söndag 12 oktober 2008

Biktspegel

Alltid innan man ska gå till kommunionen så bör man granska sig själv utifrån de tio Guds bud;
Du skall inga andra gudar hava jämte mig.
Du skall icke missbruka Guds namn.
Helga sabbatsdagen.
Hedra din fader och din moder.
Du skall inte döda.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hustru.
Du skall inte ha begär till det som tillhör din nästa.

I denna strävan finns något som kallas för Biktspegel, som hjälper oss att verkligen meditera över vart och ett av buden, om vi verkligen i våra hjärtan sanningsenligt kan säga att vi inte brutit mot dessa. Om vi upptäcker att så inte är fallet bör vi gå till Försoningens Sakrament, bikten, innan det att vi mottage Jesus Kristus kropp och blod, i form utav Eukaristin.

Biktspegel utifrån Skriften

Bilden är av AndreasPraefcke och är licensierad under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5

5 kommentarer:

Kristina sa...

Även den rättfärdige faller sju gånger per dag, säger Jesus. Slutsatsen blir att vi troligen kan komma på åtminstone något dumt vi har gjort, vilket i sin tur inte behöver vara en dödssynd. Är det ingen dödssynd behöver man heller inte gå till bikt innan man tar emot kommunionen (även om det sjävlfallet är rekommenderat på det allra varmaste att ändå bikta sig minst en gång per månad).

minutz3 sa...

Kristina: visst är det så. Jag kanske var lite otydlig i inlägget, att det förhåller sig på det sättet. Men man bör fortfarande, om man vet med sig att man har brutit mot något av buden, bikta sig. Det är ju skillnad mellan venial synd och dödssynd. Överhuvudtaget när det gäller sådana här frågor så måste man nog konsultera en präst, för att just se till ens specifika situation, som kan bero på många omständigheter. Försökte bara ge några generella tips i bloggposten.

Kristina sa...

Vet inte om jag egentligen missuppfattade dig. Ville helt enkelt bara förtydliga att man ju kan ta emot kommunionen dagligen under exempelvis en månads tid utan att bikta sig dessemellan, även om man ju alltså borde vara medveten om vissa mindre synder, eftersom man ju alltså minst faller 7 ggr per dag.

viking sa...

Som Katolikk har man plikt å bikte minst en gang i året. I tillegg til dette bør man skrifte en dødssynd så fort som mulig. Hvor ofte en skrifter utenom dette er noe som vær enkelt må avgjøre i samarbeid med skriftefaren sin. Forskjellige personer har forskjellig samvittighet, og derfor trenger de ulik "medisin", og man kan vanskelig gi generelle råd om når en skal bikte, det avhenger av hver enkelt person.

NP sa...

Vad menar ni med venial synd och döds synd?