måndag 26 januari 2009

Katolska Kyrkan och SSPX numera

Katolska Kyrkan i Sverige har äntligen förklarat situationen med SSPX, som nästan i praktiken är en översättning av Fader Z:s.

Det som framkommer är ganska självklara saker och ting, såsom att SSPX inte fullt ut är i gemenskap med Kyrkan, men man distanserar sig nu från att kalla det en schism utan vill snarare kalla det en "avskild grupp". De kan fortfarande inte "lagligt" prästviga eller etablera församlingar.
SSPX kommer inte heller - ännu - få låna kyrkor då de inte är i gemenskap med påven och vår lokale biskop.

Vad prästerna i SSPX däremot får göra är att fira Mässan.
Det är alltså okej i viss utsträckning att gå på SSPX Gudstjänster och ändå vara en katolik som är trogen Kyrkan. Men det hela är mera komplicerat än så;
"Är det ok att delta i SSPX:s Mässor?

Ja och nej. Det fortfarande inte ok att delta i SSPX Mässor om man gör det av skäl som att man ogillar den Heliga Stolen eller den Helige Fadern ect.
Om man däremot är djupt känslomässigt bunden till den gamla Mässordningen, och det är väldigt svårt att klara sig utan den, kan man, av religiösa skäl, delta i dessa Mässor. Man kan då fullgöra sin söndagsplikt genom att gå i en sådan Mässa, helt enligt 1983-års kanoniska lag. Men faktum kvarstår ändå att detta är ett sammanhang som inte har full gemenskap med den lokale
katolske biskopen.

Kan man ta emot kommunionen i en Mässa som firas av SSPX?

Ja och nej. Ja – om man annars inte har möjlighet att gå till kommunion.
Nej – om man gör det i protest mot påven, biskopen, Heliga Stolen osv. Om man ofta går till kommunion hos SSPX finns risk för att det underminerar den enskilde personens känsla för enheten med påven och den lokale biskopen."

SSPX, Sankt Pius X:s präsbrödraskap, blev ju som bekant ökända i Sverige tack vare Uppdrag granskning i SVT. Det förekommer också en hel del teorier att SVT med flit skulle vilja underminera Katolska Kyrkans anseende, att man alltså skulle haft inblick i att en förändring såsom denna, alltså en försoning mellan Kyrkan och SSPX, har funnits, och att man med flit har valt att sända programmet alldeles innan tidpunkten för detta.

Det är såklart inte första gången svensk media med flit försöker dra Katolska Kyrkan i smutsen.

Dagen: Påven häver bannlysning av kontroversiella biskopar

Vatikanradion: Kyrkan häver exkommunikationen av Prästbrödraskapet S:t Pius X:s biskopar

Uppdatering: det verkar ryktas om att SSPX kan komma att bli en så kallad personlig prelatur i Katolska Kyrkan, likt Opus Dei. Från "Whispers in the Loggia": "The most likely scenario for a reconciled SSPX would seemingly involve the formation of a personal prelature or apostolic administration for the group, whose 700-plus chapels and six seminaries are spread across the globe. The Society counts close to 500 priests and 200 seminarians in over 60 countries."

2 kommentarer:

Simon sa...

SSPX:s präster får inte fira mässan eftersom de fortfarande är avstängda från sitt ämbete.

Calle B sa...

Är det kardinal Castrillòn-Hoyos som sagt detta till dig? Knappast. Ergo...

I november fick Pius tillträde den stora basilikan i Lourdes. I syfte att fira levithögmässa. Vilket man också gjorde. Uppenbarligen med ärkebiskop Perriers gillande. De fyra biskoparna närvarade. De troende räknades i tusentals.

Nå? Visst är verkligheten jobbigt komplex?