, väldigt förbisett i den sekulariserade världen. Håller med Simon - bra att du tar upp det!

Anonym sa...

Vad tycker du om den katolska sexbibeln som skrivits?

http://www.aftonbladet.se/wendela/relationer/article5137261.ab

Bitte sa...

"– Många människor tror att sex inom äktenskapet är som en gammal psalm och inte innehåller någon glädje, lust eller fantasi, skriver Kotz.

Den bilden vill han radera för gott."

Finns väl inte så mkt att säga om det, Linn? Märk väl att fader Kotz säger inom äktenskapet. Och det finns ingenting i den katolska läran som säger att ett gift par inte har rätt att njuta av sex!

minutz3 sa...

Det viktiga att notera är ju att den äktenskapliga akten (sex alltså) alltid skall vara öppet för liv. Det innebär att säden inte får komma utanför, d.v.s. det måste ha en rimlig chans att kunna befrukta ägget. Annars är det precis lika illa som exempelvis homosex.

Anonym sa...

Ja det var så jag menade. Om man inte vill ha många barn ska man alltså inte ha så mycket sex.

Jag tycker den katolska tron är jätteintressant. Lite knasig (ursäkta mitt ordval) men väldigt intressant:)

minutz3 sa...

Linn: det stämmer inte riktigt. Man kan vara katolik och ha "mycket" sex utan att få många barn, genom så kallad naturlig familjeplanering som vad jag har läst skall vara till och med säkrare än konstgjorde preventivmedel såsom kondomer.

Men det som är mycket viktigt att tänka på när det gäller "katolskt sex" är att det inte bara är unifierande utav makarnas kroppar, utan en själslig förening, det är den så kallade äktenskapliga akten, såsom de står i Bibeln, att makarna blir ett kött. Inte bara köttsligt, utan också själsligt.

För övrigt tror jag de flesta människor är lite knasiga ;-)

Den katolska tron bygger på många olika beståndsdelar, och till skillnad från vissa andra kristna så påstår vi inte att det är någon motsats mellan vetenskap och tro - tvärtom. De kompletterar varandra. De beskriver verkligheten ur olika synsätt, dessutom så är ju den mesta så kallad vetenskap inte helt belag heller. Jag kommer ihåg när jag i mellanstadiet läste Illustrerad Vetenskap, mycket av de teorierna de då talade om har reviderats eller helt förkastats. Därför är det viktigt att veta att vetenskapen hela tiden förändras, till skillnad från tron.

Den förblir ändå alltid densamma.

mcriot sa...

Tjo!

Några frågor;

Anser katoliker sig vara kristna?

Vad har du att säga om att vilodagen har hamnat på en Söndag?

Ni anser att Maria är ett helgon, därav dyrkar ni avbilder/skulpturer av henne. Det står i bibeln att den enda vägen till Gud är genom hans son och att man inte ska syssla med dyrkan av andra gudar/idoler. Vad tror du detta handlar om?

Hur kommer det sig att Katolska kyrkor (även vissa protestantiska) är fulla med frimurar och ockult symbolism?

Påven vill samla alla religioner under samma tak eftersom att han anser att "Muslimernas Gud och våran är egentligen den samma, vi har bara olika namn på dom". Stödjer ni en unifierad religion, fast självklart med påven som "högste" präst?

Att Jesuiterna är det riktiga "styret" bakom Vatikanen vet väl alla, Påven har varit under deras piska länge, men vad tycker en vanlig katolik om detta och anser ni att det är ok att Jesuiterna har ett sådant inflytande på eran präst? Dom besitter bla den "svarta påven" som precis byttes ut vilket ALDRIG tidigare hänt, är man "svart påve" sitter man tills man avlidit... hmm, verkar som att något är på gång.

Sista frågan,

För att kunna bli en satanisk präst måste man gå igenom alla stadier som är obligatoriska för en katolsk präst innan man klättrar vidare i det ockulta. Hur känns det, och kan det på något sätt gå att koppla ihop pedofil incidenterna med detta? På så vis att vissa som siktar på att bli sataniska präster kanske rent av stannar upp i sin utbildning och beslutar att bli katolsk präst istället,, ?

Det skulle ju kunna vara så, för alla vet ju att högt upp i frimurar kretsar, då menar jag HÖGST upp. Menar man att samlag med unga pojkar är källan till ett längre liv.
Och frimurare och Luciferisk tro är synonymer.

Hoppas du har lite konkreta svar på mina frågor som jag gärna får svar på innan jag konverterar.


Vänliga hälsningar

//sam

minutz3 sa...

Hej "mcriot"/Sam!

Ja, katoliker anser sig vara kristna, och vi anser Katolska Kyrkan vara den första Kyrkan, den enda Kyrkan som grundades av Jesus Kristus.

Att vilodagen är på söndag har jag förstått det som att det är då Herren uppstod igen. Det är en glädjens dag, en dag för firande, därför går vi i Mässan då, och lovsjunger Herren, vår Gud.

Att vi katoliker skulle dyrka Maria eller avbilder är ingenting annat än förtal. Vi har bilder på Maria likt man har bilder på sina nära och kära. Vi ber inte till bilderna, men däremot ber vi till Maria, att hon skall be till Gud för oss, då hon redan är Himmelen så kan hon bättre än någon nere på jorden be till Herren vår Gud.

Kan tänka mig att du menar på att en triangel exempelvis skulle vara en frimurarsymbol? Detta stämmer ju inte, då triangeln är en urgammal symbol för treenigheten, frimurarorden i sin tur kallar sig ju för kristna och har därför tagit vissa kristna symboler såsom triangeln.

Vi kristna, muslimer och judar tillber ju samma Gud, Abrahams Gud, däremot tror vi katoliker att såväl andra kristna som muslimer och judar har en felaktig bild av Gud och Hans bud. Därför tror vi inte att de kan nå Gud heller. Det vill säga, inte så vitt vi vet, den enda säkra vägen till Frälsningen är genom Jesus Kristus och Hans Kyrka, den Katolska Apostoliska Kyrkan. Andra kristna ligger oss förstås närmare, och judarna är lite längre bort från oss, och muslimerna ännu längre bort, exempelvis.

Jesuiterna kan knappast ses som den organisation som har mest att säga till om idag. Under inkvisationen var Jesuitorden mycket inflyteserik då man gjorde mycket gott för Kyrkan för att motverka protestantismen, men idag så ses Jesuitorden med ganska stor skepsis bland många katoliker, då många Jesuiter som varit olydiga mot Kyrkans lära gett hela organisationen dåligt rykte.

Sedan skall tilläggas att med den "svarte påven" menas oftast den som är Jesuiternas högste ledare för tillfället. Påve Benedikt XVI har inte sin bakgrund i Jesuitorden.

Jag har för övrigt mycket, mycket svårt att tänka mig att man skall bli katolsk präst innan man kan bli satanistisk "präst".
Det är två fullständiga motsatser.
Våra katolska präster tjänar Gud, satanistiska präster tjänar Hans fiende. Det går inte att bara byta sida sådär, dessutom prövas prästens kall, och den katolska prästutbildningen är - till skillnad från t.ex. Svenska kyrkans - vad jag förstått mycket hårdare.

Lycka till på din väg till tron, och du får mycket gärna e-posta mig på minutz3@gmail.com (MSN: minutz3@msn.com) om du så önskar.

Allt gott!

mcriot sa...

Hej, och tack för dina svar!

Jag skickade motfrågor/påståenden till din mail. Mitt inlägg fick inte plats här.. Men du får gärna lägga ut det här så alla kan följa våran konversation och tycka eller fråga.

Ha d fint!

//s