måndag 10 september 2007

Dödsautomat - snart i ett ålderdomshem nära dig

Enligt den katolska rörelsen Respekt har den tyske politikern och dödshjälpsförespråkaren Roger Kusch presenterat en automat som ska innebära att "obotligt sjuka" på ett enkelt sätt ska kunna, genom en dödlig injektion, ta sitt eget liv.

Tydligen så funderar också de tyska socialdemokraterna, i alla fall Michael Naumann säger att dödshjälp inte är något som i gränsfall kan regleras av lagstiftning, vilket enligt mig är en väldigt underlig synvinkel, som visar på ingen som helst respekt för livet som man fått.

Livet är för många ingenting själklart, är något som vi alla borde veta och framförallt värna om det så sköra livet som vi ändå har.

"Kyrkans syn

Kyrkan fördömer eutanasi som en kränkning av patientens fysiska integritet och läkarens yrkesintegritet (Evangelium vitae nr. 65). Dödshjälp strider mot förbudet att dräpa men även mot kärleksbudet. Vi har alltså en skyldighet gentemot döende personer. Detta ansvar skulle undergrävas om eutanasi tilläts.

Eutanasi är inte bara omoraliskt i sig, det är också dålig medicinsk praxis. Det är en livsfarlig “symptombehandling” som negligerar de bakomliggande orsakerna till patientens tillstånd."

Från Respekt

Inga kommentarer: