lördag 8 mars 2008

Internationella kvinnodagen

Japp, idag är det internationella kvinnodagen.
Vad kan man egentligen säga om det då?
Från ett kristet perspektiv kan vi reflektera över Bibelverserna Galaterbrevet 3:26-29;
"

Gal 3:26
P N

Inte längre slavar, utan söner
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.

Gal 3:27
P N

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

Gal 3:28
P

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Gal 3:29
P

Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

"
Vi kan också fundera över vad KKK har att säga oss i frågan;
" 2433 Alla skall ha tillträde till arbete och yrkesliv utan orättmätig diskriminering: män och kvinnor, friska och handikappade, infödda och

invandrare.[33] Allt efter omständigheterna skall samhället för sin del hjälpa medborgarna att skaffa sig arbete och anställning.[34] [2415]"


Samtidigt blir man orolig när man på Dagen läser att allt fler kvinnor blir "präster".
När kyrkan ifråga inte längre lyssnar till Bibelns ord (om det nu skulle vara så att kvinnor var närvarande vid den sista måltiden hade detta nämts om det hade varit av vikt för det uppdrag som Jesus gav) utan bara till det världsliga, kan man då fortfarande kalla sig kristen som organisation?

Läs gärna diskussionen på DCF-forumet.

I SvD har Ann Lång, som är aktiv/arbetar just inom Svenska kyrkan, tagit upp problemet med de kvinnliga "prästerna" som blundar för Bibelns ord och avfärdar de som försöker vara trogna den kristna tron som att dessa vore "mörkermän". Det lustiga i det hela är ju att dessa "präster" inte vill se sina medsystrar i Jesus som försöker få de att fördjupa sig i vad som verkligen står i Bibeln.

Låt oss bedja för Svenska kyrkan och speciellt för dessa kvinnor som har ett tungt ok att dra, och för alla kvinnor som behandlas illa och/eller orättvist på grund av att de är, just det, kvinnor.

Inga kommentarer: