måndag 20 oktober 2008

Politiken

Politiken är, tyvärr, ett återkommande inslag i min blogg.
Förmodligen för att jag dels är mycket intresserad av det, men också för att jag oroar mig något otroligt för vart vår civilisation egentligen är på väg.

Med tanke på att både Johan Stenberg och Tuve har applåderat "Nya" Miljöpartiet anser jag det hög tid att gå tillbaka till rötterna.

Det vill säga, vad som är viktigt för alla kristna att verkligen fundera över vid val.

Pelle Poluha tog upp detta i "Om varför en kristen bör vara höger".

Denna guide som vägleder den katolska flocken (finns som PDF och film) tar upp de icke-förhandlingsbara frågorna vilka är;
1. Aborter
2. Eutanasi
3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning
5. Samkönade äktenskap

Dessa är alltså de frågor som man i allra, allra första hand bör fundera över.
Det är alltså klandervärt att rösta på något/någon som är för någon av dessa.
Miljöpartiet, exempelvis, hade i senaste valet samkönade "äktenskap" som en av deras viktigaste frågor, som de förstås är för. Barnamord (abort) ser miljöpartiet som "en grundsten i ett jämställt och hälsofrämjande samhälle". Miljöpartiet är heller inte främmande för embryonal forskning, eller som de benämner det, "befruktade ägg".
Det är alltså bara en fråga som återstår, som Miljöpartiet inte heller har tagit ställning till ännu.

Något som debatterats hett i debatten är till exempel om det skulle vara oetiskt att rösta på ett parti som är kritiskt till invandrinspolitiken eller som inte har samma syn i andra, faktiskt mindre viktiga frågor, låt oss helt enkelt se vad påve Benedikt XVI när han fortfarande var kardinal Joseph Ratzinger, skrev i ett dokument om när katoliker kan ta emot Kommunionen;

"Not all moral issues have the same weight as abortion and euthanasia. For example, if a Catholic were to be at odds with the Holy Father on the application of capital punishment or on the decision to wage war, he would not for that reason be considered unworthy to present himself to receive Holy Communion. While the Church exhorts civil authorities to seek peace, not war, and to exercise discretion and mercy in imposing punishment on criminals, it may still be permissible to take up arms to repel an aggressor or to have recourse to capital punishment. There may be a legitimate diversity of opinion even among Catholics about waging war and applying the death penalty, but not however with regard to abortion and euthanasia"

Vidare beskrivs i dokumentet om det politiska valet, som ju är en vägledning för katoliker, att detsamma gäller för många andra frågor i den politiska debatten, exempelvis det bästa sättet att hjälpa de fattiga, att hantera ekonomin, att beskydda miljön, att hantera immigration, att att erbjuda utbildning, hälsovård, och pension.

Vad vill jag egentligen säga med detta då?

Jo, helt enkelt att vissa frågor är så pass viktiga att det vore just klandervärt att rösta på ett parti som går emot Kyrkan i dessa frågor.

I vissa andra frågor, förutom just dessa fem icke-förhandlingsbara frågor, det vill säga motstånd mot
aborter, eutanasi (dödshjälp), embryonal stamcellsforskning, mänsklig kloning och samkönade äktenskap, må partiet ifråga, eller kandidaten, ha i princip vilken åsikt som helst.

Självfallet uppmuntrar jag alla som har möjlighet att läsa valguiden i sin helhet.

16 kommentarer:

Johanna G sa...

Vet inte riktigt om jag ska skratta eller gråta. Eller kanske bara vara tacksam för att jag inte är katolik?

Tror nämligen inte att någon av dessa fem frågor ens skulle komma i närheten av komma upp på min prioriteringslista "avgörande frågor för partival vid demokratiska val"...

Och inte heller tycker jag att det är en självklarhet att man ska vara "höger" bara för att man är kristen - tvärt om tycker jag att högerpolitiken kan vara väldigt hård, kall och "den starkes överlevnad på de svagares bekostnad"-politik.

Kristina sa...

Minutz:
Håller med dig en del Björn. Men konsekvensen blir ju då att man inte kan rösta på något befintligt parti (ilket jag för all del överväger)i Sverige, vilket ju inte heller kanske är bra

Johanna:
Jag förstår inte hur du resonerar. Om inte det mänskliga livets okränkbarhet gäller i alla lägen - vad är då vitsen med det andra?

minutz3 sa...

Johanna G: jag menar självfallet inte att man måste vara "höger", men att det allra viktigaste måste vara frågan om livets okränkbarhet. Att ha rätten att få födas.

Kristina: tja, mig veterligt finns det i alla fall ett parti som åtminstone är "bra", då i jämförelse med alla andra partierna, i två av frågorna, om abort och "homoäktenskap", d.v.s. Sverigedemokraterna. Om situationen ser ut som idag så förmodar jag att vi katoliker faktiskt har en skyldighet att rösta på de, om vi ska vara trogna Kyrkans lära.

Kristina sa...

Björn:

Det håller jag inte med om. Sverigedemokraterna är också för abort, om än "bara" till tolfte veckan. Till vilken vecka är egentligen inte relevant som jag ser det, då en tidigare utförd abort inte är ett dugg bättre än senare. Antingen är man för abort, eller så är man emot, och då är man emot allt ifrån befruktningen.

Att Sverigedemokraterna uttrycker att de ser allvarligt på de aborter som förekommer hjälper liksom inte, då de ändå vill tillåta abort till tolfte veckan. De ser även preventivmedel som en viktig del i att minska antalet aborter (och där inkluderas troligen p-piller, vilka i sin tur kan vara aborterande).

Man kan givetvis säga att det pekar på att det är något bättre ställt med ett parti som vill ha en lägre abortgräns än de som vill ha en högre, då det åtmisntone finns fler "tendenser" hos partiet att ta avstånd från abort. Men i sig gör det ingen skillnad, och det borde alltså även vara moraliskt förkastligt att rösta på Sverigedemokraterna.

Och beträffande äktenskapet så är det helt klart att Sd har en sund syn på det, men tills vidare har ju Kd samma syn (även om de kanske inte vågat uttrycka den lika tydlig som Sd).

Johanna G sa...

Du har blivit utmanad: http://nallemaja-jg.blogspot.com/2008/10/utmanad.html

Tuve sa...

Minutz
Att hävda att en katolik skulle ha en skyldighet att rösta på SD tycker jag är högmodigt, oreflekterat och ohederligt. Vi har ingen skyldighet att rösta överhuvudtaget. I den mån vi röstar är vi skyldiga att rösta på det alternativ som bäst stämmer överens med vårt samvetes röst. Att de frågor du tar upp är centrala att väga in i bedömningen vet varje katolik som inte vänt Kyrkan ryggen.

M t p att inget parti är katolskt, enligt dina kriterier, så borde din slutsats bli, i den mån vi är skyldiga något alls, att vi är skyldiga att rösta blankt eller helt avstå från att rösta. Alla andra slutsatser utifrån din lista och din kategoriska inställning är ohederliga.

Min åsikt är att du genom den här formen av oreflekterade påståenden under pseudonymen god katolik riskerar att allvarligt skada Kyrkan. Hade du haft ett mer ödmjukt namn, typ "Mea Culpa" eller dylikt, hade skadan blivit mindre! Även namnet "god katolik" (med citattecken) hade varit bättre. För vem är egentligen en god katolik? Endast ett helgon är en bättre katolik, alla vi andra är huvudsakligen rätt usla katoliker... Jag tycker därför att du bör byta namn till något som bättre återspeglar sanningen!

Allt gott!

Simon sa...

Du har blivit utmanad: http://storstorden.blogspot.com/2008/10/utmaning.html

minutz3 sa...

Tuve: det om att Sverigedemokraterna i dagsläget skulle vara enda alternativet var den slutsats jag drog av de fem icke-förhandlingsbara punkterna. Det är dessa primärt som måste beaktas, och i dagsläget är SD de som faktiskt är närmast kyrkan i dessa frågor.

Rätta mig gärna om jag har fel, jag har ingenting emot att blir rättad - tvärtom välkomnar jag det, men kom då med fakta.

Namnet tänker jag förstås inte ändra. Det är något som jag strävar efter att vara. Det är det som är själva "meningen" med namnet. Dessutom är texten under rubriken att försök att förtydliga detta; "En blogg om hur jag försöker bli och vara en godare katolik, och tips och råd om hur man kan själv bli godare.".

Jag tror aldrig man kan bli "nog" god, och sedan är det upp till andra att bedöma om huruvida jag är "god" eller inte.

Det jag försöker göra är att vara trogen Kyrkan, och att leva ett liv i enlighet med Bibeln.

minutz3 sa...

Tuve; förresten, läste du igenom valguiden, vad kardinal Joseph Ratzinger sagt, och vad jag pekade ut för några saker i inlägget?

Jag vill dessutom poängtera att jag i själva blogginlägget inte tog stöd för något specifikt parti. Däremot så är Miljöpartiet något av ett skräckexempel. Dock tror jag inte en sekund att exempelvis Socialdemokraterna är bättre.

Det jag menar på är självfallet att man bör välja det parti som är mest troget Kyrkan på de fem iche-förhandlingsbara punkterna.

Min analys, utifrån den information jag har intagit om de olika partierna, är att Sverigedemokraterna ligger bäst till. Bättre än Kristdemokraterna, som borde vara det naturliga valet, men som tack vare att de vill utöka barnamordsmöjligheterna nu inte är det.

Pax Christi

Tuve sa...

Minutz
Ditt val av namn får du självklart göra själv. Jag kan bara förmedla hur jag uppfattar det och vad jag har för synpunkter på det. Jag tycker det är snudd på lika stötande som att Charlotte kallar sin blogg för katolskakyrkan...

Vad gäller partierna så var min poäng att om man skall vara kategorisk i fråga om dessa fem alternativ så finns det inget parti vi kan rösta på. Möjligen finns det enstaka personer som kan ges personröster.

Jag delar Kristinas uppfattning. Det finns bara en fråga där SD skulle kunna ses som bättre än KD och det är abort. Men även där vacklar de. Min uppfattning är att deras utspel är ett frontalangrepp på KD i ett försök att stjäla missnöjda röster från, snarare än någon djup övertygelse. Hursomhelst lär de knappast vara några varma förespråkare av katolsk morallära. Det är i vart fall det intryck jag fått av den fd SD-politikern Lars Flemströms olika utspel. Jag tycker det är att göra sig mer än lovligt blind om man vägrar se att SD är ett populistiskt parti som ser chansen att genom lite lagom värdekonservatism kan komma att ta KDs plats i riksdagen. Visserligen har KD gjort sig förtjänt av sina väljares missnöje, men jag tror inte att en försvagad allians som regerar med SDs stöd är bättre än en starkare allians som regerar med KDs stöd. Mardrömsscenariot är att S,V och MP regerar med SDs stöd som en konsekvens av att KD åker ut...

Det råder ingen tvekan om att i moralfrågor står vi utan något trovärdigt alternativ.

Angående miljöpartiet, som uppenbarligen inte tillhör dina favoriter, så är det ingen tvekan att de i fråga om äktenskap och abort knappast är något bättre alternativ än S, M, FP eller C. V hamnar i samma klass som FI, då de väl förespråkar alla andra former av relationer förutom incest, än så länge... Min poäng var att om man kan tänka sig att rösta på ett alternativ som i praktiken leder till en alliansregering, så hade det för min del varit långt mer önskvärt att ersätta FP med MP, eftersom det enbart hade kunnat förbättra och förmänskliga alliansen.

Faktum är att jag inte litar för fem öre på SDs påstådda moralkonservatism. Jag litar ungefär lika mycket på SD som jag gör på V eller FI... Om valet står mellan SD eller inget alls så är blankröstning det enda alternativet som mitt samvete tillåter mig att rösta.

Allt gott!

minutz3 sa...

Tuve: angående mitt namnval av bloggen så vill jag helst inte behöva förklara det flera gånger, men jag tycker underrubriken talar sitt tydliga språk. Det är något jag strävar emot att bli (en god katolik), inte något som jag påstår att jag är. Huruvida man själv är en "god katolik" är nog inget jag själv skulle besvara, utan som jag förklarat så försöker jag vara bli en god katolik på många olika sätt, inom olika delar av mitt liv, det är den strävan jag försöker behandla i bloggen, och de hinder som finns på vägen.

I detta innebär ju även samhällsansvar.

Jag håller helt med dig Tuve om att den politiska situationen är mycket svår. Jag är mycket väl medveten om att Sverigedemokraterna grund inte ligger i den katolska moralläran. Det gör inte heller något annat svenskt parti, och lär inte göra det heller. Vi kan bara hoppas att det kommer ett parti, eller finns ett parti som i de icke-förhandlingsbara frågorna håller med Kyrkan så mycket som möjligt.

Det är ju de fem frågorna vi måste ta i beaktande framförallt.
Här är det en fråga om att faktiskt ha förtroende för Kyrkan.
Jag har fullt förtroende för Kyrkan och kommer därför att försöka följa de tips Kyrkan ger oss.

Jag tänker även e-posta alla partierna som är aktuella när det blir val nästa gång och fråga om dessa fem frågor.

Simon sa...

Jag håller med Tuve här i allt vad han skriver, och varför skulle man överhuvudtaget behöva rösta på ett parti? Meningen med att rösta blankt är att man visar att inget parti lyckats representera ens åsikter. Men tyvärr gör många så istället att de röstar på populistiska partier som sd.

minutz3 sa...

Simon: problemet med blankröstning är ju att det inte innebär någon förändring, förutom att de allra, allra värsta partierna får ännu mer makt, och kanske vi får exempelvis dödshjälp (eutanasi), embryonal stamcellsforskning och samkönade "äktenskap". Detta är vad som kommer ske om vänstern (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) får makten. Om det däremot finns ett parti som får en slags vågmästarroll, eller som måste litas på, såsom det är med Kristdemokraterna i Regeringen just nu, kan åtminstone en del skit slippas.

Enda anledningen till att vi inte har "homoäktenskap" är faktiskt för att Alliansen är beroende utav Kristdemokraterna. Abort är ännu viktigare dock. Därför är det ett mycket hårt slag att Kristdemokraterna inte längre försvarar de ofödda barnens rätt till liv.

Pontus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Emil Vikström sa...

Om jag en dag vill ha hjälp att dö så hoppas jag att jag kan få hjälp med det. Om jag eller någon som står mig nära en dag får Parkinson så hoppas jag att denne kan få hjälp av celler från foster (detta skadar trots allt inte barnet).

Likaså hoppas jag att om jag får barn just nu (när jag inte är redo, eller ens vet om jag någonsin vill ha en skränig unge att ta hand om) kan få förbättra mitt liv (och undvika att föda ett oönskat barn som jag kanske inte kan ta hand om). Kloning kan jag inte se att det skadar någon så att ett parti ens skulle överväga att ta ställning i frågan känns lite töntigt, men för all del, troende kan få skrika emot det om nu någon orkar lyssna.
Och så vitt jag vet är jag heterosexuell så den sista frågan berör mig inte, men jag tycker att var och en ska få välja sitt eget liv.

Det märks säkert att jag inte är katolik. Jag önskar bara att människor ska få leva ett så bra liv som det är möjligt. Kvalitet framför kvantitet. En övernaturlig härskare som vill förvägra människorna ett bra liv kan inte vara en god härskare.

Anonym sa...

花鄉,愛情海,百威,為楓精典,比佛利,新阿里山,儷京,御花園,風華,溫莎堡,晴海冷泉,紐芬堡,歐悅,名湖水岸,歐悅,萬里仙境,北極星,皇居,禾楓.湯泉,香緹,湯野,水漾,金色河畔,戀愛,新阿里山,皇家花園,山櫻花,名家,風華,美麗殿,艾蔓,薇星,皇城,泰皇,風雅頌,欣歡,名爵,竹田驛站,薇星,風雅頌,愛摩兒,墾丁,雅柏,天母,威斯堡,嘉賓閣,伊都,衣蝶旅店,樹林月圓,萬里仙境,北極星,華都飯店,馥嘉商務,唐城,雙橡園,百老匯,紫園,夏卡爾,竹林雅緻,好來屋,馬德里,湖山度假,蔚藍海岸,約客頂級,儷灣,真善美,歐香,愛莉園,人客