torsdag 5 mars 2009

YouTube-klipp om abort

Hittade denna video på "Priests For Life":s hemsida, i deras sektion som heter "America Will Not Reject Abortion Until America Sees Abortion".


Anyone Against Abortion, Raise Your Hand


Alla ofödda barn som går en hemsk död till mötes behöver våra böner, men också vårt engagemang för att det i framtiden kanske skall vara ett minne blott, liksom Förintelsen, att man dödar människor systematiskt.
Låt oss alla människor verkar för ett samhälle som respekterar livets okränkbarhet från det ögonblick då livet blir till, vid befruktningen, till dess naturliga avslut. Jag skulle vilja att alla som kan, som tror på livets okränkbarhet, på de sätt de kan, stödjer kampen just för att stoppa aborterna, för att visa att inte alla svenskar accepterar att ofödda barn berövas livet. Än värre är väl att detta betalas med skattepengar, samtidigt som staten sparar in på mycket, mycket annat.

Hur vore det med livshjälp istället för dödshjälp?


Stöd gärna Ja till Livet på det sätt du kan.
Ja till Livet är den kanske mest kända anti-abort-organisationen i Sverige.
Ja till Livet - Facebook | Ja till Livet

Vi har ju också MRO - Människorätt för ofödda - som även om jag har lite svårt för deras metoder ibland, tror jag gör ett mycket bra jobb för att arbeta mot dödens kultur och för en livets kultur, en kultur där vi bejakar människors rätt att leva från konceptionen till livets naturliga avslut. MRO stödjer också Ja till Livet.
Människorätt för ofödda - Facebook | Människorätt för ofödda (MRO)

Inga kommentarer: