fredag 23 januari 2009

Om exkommunicering av SSPX-biskopar lyfts

Bloggen "Remember Lepanto" deklarar något viktigt angående SSPX ur en katolsk synvinkel, om nu ryktena om att biskoparna inte är exkommunicerade stämmer, att även om dett är fallet så gäller ändock följande:
"Om, och isåfall när, exkommunikationerna lyfts betyder detta INTE att det är fritt fram att gå till SSPX istället för den vanliga (ordinarie eller extraordinarie) mässan. "de fyra" och samtliga SSPX-präster är fortfarande suspenderade, dvs vissa av de sakrament är inte bara olagliga, som t.ex. offentligt firande av Mässan, utan t.o.m. ogiltiga, vilket inkluderar bikt, något kanske inte alla känner till.

Visst är det bra att ett steg mot försoning har tagits, men man bör inte göra en höna av en fjäder: exkommunikationen av den ortodoxe patriarken av Konstantinopel lyftes för i storleksordningen 40 år sedan - det har inte resulterat i sakramenbtal enhet än, och det kan (låt oss hoppas att så inte är fallet) ta många långa år innan så sker. Så om någon därute hoppar glädjeskutt hoppas jag att det är för ryktet om ett stort och viktigt steg på försoningens väg, och inte för ett inbillat omedelbart slut på splittringen mellan SSPX och Rom. Det kommer nämligen dröja - kanske bara månader, kanske få eller många år, men det kommer dröja. "

Inga kommentarer: