torsdag 13 december 2007

Världsfred och bloggfasta

Igår kom ju såklart den förfärande nyheten att Svenska Kyrkan kommer att välsigna "homosexuella" par. Jag finner det djupt beklagligt att dessa människor nu kommer bli än mer vilseledda av människor som påstår sig vara kristna. Låt oss be för dessa människor.

Inför världsfredsdagen har också vår käre Påve uttryckt sin oro för att "homosexuella" "par" hotar freden, genom att hota den naturliga familjen, som ju är ett naturligt samhälle, och därför är det den som lär ut fred och borgar för varaktig fred. Saxat från Dagen.se: "– Att förneka eller för den delen begränsa familjens rättigheter, genom att grumla sanningen om människan, hotar fredens fundament, fortsätter påven.

Han fortsätter tala om hot mot freden, och tar också upp distributionen av jordens tillgångar och aborter. De senare räknas in i de krafter som ”hjälper till att försvaga familjen och dess öppenhet för att acceptera och ta ansvar för nytt liv”."

Låt oss be för freden och den naturliga familjen

Till sist så kommer det här med bloggfastan som utlysts för alla kristna bloggare, där vi förväntas bedja för varandra och för människor att finna Jesus Kristus och Sanningen.

Så låt oss nu bedja.

3 kommentarer:

LeoH sa...

Jag påstår mig inte vara kristen. Jag är kristen!

Tor Billgren sa...

Hur kan du inte se att påven med sin logik de fakto argumenterar FÖR homoäktenskap? Och hur kan du undvika att oroas över hans sätt att dehumanisera homosexella relationer och utmåla dem som ett konkret hot mot mänskligheten?

Jag utvecklar resonemanget i länken:

Påven argumenterar FÖR homoäktenskap

Tor Billgren sa...

Jag blir även mycket nyfiken på ditt bruk av citationstecken. Vad vill du signalera med att använda dem kring orden "homosexuella" och "par"?