lördag 21 mars 2009

Underbara Clara: Sex är farligt

Clara Lidström, kristen modebloggare, skriver på Expressen.se - "Sex farligare än någonsin" - om hur rätt påven, Katolska Kyrkans kanske mest kända gestalt, har:
..."RFSU har kört på i samma gamla hjulspår allt för länge. Nu måste de berätta att det inte finns säkert sex - bara sex som är något säkrare. De måste våga säga att sex på fyllan, med omdömet avtrubbat, eller sex med en person man precis lärt känna inte är att rekommendera.
När man pratar om avhållsamhet slutar folk att lyssna. Men det är klokt och modigt att tänka ett extra varv innan man delar det mest intima.
Att vara ung är svårt. Påven sätter fingret på en viktig, men känslig punkt. Fokus måste ligga på att skapa mogna, trygga individer, med förmågan att fatta kloka beslut. Att strunta i det är att svika en hel generation, både här i västvärlden och i Afrika."...

Clara förklarar mycket i artikeln som är ett faktum i dagens Sverige, trots att hon själv inte är "papist" (eller den mera korrekta benämningen: katolik): ..."Visst är det problematiskt peka ut kondomer som problemet, men det ligger faktiskt något i att inte bara kondomer räcker för att stoppa hivepidemin i världen. Även i Sverige är det riskfyllt att ha sex just nu. Vi upplever en närmast epidemisk spridning av könssjukdomar. Statistiken visar också att antalet oönskade tonårsgraviditeter är många. Anledningen tros främst vara förändringar i människors livsstil - med bland annat ökat antal sexpartners och samlag tidigt under en relation.
Svaret på oönskade tonårsgraviditeter och könssjukdomar i Sverige stavas enligt RFSU gratis preventivmedel för alla under 25 år.
Man vill gärna tro att oönskade graviditeter och könssjukdomar skulle minska om preventivmedel var kostnadsfritt. Men faktum är att gratis kondomer funnits på ungdomsmottagningar länge. Men det verkar inte hjälpa."...

..."Avhållsamhet är tabu i debatten. Den som ifrågasätter svenskarnas sex-vanor blir avvisad med påståenden om moralism. Plötsligt är sex väldigt privat. Men när behandlingen av smittade årligen kostar samhället miljarder är det inte längre en privatsak. Det handlar om folkhälsa. "...

Jag tackar Clara Lidström så mycket att hon för fram detta, att faktiskt inte ha sex före (eller utanför för den delen) äktenskapet. Visst, det har med den fysiska hälsan att göra, att sjukdomar sprids, men också mycket med den psykiska hälsan.
Faktum är ju - som många som har haft sex före äktenskapet (eller utanför) kan vittna om - att det skapar ett oupplösligt band mellan parterna, just då sex är så pass intimt. Man behöver inte testa drogen för att fatta att den är farlig - dödlig.

Sex är en utav Gud given gåva. Likt allt annat kan den brukas eller missbrukas.

Katolska Kyrkans Katekes:
"2337 Kyskhet innebär att en människa lyckas integrera sin sexualitet i sin person och därigenom också att hon uppnår inre enhet till kropp och själ. Sexualiteten med vilken människan uttrycker att hon tillhör den kroppsliga och biologiska världen blir personlig och sant mänsklig när den integreras i den ena personens relation till den andra, i mannens och kvinnans fullständiga, ömsesidiga och tidsmässigt obegränsade hängivelse åt varandra.
Kyskhetens dygd omfattar alltså både den personliga integriteten och den fullständiga personliga hängivelsen."

"2348 Varje döpt människa är kallad till kyskhet. En kristen människa har ”iklätt sig Kristus”. Han är förebilden för alla former för kyskhet. Alla troende är kallade att leva ett kyskt liv i överensstämmelse med sin särskilda livssituation. Då den kristna människan blev döpt har hon förpliktat sig att leva sitt känsloliv i kyskhet.

2349 ”Människor lever kyskt i överensstämmelse med sina olika livssituationer: det finns de som lever i jungfrulighet eller åt Gud helgat celibat, vilket är ett utomordentligt sätt att ge sig åt Gud med ett hjärta som inte är kluvet; och det finns andra som lever kyskt på ett sätt som bestäms av den moraliska lagen och av det faktum att de är gifta eller ogifta.” Gifta personer är kallade till att leva i äktenskaplig kyskhet; de andra lever kyskt genom att vara avhållsamma:

Det finns tre former av kyskhetens dygd: en för dem som är gifta, en för dem som förlorat sin make eller maka genom döden och en för dem som lever i celibat. Vi lovprisar inte den ena formen på bekostnad av den andra. På detta sätt visar livet i kyrkan sin rikedom."

Hanna Axelsson, webredaktör för Ny Generation, utvecklar vidare om problematiken om att prata om sex och kyskhet: ..."Hur skapar vi då ansvarstagande individer som vågar "tänka ett extra varv innan de delar det mest intima" som Clara skriver. Våra egna i församlingen brukar vi kunna "skydda" ganska bra. Är det våra torra ungdomsmöten där pastorn med fru kommer och säger "Sex är fantastiskt...inom äktenskapet" som verkligen gör att ungdomar i kyrkan beslutar sig för att vänta med sex, eller i alla fall vara försiktiga med sex? Borde det inte finnas något, mer intressant och dynamiskt sätt att greppa problematiken, och framför allt: har vi inte något ansvar alls för de ungdomar som inte kommer till kyrkan på en fredagkväll, för att höra pastorn stamma fram "ssseeeex", utan som redan deckat med byxorna nere i random soffa."...

Hur ska man egentligen nå ut till de som inte accepterar Kyrkans lära om sexualitet undrar jag främst?

Jag vet att i vår församling har jag inte hört mycket om sex överhuvudtaget, utan ofta känns det som att prästen ifråga (som har predikan) tar för givet att alla redan är införstådda i Kyrkans lära om sex. Å andra sidan torde väl de flesta katoliker veta det, med tanke på den uppståndelse media uttrycker när Katolska Kyrkan bara återger vad hon lärt ut i 2000 år, att sex är reserverat för äktenskapet, mellan en kvinna och en man.

Detta borde man ju förstås ha fått med sig antingen från konfirmationsundervisningen eller från konvertitundervisningen. Men jag vill påstå att det kan ske fel, och folk kan glömt bort varför Kyrkan lär som hon lär.

Vidare läsning:
Kyskhet enligt Katolska Kyrkan
Catholic Encyclopedia: Chastity
chastity.com/Pure Love Club
Dagen: "Underbara Clara: RFSU har fel och påven rätt om kondomer"

4 kommentarer:

Zoltan sa...

"Jag vet att i vår församling har jag inte hört mycket om sex överhuvudtaget"

Kanske för att det inte är en frälsningsfråga?

Tro, Hopp och Kärlek står det på ett konstverk i sten utanför din församlings kyrka...

minutz3 sa...

Zoltan: visst, vi är frälsta genom nåd. Men att vara kristen innebär att ta avstånd från synden. Förvisso menar jag på att moralen och etiken finns inuti varje människa - så varje människa är därför också ansvarig om hon bryter mot denna (genom t.ex. äktenskapsbrott) och kommer ställas till svars på den Yttersta Dagen.

Men, problemet är, i dagens Sverige - såsom i många andra västländer - att staten systematisk hjärntvättar människorna att tro att sex är förbehållningslöst utav godo - bara du "skyddar" dig. Fysiskt alltså. Mot brustna hjärtan och en svart själ finns inget skydd som kan erbjudas. Möjligtvis att man då låter sitt hjärta förhärda, och dövar sitt samvete, men då har man bara slutat lyssna till sitt hjärta och sin själ, de är fortfarande brustna, förlorade.

Sedan vet jag att vi har haft predikan om till exempel videospel, hur illa det är med det... vilket jag inte alls håller med om (glömde faktiskt ta upp det med prästen, men nu verkar det något sent att göra det...) - till skillnad från sexualiteten (alla sexuella handlingar utanför äktenskapet är ju nämligen att se såsom dödssynder från katolsk syn, eftersom de bryter vår relation till Gud i grunden...) finns mycket bra spel.

Sedan kan man ju också påstå att i det mörkaste så finns också Gud - men det är allt som oftast ett alltför högt pris man får betala.

(Som exempel vet jag många filmer som av t.ex. amerikansk biskopskonferensen räknas såsom "omoraliska" men som har fört mig närmare tron, t.ex. "Donnie Darko", men visst, det finns en fara i detta, att man börjar gräva ned sig i det ockulta och i teorier som inte leder någon vart - som förleder snarare än leder - men just till skillnad från sexuella handlingar så är att samla information inte en synd. Sexuella handlingar är ju (förutom de inom äktenskapet förstås) dödssynder.)

Kraxpelax sa...

Påven har INTE rätt. Det har inte den förhärskande sekularismen heller. Det här är ingen j:a fotbollsmatch, där man tvunget måste hålla på ena eller andra laget, och vissa katolska språkrörs pseudoresonabelt förskönande advokatyr för motsatt ytterlighet maskerar i själva verket en slavisk lakejtjänst som minst av allt inger respekt; kan man föreställa sig, att en enda svensk katolik säger så mycket enda kritiskt ord om den stollepåve, vars notoriska klumpedunsande i känsliga frågor rent ut sagt håller på att mer eller mindre torpedera hela kyrkan, alldeles bortsett från att han spelar motståndaren i händerna som på beställning i egenskap av nyttig idiot / agent provocateur!?

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

"Hur ska man egentligen nå ut till de som inte accepterar Kyrkans lära om sexualitet undrar jag främst? "

Kan man inte bara låta folk göra som dom vill? Enklast menar jag