söndag 26 juli 2009

Homosexfrågan - igen...

Det har varit mycket kring den så kallade "homosexfrågan" de senaste dagarna, och veckorna. Kanske bland annat på grund av att Svenska kyrkan snart förväntas säga att de kommer "viga" samkönade par (Se t.ex. SvD:"Svenska kyrkans identitet hotad").
Detta kommer förstås få oerhörda konsekvenser, när ett religiöst samfund som påstår sig vara kristet och tillika har Bibeln som grund går stick i stäv med vad som står i Bibeln (ordagrant står snarare att "män som ligger med män" skall stenas, i Bibeln - så långt går förstås inte de flesta kristna, utan detta måste ses i ljuset av kärleksbudet, därmed är det synden och inte syndaren, den homosexuelle, som skall motarbetas).

Anglikanska kyrkan har redan varnat att man kommer säga upp bekantskapen (redan välsignelseakten av homosexuella par var mycket kritiserad).
Rysk-ortodoxa kyrkan har inte velat prata med Svenska kyrkan ens på avstånd efter det att man förde fram att man skulle ha välsignelseakt för homosexuella par.
Man kan helt enkelt konstatera att Svenska kyrkan kommer bli ett unikt undantag och det har från flera håll tagits upp att man ifrågasätter om Svenska kyrkan då kommer tillhöra den kristna gemenskapen.

I Litauen däremot, kan vi se goda tendenser, där man i och med en ny lag som bland annat förbjuder HBT-propaganda står upp för sunda värderingar i samhället (SvD Dagen).

Stefan Swärd ger en rejäl känga åt kritikerna av Litauens nya lag: ..."Nu är det ju inte inte särskilt märkligt att det finns restriktioner i vilken typ av information, annonsering m.m. man får rikta till barn- och ungdomar. Även i liberala västvärlden finns det mängder av restriktioner för vad man får säga i en skola, och vad man får säga i media och annat material som riktas till barn- och ungdomar. Flera av punkterna i Litauens nya lag uppfattas som ganska självklara i Sverige. När det gäller andra frågor har vi en motsatt agenda, det är förmodligen straffbart att hävda i en svensk skola att utlevd homosexualitet är synd - det är väl också en inskränkning i yttrandefriheten?"...

Stefan Swärd erkänner också (något) motvilligt också att han gillar Katolska Kyrkans värderingar: ..."Som evangelikal och protestant kan jag inte ställa upp på alla detaljer kring Katolska kyrkans syn på äktenskap och samlevnad, men jag är helt överens om huvuddragen. Jag menar att man i synen på äktenskapet mellan man och kvinna följer både Bibeln och den kristna traditionen. Och det leder till en restriktiv syn både på utlevd homosexualitet och aborter.

Sedan kan man naturligtvis ha synpunkter på att man i katolskt präglade länder låter kyrkans syn så starkt påverka även samhällets lagstiftning. Men jag har läst påvens instruktioner till katolska politiker i hur de ska agera för att främja en kristen familjesyn i samhälle och politik, och Litauens politiker agerar i enlighet med detta. Att hbt-rörelsen inte gillar detta är ju självklart, men att kristna inte förstår det, ställer jag mig frågande inför."...

Jag kan inte annat än att hålla med Stefan Swärd.
Självfallet delar jag inte hans misstänksamhet emot Katolska Kyrkan, men det är kul att vi katoliker kan finna att vi står enade samman med andra kristna och kanske även muslimerna i dagens Sverige kan bli våra vänner i försvarandet av de goda värderingarna. Förstås ser jag inga problem heller med att finna stöd för goda värderingar bland moralistiska ateister heller.

Vad Katolska Kyrkan anser om homosexuella handlingar är mycket klart och tydligt, och vi finner det i Katolska Kyrkans Katekes (paragraf 2357):
..."De kan aldrig i något fall godkännas."...

Däremot får vi aldrig någonsin glömma det som står om den homosexuelle i Katekesen, paragraf 2358:
..."Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas."...

Vad vi inte får glömma heller dock är att börja med oss själva först, och att finnas till för de i vår närhet som behöver det.

Michael Jackson - "Man In The Mirror"

..."I'm Starting With The Man In
The Mirror
I'm Asking Him To Change
His Ways
And No Message Could Have
Been Any Clearer
If You Wanna Make The World
A Better Place
(If You Wanna Make The
World A Better Place)
Take A Look At Yourself, And
Then Make A Change"...

8 kommentarer:

Simon sa...

Ja Svenska Kyrkan fortsätter att gräva på sin grav. Vi får be att de goda krafter som finns där kan förhindra att detta sker. Jag undrar också om ärkebiskopen verkligen tycker som han gör, om det är så att han helt enkelt sålt sin själ till kyrkomötet och den politiska korrektheten för karriärens skull.

Anonym sa...

gräva sin grav? den har ju betydligt fler anhängare i sverige den den katolska kyrkan...

Bitte sa...

Linn - Svenska kyrkans stora medlemstal beror nog mest på att svenska kyrkan en gång i tiden tvingade alla att konvertera och kastade ut katolska kyrkan ur landet=) En gång i tiden var alla kristna i Sverige katoliker, och svenska kyrkan med Gustav Vasa i spetsen införde sin lära med tvång. Inte förrän på 1950-talet återfick katoliker alla mänskliga rättigheter i vårt fina demokratiska land.

Teija sa...

Linn, svenska kyrkan har ca 7 miljoner medlemmar men hur många av dem är egentligen troende? Kyrkbänkarna gapar tämligen tomma (om det inte är konserter förstås...) och ändå gör man allt för att anpassa budskapet för att passa den allmänna opinionen. Men det är nog det som är problemet... Vem kan ta en kyrka på allvar som vänder kappan efter vinden hela tiden?

Anonym sa...

Ja sverige har varit ett katolskt land, men nu är det ett protestantiskt land. Thats it. Självklart finns det andra kyrkor som har ett litet antal anhängare, men inte åker jag till ett muslimskt land och försöker konvertera alla muslimer till kristendomen. Låt alla få tro på vad de vill och SLUTA UPP med att diskriminera personer. Det är sånt snack som gör att fler och fler blir ateister. ni får ju jesus och gud att framstå som om de vore elaka och osympatiska.

Bitte sa...

"Ja sverige har varit ett katolskt land, men nu är det ett protestantiskt land. Thats it. Självklart finns det andra kyrkor som har ett litet antal anhängare, men inte åker jag till ett muslimskt land och försöker konvertera alla muslimer till kristendomen. Låt alla få tro på vad de vill och SLUTA UPP med att diskriminera personer. Det är sånt snack som gör att fler och fler blir ateister. ni får ju jesus och gud att framstå som om de vore elaka och osympatiska."

What's wrong with this picture, jag menar kommentar?

Vi benar ut och tar en sak i taget:

"Ja sverige har varit ett katolskt land, men nu är det ett protestantiskt land. Thats it.

Fel, Linn. Sverige är ett religionsfritt land. Svenska kyrkan är skild från staten och vi har alltså ingen statsreligion.

"inte åker jag till ett muslimskt land och försöker konvertera alla muslimer till kristendomen."

Good for you! Samma här, för övrigt. Eller har du någon gång råkat ut för att katoliker ringer på din dörr och försöker konvertera dig till katolicismen? Skulle inte tro det. Men läser du katolska bloggar så så får du finna dig i att möta katolska värderingar, punkt.

"Låt alla få tro på vad de vill och SLUTA UPP med att diskriminera personer. "

Och vem är det jag och andra katoliker diskriminerar? Dig? Någon annan du känner? Pridedeltagarna? Nej du, Linn. Vi nyttjar bara den frihet du värnar, nämligen att få tro på vad vi vill. Vi tror att det finns två kön och att vi har en skapelseordning, helt enkelt. Det är vår fulla rätt.

"ni får ju jesus och gud att framstå som om de vore elaka och osympatiska."

Gör vi? Så allt gott vi upplever genom Gud och Kristus förmörkas av att vi tror att mannen och kvinnan är en självklar del av skapelsen?

Hmm. Intoleransen har otaliga ansikten.

JemyM sa...

Det kommer ha lika stora konsekvenser som när prästkandidater förbjuds att vara emot kvinnliga präster. Svenska kyrkan har förändrats något enormt sen det hände. Det är synd, för konserva kristna som vågar stå för bibelns innehåll är enormt bra propaganda för Förbundet Humanisterna.

minutz3 sa...

JennyM: tror snarare att de som är ljumna i sin tro kanske stannar kvar i Svenska kyrkan. Däremot de som brinner i sin tro på Gud söker sig till ett samfund som faktiskt står för det som är Guds ord.

Sedan huruvida detta får effekter på personer rent generellt vette tusan.
En lustig sak jag fick reda på häromdagen är att cirka 70% av den australiska befolkningen är positivt inställda till "samkönat" "äktenskap" - detta i ett land där ungefär hälften är katoliker och många är anglikaner - detta är mycket lustigt i kontrast till hur få som i Sverige, i ett land med ganska få troende kristna, motståndet mot "samkönat" "äktenskap" är betydligt större, här är det ungefär 50-50 för/emot.

Med detta vill jag dels säga att det finns moral och etik även hos folk som inte tror. Sedan finns det också mycket ljumna kristna, exempelvis, även fast de tillhör ett kristet samfund, vilket är lika giltigt för Australien såsom Sverige. Generellt sett brukar det väl te sig så att de ljumna tillhör majoritetskyrkan, här i Sverige är det Svenska kyrkan, i Australien är det Katolska Kyrkan.

Den stora skillnaden är dock att Katolska Kyrkan står för ett radikalt budskap, Guds budskap, medan Svenska kyrkan viker sig för människors nycker.