fredag 13 juli 2007

Apropå fördömande av utlevd "HBT-läggning"

Såsom kristen blir man ofta utpekad som någon slags onda människa när man påtalar att man faktiskt inte tycker det är okej att folk lever ut sin "HBT-läggning", vilket ju, i alla fall enligt de flesta av oss, är uppåt väggarna fel, då vi endast vill varna för att synda, och att synden kan få andra att dras med i den.

Självfallet har ulevelse av "HBT-läggning" större konsekvenser än så, även i det sekulariserade samhället, men det får bli en annan gång som jag tar upp det.

Till grund för Kyrkans ställningstaganden ligger 1 Mos 19:1-29; Rom 1:24-27; 1 Kor 6:9-10; 1 Tim 1:10. Om det är något du undrar över vad Kyrkan anser är det bara att kolla i Katekesen (KKK).

1 Mos 19:1

Herren förstör Sodom och Gomorra
På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken.

1 Mos 19:2

”Jag är er tjänare”, sade han. ”Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti.” De svarade: ”Nej, vi övernattar här ute.”

1 Mos 19:3

Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.

1 Mos 19:4
P

Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag.

1 Mos 19:5

De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.”

1 Mos 19:6

Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig.

1 Mos 19:7

”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont.

1 Mos 19:8

Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”

1 Mos 19:9

Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren.

1 Mos 19:10

Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren.

1 Mos 19:11

Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren.

1 Mos 19:12

Männen sade till Lot: ”Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån.

1 Mos 19:13

Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har sänt oss att ödelägga staden.”

1 Mos 19:14

Då gick Lot bort och talade med sina blivande svärsöner. ”Skynda er bort från denna ort”, sade han. ”Herren skall ödelägga staden.” Men svärsönerna trodde att han skämtade.

1 Mos 19:15

I gryningen drev änglarna på Lot och sade: ”Skynda dig i väg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har här, så att du inte förintas när staden straffas.”

1 Mos 19:16

Lot dröjde, men eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där.

1 Mos 19:17
N

När de förde ut dem sade han: ”Fly nu för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas.” —

1 Mos 19:18

”Nej, Herre”, sade Lot till dem.

1 Mos 19:19

”Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan olyckan, jag skulle dö.

1 Mos 19:20

Men staden här framme ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad, låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv — den är ju så liten!”

1 Mos 19:21

Han svarade: ”Ja, det skall bli som du vill, också den här gången. Jag skall inte förstöra den stad du talar om.

1 Mos 19:22
N

Men fly dit så fort du kan, jag kan ingenting göra förrän du är där.” Så fick staden namnet Soar.

1 Mos 19:23

När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar.

1 Mos 19:24
P

Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra, ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen,

1 Mos 19:25

och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken.

1 Mos 19:26

Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod.

1 Mos 19:27

Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren.

1 Mos 19:28

När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.

1 Mos 19:29

När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på Abraham och lät Lot komma undan den förstörelse som drabbade städerna där Lot hade bott.


1 Kor 6:9
P

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,

1 Kor 6:10

inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.


1 Tim 1:10
P

för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.

Inga kommentarer: