söndag 29 mars 2009

Gud, framtiden och Lagen i Tanach

I Tanach, Gamla Testamentet, תנ”ך, finner vi intressant läsning som just är dagens läsning också (29.3.2009), närmare bestämt i Jeremia 31:31–34:

"Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: »Lär känna Herren«, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas."

Det handlar förstås, som vi kristna ser på saken, om Jesus Kristus.
Gud blev människa.
Ordet blev människa.

2 kommentarer:

Zoltan sa...

Tjusigt!

"Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan...Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas."

Så, då är väl det viktigaste att missionera om hur man finner hjärtats lag - Anden, till alla som stängt sina hjärtan?

Att bjuda in fler i ljuset, inte knuffa ut någon i mörkret?

Och vad är det då människor lättast kan relatera till, hur når man människorna idag?

minutz3 sa...

Kärlek Zoltan, kärlek...

Jag tror man måste visa vad äkta (osjälvisk) kärlek är. Inte den (själviska) kärleken som många verkar tillbe idag.

Jag tror man måste fråga sig, vad är kärlek?
Är kärlek verkligen att det handlar om en själv, att ens egna behov är tillfredsställda?

Eller handlar kärlek kanske om någonting helt annat, en osjälvisk kärlek, som är den verkliga kärleken, där man ibland gör uppoffringar för andra för att de kanske ska förstå vad äkta kärlek är?

Jag tror man måste betona för alla som inte funnit sanningen vikten av att just söka sanningen.