måndag 26 maj 2008

En annan dag i helvetet

Det är väl som man säger, att om det ligger ett dött djur på vägen så kan man inte slita ögonen från det. Man vill se det obskyra. Tidningarna är som den där vägen, de tillhandahåller platsen där blodet och liken ligger. Idag kunde man nämligen i Metro läsa om en tolvårig flicka i Australien som fått ett domstolsbeslut som innebär att hon skall "byta" kön.

Om man tror att man kan byta kön är man grundlurad.
Det det handlar om är väl snarare att göra människan könlös, och ersätta det kön som man haft, oavsett vilket håll man operar åt, med en slags atrapp som ska likna den "riktiga saken".
Men detta innebär självfallet också att man aldrig kan få egna barn.
Inte heller kan man ha sex, kanske den största gåvan till människan (självfallet ska man hantera den gåva efter de bud som Skaparen gett) från Gud själv, och själva akten är fullbordandet av äktenskapet.

Att byta kön är helt oförenligt med Guds ord och lag - Bibeln.

Vi måste hela tiden påminna oss att det är hur vi bär de kors vi har fått som vi kommer att bedömas.

4 kommentarer:

Kristina sa...

Detta bevisar ju hur långt HBT-propagandan kan gå. Och med tanke på att det nu sker i Australien är det ju inte alls orealistiskt att befara att även Sverige kommer låta barn könsopereras.

Jag är rätt så säker på att Kyrkan anser att man är det kön man fötts till oavsett om man opererat sig till det motsatta och känner sig som det motsatta. Därmed kan en kvinna som opererats till man inte bli präst eller ingå äktenskap med en (annan) kvinna.

Dock undrar jag vad man egentligen finner för lösning för dessa människor om de senare omvänder sig? De har ju då onekligen satt sig i en knivig situation.

Det är ju samma som någon som under ett samboförhållande skaffat X antal barn, med någon som redan har varit (kyrkligt sätt ÄR) gift.
De kan ju inte gifta sig om inte den gifta personen får sitt äktenskap annulerat (vilket man inte skall utgå ifrån). Skall de då sluta leva tillsammans eftersom de faktiskt lever i synd? Eller skall de fortsätta att leva i synd för att barnen skall slippa den stora tragedi en separation föräldrarna emellan alltid innebär?

Nu kom jag iofs riktigt off-topic.
Men den här typen av frågor har en tendens att alla mynna ut i svåra frågeställningar där jag är oerhört glad över att personligen inte behöva ta ställning.

minutz3 sa...

kristina: javisst sätter de sig i en enormt svår situation de som "byter" kön (vilket man, som förklarat, faktiskt inte kan göra).
Jag nog egentligen det enda de kan göra är att leva i celibat resten av livet, liksom en hel del andra är kallade till p.g.a. vissa omständigheter. Men detta bör man självfallet diskutera med en präst.

Apropå ditt "omgifta" exempel (vilket är väldigt relevanta för i princip alla lite äldre i min familj..) så är det ganska klart att de ju kan fortsätta leva tillsammans, så länge de inte har s-e-x. Eller å andra sidan så kan de ju, om de lever tillsammans, lockas till detta, så det kanske inte är så bra idé i alla fall.
Jag vet faktiskt inte, det får man nog också rådfråga en präst om..

Tor Billgren sa...

Matt 19:12

minutz3 sa...

tor billgren: matt 19:12 försvarar, som du förstår, att man lever i celibat. "Matt 19:12
Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta." "

Att leva i celibat är det högsta, renaste och finaste sättet att hantera sin sexualitet på och är det alla med som t.ex. enbart har en "homosexuell" dragning är kallade till. Men även andra är självfallet kallade till detta, bl.a. alla inom det religiösa livet inom kyrkan, men också de som helt vill tillägna sina liv till att tjäna kyrkan och Gud.