torsdag 22 maj 2008

Högmod

Som vanligt åker man till Universitetet på morgonen, sätter sig tillrätta på bussen och slår upp Stockholm City. Vad är det man då ser på andra sidan? Jo, en stor blaffig regnbågsflagga och texten "PRIDE";
"Ny prydnad på bussen
Bussarna i Stockholm kommer att prydas av regnbågsflaggor i sommar."

SL gjorde förra sommaren sin webbsida till en hyllning till "pridefestivalen".
Svenska "kyrkan" kommer vara där, liksom tidigare år.
"Svenska synden" är årets tema.
Regnbågen omtalas i Bibeln som det tecken som visar människornas och Guds förbund med varandra.

Vad vill jag säga med allt detta då då?
Till att börja med är det beklagligt att ett av landstingets tjänsteföretag tar ställning för någonting som är hälsofarligt, om vi ser det rent praktiskt. Socialstyrelsen har redan konstaterat att personer som har samkönat sexuellt umgänge har betydligt högre smittrisk.
Att landstinget då uppmuntrar till detta leverne är helt enkelt konstigt.

De som lever ut sin homosexuella läggning är mycket väl medvetna om det grava brott mot den eviga lagen de begår. Varför skulle de annars gång på gång ha ett behov av att förlöjliga Gud och Hans budskap på olika sätt? Bara det faktum att man väljer regnbågen - symbolen för förbundet mellan Gud och människan - torde vara tillräckligt för att få varningsklockarna att ringa hos alla som har den minsta förståelse för Bibeln.

Men det tar inte stopp där.


Nej, man vill få hela samhället att krypa inför en av de värsta sexuella synderna som finns.
Sexuell synd är redan - i Guds ögon - det tredje värsta brottet mot den eviga lagen (1:a plats; "Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot Den Helige Ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande" (Matt. 12:32) 2:a plats; mord.).
Man vill bl.a. ta hand om barn tillsammans med sin partner.
Vad säger Bibeln egentligen om detta?
Läs själv och begrunda; "I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.
Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.
Matteus 18:1-6"

Denna grupp människor är mig veterligt de som är allra längst borta ifrån Gud, men ändå inte.
De vet Hans bud, men förlöjligar det.

Därför behöver de också vår förståelse, men hur skall vi egentligen hantera det hela när de gång på gång skriker ut sitt hat gentemot allt som är gott?
Är inte det sannerligen ett rop på hjälp?

9 kommentarer:

Kristina sa...

Så man skall alltså få "pryda" lokaltrafiken med HBT-propaganda, men däremot inte med något som förespråkar äktenskapet och familjen? Jag säger då det...

Uppenbarligen stör båda dessa saker folk. Men hur i all sin dar kan det vara rätt att låta en åsikt totalt baserad på dagens känslostyrda hjärnsläpp få utrymme, och sedan inte alls ge en åsikt som har hållit hur länge som helst generation efter generation få det?

Många tror ju att en orsak till Romarrikets totala moraliska kollaps var den utbredda homofilin, som där till slut betraktades som något fint. Samma sak håller på att hända i Sverige men få ser/erkänner det.

Vissa säger att saker och ting måste gå rejält åt det där varma stället för att sedan kunna bli bättre; låt oss hoppas att det kan hända även här!

Emil Vikström sa...

Kristina, om jag inte minns fel var det någon reklam för kärnfamiljen i bland annat Stockholms tunnelbana för inte så länge sedan. Jag lägger inte reklam på minnet så jag minns inte vilka det var som drev kampanjen.

minutz, att en del homosexuella (inte alla, men många) ser ner på kristendomen beror på att så många kristna aktivt försöker försvåra deras liv. Att ha sex med en samkönad är för övrigt ett eget val och de flesta är väl medvetna om smittorisken.

minutz3 sa...

emil vikström: visst var det så att det "tilläts" i SL:s tunnelbana, en informationskampanj som var finansierad av SEA, Svenska Evangeliska Alliansen. Till skillnad från SEA är SL finansierat av skattebetalarna. SL tillät reklamkampanjen som SEA:s medlemmar finansierade, medan SL använde skattepengar för att stödja pridefestivalen, göra reklam för den på sin hemsida med vulgära bilder, och nu skall det investeras i regnbågsflaggor. Bussarna går inte i tid, men flaggor som symboliserar stöd till ett samhällsfientligt leverne inhandlars.

..och snälla, använd inte termen "homosexuell", såvida du inte enbart ser världen ur en sexuell synvinkel, eftersom du då definierar personen enbartefter dennes sexuella dragning.
Det finns goda anledningar att "försvåra" ett sådant leverne.
På samma sätt bör samhället inte uppmuntra utan avråda till dylikt leverne, därför bör det finnas kyskhetskampanjer, då detta sannerligen bygger ett starkt och gott samhälle, för alla medborgare. Oavsett sexuell dragning.

Emil Vikström sa...

Jag trodde att vi bara diskuterade den sexuella dragningen, därför använder jag ordet "homosexuell". De homosexuella som jag känner är inte annorlunda från andra på något annat sätt än rent sexuellt.

För övrigt anser jag mig inte ha rätten att sätta mig över andra i frågor där jag själv inte berörs. Pride-festivalen sätter sig inte över någon, medan en kampanj mot rätten till sin egen kropp vore direkt osmakligt. Därför ser jag hellre att pengarna används såsom SL valt att använda dem, även om jag förstås mest av allt vill se sänkta skatter eller kollektivtrafiksavgifter istället.

Jacob sa...

Emil:

Vadå kampanj mot rätten till sin egen kropp? Kyskhet handlar inte alls om det, utan att ta hänsyn till andra och till sig själv genom att utöva självkontroll, att inte automatiskt följa sina begär. Förstår inte hur detta skulle vara en kampanj mot rätten till sin egen kropp, det är ju absurt.
Dessutom tycker jag att Pride-festivalen visst sätter sig över andra, då de som driver den vill avskaffa en norm som funnits i hela mänsklighetens historia.
Och det är även HBT-rörelsen som kastade skit på Jan Guillou bara för att han ifrågasatte att en homosexuell läggning skulle vara genetisk, han är ju ironiskt nog inte mot homosexuella relationer, men tänker man inte som gayrörelsen så blir man brännmärkt. Det kallar jag att sätta sig över andra.

Tor Billgren sa...

minutz3

1. Regnbågen är ett förbund mellan Gud och människorna, just det. Och homosexeulla är just människor. Var är problemet?

2. Regnbågen symboliserar med sina rika färger också den mångfald som präglar ett inkluderande samhälle.

3. Utveckla gärna vad du menar med att homosexualitet skulle vara hälsofarligt. Könssjukdomar bryr sig inte om den sexuella läggningen hos de som har sex. Man riskerar att smittas om man har oskyddat sex - oavsett om man är hetero- eller homosexuell.

4. Att en del homosexuella förlöjligar kyrkan och Gud beror inte på att de i hemlighet är medvetna om sina synder. Utan det handlar om en ren och skär försvarsmekanism. Som Emil Vikström påpekar beror det på att kristna aktivt föröker försvåra homosexuellas liv och försämra deras villkor i samhället. Det finns förstås också historiska orsaker. Det är naturligt att skämta om den instans som har förföljt, fängslat, demoniserat och mördat människor som delar ens egna erfarenheter.

5. Jag förstår verkligen inte hur du får ihop Matteus 18:1-6 med det faktum att många homosexeulla skaffar barn. Kan du förklara närmare? Du menar väl inte att homosexeulla skaffar barn bara för att "göra" dem homosexeulla?

6. "Därför behöver de också vår förståelse", skriver du. Första steget i vägen mot förståelsen, är att försöka se verkligheten bortom det religiösa önsketänkandet.

7. Att bussarna har Pride-dekaler har rent kommersiella orsaker. Europride kommer att dra tiotusentals besökare, som tillsammans kommer att spendera hundratals miljoner kronor i Stockholm.

8. "Samhällsfientligt leverne" skriver du i en kommentar. Hur menar du?

minutz3 sa...

tor billgren: 1 och 2. Självfallet är regnbågen en symbol för förbundet mellan Gud och alla människor, symbolen skapades av Gud efter syndafloden och uppenbarade sig för Noah/נוֹחַ. Men mig veterligt så förnekar de flesta som lever ut denna dragning detta förbund, och lever istället i synd, vilket är väldigt synd. (försökte göra det lite klämkäckt ;-))

3. Jag menar på att det, liksom all form av s-e-x utanför äktenskapet är hälsofarligt, men om vi ser på Socialstyrelsens rapport så är smittspridningen bland de s.k. "homosexuella" mycket högre än de s.k. "heterosexuella". Vad det beror på är en annan femma, men detta är faktum.

4. Har du några referenser om dessa hemskheter du räknar upp gång på gång? Jag påstår inte att de inte har skett, liksom att man har bränt häxor på bål (vilket förvisso är något protestanterna är skyldiga till, men ändå). Om du är insatt i den katolska läran så borde du veta, om inte annat upplyser jag dig nu, om att man skiljer på lära och hur man gör saker och ting (t.ex. korstågen). Vi tror att läran är ofelbar, och att den är oförändrad, däremot så kan de människor som utgör kyrkan fela, vilket är beklagligt, men visar på att kyrkan utgörs av människor som också de kan fela.

5. Jag menar absolut inte att de vill "göra" barnen "homosexuella". Däremot så har de väl också en längtan - liksom de flesta andra människor - om att ha barn. Likväl torde de förleda dessa barn, och få de att tro att två män/kvinnor som lever ihop och har en sexuell relation, är okej.

6. Definiera "försöka se verkligheten bortom det religiösa önsketänkandet" tack.

7. SL har monopol på kollektivtrafiken här i Stockholm, så de finns ingen anledning för de att marknadsföra sig, det är bortkastade pengar, och är helt enkelt att "snyggt" sätt (fult enligt de som inte gillar det...) att i praktiken stödja någonting man själv gillar - med skattepengar.

8. Samhällsfientligt leverne på så sätt att det i grunden skapar ett instabilt samhälle. Om man bygger en grund som bygger på osäkerhet och annat trevligt (exempelvis att staten uppmuntrar s-e-x utanföra äktenskapet, låter kvinnor döda sina ofödda barn, osv.) så blir också samhället instabilt, och ett instabilt bygge faller lättare ihop. Dessa saker innebär både psykisk och fysisk ohälsa. Därför är det samhällsfientligt.

Tor Billgren sa...

Det här blir lite långt. Ber om ursäkt för det.

1,2. Dig veterligt förnekar de flesta som lever ut denna dragning förnekar detta förbund??? Hur menar du egentligen? Förnekar homosexuella att de är människor? Finns det inte homosexuella som är kristna?

3. På vilket sätt skulle sex utanför äktenskapet vara hälsofarligt? Att betona sexuell läggning som en riskfaktor är däremot både farligt och ovetenskapligt, eftersom det ger en felaktig bild av hur smitta sprids. Smitta sprids av oskyddat samlag – oavsett sexuell läggning. Att använda statistik som smittskyddsverktyg är livsfarligt.

4. Läran kan vara hur fin den vill, men det är tillämpningen som räknas. Det är tillämpningen som har konkret betydelse för människor. Det glädjer mig att du medger att människor inom kyrkan har felat genom historien. Men det är inte vilka som helst som har felat. Det är de som haft de absolut bästa förutsättningarna att förstå läran, och den högsta kompetensen när det gäller Ordet, som har vantolkat det. Det som påstås vara ofelbara och eviga sanningar, har förändrats högt påtagligt genom historien. Galileo, limbo och förhållandet till judarna är tre av många exempel på hur synen har svängt.

Ang. referenser till hemskheter: I boken Undantagsmänniskor (Norrhem, Rydström, Winkvist, Norstedts akademiska förlag) hittar jag vid en snabbsökning följande: I Florens & Toscana instiftades 1432 ett särskilt organ som hade i uppgift att jaga ”sodomiter”. Straffet var vid femte förseelsen döden genom bränning. I en lag som stiftades i Ferrara 1546 angavs att sodomi gjorde Gud vredgad och människor på jorden fick lida för det. Straffen måste därför vara hårda. Den som ertappades skulle först avrättas genom hängning och sedan brännas. Egendom skulle konfiskeras […] Enbart indicier räckte för en fällande dom, och den som angivit en sodomit hade rätt till halva den avrättades egendom. I Florens infördes straffet att bränna dömda sodomiter levande. Enligt vissa uppgifter uppmärksammades mellan 12000 och 14000 män och pojkar för homosexuella handlingar i Florens under 1400-talet. (s 71f) Mot slutet av 1500-talet hade samkönad sexualitet blivit kriminaliserad i stort sett överallt i hela Europa. […] Det vanliga straffet var döden. (s 79)

Vad hemskheten demonisering beträffar behöver man inte gå så långt för att hitta gott om exempel. I en kommentar till hur goda katoliker skulle förhålla sig till partnerskapslagar, förklarade dåvarande kardinal Ratzinger, den nuvarande påven, att homosexuella relationer inte är mänskliga. Dehumanisering av klassisk sort. (ur Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons)

5. Varför skulle homosexuella som har barn göra en affär av sin sexuella relation inför sina barn? Är det vanligt att heterosexuella föräldrar gör det? Vad två personer har för sexliv angår väl ingen annan? Allra minst deras barn.

6. Det religiösa önsketänkandet är exakt det du ger uttryck för på din blogg när du skriver om homosexualitet. Du försöker ju till och med önska dig bort fenomenet och förneka dess existens genom att sätta det inom citationstecken. Man kan också säga att det religiösa önsketänkandet är lika med glappet mellan föreställningarna om vad homosexualitet är, och verkligheten.

7. Med monopolslogiken skulle SL inte behöva någon form av marknadsföring eller PR överhuvudtaget.

8. Jag ber dig åter begrunda över ditt ordval: fientligt. Tycker du på allvar att det är ett adekvat uttryck?

Själv tror jag att samhället blir stabilt av att människor tillåts leva harmoniska och lyckliga liv. Kärlek, fysisk kontakt och sällskap är grundläggande komponenter för ett fungerande liv. Att ha en livspartner att dela glädje med och söka stöd hos är essentiell rättighet.

Jag och min pojkvän har varit tillsammans i åtta år nu. Vi har bra jobb, vi betalar skatt och städar innergården i bostadsrättföreningen. Vi utgör en viktig komponent i vår sociala krets, som både består av homosexuella och heterosexuella, inte sällan gifta par med barn. Vi sitter barn- och hundvakt, grillar korv och går på officiella tillställningar. Vår lycka är till glädje för våra föräldrar och morföräldrar, familjerna har sammanförts av vår relation. Nya nätverk har uppstått. Vi utgör en enhet i samhället, tillsammans med alla andra enheter i samhället. Vi är en kugge i vår bekantskapskrets, tillsammans med alla andra kuggar. Om vi hade verkat på varsitt håll, tvingade till ensamhet och frustration, hade samhället istället haft två trasiga enheter, istället för en fungerande. Vad är bäst?

9. När vi ändå är inne på vad som är samhällsfientligt, för att använda ditt kärnfulla uttryck kan vi lika gärna skärskåda detta begrepp ur ett annat perspektiv. I en kommentar skrev du: ”Att leva i celibat är det högsta, renaste och finaste sättet att hantera sin sexualitet”. Hur pass väl rimmar denna katolska dygd med samhällsbyggnad och fortbestånd? Om celibatet är det högsta och finaste, måste ju barn betraktas vara en tragisk biprodukt av mänsklig kättja och syndfulla tankar. Denna katolska dogm om celibatet kommunicerar följande till barnen: ”Ni skulle egentligen inte finnas till. Ni är ett resultat av arvssynden och mina låga drifter. Jag ber Gud om förlåtelse för att jag alstrade er i min svaghet.” Är det en sund syn på de kommande generationerna?

Forbo sa...

Ehem...
Regnbågar hittar du i din trädgård en solig dag när du kör din vattenspridare, eller över en skummande bäck...eftersom solljuset bryts upp på olika våglängder genom prismat som bildas av vattendiset.
Vad symboliserar regnbågen i min trädgård...förbundet mellan mig och min trädgårdstomte? Jag bara undrar...

Andra fysiska fenomen som blixtar, solstormar, dagg och dimma..vad har de för "mening"?