torsdag 23 juli 2009

Gud e tebax

SvD: "Gud spelar en allt större roll på världsscenen"

Som många uppmärksammat så borde ateister rädas för tillfället, med tanke på religionens frammarsch i världen. Som också understryks i artikeln i SvD så kan teknologi och framsteg också innebära mer religiositet snarare en motsatsen.

..."”Det som man antog skulle innebära slutet för religionen – demokrati och marknader, teknologi och förnuft – samverkar i att göra den starkare.” "...

..."I Asien och Mellanöstern spelar religionen en allt större roll, och dess betydelse kommer sannolikt bara att öka i takt med den tekniska utvecklingen och demokratiseringen: ”Ge människor frihet att styra sina egna liv och de väljer, på gott och ont, ofta att ge religionen mer makt. Ge religiösa människor modern teknik och de använder den som regel för att sprida Guds ord till en allt större skara troende.”"...

I princip överallt i världen får tro och religion ett allt starkare inflytande över människors vardag och även det politiska livet. Sekulariseringen ses som en historisk parentes, och Europa som en kvarleva från denna.

..."Och ”när det gäller intensiteten – ett fenomen som är svårt att mäta – verkar den ha ökat i stort sett överallt utom i Europa under det senaste halvseklet”, skriver Micklethwait och Wooldridge."...

..."För Micklethwait och Wooldridge ter sig emellertid, som sagt, Europa som det stora, historiska undantaget."...

Frågan är förstås hur man kan ändra på detta, för som det skrivs i artikeln, ”Vi tror att religionen kommer att leva upp i Västeuropa, men Europa kommer inte desto mindre att förbli en övervägande sekulariserad kontinent”, kan mycket väl vara en realitet. Personligen tror jag på att just helt ut använda de tekniska möjligheter vi har till förfogande, men också erbjuda en verklig plats (IRL) där man kan känna sig hemma, välkommen och ha möjlighet att diskutera de stora frågorna (de små också förstås, såsom vilka frukostflingor som är godast..).

Nyckeln ligger förstås i att vara en god människa (och god vän) och leva ut sin tro.
Det gör folk nyfikna, och kanske ger en öppning för det kristna budskapet.

Varför inte bjuda in till församlingen, vår familj, då?

4 kommentarer:

Johanna G sa...

Ang. att bjuda med sig folk till församlingen: Får mig att tänka på något jag läste i Dagen (gårdagens nummer) om att Alpha är som att prova-på-församling samtidigt som man lär sig grunderna i den kristna tron. Hittar tyvärr inte länken på hemsidan.

Bitte sa...

Ja, vad är Alpha egentligen?? Vad står det för? Och vem/vilka driver det?

Johanna G sa...

Alpha är första bokstaven i det grekiska alfabetet och står i detta fall för början (för det mest grundläggande) i den kristna tron.

Alpha-konceptet utvecklades av en anglikansk församling i London för många år sedan och bygger på femton föredrag om allt från "Har Jesus funnits?", "Vem var Jesus?", "Kan man lita på Bibeln?" och "Behöver jag församlingen?" till "Hur ber jag?", "Varför ska jag läsa Bibeln?", "Hur ska jag berätta om min tro för andra?" och "Vem är den Helige Ande?".

Detta fördelas på tio kurskvällar och en kurshelg. Kvällarna är uppbygda kring middagsgemenskap, ett föredrag kring dagens tema och ett fritt samtal i mindre grupper utifrån temat och deltagarnas egna funderingar.

Konceptet har tillämpats i allt från Katolska Kyrkan till Livets Ord via Svenska Kyrkan. Om jag inte missminner mig så var det någon katolsk teolog i Frankrike som samanfattade det hela något i stil med: "Det är inget heltäckande material kring allt det Katolska Kyrkan lär, men som ett grundläggande evangelisationsmaterial så fungerar det".

Mer info hittar du på www.alphasverige.org

Bitte sa...

Tack, Johanna! Att Alpha är första bokstaven i grekiska alfabetet visste jag givetvis, men jag har aldrig riktigt vetat vad alphakursen innebär. Jag missade den, eftersom jag gick direkt in på Katolska kyrkans introduktionskurs när jag blev omvänd. Jag är säker på att den är mycket bra för dem som är osäkra på sin tro eller vill veta mer om kristen tro!