måndag 2 februari 2009

"Stöd" för svenska tecken på Blogger

Om någon inte lagt märke till det tidigare så har Googles Blogger (som jag och många andra använder sig utav, de bloggadresser som efter bloggnamnet slutar med ".blogspot.com" är en del utav Blogger och därmed Googles bloggtjänst) någon gång mellan den 26:e och 27:e januari infördes ett visst stöd för svenska tecken.

Exempelvis, denna bloggpost skulle vanligtvis ha "hetat" - eller rättare sagt slutet av URL:en skulle innan denna förändring visat:
http://godkatolik.blogspot.com/2009/02/std-fr-svenska-tecken-p-blogger.html

Men adressen blir nu istället:
http://godkatolik.blogspot.com/2009/02/stod-for-svenska-tecken-pa-blogger.html

Har Google helt enkelt förstått att det blir väldans intetsägande - eller rent ut sagt oläsligt - utan de där mellanrummen (som å, ä och ö utgör, eller rättare sagt a och o nu utgör)?

Inga kommentarer: