lördag 21 februari 2009

Korrespondenterna - propagandatv från SVT

Katolska Kyrkan - mot allting vi har uppnått i samhället?

I SVT:s Korrespondenterna special målas Katolska Kyrkan upp som en makt att räkna med, som är mot homosexuella, onani aborter, preventivmedel och kvinnors rättigheter. Det betonas att Kyrkan känner oro inför EU då man är rädd att EU och EG-domstolen kommer att tvinga medlemsländerna att erkänna homosexuellas rättigheter, se aborter som en mänsklig rättighet, uppmuntra preventivmedel, osv. och därför driver Katolska Kyrkan lobbyverksamhet i Bryssel.

Allt detta stämmer förmodligen. Problemet ligger inte däri, utan sättet på vilket det målas upp. Det är en aggressiv ton genom hela programmet, och en stämning av hot från Vatikanen byggs upp för tittaren.

Under inslaget talas det om Joseph Ratzingers "vallöften" om att för ihop Kyrkan så att det är ännu mera "en kropp", och det hela låter som om korrespondenterna skulle rapportera om en amerikansk presidents olika förehavanden. Som om Joseph Ratzinger skulle ha valts till påve på grund av hans "vallöften".

Däremot så visas också tidigare ej visat material från intervjun med SSPX-biskopen Williamson, som uttalar sig om den så kallade pedofilskandalen i Katolska Kyrkan (som dock borde tituleras "homofilskandalen" från vad jag har läst): "Främst katolska präster anklagades. När Andra Vatikankonciliet ändrade ordningen för mässoffret 1969 - ersattes den gamla mässan med den nya. Men det var som att slita hjärtat ur bröstet på en katolsk präst. Och har han förlorat sitt prästhjärta, söker han något annat. Så vi ser ett oerhört moraliskt förfall bland katolska präster sedan Andra Vatikankonciliet. "

Man tar också med att förtroendet i och med relationerna mellan SSPX och Katolska Kyrkan har förbättrats har försvårat relation till "moderna, fritänkande katoliker" och pratar med talesmannen i Italien för "We are church" (som är att jämföra med "Katolsk Vision") som utbrister att påven inte förstår att samhället är statt i utveckling, kallar SSPX för högerextremister, och Kyrkan hierarki har tydligen "slagit huvudet i en vägg och vet inte längre vad som händer" och menar på att världens katoliker idag väljer att gå sin egen väg så som de önskar.

Man säger också att påven är ofelbar. Detta stämmer ju inte helt. Det är bara en av många andra missförstånd som SVT cementerar. De påstår också att Williamson skulle faktiskt vara en av Katolska Kyrkan erkänd katolsk biskop. Så är ju inte fallet.

Europakorrespondenten Sean Whelan för RTE uttrycker sig dessutom på detta sätta om Katolska Kyrkans syn på EU: "De är rädda för EU, som de ser som en trojansk häst som kan föra in sånt som enligt dem varken de eller det irländska samhället vill ha: samkönade äktenskap, stamcellsforskning, abort, dödshjälp... Det är i samhällsetiska frågor de är mest engagerade. De anser att EU generellt och särskilt EG-domstolen försöker införa sådant i det irländska samhället. "

"Det är ingen intelligent inställning - men den är väldigt konservativ. Konservativa katoliker anser att alla måste tro på samma sätt som de. Även institutioner ska vara "kristna" - men så är det inte i Europa idag. Roms inställning är väl att de beklagar detta och säger: "Vi vill försöka förändra det men det är inte längre möjligt. Men det är inte så viktigt för utanför Europa växer antalet troende. I Afrika, i vissa asiatiska länder, i Latinamerika... Där går de troende en annan väg, de följer oss. " säger Emiel Lamberts, professor.

"Vatikanens tid och det moderna samhället tid är helt i otakt." - SVT:s korrespondenterna

2 kommentarer:

Katolik i Sverige sa...

Håller helt med! Den värsta propagandistiska s mörja som SVT kommit upp med på länge, sänt enbart i syfte att svartmåla vår kyrka och oss som är medlemmar i den. Bedrövligt. Religionsfriheten och rätten till respekt tycks gälla för alla religioner utom just den katolska tron. Dags att säga ifrån!

Det gör vi bäst genom att verkligen göra oss hörda. Skriv artiklar, upprop, insändare och annat och gör politiker och medier medvetna om att vi finns och att vi kräver samma respekt som alla andra troende i Sverige!

Den Förlorade Sonen sa...

SVT vet inte vad de pratar om.

Det är ren och skär antikatolicism.