måndag 19 november 2007

Liv i luckan - uppdaterad

Ja, självfallet så skulle jag glömma något, den här gången att länka.

Äntligen så verkar det ha kommit lite information om det tilltänkta ny kristna partiet (till skillnad från KD, som ju bekant inte varit riktigt kristet på 11 år, enligt egen utsago (se tidigare blogginlägg)) som jag fick reda på via Gustavs blogg.
Som jag tidigare skrivit så känner jag inte för att engager mig i ett parti såsom KD, som påstår sig stå för kristna värderingar, samtidigt som man lägger fram ett förslag om fler mord på ofödda människor (massmord är nog den mer korrekta benämningen, och det kallas i det sekulariserade sverige även för "abort"), och antagligen kommer att ge efter för moderaterna och tillåta "homoäktenskap".
Det är sjukt, ja, men KD har ju som sagt enligt egen utsago inte varit kristna på 11 år.

Väldigt roligt tycker jag också är att Joseph Christenson är en av personerna som står bakom initiativet, och som har skrivit debattartikeln, som bland annat handlar om hur Alf Svensson är den person som står för ändringen av KD från kritiskt till morden på de små till ett monsterparti besatt av makten. Fann en mycket spännande artikel om Joseph Christenson som tydligen är en övertygad katolik, vilket borgar för att partiet inte kommer att få en alltför frireligiös prägel (inget ont om vår bröder och systrar inom den frireligiösa grenen av kristendomen dock, som allt som oftast håller med Kyrkan när det handlar om moraliska dilemman.).

Som avslutning väljer jag att citera Katolska Kyrkans Katekes angående abort;
"
2271 Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen:

Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.[15]

Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.[16]

2272 Formell medverkan till abort är en svår synd. Kyrkan bestraffar detta brott mot det mänskliga livet med det kanoniska straff som kallas ”exkommunikation”. Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation latae sententiae,[17] ”genom själva faktum att brottet begås”,[18] i enlighet med de villkor som kyrkorätten föreskriver.[19] Kyrkan vill inte på detta sätt inskränka utrymmet för barmhärtigheten. Kyrkan visar på allvaret i det brott som begåtts och på den obotliga skada som tillfogats den oskyldiga mänskliga varelse som blivit dödad, dess föräldrar och hela samhället. [1463]

2274 Eftersom fostret skall betraktas som person från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt – liksom varje annan mänsklig varelse.

Prenatal fosterdiagnostik är moraliskt tillåten, ”om den respekterar embryots och det mänskliga fostrets liv och integritet, och om den är inriktad på att rädda dess liv eller bota det som individ.... Den står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen när den som resultat av undersökningarna räknar med eventualiteten att framkalla en abort. En diagnos kan inte vara identisk med en dödsdom”.[22]

2322 Från och med konceptionen har ett barn rätt till liv. Direkt abort, det vill säga abort som är avsedd som mål eller medel, är en ”skamlig handling”.[49] Kyrkan belägger detta brott mot människolivet med den kanoniska straffsanktion som kallas exkommunikation."

Inga kommentarer: