onsdag 29 juli 2009

Dumheter

Dumheterna riktigt haglar in från huvudstaden, i samband med Pridefestivalen.
Det dummaste uttalandet på riktigt länge måste dock komma från Malin Ekström, doktorand vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet:
..."- Om Adam var en man finns det fortfarande tvetydigheter. Vi har, inledningsvis, bara Adam och Gud. Howard Eilberg-Schwartz argumenterar så här: Är det obehag för en homoerotisk relation mellan Adam och Gud som gör att man velat slå fast könsordningen i skapelseberättelsen?"...

Dagen: Svenska kyrkan aktiv på Pridefestivalen

Malin Ekström har hand om seminariet: "Skapade Gud oss hetero?".
Jag skulle snarare fråga Malin, "Skapade Gud oss dumma i huvudet?", för Bibelns budskap angående detta ämne, där saken är övertydlig och överspelad för länge sedan går inte att missförstå så länge man inte har något allvarligt fel i just huvudet.

I första Korinthierbrevet 6:9-11 kan vi exempelvis läsa: "Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike."

Erik Johansson har precis rätt inställning: ..."Erik Johanssons eget beslut att inte leva ut sin sexualitet grundar sig på att han inte ser att de finns täckning för det i Bibeln, även om han inte ser sig själv som mindre värd än någon annan. "...

Må Gud välsigna han och hans arbete.

Katolska Kyrkans Katekes:
2357 Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.

2358 Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.

2359 Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Alla som varit förälskade vet hur svårt det är att skiljas från den du suktar efter. När det dessutom begärs att det ska göras frivilligt krävs en oerhörd viljekraft och nåd från Gud...

Jag tror inte heller att homosexuella handlingar är förenliga med Guds vilja, väldigt lite tyder på det iaf. Faran med ditt sätt att diskutera är att det inte framstår som kärleksfullt. Att kalla folk "dumma i huvudet" anstår inte de heliga av flera skäl. Dels för att det inte håller någon borta från synd, tvärtom. I konfliktlägen tenderar vi att försöka stärka och befästa våra positioner, vilket är det sista vi vill när vi vill rädda någon från synd. Dels för att vi som kristna inte framstår som kärleksfulla. Aggressivitet, letandet efter flisan i broderns öga osv. tillhör knappast Andens frukter...

Vill du hjälpa någon från synd måste du först och främst visa att du älskar henne. Endast så vinner du förtroende! Jesus åt med syndarna, glöm inte det!

Pax,
Pontus

minutz3 sa...

pontusl: jag tvivlar inte på att det är svårt att skiljas från den man älskar, däremot så är ju Gud så mycket större och viktigare än vi kan förstå, därför måste vi framförallt följa Hans bud. Det betyder kanske inte att vi på en gång bryter med den vi älskar, men att det snarare blir en konsekvens.

Nej, homosexuella handlingar är just inte förenliga med Guds vilja, och det var någonting jag ganska ofrivilligt förstod ganska snabbt när jag började intressera mig för den kristna tron, liksom att abort inte kan rättfärdigas exempelvis, min poäng är att till och med en "trög och dum" människa som jag (som kanske inte ville förstå och gjorde mig dummare än jag var först) själv förstår det.
Det behövs inte mycket hjärnkapacitet för att förstå Guds vilja i detta. Däremot krävs det förstås att man har en vilja av att vilja följa Gud. Det är den poäng jag ville lyfta fram i blogginlägget, men det kanske inte framkom särskilt tydligt eller finkänsligt.

Allt gott!
/minutz3

Tor Billgren sa...

Nu citerar du detta ytterst lögnaktiga och absurda påståendet igen:

[Homosexuella handlingar] har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet.

minutz3 sa...

Tor Billgren: förklara på vilket sätt påståendet är "lögnaktigt och absurdt"?

(Som jag påpekat menas med komplementaritet just att könen kompletterar varandra, inte enbart biologiskt utan också psykologiskt, kvinnor och män kompletterar helt enkelt varandra och är skapade för varandra, det är så verkligheten ser ut. )

Snöfrid sa...

Bullshit att män och kvinnor alltid kompletterar varandra. Jag har varit med både killar och tjejer, och vi har alltid kompletterat varandra känslomässigt.

Visst, ett samkönat par kan inte skaffa barn tilsammans naturligt, men eftersom jag inte delar din tro alls, så tycker jag inte att det är ett problem.

Sex är något vackert och underbart så länge det handlar om kärlek, vare sig det är mellan en man och en kvinna, eller ett samkönat par.

Men däremot håller jag fullständigt med dig på en punkt: Bibeln är helt klar när det gäller frågan om homosexuella.

Tor Billgren sa...

Minutz3. Det står inte om psykologisk komplementaritet, utan känslomässig komplementaritet. Det är detta uttrycket du måste förhålla dig till, inte något du själv hittar på.

Simon sa...

Det finns något som kallas naturrätt, d.v.s en naturlig, objektiv sanning om vad som är rätt och fel och som inte bara gäller katoliker eller kristna utan ALLA människor. Det säger sig självt att minutz3 har rätt när han säger att könen kompletterar varandra både biologiskt och psykologiskt. Vi ÄR skapade till män och kvinnor och det är så vi ska leva för att den mänskliga rasen ska kunna leva vidare.

Naturrätten syns i alla kulturer överallt och alltid. "Men de gamla grekerna då? De hade ju sex med småpojkar och tyckte att det var ädelt!" Jo, visst var det så. Men vad hände med de gamla grekerna? När en civilisation börjar bryta mot naturrätten och börja leva onaturligt (i vårat fall offrar vi denna sanning på den politiska korrekthetens altare) så kommer den förr eller senare gå under. Det visar historien.

Jan Guillou skrev en bok kallad Häxornas försvarare där han upptäckte att när många människor dömdes för tidelag under tiden för "häxjakten" i Sverige, fanns det knappt ett enda fall där någon dömts för homosexualitet, trots att detta också var brottsligt. Han ger också flera förklaringar till varför tidelag var vanligt, något som vi inte behöver gå in på här, men det tyder på att avvikande sexuella läggningar faktiskt är kulturellt betingat.

Simon sa...

Samtidigt ska vi kristna förstås alltid visa kärlek mot våra medmänniskor och homosexuella är på inget sätt sämre människor än någon annan.

Att hålla sig borta från någon man älskar är förstås jättesvårt. Men vi bär alla på något kors, och korset är alltid tungt. Jag tänker på hur svårt det kan vara för en alkoholist att hålla sig borta från alkohol. Men bara för att denna person är alkoholist, betyder inte det att han ska släppa efter och dricka.