onsdag 28 januari 2009

Så här står det i Katolska Kyrkans Katekes om exkommunikation

Så här står det i Katolska Kyrkans Katekes om exkommunikation:
"1463 Vissa särskilt allvarliga synder är belagda med exkommunikation, det strängaste kyrkostraffet, som förhindrar mottagandet av sakramenten och utövandet av vissa kyrkliga handlingar. Avlösningen för sådana synder kan enligt kyrkans lag bara ges av påven, ortens biskop eller präster som har fått fullmakt av dem. Då livsfara föreligger kan alla präster, också sådana som berövats fullmakten att höra bikt, avlösa från alla synder och varje form för exkommunikation. "

Därför är det verkligen sorgligt att personer missuppfattar hävandet av exkommuniceringen utav SSPX-biskoparna som att allting är okej. Det är det verkligen inte. SSPX har till och med bett om ursäkt för biskop Richard Williamsons förnekanden utav Förintelsen, och Dagen skriver vidare att Williamson "fått en reprimand och en order om att inte uttala sig om politik eller historiska skeenden i fortsättningen.". Visst kan man tycka att tidspunkten inte var den rätta att försöka söka försoning med SSPX, samtidigt tycker jag - gentemot den mediala bilden - att det visar att Kyrkan faktiskt bryr sig om att göra vad som är rätt - inte vad som är politiskt korrekt.
Visst kan man tycka att SSPX inte alls verkar vilja vara på väg mot enhet med Katolska Kyrkan - men de som påstår detta grundar sig då på biskop Richard Williamsons ord (som sagt att han ämnar lämna SSPX om de når försoning med Kyrkan): "Självklart är det en lång väg kvar att gå innan ny-modernisterna i Rom, medvetet eller omedvetet, inser - om någonsin - hur de missförstått tron, men som det gamla talessättet säger, 'Rom byggdes inte på en dag".

Men däremot anser jag, utifrån det jag vet, att det tyder på en enorm småsinthet - om de ansvariga personerna ifråga har kunskap i den katolska tron - om de nu inte har kunskap om den katolska tron kanske de borde skaffa sig det innan de handlar - att såsom överrabbinatet gjort, bryta de officiella förbindelserna med Vatikanen för att en person som förringar Förintelsen har fått sin exkommunicering hävd. Att man inte är exkommunicerad innebär inte att allt den personen står för är något som Kyrkan vill uppmuntra, eller står bakom.

7 kommentarer:

Katolik i Sverige sa...

Vi katoliker är nog ganska ense om det du skriver, och visst har du rätt angående exkommuniceringen - detta upphävande är ju ett sätt att söka sig tillbaka till gemenskapen igen, en lång process. Men att det sker just nu är trots allt inte bra för kommunikationen mellan kyrkan och andra samfund, kyrkan och samhället och så vidare - det är en uppfattning som jag delar med många, inte minst med biskop Anders. Naturligtvis vill vi alla att SSPX ska inneslutas i kyrkans fulla gemenskap så småningom, men ett tydligare avvisande av antisemitiska åsikter är dock önskvärt.

Kefas-JDFK sa...

Du är helt klart en god katolik! :)

minutz3 sa...

Kefas-JDFK: är det en komplimang från dig, eller hur ska jag tolka det? Undrar eftersom du längst ned på din blogg har reklam för den så kallade "Jesussajten" som proklamerar "Påven = 666"...

Kefas-JDFK sa...

Minutz: Beror ju på hur man tolkar det.
Men själv förvånas jag över hur duktiga katoliker är på att försvara sin kyrka och sina ledare på gott och ont.
Tidigare trodde jag människor inom trosrörelsen var duktiga på att följa sina ledare och försvara sin tro. Men det är ju inget i jämförelse med va man kan se runt på katolska bloggar.

Tycker du kan ta det som ett komplimang. Det är starkt att stå upp för sin religiösa överbevisning (oavsett tro/religion) i dagens sekulariserad Sverige.

Jesussajten är en ekumenisk protestantisk sajt som jag gärna stödjer. Och som protestantisk, så är jag själv av den överbevisning om att påvens ämbete är antikristligt (inte påven som person!). Jag la upp banneren när Jesussajten blev bojkottad av LO och RKK, som mitt stöd till dem.

Calle B sa...

Katolsk vision. Tillhör de kyrkan? Abort. Samkönade "äktenskap". Dödshjälp...

minutz3 sa...

Calle B: nej, "Katolsk" Vision såsom grupp tillhör inte Kyrkan i egentlig mening, däremot så gör deras medlemmar det. SSPX-medlemmar kan också tillhöra Kyrkan (om de t.ex. är upptagna i Katolska Kyrkan och inte blivit utskrivna av någon anledning vill säga). Skillnaden är väl att "Katolsk" Vision enbart består av lekmän som motsätter sig Kyrkans lära och tro, då är det ju egentligen deras egen frälsning de äventyrar (förvisso de som de lyckas rekrytera också..).

Egentligen tror jag inte man kan göra någon riktig jämförelse med SSPX. Biskop Anders Arborelius har redan uttryckt sig övertydligt om "Katolsk" Vision i dokumentet "Vänd om till kyrkans tro!" där biskopen utbrister: "Med stor sorg har jag tagit del av det manifest som publicerats av Katolsk vision, som på flera punkter strider mot Kyrkans tro, t ex livets okränkbarhet och att äktenskapet är ett livslångt, oupplösligt förbund mellan en man och en kvinna. Därför vädjar jag till dem som undertecknat detta manifest: vänd om, besinna er! ".

Vi måste på nytt om och om igen ge människor chansen att få en "konversion av hjärtat" så att säga. Att exkommunicera personer är alltid en allra sista utväg.

Calle B sa...

Ganska rörigt, det där du berättar, minutz3... har du förresten inte undrat varför du inte hittar biskopens fördömande på stifets egen hemsida?

Förresten... Var det inte kardinal Castrillon-Hoyos som upprepade gånger sagt att Pius inte är bannlyst? Att Pius är en intern katolsk angelägenhet?

Sedan undrar man förstås... Kommer ryskortodoxa till helvetet? De är väl skiskmatiker. Eller?

Skulle Katolsk visions medlemmar vara katoliker? När de stöder abort? Och inte godtar Ordinatio sacerdotalis (som är slutligt bindande)?

Förresten... Om man vägrar lyda biskopen efter en tydlig maning i en viktig fråga. Är man då inte också skiskmatiker? Men då är väl medlemmarna i KV... oj...

Och vet du vad Rom och Gode herdens institut (Institut du Bon-Pasteur) enats om gällande Vaticanum II? Inte är det "Underkasta Eder! Eller så hamnar Ni i helvetet", inte.

Sverige är en ankdamm. Där Per Beskow är påve och Signum vår heliga Skrift. 1970-talet är i vårt stift ständigt levande. Endast så kan man förklara det hysteriska skism-babblet gällande SSPX och det lugna accepterandet av Katolsk vision (som alltså godtar slakt av små barn men samtalar med stiftets seminarierektor).

Litet tankereda vore välkommen.