måndag 12 november 2007

Kyrka i Venice för muslimer?

Tydligen har Fader Don Aldo Danieli, upplåtit sin Kyrka i närheten av Venice i Italien låta var hemkvisten för muslimerna vid deras fredagsbön, eller vad man nu kan kalla det.

Inte nog med att han går emot sin Biskop, utan han går ju emot själva Bibelns bud också.
Det är knappast en fin gest att gynna de som är desillusionerade, som utan Frälsningen troligen har Helvetet att se fram emot.

Det är en stor skillnad på att respektera människor, och att, som Fader Don Aldo Danieli, uppmuntra deras icke-kristna aktiviteter.

Må Herren förbarma sig över oss alla, och att Fader Don Aldo Danieli må komma till insikt om Sanningen.

3 kommentarer:

Kristina sa...

Naturligtvis skall han inte gå emot biskopen, och jag kan nog hålla med om att saken i sig inte heller är så bra. Men hurvida muslimerna nödvändigtvis har helvetet framför sig är jag lite tveksam till, katekesen säger ju följande:
"841 Kyrkans förhållande till muslimerna. ”Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen.”"

Så jag vill inte tro att muslimerna nödvändigtvis skulle vara körda.
Samtidigt säger katekesen att ingen frälsning är möjlig utan ett liv so överenstämmer med denna. Här är ju ett faktum att många muslimer inte riktigt beter sig på ett sådant sätt.

Simon sa...

Vilka som kommer till helvetet eller inte ska vi inte spekulera i. Ju mer vi fokuserar på andras synder, desto mindre ser vi våra egna. Tänk på vad vår Herre varnar oss för: "Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med skall ni dömas och med det mått som ni mäter med, skall mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?" Matt.7:1-2

minutz3 sa...

Jo, jag vet, jag kanske var lite väl hård i mina ord, det kan jag väl medge.
Men faktum kvarstår ju faktiskt att Islam inte är någon from tro, och de "erkänner" inte Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare.

Intressant att läsa är;
http://fragaprasten.nu/html/islam_01.html